Personel

Araş.Gör.Dr. NEJMETTİN AVCI
Araş.Gör.Dr.
Nejmettin Avcı
@ E-posta
navci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2076

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 22.06.2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Fizik 23.05.2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Fizik 28.02.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özden Pınar, Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, 2019. Investigation of the Viscoelastic Properties of 4-propoxy-biphenyl-4-carbonitrile. LIQUID CRYSTALS
2-) Lin Huayang, Avcı Nejmettin, Hwang Shug June, 2018. High Diffraction Efficiency Fresnel Lens Based on Annealed Blue Phase Liquid Crystal-Polymer Composite. LIQUID CRYSTALS
3-) Avcı Nejmettin, 2017. The influence of diluter system on polymer-stabilised blue-phase liquid crystals. Liquid Crystals
4-) Avcı Nejmettin, Hwang Shug June, 2017. Electrically tunable polarisation-independent blue-phase liquid crystal binary phase grating via phase-separated composite films. Liquid Crystals
5-) Avci, N., Han, Y., June, S., 2016. Switchable polarisation-independent blue phase liquid crystal Fresnel lens based on phase-separated composite films. Liquid Crystals
6-) Avci, N., Borshch, V., Sarkar, D.D., Deb, R., Venkatesh, G., Turiv, T., Shiyanovskii, S.V., Rao, N.V.S., Lavrentovich, O.D., 2012. Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame. Soft Matter
7-) Nesrullajev, A., Avci, N., 2011. Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
8-) Avci, N., Nesrullajev, A., Oktik, Ş., 2010. Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions. BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS
9-) Avcı Nejmettin, Nesrullazade Arif, Oktik Şener, 2010. Thermotropic and Thermo-optical Properties of Nematic Mesophase at Direct and Reverse Phase Transitions. International Journal of Thermophysics
10-) Avcı Nejmettin, Nesrullazade Arif, Oktik Şener, 2007. Peculiarities of light transmission at nematic isotropic liquid and isotropic liquid nematic phase transitions. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
11-) Nesrullajev, A., Avcı, N., Oktik, Ş., 2007. Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl. Physics Letters A

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Avci, N., Nesrullajev, A., Oktik, Ş., 2008. Peculiarities of Thermotropic Behaviour of Homeotropic and Schlieren Textures in Monomorphic Mesogen. Balkan Physics Letters

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Avcı Nejmettin, 2019. Mavi Faz: Sıvı Kristallerin Parlayan Yıldızı. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Avcı Nejmettin, 2017. Polimer ile Kararlı Hale Gelen Mavi Faz Sıvı Kristallerine Polimer Yapıların Etkisi. Cumhuriyet Science Journal
3-) Özden Pınar, Avcı Nejmettin, 2017. Asılı ve tek damla yöntemiyle liyotropik sıvı kristallerde yüzey gerilimlerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) N.Avcı, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Peculiarities of Thermotropic Behaviour of Homeotropic and Schlieren Textures in Monomorphic Mesogen”, the 24th International Physics Congress, August, 2007, Malatya, Turkey - 2007

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avcı Nejmettin, 2019. Recent Developments For Stabilising Blue Phase Liquid Crystals. 4th international scientific research congress
2-) Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, Özden Pınar, Nesrullazade Arif, 2017. Electrical Properties of D-103 Nematogen Depends on Temperature and Frequency. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES)
3-) Avcı Nejmettin, Hwang Shung June, 2017. A Simple Method For The Polymer Wall Formation in Blue Phase Liquid Crystal/Polymer Mixtures. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
4-) Özden Pınar, Avcı Nejmettin, Mamuk Atilla Eren, Nesrullazade Arif, 2017. Dielectric Measurement of N-(p-n-butoxybenzylidene)-p-n-butylaniline in the Frequency Range 100 Hz to 1 MHz. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress
5-) A. E. Mamuk, N. Avcı, A. Nesrullazade, “Study of Thermo-Morphologic and Thermo-Optical Properties in Schiff Based Thermotropic Nematogens”, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum/TÜRKİYE - 2014
6-) A. E. Mamuk, A. Nesrullazade, N. Avcı “Investigation of The Optical and Thermo-Optical Properties of Monomorphic Mesogens”, 18th International School of Condensed Matter Physics (ISCMP 2014) “Challenges of Nanoscale Science: Theory, Materials, Applications, 01-06 September 2014, Varna/BULGARIA - 2014
7-) A. Nesrullazade, A. E. Mamuk, N. Avcı “Nature and Peculiarities of Defective Formations in Textures of Monomorphic Thermotropic Mesogens”, 18th International School of Condensed Matter Physics (ISCMP 2014) “Challenges of Nanoscale Science: Theory, Materials, Applications, 01-06 September 2014, Varna/BULGARIA - 2014
8-) A. Nesrullazade, N. Avcı, A. E. Mamuk , “Peculiarities of Defective Formation in Textures of Thermotropic Nematogens”, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum/TÜRKİYE - 2014
9-) A.Nesrullazade, N.Avcı, Ş.Oktik, “Thermotropic and Thermo-Optical Properties of Direct and Reverse Smectic A-Nematic-Isotropic Liquid Phase Transitions”, Abstract of the 26th International Physics Congress, Bodrum, Türkiye, September 2009,No.03-PS97, p.494. - 2009
10-) N.Avcı, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Nonlinear Thermotropic and Thermo-Optical Behaviour of Planar Oriented Textures in Nematic Liquid Crystals at Phase Transitions”, Abstracts of the Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, Muğla, Turkey, May 2008, No.PC-1, p.148. - 2008
11-) A.Nesrullajev, N.Avcı, “Peculiarities of Optical Transmission in Homeotropic and Planar Oriented Textures of Thermotropic Nematic Mesophase”, Abstracts of the Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, Muğla, Turkey, May 2008, No.PC-2, p.149. - 2008
12-) A.Nesrullazade, N.Avcı, Ş.Oktik, “Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Penthylbiphenyl”,Abstracts of the 6th International Conference of the Balkan Physical Union,İstanbul, Turkey, August 2006, No.15-P-006, p.1046. - 2006
13-) N.Avcı, A.Nesrullazade, Ş.Oktik, “Thermooptical Properties of Liquid Crystals at the Direct and Reverse Phase Transitions Between Nematic Mesophase and Isotropic Liquid”, Abstracts of the 6th International Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul, Turkey, August 2006,No.15-P-005, p.1045. - 2006

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avcı Nejmettin, 2017. Simülasyon çalişmaları ile mavi faz sıvı kristal tabanlı ekranların optimizasyonu. ADIM Fizik Günleri VI
2-) Mamuk Atilla Eren, Avcı Nejmettin, Nesrullazade Arif, 2017. Düz ve ters nematik –izotropik faz geçişlerde termo – optik ve topolojik özelliklerin incelenmesi. ADIM Fizik Günleri VI
3-) Mamuk A. E., Avcı N., Nesrullazade A., "Schiff Temelli Nematojen Karışımının Mezomorfik, Morfolojik ve Optiksel Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi", Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 11 Nisan 2014, İzmir/TÜRKİYE - - 2014
4-) Avcı N., Mamuk A. E., Nesrullazade A., "Termotropik Nematojen Sıvı Kristalin Termo-Morfolojik ve Termo-Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi", Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 11 Nisan 2014, İzmir/TÜRKİYE - - 2014
5-) A.Nesrullazade, N.Avcı, Ş.Oktik, “Nematik Sıvı Kristallerin Schlieren ve Homeotropik Tekstürlerinin Termotropik ve Termo-morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi”, ADIM Fizik Günleri-1 Program ve Özet Kitabı, Afyonkarahisar, Mayıs 2010, No.YMF-P4, s.103 - 2010

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mamuk, A.E., Avcı, N., Nesrullazade, A., 2016. Farklı Kimyasal Formdaki Termotropik Nematojenlerin Polikristalik Tekstürlerinin Karşılaştırılması. ADIM Fizik Günleri V
2-) Mamuk, A.E., Avcı, N., Nesrullazade, A., 2016. Uygulanan Işığın Dalga Boyuna Göre Mbba Termotropik Sıvı Kristaline Ait Optik Parametrelerin Değişiminin İncelenmesi. ADIM Fizik Günleri V

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Liquid Crystals. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) The influence of diluter system on polymer-stabilised blue-phase liquid crystals - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Electrically tunable polarisation-independent blue-phase liquid crystal binary phase grating via phase-separated composite films - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) High Diffraction Efficiency Fresnel Lens Based on Annealed Blue Phase Liquid Crystal-Polymer Composite - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) High Diffraction Efficiency Fresnel Lens Based on Annealed Blue Phase Liquid Crystal-Polymer Composite - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Electrically tunable polarisation-independent blue-phase liquid crystal binary phase grating via phase-separated composite films - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
8-) The influence of diluter system on polymer-stabilised blue-phase liquid crystals - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Switchable polarisation-independent blue phase liquid crystal Fresnel lens based on phase-separated composite films - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
10-) Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
12-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 13
14-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Switchable polarisation-independent blue phase liquid crystal Fresnel lens based on phase-separated composite films - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
16-) The influence of diluter system on polymer-stabilised blue-phase liquid crystals - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Electrically tunable polarisation-independent blue-phase liquid crystal binary phase grating via phase-separated composite films - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
18-) Peculiarities of light transmission at nematic isotropic liquid and isotropic liquid nematic phase transitions - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
21-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 7
22-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
23-) Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
24-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
25-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
26-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
27-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
28-) Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 8
29-) Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
30-) Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
31-) Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
32-) Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
33-) Oriented and non-oriented textures of nematic liquid crystals: Comparative peculiarities of the thermotropic behavior - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
34-) Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
35-) Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
36-) Peculiarities of light transmission at nematic isotropic liquid and isotropic liquid nematic phase transitions - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
37-) Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
38-) Peculiarities of light transmission at nematic isotropic liquid and isotropic liquid nematic phase transitions - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Geniş bir sıcaklık aralığına sahip blue faz sıvı kristallerin elde edilmesi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi. 2015-2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Ar-Ge Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Seçici geçirgenliğe sahip kolesterik sıvı kristallerin cam kaplaması olarak kullanılması ve Muğla ili için ısıl ve elektrik enerjisi tasarrufuna etkisinin incelenmesi. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geniş Sıcaklık Aralığında Sıvı Kristalik Malzemelerin Termotropik, Optiksel Kırıcılık ve Optiksel Çift Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeni Termotropik Kalamitik Sıvı Kristalik Malzemelerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Termo Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi. 2012-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çoklu Faz Geçişli Sıvı Kristallerin Termo-Morfolojik, Termotropik, Termo-optiksel ve Termodinamik Özelliklerinin İncelenmesi. 2009-2012
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yüksek Lisans Tez Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Liyotropik Nematik ve Kolesterik Mezofazların Optiksel Termo-Morfolojik ve Termo-Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2008-2010
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sıvı Kristallerin Optiksel, Termooptiksel ve Manyetooptiksel Özelliklerinin İncelenmesi. 2006-2008

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, Mugla University Mugla. 26 - 28 May 2008. Türkiye. 2008
2-) 21st annual conference on liquid atomization and spray systems, Mugla University - 10-12 September 2007 – Türkiye. . . 2007
3-) World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, Mugla University . 13-16 September 2005. Türkiye. 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Fen ve Fizik Eğitim Çalıştayı, Muğla . 15-16 Mayıs. Türkiye. 2009

Verdiği Dersler

FİZ1801 2019-2020 Güz

Genel Fizik I