Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) NAZLI KARAGÖZ CAN
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Nazlı Karagöz Can
@ E-posta
nazlican@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Can Mesut, Durukan Köse Serap, Karagöz Can Nazlı, 2017. BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÜREMEYE YARDIMCITEDAVİ (ÜYTE) UYGULAMALARININ FAALİYET TABANLIMALİYETLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ. The Journal of Academic Social Science

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Can Mesut, Karagöz Can Nazlı, Kurtulmuş Yusuf, 2019. ENDOMETRİODİD ADENOKARSİNOMLARDA PTEN EKSPRESYONUNDAM MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ. Uluslararası Katılımlı 16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
2-) Karagöz Can Nazlı, Ergin Kemal, 2019. Erkek İnfertilitesi Tanısı Almış Bireylerin Spermlerinde Otofaji BelirteçlerininAraştırılması. uluslararasıkatılımlı 16. Tıbbi biyoloji ve genetik kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Can Mesut, Karagöz Can Nazlı, 2019. Erkek Üreme sistemi ve Otofaji. Uluslararası Katılımlı 16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
2-) Can Bilgehan, Kılıç Jale, Karagöz Can Nazlı, 2019. Melatoninin Antioksidan Etkisinin Kronik Myeloid Lösemi Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası katılımlı 16. Tıbbi Biyoloji Kongresi
3-) Başaran Gizem Gökçimen Alpaslan, Karagöz Can Nazlı, Kabaoğlu Uygar, , 2019. Obez sıçanlarda Selenyum ve N-asetil sistein’in fertilite/ infertilite ve karaciğer üzerine etkisi.. 28. Ulusal (Uluslar arası katılımcılı) Üroloji Kongresi