Personel

Prof.Dr. NEVİN AKDOLUN BALKAYA
Prof.Dr.
Nevin Akdolun Balkaya
@ E-posta
nakdolunbalkaya@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5567

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik 1989

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkalrı Hemşireliği) 1992

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2001

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özsoy Sevgi, Aksu Hilmiye, Akdolun Balkaya Nevin, Demirsoy Horta Gözde, 2017. Knowledge and Opinions of Postpartum Mothersabout the Lactational Amenorrhea Method:The Turkish Experience. Breastfeeding Medicine
2-) Yamazhan, T., Durusoy, R., Taşbakan, M., Tokem, Y., Pullukcu, H., Sipahi, O., Ulusoy, S., (akdolun Balkaya), T.N.H.G.(., 2011. Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study. International Nursing Review
3-) Hotun Şahin, N., Timur, S., Berkiten Ergin, A., Taşpınar, A., Akdolun Balkaya, N., Çubukcu, S., 2010. Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey. J. Family Violence
4-) Memiş, S., Akdolun Balkaya, N., Demirkıran, F., 2009. Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey. Oncology Nursing Forum
5-) Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., Demirkıran, F., 2007. The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study. J Cancer Educ
6-) Demirkıran, F., Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., Türk, G., Özvurmaz, S., Tunçyürek, P., 2007. How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information.. BMC Public Health
7-) Akdolun, N., Terakye, G., 2001. Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information.. Rehabil Nurs

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bilge Çiğdem, Türk Aytuğ, Akdolun Balkaya Nevin, Uğurlu Nezihe, 2018. Kadın mahkumların yaşadığı zorluklar. Social Sciences Studies Journal (SSS Journal)
2-) Akdolun Balkaya Nevin, Bektaş Murat, Çayan Aslı, 2018. Reliability and Validity of the Turkish Version of the Daily Experiences Questionnaire (Turkish DEQ). Psychiatry and Behavioral Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aksu, H., Akdolun Balkaya, N., Özsoy, S., Demirsoy, G., 2015. Yaygın kullanılmayan aile planlaması yöntemlerine ilişkin kadınların bilgi ve görüşleri. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED)
2-) Kaya, B., Akdolun Balkaya, N., 2011. Postpartum Evde Bakım Hizmetleri ve Ebe/Hemşirenin Sorumlulukları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akdolun Balkaya Nevin, Çobanlar Akkaş Sevilay, 2017. Gebelikte eşler arası uyum. e-Sağlık Ebelik Dergisi
2-) Akdolun Balkaya, N., Vural, G., Eroğlu, K., 2014. Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Akdolun Balkaya, N., Demirtaş, N.Ö., Atik, M., Murat, D., Ağartan, E., Önder, A., 2014. Why Nursing and Midwifery Students Do Research and Participate in Scientific Activities?. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4-) Amanak, K., Akdolun Balkaya, N., 2013. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
5-) Gökduman, M., Akdolun Balkaya, N., 2013. Traditional Practices of Mothers to Improve Breast Milk Production During Postpartum 6 Months. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
6-) Kirlek, F., Akdolun Balkaya, N., 2013. Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü ve Zeytinyağının Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
7-) Kaya, B., Akdolun Balkaya, N., 2013. Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E Dergisi
8-) Gökduman, M., Akdolun Balkaya, N., 2010. Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
9-) Akdolun Balkaya, N., Vural, G., Eroğlu, K., 2009. Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in the First Six Weeks Postpartum in Bolu, Turkey. Türkiye Klinikleri J. Gynecol Obst
10-) Arslantaş, H., Ergin, F., Akdolun Balkaya, N., 2009. Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri”. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi
11-) Demirkıran, F., Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., 2005. Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine (KKMM) İlişkin Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi (KKMM). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
12-) Akdolun Balkaya, N., 2002. Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Lafcı Neslihan, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Kadına Yönelik Şiddette Medyanın Rolü. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
2-) İnci Pelin, Lafcı Neslihan, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, 2019. Günlük Gazetelerde Şeker Yüklemesi Haberlerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
3-) İnci Pelin, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Premenstrual Sendromda Akupresür Tedavisi. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
4-) Uçar Emre, Tümer Adile, Taner Aylin, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanımları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. 3.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Akdolun Balkaya, N., 2016. Prekonsepsiyonel ve İnterkonsepsiyonel Bakım Güncel Yaklaşımlar. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ateş Fatma, Dönmez Sevgül, Akdolun Balkaya Nevin, Kipay Serap Selver, 2019. Kadınların Jinekolojik Muayeneye Yönelik Engelleri. 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
2-) Taner Aylin, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Türkiye’de flört şiddeti ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress
3-) Güç Sema, Durukan Melike, Bilge Çiğdem, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Mothers’ traditional practices related to child care. 1st International Health Sciences and Life Congress
4-) Durukan Melike, Güç Sema, Bilge Çiğdem, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Sociocultural and economic dimension of preparation birth bag in pregnancy. 1st International Health Sciences and Life Congress
5-) Bilge Çiğdem, Türk Aytuğ, Akdolun Balkaya Nevin, Bulut Uğurlu Nezihe, 2018. Mahkum kadınların yaşadıkları zorluklar: Damgalama ve gereksinimler. I. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
6-) Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Pelvik taban disfonksiyonu, nedenleri ve önlenmesinde pelvik taban kas egzersizleri farkındalığı. I. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi
7-) Akdolun Balkaya Nevin, Bektaş Murat, Çayan Karaküçük Aslı, 2017. Annelik Hüznü Ölçeği: Türk Kadınlarında Günlük Deneyimler Soru Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. 6.Ilusal-1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği
8-) Akdolun Balkaya Nevin, 2017. Türkiye’de Kadın Kanserleri Son Durum. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
9-) Akdolun Balkaya Nevin, Olgaç Zeliha, 2017. Doğuma hazırlık sınıfı ve ebeveyn eğitimi dersi alan öğrencilerin doğum şekline yönelik düşünceleri. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) Zencirci Sinem, Cabir Buket, Zeybek Tuba, Kaymaz Çağdaş, Akdolun Balkaya Nevin, 2017. Ailelerin Çocukluk Çağı Diyabetine Yönelik Farkındalıkları. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
11-) Akdolun Balkaya, N., Özsoy, S., Aksu, H., Demirsoy, G., 2016. Yaygın Kullanılmayan Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Sağlık Personelinin Bilgi, Görüş ve Danışmanlık Uygulamaları. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
12-) Çobanlar Akkaş, S., Akdolun Balkaya, N., 2015. Gebelik Döneminde Eşler Arası Uyum ve Etkileyen Faktörler. 2.Uluslararası & 6.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
13-) Özdemir, H., Akdolun Balkaya, N., 2015. Erkeğin Kullandığı Aile Planlaması Yöntemlerinin Kadın Cinsel Yaşamına Etkisi. 2. Uluslararası & 6. UlusalEbelik Öğrencileri Kongresi
14-) Amanak, K., Akdolun Balkaya, N., 2011. Ebelik Öğrencilerinin Doğal Doğuma İlişkin Bilgi ve Düşünceleri. I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi
15-) Uyar Hazar, H., Gökdemirel, S., Akdolun Balkaya, N., 2010. Are The Life Style Behaviours of Pregnants Healty?. VIII. International Nursing Symposium
16-) Memiş, S., Akdolun Balkaya, N., Demirkıran, F., 2003. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi, Tutum ve Davranışları. 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
17-) Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., Demirkıran, F., 2003. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Eğitimin Etkisi. 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Durukan Melike, Güç Sema, Bilge Çiğdem, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Dokunma ve hissetmenin bilimi: haptonomi ve fetüs üzerine etkileri. 1st International Health Sciences and Life Congress
2-) Güç Sema, Durukan Melike, Bilge Çiğdem, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Postpartum dönem ve cinsel yaşam: yok sayılan bir gereksinim. 1st International Health Sciences and Life Congress
3-) Taner Aylin, Çelebi Cemile, Bilge Çiğdem, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Cinsel tabuların, gençlerin üreme ve cinsel sağlığı üzerine etkileri. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağılığı Hemşireliği Kongresi
4-) Taner Aylin, Demirel Bozkurt Özlem, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Engelli kadınlarda şiddet. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağılığı Hemşireliği Kongresi
5-) Çelebi Cemile, Bilge Çiğdem, Taner Aylin, Türk Aytuğ, Akdolun Balkaya Nevin, 2018. Cinsiyet çeşitliliği Cinsel çeşitlilik. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağılığı Hemşireliği Kongresi
6-) Yüksel Yakut, E., Akdolun Balkaya, N., 2016. Gebelerin Doğum Şekline İlişkin Görüş ve Tercihleri. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
7-) Türkyılmaz, S., Akdolun Balkaya, N., 2014. Information, thoughts and practices of health personnels in relation to maternity blues.. The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
8-) Timur, S., Akdolun Balkaya, N., Çıvgın, M., 2011. The Effect of Mothers on The Preferences of Family Planning Methods of Young Women. 4th World Congress on Women’s Mental Health
9-) Kaya, B., Akdolun Balkaya, N., 2009. Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın, Turkey. 3rd Congress of The South East European Society of Perinatal Medicine
10-) Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., Demirkıran, F., Yıldırım, B., 2005. Aydın İl Merkezindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
11-) Demirkıran, F., Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., 2005. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Beden İmajı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Davranışları. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
12-) Demirkıran, F., Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., 2005. Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine (KKMM) İlişkin Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi. 3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kong
13-) Demirkıran, F., Akdolun Balkaya, N., Memiş, S., Türk, G., Özvurmaz, S., 2005. Hemşire ve Öğretmenlerin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. 3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
14-) Akdolun Balkaya, N., Demirkuıran, F., 2005. Kadınların Aile Planlaması Danışmanlığından Memnun Olma ve Yönteme Devam Etme Durumları. 3. Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
15-) Akdolun Balkaya, N., Vural, G., Eroğlu, K., 2003. Annelerin Bebeklerini Emzirme Durumları ve Emzirmelerini Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırcan, N., Sevil, Ü., Akdolun Balkaya, N., 2015. Öğrencilerin Teknoloji ve Doğum ilişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. II. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
2-) Akdolun Balkaya, N., Amanak, K., Uyar Hazar, H., 2012. Ebelerin Doğal Doğuma İlişkin Bilgi ve Düşünceleri. Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitimciliği Kongresi
3-) Uyar Hazar, H., Amankl, K., Akdolun Balkaya, N., 2012. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Bilgi ve Düşünceleri. Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitimciliği Kongresi
4-) Kirlek, F., Akdolun Balkaya, N., 2011. Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü ve Zeytinyağının Etkisi. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi
5-) Rişvanlı, R., Yaşar, H.E., Akdolun Balkaya, N., Kırcan, N., Kirlek, F., 2011. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Yaşadıkları Sorunlar. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Şala, Ş., Yavaş, Y., Akdolun Balkaya, N., 2011. Üniversite Gençlerinin Riskli Cinsel Davranışları. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
7-) Ertosun, M., Kacar, K., Akdolun Balkaya, N., 2011. Üniversite Gençlerinde Cinsel Şiddet. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi
8-) Akdolun Balkaya, N., Gökduman, M., Arslantaş, H., Adana, F., 2009. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
9-) Gökduman, M., Akdolun Balkaya, N., 2009. Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
10-) Arslantaş, H., Ergin, F., Akdolun Balkaya, N., 2007. Aydın İl Merkezinde Postpartum Depresyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi & Şizofreni Sempozyumu
11-) Arslantaş, H., Akdolun Balkaya, N., Ergin, F., 2007. Postpartum Depresyonun Emzirmeye Etkisi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi & Şizofreni Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özsoy, S., Aksu, H., Akdolun Balkaya, N., Demirsoy, G., 2016. Laktasyon Amenoresi Metodu Hakkında Anneler Ne Biliyor, Ne Düşünüyor?. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
2-) Kırcan, N., Sevil, Ü., Akdolun Balkaya, N., 2015. Öğrencilerin Güvenli Annelik Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. II. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
3-) Kırcan, N., Sevil, Ü., Akdolun Balkaya, N., 2015. Öğrencilerin Doğum Çevresi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. II. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
4-) Demirsoy, G., Akdolun Balkaya, N., 2014. Meme kanserinde tamamlayıcı ve alternatif tedaviler. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi
5-) Kırcan, N., Akdolun Balkaya, N., 2013. Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamaları. I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi
6-) Bakan Demirel, Ö., Yüksel, E., Sak, E., Demirsoy, G., Akdolun Balkaya, N., 2013. Gizli Kahramanlar Aile Büyükleri: Emzirmeye Etkileri. 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonu Bakım Kongresi
7-) Türkyılmaz, S., Akdolun Balkaya, N., 2013. Gözden Kaçan Bir Sorun: Annelik Hüznü. 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonu Bakım Kongresi
8-) Kırcan, N., Akdolun Balkaya, N., 2013. Normal Doğum Eyleminde Kullanılan Yatay Pozisyonların Etkileri. I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi
9-) Kırcan, N., Akdolun Balkaya, N., 2013. Normal Doğum Eyleminin I. ve II. Evresinde Kullanılan Dikey Pozisyonların Etkileri. I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi
10-) Küçükköstepen, Z., Tıpırdamaz, B., Akdolun Balkaya, N., 2012. Hemşirelik Bölümü Öğrencileri Klinik Uygulamalarda Kendilerini Güçlü-Yeterli Hissediyorlar mı, Neden. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
11-) Kırcan, N., Akdolun Balkaya, N., Sevil, Ü., 2011. Doğal Doğum. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi
12-) Özdemir, H., Akdolun Balkaya, N., 2011. Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi
13-) Özçelik, G., Karaçam, Z., Gökdemirel, S., Aksu, H., Akdolun Balkaya, N., 2011. Aydın İl Merkezinde Yaşayan Jinekolojik Kanseri Olan Kadınların Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
14-) Akdolun Balkaya, N., Kirlek, F., Bağcı, S., Özcan, N., Özbaş, S.M., 2011. Kadınların Mamografiye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
15-) Özcan, E., Müezzinoğlu, M., Akdolun Balkaya, N., Sevil, Ü., 2010. Türkiye ve Litvanya’daki Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunmaya Yönelik Görüşleri. 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
16-) Çobanlar Akkaş, S., Akdolun Balkaya, N., Sevil, Ü., 2010. Toplumsal Cinsiyetin Kadının Çalışma Hayatına Etkisi ve Hemşirelik. 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
17-) Uyar Hazar, H., Gökdemirel, S., Akdolun Balkaya, N., 2010. Kadınların Büyüdükleri Yerleşim Yeri Gebeliklerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Etkiliyor mu?. I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi
18-) Uyar Hazar, H., Karaöz, B., Gökdemirel, S., Akdolun Balkaya, N., 2009. Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davanışlarının İncelenmesi. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi
19-) Kirlek, F., Akdolun Balkaya, N., 2009. Postpartum Dönemde Görülen Meme Problemlerinin Önlenmesinde Ebe ve Hemşirenin Rolü. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
20-) Kaya, B., Akdolun Balkaya, N., 2009. Postpartum Evde Bakım Hizmetleri ve Ebe/Hemşirenin Sorumlulukları. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
21-) Gökduman, M., Akdolun Balkaya, N., 2009. Gebelikte Şiddetin Önlenmesinde Ebe ve Hemşirelerin Rolü. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
22-) Uyar Hazar, H., Özsoy Gökdemirel, S., Akdolun Balkaya, N., 2009. Beş N Bir K: Partograf Partograf; Nedir, Nerede, Niçin, Ne Zaman, Nasıl ve Kimler Tarafından Uygulanır?. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
23-) Kirlek, F., Akdolun Balkaya, N., 2009. Doğum Sonu Meme Başı Ağrısı ve Çatlaklarını Önlemek İçin Yapılan Uygulamalar. 1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi
24-) Akdolun Balkaya, N., Kaya, B., Gökduman, M., Atik, M., 2009. Refakatçilerin Annelerin ve Bebeklerinin Bakımına Katılma Durumları, Buna İlişkin Düşünceleri ve Yaşadıkları Sorunlar. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
25-) Akan, N., Erdem, Y., Akdolun Balkaya, N., 2009. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Human Papilloma Virus Enfeksiyonu ve Aşısı İle Servikal Kansere İlişkin Bilgileri. Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
26-) Gökduman, M., Akdolun Balkaya, N., 2009. Traditional Practices of Mothers to Improve Breast Milk Production During Postpartum 6 Month. 3rd Congress of The South East European Society of Perinatal Medicine
27-) Hotun Şahin, N., Timur, S., Berkiten Ergin, A., Çubukcu, S., Akdolun Balkaya, N., Taşpınar, A., 2008. Aydın, Edirne, Kocaeli, Manisa ve Malatya İllerinde Yaşayan Kadınların Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Benlik Saygısı Üzerine Etkileri. I. Kadın Sağlığı Kongresi
28-) Memiş, S., Çelik, Ö., Zor, G., Akdolun Balkaya, N., Demirkıran, F., Özbaş, S., 2007. Aydın İl Merkezinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Erken Tanı Metotlarına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslararası Katılımlı
29-) Sayın, K., Özkan, H., Atik, M., Akdolun Balkaya, N., Demirkıran, F., Eskin, M., 2007. Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti ve Etkileyen Faktörler. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslararası Katılımlı
30-) Müftüoğlu, T., Aktalay, F.N., Demirtaş, N.Ö., Akdolun Balkaya, N., 2007. Üniversite Öğrencilerinin Acil Kontrasepsiyon İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslararası Katılımlı
31-) Akdolun Balkaya, N., Demirtaş, N.Ö., Atik, M., Murat, D., Ağartan, E., Önder, A., 2007. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri Neden Araştırma Yapıyorlar?. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslararası Katılımlı,
32-) Koçan, Y., Dülek, Ö., Yosun, D., Akdolun Balkaya, N., 2007. Kadınların Vajinal Muayeneye İlişkin Düşünceleri. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslar arası Katılımlı
33-) İnaç, A., Yalçın, P., Güllü, S., Şenel, N., Akdolun Balkaya, N., 2007. Kadınların Vajinal Duşa İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uluslar arası Katılımlı
34-) Memiş, S., Akdolun Balkaya, N., Demirkıran, F., Zor, G., Çelik, Ö., Özbaş, S., 2007. 35 Yaş Üzeri Hemşire ve Ebelerde Meme Kanseri Riski. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
35-) Evci, D., Önde, M., Aksu, H., Akdolun Balkaya, N., Beşer, E., 2007. 15-49 Yaş Kadınlarda Yüksek Riskli Gebelikler ve Anne-Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
36-) Demirtaş, N.Ö., Atik, M., Murat, D., Akdolun Balkaya, N., Demirkıran, F., Memiş, S., 2006. Üniversite Öğrencilerinin Bekarete İlişkin Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
37-) Ağartan, E., Önder, A., Memiş, S., Akdolun Balkaya, N., 2006. Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı?. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
38-) Akdolun Balkaya, N., Vural, G., Eroğlu, K., 2005. Ebe ve Hemşireler Tarafından Antenatal Dönemde Kadınlara Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
39-) Akdolun, N., 2001. Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunlar. I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi,
40-) Akdolun, N., 2001. Kadınların Gebelik Döneminde Yaşadıkları Şikayetler. I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi
41-) Akdolun, N., 1997. Temel Sağlık Hizmetleri Doğrultusunda Hemşirelik Eğitimi ve Hemşire Eğitimcinin Rolü. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu “Uluslararası Katılımlı

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Nevin Akdolun Balkaya , 2017. Annelik Hüznü Gözden Kaçan Bir Sorun/. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Nevin Akdolun Balkaya

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akdolun Balkaya Nevin, 2018. SİSTEMLERE İLİŞKİN LABORATUVAR TETKİKLERİ ve TANI YÖNTEMLERİ/Üreme Sistemine İlişkin Laboratuvar Tetkikleri ve Tanı Yöntemleri. Yayın Evi: Ankara Nobel tıp Kitabevi Editör Adı: Hossein AsgarPour
2-) Akdolun Balkaya Nevin, Balkaya Muharrem, 2018. Culture and Society/MIGRATION, HEALTH AND CULTURE. Yayın Evi: “Orpheus Lira” – Sofia “Publications Editör Adı: Ümran Sevil, Ayça Gürkan, Gökşen Aras

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akdolun Balkaya Nevin, 2015. Kadın Sağlığı/Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar. Yayın Evi: Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti. Editör Adı: Şirin A, Kavlak O
2-) Akdolun Balkaya, N., 2015. Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar. Yayın Evi: Bedray Basın Yayıncılık Ltd Şti Editör Adı: Ahşen Şirin, Oya Kavlak
3-) Akdolun Balkaya, N., Aksu, H., Şeker, S., 2009. Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri-II /Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Yayın Evi: Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 21 Editör Adı: Fatma Demirkıran
4-) Akdolun Balkaya, N., Aksu, H., Şeker, S., 2005. Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi/Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Yayın Evi: Adnan menderes üniversitesi Yayınları No: 20 Editör Adı: Nevin Akdolun Balkaya, Hüsniye Çalışır

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Akdolun Balkaya Nevin, 2019. SparksTaylor’ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı/Enfeksiyon Riski. Yayın Evi: Güneş tıp Kitabevleri Editör Adı: Azize Karahan, Sultan Kav

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Archives of Women's Mental Health. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
2-) Archives of Women's Mental Health. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) JAREN. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 4
4-) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Düzce üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 2
16-) Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2011. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2004. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Adli Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Ege Üniversitesi Hemşirelik fakültesi dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Gaziantep Tıp Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Gaziantep Tıp Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 3
10-) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
11-) Gaziantep Tıp Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Dokuz Eylül Üniversiteisi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2011. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Hemşirelik Bilim ve Sanatı e-Dergisi . 2010. Hakemlik Sayısı: 3

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2005. Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi .

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Why Nursing and Midwifery Students Do Research and Participate in Scientific Activities? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Traditional Practices of Mothers to Improve Breast Milk Production During Postpartum 6 Months - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) Hemşirelik ve Ebelik Öğrencileri Neden Araştırma Yapıyorlar? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
20-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
22-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
25-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
27-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
28-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
29-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
30-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
31-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
32-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
33-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
34-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
35-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
36-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
37-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
38-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
39-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
40-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
41-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
42-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
43-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
44-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
45-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 6
46-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
47-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
48-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
49-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 4
50-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 4
51-) Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi, Tutum ve Davranışları - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
52-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
53-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
54-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Traditional Practices of Mothers to Improve Breast Milk Production During Postpartum 6 Months - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Traditional Practices of Mothers to Improve Breast Milk Production During Postpartum 6 Months - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü ve Zeytinyağının Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
9-) Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
13-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
15-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
16-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
17-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
18-) Kadınların Gebelik Döneminde Yaşadıkları Şikayetler - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
19-) Kadınların Gebelik Döneminde Yaşadıkları Şikayetler - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 2
20-) Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi, Tutum ve Davranışları - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
21-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 2
22-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunlar - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
4-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
6-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Postpartum Evde Bakım Hizmetleri ve Ebe/Hemşirenin Sorumlulukları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
12-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
13-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
14-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
15-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
18-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
19-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
20-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
21-) Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) Traditional Practices of Mothers to Improve Breast Milk Production During Postpartum 6 Months - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
23-) Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
25-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
26-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
27-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 8
28-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
29-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
30-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
31-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
32-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
33-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
34-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
35-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
36-) Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi/Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
37-) Aydın İl Merkezindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
38-) Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
39-) Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in the First Six Weeks Postpartum in Bolu, Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
40-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
41-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
42-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
43-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 7
44-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
45-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
46-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
47-) Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in the First Six Weeks Postpartum in Bolu, Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
48-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
49-) Temel Sağlık Hizmetleri Doğrultusunda Hemşirelik Eğitimi ve Hemşire Eğitimcinin Rolü - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
50-) Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
51-) Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
52-) Temel Sağlık Hizmetleri Doğrultusunda Hemşirelik Eğitimi ve Hemşire Eğitimcinin Rolü - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
53-) Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Beden İmajı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Davranışları - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
54-) Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı? - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
55-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
56-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
57-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
58-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
59-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
60-) Kadınların Aile Planlaması Danışmanlığından Memnun Olma ve Yönteme Devam Etme Durumları - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
61-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
62-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
63-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
64-) Üniversite Öğrencilerinin Bekarete İlişkin Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
65-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunlar - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Yaygın kullanılmayan aile planlaması yöntemlerine ilişkin kadınların bilgi ve görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
6-) Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self-Examination in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
8-) Nursing students’ immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
9-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
10-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Gebelikte Belirlenen Risk Faktörlerinin Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Ortaya Çıkardığı Sorunların İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Postpartum Evde Bakım Hizmetleri ve Ebe/Hemşirenin Sorumlulukları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Factors Affecting Job Satisfaction and Burnout of Midwives in Aydın - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
11-) Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in the First Six Weeks Postpartum in Bolu, Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
12-) Temel Sağlık Hizmetleri Doğrultusunda Hemşirelik Eğitimi ve Hemşire Eğitimcinin Rolü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
15-) Factors Affecting Exclusive Breastfeeding in the First Six Weeks Postpartum in Bolu, Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
16-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
17-) Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı? - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
18-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
19-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
20-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
21-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
22-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
23-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
24-) Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı? - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
25-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
26-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
27-) Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe-Hemşirenin Rolü - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Childhood Trauma, Type of Marriage and Self-Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Sexual Problems Before and After Myocardial Infarction: Patients’ Needs for Information. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
5-) The Effects of Breast Self-Exam Education on the Performance of Nursing and Midwifery Students: A 6-Month Follow-Up Study - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
6-) How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self-Examination: Are They Reliable Sources of Information. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Aydın İl Merkezınde Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri” - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Meme Kanseri Olan Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumları ve Nedenleri. Konu: Meme Kanseri Olan Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumları ve Nedenlerinin belirlenmesi. Gözde-Demirsoy. 2016
2-) Tez Adı: Gebelerin doğum şekline ilişkin görüş ve uygulamaları. Konu: Gebelerin doğum şekline ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. Emine-Yüksel Yakut. 2015
3-) Tez Adı: Gebelikte Eşler Arası Uyum. Konu: Gebelik döneminde eşler arası uyumun incelenmesi. Sevilay-Çobanlar. 2014
4-) Tez Adı: Erkeğin Kullandığı Aile Planlaması Yöntemlerinin Kadın Cinsel Yaşamına Etkisi. Konu: Erkeklerin Kullandığı Aile Planlaması Yöntemlerinin Kadın Cinsel Yaşamına Etkisinn incelenmesi. Hatice-Özdemir. 2014
5-) Tez Adı: Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamaları. Konu: Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamalarının belirlenmesi.. Nurten-Kırcan. 2014
6-) Tez Adı: Sağlık Personelinin Annelik Hüznü İle İlgili Bilgi, Görüş ve Uygulamaları. Konu: Sağlık Personelinin (ebe, hemşire ve hekimlerin) Annelik Hüznü İle İlgili Bilgi, Görüş ve Uygulamalarının belirlenmesi. Serap-Türkyılmaz. 2014
7-) Tez Adı: Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü ve Zeytinyağının Etkisi. Konu: Erken Postpartum Dönemde (ilk 10 günde) Meme Başı Ağrısı ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü ve Zeytinyağının Etkisinin karşılaştırılması. Fadime-Kirlek. 2010
8-) Tez Adı: Ebelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Durumlarını Etkileyen Faktörler. Konu: Aydın il merkeindeki Ebelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Durumlarını Etkileyen Faktörleri belirlemek.. Berna-Kaya. 2009
9-) Tez Adı: 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Geleneksel Uygulamaları. Konu: 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Geleneksel Uygulamalarının belirlenmesi. Mine-Gökduman. 2009
10-) Tez Adı: Menopozal Semptomlar ile Cinsel Yaşam Arasındaki İlişkiler. Konu: Menopozal Semptomlar ile Cinsel Yaşam Arasındaki İlişkilerin belirlenmesi. Meral-Atik. 2009

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Yoga Destekli Doguma Hazırlık Egitiminin Kortizol, Anksiyete, Dogum Korkusu ve Hazır Olusluk Düzeyine Etkisi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Yoga Destekli Doguma Hazırlık Egitiminin Kortizol, Anksiyete, Dogum Korkusu ve Hazır Olusluk Düzeyine Etkisi. 2019-2020
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Dogumun 1. Evresinde Uygulanan Farklı Dogum Toplarının Dogum Çıktılarına ve Anne Memnuniyetine Etkisi (TÜBITAK HIZLI DESTEK PROGRAMI PROJE ÖNERISI DEGERLENDIRME). Proje Türü: -Tübitak 1002. Dogumun 1. Evresinde Uygulanan Farklı Dogum Toplarının Dogum Çıktılarına ve Anne Memnuniyetine Etkisi. 2019--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Standart Katılımcı ve Simülatör Kullanımının Ebelik Lisans Öğrencilerinin Gebe Muayenesi Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Standart Katılımcı ve Simülatör Kullanımının Ebelik Lisans Öğrencilerinin Gebe Muayenesi Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 2019--1
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİ ALANINDA BİREY MAHREMİYETİNİ KORUMA DURUMLARI. Proje Türü: -Tübitak 1002. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİ ALANINDA BİREY MAHREMİYETİNİ KORUMA DURUMLARI. 2018-2019
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Gürültüyü Azaltan Oksijen Baslığı Kullanımının Pretermin Oksijen Satürasyonu, Kalp Tepe Atımı ve Uyku Durumuna Etkisi. Proje Türü: -Tübitak 1002. Gürültüyü Azaltan Oksijen Baslığı Kullanımının Pretermin Oksijen Satürasyonu, Kalp Tepe Atımı ve Uyku Durumuna Etkisi. 2018-2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Doğumda hareket ve pozisyon özgürlüğünün pasif doğum ile karşılaştırılması ve hormonlar üzerindeki etkisinin incelenmesi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğumda hareket ve pozisyon özgürlüğünün pasif doğum ile karşılaştırılması ve hormonlar üzerindeki etkisinin incelenmesi.. 2020--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sağlık Personelinin Annelik Hüznü İle İlgili Bilgi, Görüş ve Uygulamalarının belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sağlık Personelinin Annelik Hüznü İle İlgili Bilgi, Görüş ve Uygulamaları. 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Gebelik Döneminde Eşler Arasında Uyumun Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gebelik Döneminde Eşler Arasında Uyum. 2012-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamalarının belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamaları. 2011-2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Erkeğin Kullandığı Aile Planlaması Yöntemlerinin Kadın Cinsel Yaşamına Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Erkeğin Kullandığı Aile Planlaması Yöntemlerinin Kadın Cinsel Yaşamına Etkisi. 2011-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Beceri temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrenci Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Gelişimine Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Beceri temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrenci Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Gelişimine Etkisi. 2008-2010
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Rahim İçi Araç Uygulanan Kadınlarda Genital Yol Enfeksiyonlarının Görülmesini Etkileyen Faktörler. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Rahim İçi Araç Uygulanan Kadınlarda Genital Yol Enfeksiyonlarının Görülmesini Etkileyen Faktörler. 2004-2005

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: İnhaler Lavantanın İş Doyumu ve Stres Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İnhaler Lavantanın İş Doyumu ve Stres Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Doğuma Hazırlık Eğitiminin Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemlere Etkisinin İncelenmesi . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğuma Hazırlık Eğitiminin Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemlere Etkisinin İncelenmesi . 2015--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Primipar Adölesan Annelerin Erken Postpartum Dönemde Emzirmeye Yönelik Düşünce ve Uygulamalarının belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Primipar Adölesan Annelerin Erken Postpartum Dönemde Emzirmeye Yönelik Düşünce ve Uygulamaları. 2013-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Postpartum Kanamanın Erken Belirlenmesinde Fundus Yüksekliği ve Kanama Miktarının Rolünün belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Postpartum Kanamanın Erken Belirlenmesinde Fundus Yüksekliği ve Kanama Miktarının Rolü. 2013-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Erken Membran Rüptüründe Meleis’in Geçiş Teorisine Tememllendirilmiş Hemşirelik Bakımının Özbakım Gücüne, Preneatal ve Postnatal Kendini Değerlendirmeye ve Maternal Bağlanmaya Etkisinin İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Erken Membran Rüptüründe Meleis’in Geçiş Teorisine Tememllendirilmiş Hemşirelik Bakımının Özbakım Gücüne, Preneatal ve Postnatal Kendini Değerlendirmeye ve Maternal Bağlanmaya Etkisinin İncelenmesi. 2012-2014

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Hemşirelik Bölüm Başkanlığı. Muğla. . 2020
2-) Hemşirelik Bölüm Başkanlığı. Muğla. . 2019
3-) Hemşirelik Bölüm Başkanlığı. Muğla. . 2018
4-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Aydın. . 2011
5-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Aydın. . 2010
6-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Aydın. . 2009
7-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Aydın. . 2008
8-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Aydın. . 2007
9-) Yüksekokul Müdür Yardımcılığı. Aydın. . 2006
10-) Ebelik Bölüm Başkanlığı. Aydın. . 2004
11-) Ebelik Bölüm Başkanlığı. Aydın. . 2003
12-) Ebelik Bölüm Başkanlığı. Aydın. . 2002

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2020
2-) DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Muğla. . 2020
3-) Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı. Muğla. . 2019
4-) DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Muğla. . 2019
5-) Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı. Muğla. . 2018
6-) DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Muğla. . 2018
7-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2013
8-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2012
9-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2011
10-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2010
11-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2009
12-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2008
13-) DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. Aydın. . 2007
14-) Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı. Aydın. . 2004

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) HEM3528 Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi (B Şubesi) (L). Muğla. . 2020
2-) HEM3522 Üreme Sağlığı (B Şubesi) (L). Muğla. . 2020
3-) HEM3522 Üreme Sağlığı (A Şubesi) (L). Muğla. . 2020
4-) HEM4012 Hemşirelik Uygulamaları (L). Muğla. . 2020
5-) HEM3548 Bitirme Çalışması-II (L). Muğla. . 2020
6-) HEM3547 Bitirme Çalışması-I (L). Muğla. . 2020
7-) DKH5702 Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2020
8-) DKH5002 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II (YL). Muğla. . 2020
9-) HEM5090 Seminer (YL). Muğla. . 2020
10-) HEM5702 Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2020
11-) HEM5546 Perinatolji Hemşireliği (YL). Muğla. . 2020
12-) HEM5552Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (YL). Muğla. . 2020
13-) HEM5555 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (YL). Muğla. . 2020
14-) DKH5090 Seminer (YL). Muğla. . 2020
15-) DKH5506 Perinatoloji Hemşireliği (YL). Muğla. . 2020
16-) KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (L). Muğla. . 2019
17-) DERS DANIŞMANLIĞI (L). Muğla. . 2019
18-) DERS DANIŞMANLIĞI (YL). Muğla. . 2019
19-) KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (YL). Muğla. . 2019
20-) ÜREME SAĞLIĞI (YL). Muğla. . 2019
21-) HEM5701 UZMANLIK ALAN DERSİ (YL). Muğla. . 2019
22-) HEM5702 Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2019
23-) HEM5701 Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2019
24-) HEM5552Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (YL). Muğla. . 2019
25-) Hemşirelik Uygulamaları II. Muğla. . 2019
26-) Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi (L). Muğla. . 2019
27-) Üreme Sağlığı (L). Muğla. . 2019
28-) Bitirme tezi I (L). . . 2019
29-) Bitirme tezi II (L). Muğla. . 2019
30-) Üreme Sağlığı I (YL). Muğla. . 2019
31-) Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2019
32-) HEM5546 Perinatolji Hemşireliği (YL). Muğla. . 2019
33-) HEM3011 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (A Şubesi) (L). Muğla. . 2019
34-) HEM3011 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (B Şubesi) (L). Muğla. . 2019
35-) HEM5701 Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2019
36-) Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi (L). Muğla. . 2018
37-) Üreme Sağlığı (L). Muğla. . 2018
38-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (L). Muğla. . 2018
39-) Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi (L). Muğla. . 2018
40-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (L). Muğla. . 2018
41-) Üreme Sağlığı (L). Muğla. . 2018
42-) Ders Danışmanlığı (L). Muğla. . 2018
43-) Ders danışmanlığı (YL). . . 2018
44-) Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2018
45-) KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I (YL). Muğla. . 2018
46-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (L). Muğla. . 2017
47-) Kadın Sağlığı 1 ve Hastalıkları Hemşireliği I (YL). Muğla. . 2017
48-) Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi. Muğla. . 2017
49-) Üreme Sağlığı. . . 2017
50-) Bitirme tezi I. Muğla. . 2017
51-) Bitirme tezi II. Muğla. . 2017
52-) Bitirme tezi I. Muğla. . 2016
53-) Bitirme tezi II. Muğla. . 2016
54-) Doğuma Hazırlık ve Ebeveny Eğitimi (A). Muğla. . 2016
55-) Doğuma Hazırlık ve Ebeveny Eğitimi (B) (L). Muğla. . 2016
56-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (A). Muğla. . 2016
57-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (B). Muğla. . 2016
58-) KAdın Sağlığı ve HAstalıkları Hemşireliği I (YL). Muğla. . 2015
59-) Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2015
60-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (B). Muğla. . 2015
61-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (A). Muğla. . 2015
62-) Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2015
63-) Tez ÇAlışması. Muğla. . 2015
64-) Bitirme Tezi I (L). Muğla. . 2015
65-) Bitirme Tezi II (L). Muğla. . 2015
66-) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (L). Muğla. . 2014
67-) Tez Çalışması (YL). Muğla. . 2014
68-) Uzmanlık Alan Dersi (YL). Muğla. . 2014

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Koordinasyon Komisyonu Üyesi (Hemşirelik Anabilim Dalı). Muğla. . 2020

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) TÜBİTAK-TÜBİMER (Uzman Görüşü). Muğla. . 2019

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Dr. Öğretim Üyesi Yeni Atama. Muğla. . 2020
2-) Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama. Muğla. . 2019
3-) Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama. Muğla. . 2019
4-) Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama. Muğla. . 2019
5-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Ekim). Muğla. . 2019
6-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Mart). Muğla. . 2019
7-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Ekim). Muğla. . 2019
8-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Mart). Muğla. . 2019
9-) Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama. Muğla. . 2019
10-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Ekim). Muğla. . 2018
11-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Nisan). . . 2018
12-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Nisan). . . 2018
13-) Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama. Muğla. . 2018
14-) Doçentlik Sınavı Jürisi (Aralık). Muğla. . 2017

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 1. ULUSLARARASI SAGLIKLI YASAM KONGRESI Kongre Başkanlığı. İstanbul. . 2018

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Bakım Anlaşılmayınca Yer korunamıyor, Hemşirelik Haftası Konferansı. Muğla-Türkiye. . 2015
2-) Kadın ve Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi, Kadın Doğum Hemşireliğinde Güncel Konular, Seminer. 07 Mart. Türkiye. 2013
3-) Gebelikte Anne ve Fetusun Değerlendirilmesi. Kadın Doğum Hemşireliğinde Güncel Konular, Seminer. 14 Mart. Türkiye. 2013
4-) Kadın Doğum Hemşireliğinde Güncel Konular, Siklus bozuklukları, Seminer. 20-21 Mart. Türkiye. 2013
5-) Araştırmalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar Konferansı. 06 Ocak. Türkiye. 2012
6-) Randomize Kontrollü Çalışmalar Kursu . 17 Şubat. Türkiye. 2012
7-) Partograf , Doğum ve Doğum Sonrası Dönemlerde Bakıma İlişkin Hizmet İçi Eğitim. 26-27 Ocak, 16-17 Şubat. Türkiye. 2011
8-) Kanıta Dayalı Tıp Konferansı . 01 Mart. Türkiye. 2011
9-) Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar Konferansı . 07 Mart. Türkiye. 2011
10-) Elektronik Fetal İzlem Kursu. 11 Mart. Türkiye. 2011
11-) Presentation About Health Care System in Czech Republic And Possibility Of Care For Elderly People, Erasmus Konferansı. 17 Mart. Türkiye. 2011
12-) İspanya ve Litvanya Sağlık ve Eğitim Sistemi, Erasmus Konferansı. 18 Mayıs. Türkiye. 2011
13-) Nursing Education in Slovenia, Nursing Care of Children, Erasmus Konferansı. 28 Eylül. Türkiye. 2011
14-) Serviks Kanseri ve Pap Smear” ve “Meme Kanseri” Konferansı. 06 Ekim. Türkiye. 2011
15-) The position of Midwife in The Czech Republic, Erasmus Konferansı. 10-11 Kasım. Türkiye. 2011
16-) Dianatal Doğum Jeli, Konferans. 21 Aralık. Türkiye. 2011
17-) Serviks Kanseri ve Pap Smear” ve “Meme Kanseri” Konferansı. 09 Mart. Türkiye. 2010
18-) Portugal’s National Health System and Beja´s Health School Undergraduate Programmes, Erasmus Konferansı. 13 Nisan. Türiye. 2010
19-) Meme ve Rahim Ağzı Kanserleri ve Erken Tanısı, Seminer. 23 Aralık. Türiye. 2010
20-) Doğum İzleminde Partograf Kullanımı Kursu. 03 Nisan. Türkiye. 2009
21-) X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Hemşirelikte Yenilikler Sempozyumu. 03 Ekim. Türkiye. 2009
22-) Serviks Kanseri ve Pap Smear” ve “Meme Kanseri” Konferansı. 07 Kasım. Türi,ye. 2009
23-) The Role of a Mentor in Clinical Placement, Erasmus Konferansı. 18 Kasım. Türkiye. 2009
24-) Health Care System in the Czech Republic, Erasmus Konferansı. 18 Kasım. Türkiye. 2009
25-) İtalya Sağlık Sistemi, Hemşirelik Eğitimi ve Erasmus Deneyimi”, Erasmus Konferansı. 16 Haziran. Türkiye. 2008
26-) Educational System in Slovakia, Erasmus Konferansı, . 18 Aralık. Türkiye. 2008
27-) Genetik Hastalıklar, Prenatal ve Preimplanter Tanı Semineri. 14 Nisan. Türkiye. 2008
28-) Erasmus Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı, Türkiye ve Slovakya Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamaları. 28 Şubat. Türkiye. 2007
29-) Slovakya Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamaları ile Erasmus Öğrencilerinin Deneyimleri, Erasmus Konferansı. 24 Ekim. Türkiye. 2007
30-) Hemşireliğin Geleceğinin Güçlendirilmesi, Konferans. 04 Ocak 2006. Türkiye. 2006
31-) Güvenli Hemşirelik Bakımı İçin Güvenli İstihdam, Konferans. 16 Mayıs 2006. Türkiye. 2006
32-) Doğum Öncesi ve Doğum Klinik Beceriler Kursu. 14-18 Ocak . Türkiye. 2002
33-) Temel Eğitim Becerileri Kursu. 18-21 Haziran . Türkiye. 2002

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. İzmir-Türkiye. . 2016
2-) I. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. Kocaeli. . 2016
3-) VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 28-31 Mayıs. Türkiye. 2015

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 1. Ulusal Kadın Hastalıkaları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 18-19 Aralık. Türkiye. 2014
2-) I. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı). İzmir-Türkiye. . 2013
3-) I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi. 22-24 Nisan. Türkiye. 2013
4-) 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-4 Mayıs. Türkiye. 2013
5-) 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 11-13 Nisan. Türkiye. 2012
6-) Uluslararası Katılımlı I. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitimciliği Kongresi. 21-23 Eylül. Türkiye. 2012
7-) II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 27-29 Nşsan. Türkiye. 2011
8-) Elektronik Fetal İzlem Kursu . 26 Mayıs. Türkiye. 2010
9-) Hemşirelik Mevzuatı ve Eğitimi ile İlgili Gelişmeler, Konferans, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 13 Mayıs. Türkiye. 2010
10-) Ebelik ve Hemşirelik Öğrenci Araştırmaları Paneli, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 13 Mayıs. Türkiye. 2010
11-) Hemşirelik Uygulamalarında Hasta ve Çalışan Güvenliği, Konferans, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 17 MAyıs. Türkiye. 2010
12-) Hemşirelik Uygulamalarında Hasta ve Çalışan Güvenliği, Göç ve Kadınlar Üzerine Etkisi, Konferans, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 17 MAyıs. Türkiye. 2010
13-) Neden Doğal Doğum? Neden Doğuma Hazırlık, Yüksek Öğrenimin Temel Sorunları ve İşsizlik, Konferans, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 18 Mayıs. Türkiye. 2010
14-) Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı, , Ebelik ve Hemşirelik Öğrenci Araştırmaları Paneli, ADÜ Hemşirelik Topluluğu ve ADÜ Anne ve Bebek Topluluğu Tanıtımı, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri . 21 Mayıs. Türkiye. 2010
15-) Elektronik Fetal İzlem Kursu. 26 Mayıs. Türkiye. 2010
16-) Güvenli Annelik Hizmetlerinde Eğitim ve Danışmanlığın Önemi, Konferans. 03 Nisan. Türkiye. 2009
17-) Öğrenci Araştırmaları Paneli, 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 05 Mayıs. Türkiye. 2009
18-) HBV, HCV Taşıyan Gebelerin Takibi, Slovakya’da Sosyal Yapı ve Üniversite Eğitimi, Litvanya’da Eğitim ve Erasmus Öğrencilerinin Yaşamı, İtalya’da Hemşirelik Eğitimi ve Sosyal Yaşam, konferans, 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 07 Mayıs. Türkiye. 2009
19-) Hemşireliğin Özü, Hemşirelik Felsefesi ve Alturizm, Hemşirelikte Kalite, Konferans, 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 14-15 Mayıs. Türkiye. 2009
20-) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında Türkiye 2008 İnsani Gelişme Raporu; Gençlik Konusu, Panel, 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 06 Mayıs. Türkiye. 2008
21-) Litvanya’da Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamaları, Litvanya’nın Kültürel Yapısı, Sağlık Sistemi ve Hemşirelik Uygulamaları, ERASMUS Öğrenci Değişim Programı Deneyim Paylaşımı Paneli. 07 Mayıs. Türkiye. 2008
22-) Türk Hemşireler Derneği ve Hemşirelikteki Gelişmeler Konferansı, 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 09 Mayıs. Türkiye. 2008
23-) Hemşirelerde ve Ebelerde Örgütsel Çatışma Türleri, Panel. 14 Mayıs. Türkiye. 2008
24-) Beyin Gücü Kullanımı ve Motivasyon Konferansı, 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri. 22 Mayıs. Türki,ye. 2008
25-) 05 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Hastası Etkinlikleri. 05, 12-18 Mayıs . Türkiye. 2007
26-) Sağlıkta Dönüşüm Yasasının Hemşireliğe Getirdikleri, İletişim ve Medya, Küresel Isınma, Konferans. 15-16 Mayıs. Türkiye. 2007
27-) Yapıcı Okul Hastane İşbirliği Sempozyumu. 24-25 Ekim. Türkişye. 2003
28-) Kadının Güçlendirilmesi Konferansı, . 04 Mayıs. Türkiye. 2001

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 2. Uluslararası Kadın Çocuk Saglıgı ve Egitimi Kongresi (Davetli Konuşmacı: Türkiye’de Kadın Kanserleri Son Durum). İzmir. . 2017

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP), Eğitimci (Yenidoğan Bakımının Başlangıç Basamakları). Muğla. . 2020
2-) Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kariyer Etkinliği (Öğrencilerin Kariyer Seçenekleri). Muğla. . 2020
3-) NRP Muğla Uygulayıcı Eğitimi, eğitimci (Yenidoğan Bakımının Başlangıç Basamakları). Muğla. . 2020
4-) Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP), Eğitimci (Göğüs Kompresyonu). Muğla. . 2019
5-) 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 18--19 Aralık. Türkiye. 2014
6-) I. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı). İzmir-Türkiyte. Türkiye. 2013
7-) “Emzirmenin Değerlendirilmesi”, “Güven Kazandırma ve Destek Verme”, Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitim Programı, Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerine. 08-10 Şubat. Türkiye. 2012
8-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü (ADÜ ASYO Ebelik Bölümü Öğrencilerine). 18-20 Haziran. Türkiye. 2012
9-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü (Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Sağlık Personeline). 10-12 Temmuz. Türkiye. 2012
10-) “Partograf”, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemlerde Bakıma İlişkin Hizmet İçi Eğitim”, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği Ebe ve Hemşirelerine. 26-27 Ocak. Türkiiye. 2011
11-) “Emzirme”, Doğum ve Doğum Sonrası Dönemlerde Bakıma İlişkin Hizmet İçi Eğitim”, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği Ebe ve Hemşirelerine. 06-07 Nisan. Türkiye. 2011
12-) “Adnan Menderes University, Aydın School of Health, Education System in Türkiye, Adnan menderes University Education System, Nursing Education in Türkiye, Status of Women Health in Türkiye”, Debrecen University Faculty of Health, Department of Nursing, Erasmus Personel Mobility Program, Teaching Staff Mobility Working Program.. 07-15 Mayıs. Hungary. 2011
13-) “Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Hemşireliği: Aile Planlaması, Yüksek Riskli Gebelik, Adölesan ve İleri Yaş Gebeliği”, Sağlık Meslek Liseleri “Hemşirelik Seminerleri” Eğitim Programı, Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 20-24 Haizran. Türkiye. 2011
14-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü. 30 Mayıs-01 Haziran. Türkiye. 2011
15-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü. 07-09 Haziran. Türkiye. 2011
16-) “Bebeği Emzirmek İçin Pozisyon Vermek + Güven Kazındırma ve Destek Verme”, Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Eğitim Programı (Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları), Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın İl ve İlçe Merkezleri’ndeki Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına. 03 Aralık. Türkiye. 2011
17-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü. 10-13 Mayıs. Türkiye. 2010
18-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü. 03-06 Ekim. Türkiye. 2010
19-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü. 13-15 Mayıs. Türkiye. 2009
20-) "Presentation about Curriculum of Nursing", Erasmus Konferansı, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü. 22 Nisan. Türkiye. 2008
21-) “Göğüs Kompresyonu”, Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı Aydın il Sağlık Müdürlüğü. 29 Nisan-01 Mayıs. Türkiye. 2008
22-) “Türkiye Eğitim Sistemi, Türkiye’de Hemşirelik Eğitim Sistemi, ADÜ Aydın Sağlık Yüksekokulu Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Tanıtımı”, ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu. 09 Mayıs. Türkiye. 2008
23-) “History and Development Of Nursing Education İn Turkey, Nursing aAnd Midwifery Curriculum in Turkey, A Seminar about Adnan Menderes University And Aydın School of Health, Meeting with Erasmus Coordinator and Academic Staff, Labs and Practices of Nursing and Midwifery Students, Information about Reproductive Health Course in Aydın”, Pavol Jozef Safarik University Faculty of Medicine, Department of Nursing Erasmus Personel Mobility Program, Teaching Staff Mobility Working Program.. 10-20 Mayıs. Slovakya. 2008
24-) Ebelik Eğitimi ve Ebeler Derneği İle İlgili Gelişmeler, AY TV. 11 Mayıs. Türkiye. 2007
25-) Neonatal Resusitasyon Kursu (Tazeleme Kursu), Resusitasyonun Başlangıç Basamakları, Göğüs Kompresyonu, Sağlık Bakanlığı. 31 Mayıs-1 Haziran. Türkiye. 2007
26-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 12 Ekim. Türk,ye. 2007
27-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Resusitasyonun Başlangıç Basamakları, Sağlık Bakanlığı. 19-21 Aralık. Türkiye. 2006
28-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 11 Ocak. Türkiye. 2005
29-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı. 12-14 Ocak. Türkiye. 2005
30-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı. 21-23 Mart. Türkiye. 2005
31-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 17-22 Haziran. Türkiye. 2005
32-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 01 Eylül. Türkiye. 2005
33-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 12 Ekim. Türkiye. 2005
34-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı. 21-23 Aralık. Türkiye. 2005
35-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 08 Nisan-03 Mayıs. Türkiye. 2004
36-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 28 Haziran-30 temmuz. Türkiye. 2004
37-) TSK Üreme Sağlığı Eğitimi, Erbaş ve Erlerin Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Geliştirme Eğitimleri, Üreme Sağlığı Eğitimlerini Güçlendirme Programı. 30 Eylül-14 Ekim. Türkiye. 2004
38-) Neonatal Resusitasyon Tazeleme Kursu, Sağlık Bakanlığı. 30 Kasım-01 Aralık. Türkiye. 2004
39-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Bayan Öğretmenlerine.. 16-17 Ocak. Türkiye. 2003
40-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Aydın Lisesi Bayan Öğretmenlerine. 23 Ocak. Türkiye. 2003
41-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Gazipaşa İlköğretim Okulu Bayan Öğretmenlerine. 30 Ocak. Türkiye. 2003
42-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşireleri Hizmet İçi Eğitim Programı. 18 Şubat. Türkiye. 2003
43-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okulların Öğretmenlerine.. 18 Mart. Türkiye. 2003
44-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşireleri Hizmet İçi Eğitim Programı. 19 Mart. Türkiye. 2003
45-) “Kendi Kendine Meme Muayenesi”, Aydın Sosyal Sigortalar Hastanesi Hemşireleri Hizmet İçi Eğitim Programı. 14 Mayıs. Türkiye. 2003
46-) “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Meme Kanseri ve Meme Muayenesi”, Halk Konferansı. 01 Ekim. Türkiye. 2003
47-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı. 20-22 Ekim. Türkiye. 2003
48-) “Emzirme ve Gebeliğin Önlenmesi, Laktasyonel Amenore”, Topluma Dayalı Üreme Sağlığı, Aile planlaması Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Projesi, Hizmet İçi Eğitim Kursu, Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü. 02-03 Aralık. Türkiye. 2003
49-) Doğum öncesi ve Doğum Klinik Becerileri Kursu, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu. 14-18 Ocak. Türkiye. 2002
50-) Temel Eğitim Becerileri Kursu, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu. 18-21 Haziran. Türkiye. 2002
51-) Genital Kanserler ve Meme Kanseri”, Topluma Dayalı Üreme Sağlığı, Aile Planlaması Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Projesi, Hizmet İçi Eğitim Kursu, Sağlık Bakanlığı ve Willows Vakfı. 10-11 Ekim. Türkiye. 2002
52-) Hemşirelik Eğitiminde Son Gelişmeler, AY TV Akademik Görüş Programı. 09 Mayıs. Türkiye. 2001
53-) Eğitim Becerileri Kursu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi. 20-23 Kasım. Türkiye. 2001
54-) Neonatal Resusitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı. 10-12 Aralık. Türkiye. 2001

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Kalite Kurulu Üyeliği (Sağlık Bilimleri Fakültesi). Muğla. . 2020
2-) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Sağlık Bilimleri Fakültesi). Muğla. . 2020
3-) Komisyon Başkanlığı (AKADEMİK TEŞVİK VE ÖN İNCELEME KOMİSYONU). Muğla. . 2020
4-) Fakülte Kurulu Üyeliği (Sağlık Bilimleri Fakültesi). Muğla. . 2020
5-) Kalite Kurulu Üyeliği (Sağlık Bilimleri Fakültesi). Muğla. . 2019
6-) Komisyon Başkanlığı (Hemşirelik Fakültesi). Muğla. . 2019
7-) Komisyon Başkanlığı (AKADEMİK TEŞVİK VE ÖN İNCELEME KOMİSYONU). Muğla. . 2019
8-) Fakülte Kurulu Üyeliği (Sağlık Bilimleri Fakültesi). . . 2018
9-) Komisyon Başkanlığı (AKADEMİK TEŞVİK VE ÖN İNCELEME KOMİSYONU). Muğla. . 2018
10-) Komisyon Başkanlığı. Muğla. . 2017
11-) Komisyon üyeliği. Muğla. . 2017
12-) Komisyon Başkanlığı. Muğla. . 2016
13-) Komisyon Başkanlığı (Hemşirelik Haftası). Muğla. . 2015

Verdiği Dersler

DKH5002 2019-2020 Bahar

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II

DKH5090 2019-2020 Bahar

Seminer

DKH5506 2019-2020 Bahar

Perinatoloji Hemşireliği

DKH5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3522 2019-2020 Bahar

Üreme Sağlığı

HEM3528 2019-2020 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HEM3547 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HEM5546 2019-2020 Bahar

Perinatoloji Hemşireliği

HEM5552 2019-2020 Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II

HEM5555 2019-2020 Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

HEM5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3011 2019-2020 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM5546 2019-2020 Güz

Perinatoloji Hemşireliği

HEM5552 2019-2020 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II

HEM3522 2018-2019 Bahar

Üreme Sağlığı

HEM3528 2018-2019 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HEM5551 2018-2019 Bahar

Üreme Sağlığı I

HEM5555 2018-2019 Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

HEM5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3011 2018-2019 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği