Personel

Öğretim Görevlisi GÜLDEHAN NEŞE GÖRAL
Öğretim Görevlisi
Güldehan Neşe Göral
@ E-posta
nesegoral@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4948

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 10.06.2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 15.06.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Göral Güldehan Neşe, Görgen İzzet, 2017. The effect of the use of knowledge maps on Students’ level of learning and retention in second language vocabulary learning. Journal of Human Sciences

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Duman Bilal, Göral Güldehan Neşe, Bilgin Hilal, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma (A Qualitative Study on University Students’ Foreign Language Speaking Anxiety in the Classroom Environment). Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Education Sciences

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duman, B., Göral, G.N., Yakar, A., 2015. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENİMSEDİKLERİ EĞİTİM FELSEFESİ İLE KARAR VERME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ?. FELSEFE, EĞİTİM VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU?

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Göral Güldehan Neşe, 2016. Dönüştürücü Sınıf Yönetimi/Motivasyon Stratejilerinin İncelenmesi, Öğrencilerinizin Önemsemesini ne sağlar?. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Asım Arı

Verdiği Dersler

A(Hazırlık) 2019-2020 Akademik Yılı

İngilizce

E(Hazırlık) 2019-2020 Akademik Yılı

İngilizce

YDB3801 2018-2019 Güz

Mesleki İngilizce I