Personel

Öğretim Görevlisi NEDRET ERBOY
Öğretim Görevlisi
Nedret Erboy
@ E-posta
nedreterboy@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2204

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / İşletme Yönetimi

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / İşletme Yönetimi

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimi

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu Nihal, Karataş Aslı, Erboy Nedret, 2015. An Evaluation On The Process of Being A Brand City OfMuğla. Procedia - Social and Behavioral Sciences
2-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2013. PAZARLAMADA PARADİGMA DEĞİŞİMİ GİRİŞİMCİ PAZARLAMA. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
3-) Gümüşoğlu Şevkinaz, Erboy Nedret, Özdağoğlu Güzin, 2013. Siparişe Dayalı Üretim İçin Ürün GruplarınınOluşturulmasında Genetik AlgoritmaTabanlı Bir Yaklaşım. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Erboy Nedret, 2013. E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2019. Girişimci Pazarlama Eğiliminin Kendi İşini Kurma Eğilimi ÜzerineEtkileri: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2019. DAĞITIM KANALLARINDAKİ DEĞİŞİM VE BÜTÜNLEŞİK KANALSTRATEJİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİRDEĞERLENDİRME. 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMPLEMENTATIONS OF DIGITAL INDUSTRY AND MANAGEMENT OF DIGITALTRANSFORMATION 2019
2-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2016. Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’de İstihdama Etkileri ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis
3-) Tataroğlu Nihal, Karataş Aslı, Erboy Nedret, 2014. An Evaluation On The Process of Being A Brand City Of Muğla. International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
4-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2014. Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi. International Conference On Eurasian Economies, 1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA, 862-872

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu. Türkiye. . 2013

Verdiği Dersler

DŞT2008 2019-2020 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

İŞY1812 2019-2020 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

PZR2010 2019-2020 Bahar

ELEKTRONİK PAZARLAMA

PZR2012 2019-2020 Bahar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

PZR2804 2019-2020 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YRY 2512 2019-2020 Bahar

STRATEJİK YÖNETİM

DŞT2007 2019-2020 Güz

LOJİSTİK

İŞY1809 2019-2020 Güz

TİCARİT MATEMATİK

PZR2001 2019-2020 Güz

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

PZR2803 2019-2020 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YRY2535 2019-2020 Güz

İŞLETME

DŞT2008 2018-2019 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

İCM1506 2018-2019 Bahar

PAZARLAMA TEKNİKLERİ

İŞY1812 2018-2019 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

PZR2010 2018-2019 Bahar

ELEKTRONİK PAZARLAMA

PZR2012 2018-2019 Bahar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

PZR2804 2018-2019 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YRY 2512 2018-2019 Bahar

STRATEJİK YÖNETİM

DŞT2007 2018-2019 Güz

LOJİSTİK

İŞY1809 2018-2019 Güz

TİCARİT MATEMATİK

PZR2001 2018-2019 Güz

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

PZR2803 2018-2019 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YRY 2511 2018-2019 Güz

İŞLETME