Personel

Öğr.Gör.Dr. NEDİM YILDIZ
Öğr.Gör.Dr.
Nedim Yıldız
@ E-posta
nedimyildiz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3282

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim 2006

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2018

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürkçü Nizamettin, Yıldız Nedim, 2020. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Performans: BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Atlas Journal
2-) Esen Ahmet, Yıldız Nedim, 2020. Is Turkey Missing The Train Of Project Management. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi
3-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Örgüt Kültürü ve Örgüt Yapısı Arasındaki İlişki: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal
4-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Kurumsal Mantıklar, Örgüt Yapısı ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Muğla İlindeki Kamu ve Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies
5-) Yıldız Nedim, Asunakutlu Tuncer, 2017. Aile İşletmelerinde Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürkçü N., Yıldız N., 2020. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırma Sonuçları Üzerinden Bursa Uludağ ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinin Karşılaştırılması. Al -Farabi Journal 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Öztürkçü N., Yıldız N., 2020. Türkiye’deki Üniversitelerin Girişimci ve Yenilikçi Durumlarının İncelenmesi. Al -Farabi Journal 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Yıldız Nedim, Öztürkçü Nizamettin, 2020. Şehir Rekabetçiliği Üzerine Bir Araştırma: Aydın-Denizli-Muğla Örneği. 1.Uluslararası İzmir İktisat Kongresi
4-) Yıldız Nedim, Derinkök Ahmet Emre, 2020. Şehir Rekabetçiliği Üzerine Bir Araştırma: Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli Örneği. Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu
5-) Derinkök A. Emre, Yıldız Nedim, 2020. Türkiye’deki Helal Özellikli Otellerin Tüketici Beklentilerini Karşılama Düzeylerinin İncelenmesi: Halalbookıng.Com Örneği. IV. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi
6-) Derinkök A. Emre, Yıldız Nedim, 2020. 2015-2020 URAP Türkiye Sıralamaları: Aydın Adnan Menderes, Denizli Pamukkale ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinin Akademik Performans Karşılaştırılması. IV. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Nedim, Öztürkçü Nizamettin, 2020. Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Performans: BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. 1.Uluslararası İzmir İktisat Kongresi
2-) Yıldız Nedim, Derinkök Ahmet Emre, 2020. Medikal Turizm Kapsamında Uluslararası Hastaların Diş Estetiği Alanında Türkiye’ yi Tercih Etme Nedenleri Ve Karşılaşılan Sorunlar: Muğla Örneği. Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu
3-) Yıldız Nedim, Yenen Selim, 2019. Bireylerin Girişimcilik Eğilimlerini Etkileyen Temel Motivasyon Faktörleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Ve Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Örneği. 1.Uluslararası Beydağı Sosyal Ve Beşeri Bilimler Kongresi
4-) Yıldız Nedim, 2019. Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Değerlendirme Raporu 2015-2019: Kurumsal Geri Bildirim Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi. 1.Uluslararası Beydağı Sosyal Ve Beşeri Bilimler Kongresi
5-) Yıldız Nedim, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Örgüt Kültürünün Örgüt Yapısına Etkisi ve Bir Araştırma. 5nd International Conference on Social Sciences and Education Research
6-) Yıldız, N., Özkoç, H.H., 2016. Kurumsal Mantıkların Örgüt Yapı ve Kültürüne Etkisi: Muğla İlindeki Kamu ve Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. ICSSER İstanbul Konferansı

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Nedim, 2021. ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSIKOLISI/Örgütlerde Çatışma. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Eyüp Bayram ŞEKERLİ
2-) Yıldız Nedim, 2021. ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ/Örgütlerde Çalışan Motivasyonu. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Eyüp Bayram ŞEKERLİ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Nedim, Şahin Eyyüp Ensari, Kısacık Harun, 2017. Uygulamalı Muhasebe Denetimi Teoriden Pratiğe/Denetim Raporu. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Abdülkadir Bilen, İsmail Aydemir

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Organizational Behavior Review. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
4-) İş İstihbaratı Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Aile İşletmelerinde Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Yenilik Ve Girişimcilk Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik Sertifika Programı . 2015-2017

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2019

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğrencilerine Girişimcilik Konulu Seminer . Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

GKD00060 2021-2022 Güz

EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK

HİT2515 2021-2022 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞL2811 2021-2022 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4801 2021-2022 Güz

Girişimcilik

İŞL4900 2021-2022 Güz

Girişimcilik

İŞY1811 2021-2022 Güz

GENEL İŞLETME

İŞY2801 2021-2022 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

AKD2000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

GKD00060 2020-2021 Bahar

EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK

HİT1004 2020-2021 Bahar

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞL4900 2020-2021 Bahar

Girişimcilik

İŞY2802 2020-2021 Bahar

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

AKD2000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

GKD00060 2020-2021 Güz

EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK

HİT2515 2020-2021 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞL2811 2020-2021 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4801 2020-2021 Güz

Girişimcilik

İŞY2801 2020-2021 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

HİT1004 2019-2020 Bahar

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

HİT1498 2019-2020 Bahar

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

İŞL4900 2019-2020 Bahar

Girişimcilik

İŞY2802 2019-2020 Bahar

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

İŞY2808 2019-2020 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

HİT2515 2019-2020 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞL2811 2019-2020 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4801 2019-2020 Güz

Girişimcilik

İŞL4900 2019-2020 Güz

Girişimcilik

İŞY1811 2019-2020 Güz

GENEL İŞLETME

İŞY2801 2019-2020 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

MFY1001 2019-2020 Güz

Finansal Muhasebe I

MFY2001 2019-2020 Güz

Envanter ve Bilanço