Personel

Doç.Dr. EMİNE NEŞE YENİÇERİ
Doç.Dr.
Emine Neşe Yeniçeri
@ E-posta
neseyeniceri@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5168

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995

Yüksek Lisans

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2013

Doktora

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2001

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Müesser, Yeniçeri Emine Neşe, Çekiç Edip Güvenç, 2019. The impact of gender and academic achievement on the violation of academic integrity for medical faculty students, a descriptive cross-sectional survey study. BMC Med Education
2-) Şahin Nilfer, Kasap Burcu, Kırlı Ulviye, Yeniçeri Emine Neşe, Topal Yaşar, 2018. Assessment of anxiety-depression levels and perceptions of quality of life in adolescents with dysmenorrhea. Reproductive Health
3-) Yeniçeri Emine Neşe, Kasap Burcu, Akbaba Eren, Akın Melike Nur, Sarıyıldız Behiye, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Knowledge and Attitude Changes of Pregnant Women Regarding Prenatal Screening and Diagnostic Tests After Counselling.. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology
4-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Circle of Willis variations and artery diameter measurements in the Turkish population. Folia Morphol (Warsz)
5-) Yeniçeri, E.N., Akbaba, G., Şahin, C., Özdeş, İ., Ceyhan, M., Yıldırım, B., Güldal, D., 2015. Famıly Physıcıans’ Attıtudes Toward Managıng Dıabetes And Theır Self Evaluatıon Of Theır Competencıes, Acta Medica Mediterranea, 2015, 31:1381-87.. Acta Medica Mediterranea
6-) Tanrıverdi, Ö., Yeniçeri, N., 2015. Importance of meta-analysis and practical obstacles in oncological and epidemiological studies: statistics very close but also far!, Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(3):1303-6.. Asian Pac J Cancer Prev
7-) Yıldırım, B., Basaran, O., Alataş, Ö., Yeniçeri, N., Altun, İ., Tanrıverdi, Ö., Doğan, V., Acar, E., Biteker, M., 2015. Chest tube insertion techniques on YouTube: is social media a reliable source of learning medical skills? Am J Emerg Med. 2015. Am J Emerg Med
8-) Yıldırım, B., Yeniçeri, N., Tanrıverdi, Ö., Ünaldı, M., Başaran, Ö., Alataş, Ö., Acar, E., 2015. What else could be done for management of cancer patients in ED? Challenges and suggestions (cancer patients and emergency service) Am J Emerg Med. 2015 . Am J Emerg Med
9-) Aksu, H., Başak, O., Küçük, M., Yeniçeri, N., Kaya, Ş., 2011. Emergency contraception: knowledge, attitudes and practice of the pharmacy staff in Aydın, Turkey. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. Volume: 38,No: 3, 2011. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology
10-) Güldal, D., Özçakar, N., Yeniçeri, N., Dontlu, Ç., Ulusel, B., 2005. Comparison Of Clinical Skills Of Third-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program With Sixth-Year Students Who Acquired Clinical Skills In Unsystematic Way.Teaching & Learning in Medicine , Volume 17, No.1. , Issue 1, Page 21-26, 2005 . Teaching & Learning in Medicine
11-) Güldal, D., Ulusel, B., Özçakar, N., Yeniçeri, N., Dontlu, Ç., 2005. The Challenge of Clinical Interviewing and Physical Examination Performance for General Practitioners in Turkey. Family Medicine , 37/5/354 1/2005 . Family Medicine

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Yeniçeri Emine Neşe, Birlik Ahmet Merih, Çullu Neşat, Birlik Bilge, 2017. Focal myositis: a rare case report. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
2-) Kasap, B., Akbaba, G., Yeniçeri, E.N., Akın, M.N., Akbaba, E., Öner, G., Turhan, N., Duru, M.E., 2016. Adequate iodine levels in healthy pregnant women. A cross-sectional survey of dietary intake in Turkey.. Saudi Med J. 2016

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Özşeker Burak, Yeniçeri Emine Neşe, 2019. The accuracy of 3T magnetic resonance cholangiopancreatography in suspected choledocholithiasis.. Pol J Radiol
2-) Kasap, B., Yeniçeri, E.N., Akın, M.N., Akbaba, E., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., Sağlam, A., 2016. Gebelikte Ultrason: Güneybatı Türkiye’deki Gebe Kadınların Bilgi ve Beklentilerinin Kesitsel Çalışması. Med Bull Haseki

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldırım, B., Karagöz, Ü., Acar, E., Beydilli, H., Yeniçeri, E.N., Tanrıverdi, Ö., Alataş, Ö., Kasap, Ş., 2015. A Case Report of Prilocaine-Induced Methemoglobinemia after Liposuction Procedure, Case Reports in Emergency Medicine, 2015. Case Reports in Emergency Medicine
2-) Şahin, C., Levent, M., Akbaba, G., Kara, B., Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Idiopathic Basal Ganglia Calcification Presented with Impulse Control Disorder, Case Reports in Endocrinology 2015 . Case Reports in Endocrinology

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin, C., Kırlı, İ., Battaloğlu İnanç, B., Tunca, H., Yeniçeri, E.N., 2015. Assesment of Disabled Geriatric Health Council Reports . Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Yeniçeri Emine Neşe, Yıldız Ece, Ayşe Seydaoğulları, Güleç Samet, Sakallı Çetin Esin, Baldemir Ercan, 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Empati ilişkisi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
3-) Yeniçeri, E.N., Özen Kılınç, B., Şahin, C., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne kayıtlı bireylerin bakım alma nedenleri ve sağlanan hizmetlerin belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 2014;1(1):25-29.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Kasap Burcu, Çullu Neşat, Yeniçeri Emine Neşe, 2018. Primary Pelvic Cyst Hydatic: A Case Report. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Yasemin, B., Yeniçeri, E.N., Kara, B., 2015. Victim of a Patient with Mental Disorder: A Case Report of a Physical Adult Abuse with Blunt Trauma. Austin J Forensic Sci Criminol. 2015;2(2): 1019.. Austin J Forensic Sci Criminol

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yeniçeri, E.N., Yıldız, E., Seydaoğulları, A., Güleç, S., Sakallı Çetin, E., Baldemir, E., 2015. Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögrencilerinde Duygusal Zeka Ve Empati İliskisi. Türkiye Aile Hekimligi Dergisi, 19,2015. Türkiye Aile Hekimligi Dergisi
2-) Yeniçeri, Ö., Çullu, N., Yeniçeri, E.N., Kılınç, R., Deveer, M., Canbek, U., 2015. Diz Patolojileri Tanısında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinligi. Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Şahin, N., Yeniçeri, E.N., Balcı, Y., 2015. Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Egitim Arastırma Hastanesi Çocuk Ve Ergen Ruh Saglıgı Ve Hastalıkları Poliklinigine Basvuran Adli Olguların Degerlendirilmesi. . Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Önder Yeniçeri, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Kasap Burcu, Yeniçeri Emine Neşe, 2015. Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniçeri, E.N., Güleç, S., Şeydaoğulları, A., Yıldız, E., Baldemir, E., Dirgen Çaylak, S., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, 2014 Güz, 1-14. . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Güldal, D., Özçakar, N., Yeniçeri, N., Mevsim, V., Dönmez, D., 2007. What do people believe? Some clues for health culture. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2/2007 3/36-41. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
3-) Yeniçeri, N., Mevsim, V., Özçakar, N., Ozan, S., Güldal, D., Başak, O., 2007. Tıp Egitimi Son Sınıf Ögrencilerinin Gelecek Meslek Yasamları İle Ilgili Yasadıkları Anksiyete İle Sürekli Anksiyetelerinin Karsılastırılması.. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 21(1), 19-24. . Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
4-) Mevsim, V., Yeniçeri, N., Güldal, D., 2005. Birinci Basamak Hekimleri Nitelikli Hekim Özellikleri Konusunda Ne Düsünüyorlar : Bir Alan Arastırması. Tıp Egitimi Dünyası , 18(1), 6-11. Tıp Eğitimi Dünyası
5-) Mevsim, V., Dontlu, Ç., Yeniçeri, N., Özçakar, N., Güldal, D., 2005. Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne yapıyor? Bağımlılık Dergisi 1/2005 6: 65-75 . Bağımlılık Dergisi
6-) Güldal, D., Dontlu, Ç., Yeniçeri, N., Özçakar, N., Başak, O., 2004. Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Perspektifinden Kliniğe Giriş Uygulamaları. Tıp Eğitimi Dünyası 2004;15:41-51.. Tıp Eğitimi Dünyası
7-) Özçakar, N., Yeniçeri, N., Mevsim, V., Güldal, D., 2004. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları Tıp Eğitimi Dünyası 2004;17:4: 3-10. . Tıp Eğitimi Dünyası
8-) Yeniçeri, N., Özçakar, N., Mevsim, V., Güldal, D., 2003. Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem:Akran eğitimi. Tıp Eğitimi Dünyası 2003;12: 6-11.. Tıp Eğitimi Dünyası

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Evde Bakım ve Palyatif Bakım. Türkiye klinikleri
2-) Yeniçeri, E.N., 2014. Aile Hekimliğinde Kadın Sağlığının Yasal Boyutu, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Sayısı, 2014; 5(1): 19-25.. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Sayısı

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Yeniçeri Emine Neşe, Usta Oğuzer, 2018. Bilgi Toplumu. Şiddet ve Sosyal Travmalar
2-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, Usta Oğuzer, 2018. Kadına Şiddet. Şiddet ve Sosyal Travmalar
3-) Yeniçeri, N., Battaloğlu İnanç, B., Ceyhan, M., Aslan, D., Şahin, C., Ünal, Y., Yıldırım, B., 2015. Determining Social Support, Mental Health and Quality of Life in 65 Years and Older Home Care Patients. . oral presentation. WONCA Europe , 22-25 EKİM 2015 İstanbul
4-) Çaylak, S., Sözen, H., Beydilli, H., Yeniçeri, N., Aytürk, Ö., Eğin, Ş., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Tutum ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 2. Uluslararası Tıp Öğrencisi Kongresi
5-) Kurt, F., Şahin, F., Yeniçeri, N., 2013. AHBS bilgisayar programlarının geliştirilmesinin aile hekimlerinin erişkin bağışıklama oranlarına katkısı, . 4. Uluslararası KatılımlI Aile Hekimliği Kongresi 23-27 Ekim 2013, Antalya
6-) Aksu, H., Başak, O., Yeniçeri, N., Kaya, Ş., 2011. Emergency Contraception:Practice, Knowledge and Attitudes of Turkish Pharmacy Staff ,. Wonca Europe 2008 İstanbul Conference , 04/09/2008 .
7-) Yeniçeri, N., Padem, Z., Mevsim, V., Güldal, A., 2006. Efficacy of Family Physician’s Practice on Weight Loosing Programme. . EGPRN Meeting 19-22/09/2006 Kavala Yunanistan

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bacakszılar Sarı Ferda, Dinç Elibol Funda, Yeniçeri Emine Neşe, 2019. Importance of Mammographic Screening and Self Examination: Results of Breast Biopsies in Our Center. 4th.International Health Science and Family Medicine Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Opçin Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2019. Pankreas kanseri olan bir hastanın aile genogramı.. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Aile Hekimliği Kongresi
2-) Akçay Gürbüz, Battaloğlu İnanç Betül, Topal Yaşar, Şahin Nilfer, Yeniçeri Emine Neşe, Topal Hatice, 2019. Ailelerin Ateşle İlgili Tutumlar. 13.Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
3-) Yıldız Opçin Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2019. SLE hastasının aile genogramı.. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Aile Hekimliği Kongresi
4-) Yıldız Opçin Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2019. Aile hekimliğinde anorektal muayenenin önemi.. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Aile Hekimliği Kongresi
5-) Kurt, F., Şahin, F., Yeniçeri, E.N., 2016. D Vitamini Karmaşası; Test Yapmadan Rutinde Verilmeli mi? İşte Bütün Mesele Bu!.. 7.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
6-) Yeniçeri, Ö., Çullu, N., Deveer, M., Kasap, B., Yeniçeri, E., 2015. The Relationship between the Frequency of Intracardiac Echogenic Focus and Anomalies in Normal Pregnancies,. . European Congress of Radiology
7-) Yeniçeri, E., Battaloğlu, B., Ceyhan, M., Aslan, D., Şahin, C., Yıldırım, B., Karaman, Ö., Güldal, D., 2015. Relationship Between Nutritional Status and Functional Impairment in 65 Years and Older Home Care Patients . WONCA Europe 22-25 EKİM 2015, İstanbul.
8-) Yeniçeri, E., Yıldırım, B., Alataş, Ö., Acar, E., Kasap, B., Beydilli, H., Balcı, Y., 2015. Yeniçeri E.N. Yıldırım B, Alataş ÖD, Acar E, Kasap B, Beydilli H, Balcı Y. Sociodemographic Characteristics of Women Who Consulted To The Emergency Service Because of Violence Committed Against Them. . WONCA Europe 22-25 EKİM 2015 İstanbul
9-) Güleç, S., Deniz, E., Armut, M., Karabaş, M., Yeniçeri, N., Aksözek, A., Çaylak, S., Çetin, E., 2014. Ben Kolay Ölmem, Allerjim Var, , 9-11 Mayıs 2014, Isparta.. Süleyman Demirel Üniversitesi, 2. Uluslararası Tıp Öğrencisi Kongresi
10-) Kurt, F., Yeniçeri, N., 2014. Farklı şikayetlerle aile hekimliği polikliniğine başvuran kadınların B12 ve Demir eksikliği anemisi yönünden değerlendirilmesi, , 19-23 Kasım 2014, Antalya. Uluslararası katılımlı 5. Aile Hekimliği Kongresi
11-) Kurt, F., Yeniçeri, N., 2013. Bir aie hekimliği birimine kayıtlı 65 yaş üzeri erişkinlerin influenza aşısı yaptırmama nedenleri, . 4. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi 23-27 Ekim 2013, Antalya
12-) Yeniçeri, N., Özçakar, N., Mevsim, V., Güldal, D., 2005. A New Method in Clinical Skills Practice : Peer Tutoring. . WONCA EUROPE 2005 – 11th conference of the European Society of General Practice/Family Medicine 03-07/09/2005 Yunanistan
13-) Güldal, D., Özçakar, N., Yeniçeri, N., Mevsim, V., Dönmez, D., 2004. What do people believe? Health culture in Turkey. . EPGRN Congress 13-16 Mayıs 2004 Antwerp, Belgium.
14-) Yeniçeri, N., Mevsim, V., Özçakar, N., Özan, S., Güldal, D., 2004. Compairing trait anxiety and future occupational anxiety of final year medical students. . EPGRN Congress 13-16 Mayıs 2004, Antwerp, Belgium.
15-) Ulusel, B., Yeniçeri, N., Taşkıran, C., Güldal, D., 2003. Readyness and state-trait anxiety before performance assessment of medical students for clinical skill course. . EGPRN Meeting 16-19 Ekim 2003 Verona İtalya
16-) Mevsim, V., Dontlu, Ç., Yeniçeri, N., Özçakar, N., Güldal, D., 2003. What primary care medical staff know and do about cigarette smoking and cancer risk. . EPGRW Meeting 16-19 Ekim 2003, Verona, İtalya.
17-) Güldal, D., Ulusel, B., Özçakar, N., Yeniçeri, N., Dontlu, Ç., 2003. Clınıcal ıntervıew and physıcal examınatıon: Challenges for practıtıoners. . WONCA EUROPE 2003 - 9th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, 18 – 21 Haziran 2003, Ljubljana, Slovenia.
18-) Yeniçeri, N., Ulusel, B., Şişli, Z., Doğruer, S., Güldal, D., 2003. Lifestyle and health perception changes in first year medical students : Early results of a cohort study. . EGPRN Meeting 16-19 Ekim 2003 Verona, İtalya.

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2018. Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeğinin (STAI-TX) Rastgele Seçilmiş Bireylerde Uygulanması ve Sonuçları. 12. Aile Hekimliği Güz Okulu
2-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Özşeker Burak, Yeniçeri Emine Neşe, 2018. The accuracy of 3T magnetic resonance cholangiopancreatography in suspected choledocolithiasis. Turkish Society of magnetic resonance 23rd annual meeting
3-) Yeniçeri, N., Ceyhan, M., Güldal, D., 2014. Birinci Basamakta 65 Yaş Üzeri Bireylere Ait Sağlık Veri Tabanı Oluşturulması, 20-23 Mart 2014, Çanakkale. 5. Aile Hekimliği Günleri
4-) Yeniçeri, N., Yıldız, E., Şeydaoğulları, A., Güleç, S., Çetin, E., Baldemir, E., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Empati İlişkisi, , 11-13 Nisan 2014, Ankara. . Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Ulusal Tıp Öğrencisi Kongresi
5-) Yeniçeri, N., Mevsim, V., Tap, M., Güldal, A., 2012. Toplumda Hipertansiyon Kontrolünde Yeni Yollar, . II. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Yeditepe Üniversitesi İstanbul, 2012

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yeniçeri Emine Neşe, Gürçay Furkan, Kara Ahmet, 2019. Eğitim aile hekimliği birimine kayıtlı tip 2 diyabetik bireylerin diyabet regülasyonu açısından değerlendirilmesi. 10. AHEKON Aile Hekimliği Kongresi
2-) Yeniçeri Emine Neşe, Delikkaya Muharrem, Erdoğan Hülya, 2019. Muğla İli Menteşe İlçesi 2 numaralı Aile Sağlığı Merkezinde sadece anne sütü kullanım oranı ve bebek doğum ağırlığı ile ilişkisi.. 10. AHEKON Aile Hekimliği Kongresi
3-) Yıldız Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2018. Evlilik Öncesi Değerlendirmede Aile Genogramının Yeri. 12. Aile Hekimliği Güz Okulu
4-) Yıldız Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2018. Haşimato Troiditi Olan Bir Hastada Aile Genogramının Uygulanışı. 12. Aile Hekimliği Güz Okulu
5-) Yıldız Ece, Yeniçeri Emine Neşe, Öngel Kurtuluş, 2018. Akdeniz Anemisi Taşıyıcısı Bir Hastanın Aile Genogramı. 12. Aile Hekimliği Güz Okulu
6-) Kara Ahmet, Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2018. EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI DİYABETLİ HASTALARIN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUAÇISINDAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
7-) Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, Yeniçeri Emine Neşe, Ceyhan Mustafa Nuri, Dirgen Çaylak Selmin, Akıcı Ahmet, 2017. MUĞLA İLİNDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 24.ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ
8-) Şahin Cem, Akbaba Gülhan, Kırlı İsmail, Akbaba Eren, Tunca Hasan, Battaloğlu İnanç Betül, Canbek Tuğba, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Gestasyonel Diyabetes Mellitus Gelişimini Öngörmede Biyobelirteç Olarak Sırt-1 ve Neurogenin-3 Kan Düzeyleri. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri
9-) Kurt, F., Şahin, F., Yeniçeri, E.N., 2016. Kolorektal Kanser Saha Taraması Sonuçları: Nasıl Değerlendirmeliyim? Yaptığım Test veya Yapılan Kolonoskopi Güvenilir mi? (Attığım Taş Ürküttüğüm Kurbağaya Değer mi?) . 7.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
10-) Kocadağ, B., Yeniçeri, E.N., 2016. Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Polifarmasi ve Uygunsuz İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi.. 9. Aile Hekimliği Araştırma günleri.
11-) Yeniçeri, E., Kasap, B., Akbaba, E., Akın, M., Sarıyıldız, B., Küçük, M., Turhan Öztürk, N., 2015. Gebelerin Prenatal Tarama Ve Tanı Testleri İle İlgili Danışmanlık Sonrası Bilgi Ve Tutum Değişiklikleri ). 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11 – 15 Mayıs 2015 / Antalya.
12-) Kasap, B., Yeniçeri, E., Akın, M., Akbaba, E., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., Akbaba, G., 2015. Antenatal Kadınların Gestasyonel Diyabet ve Gestasyonel Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11 – 15 Mayıs 2015 / Antalya.
13-) Kasap, B., Yeniçeri, E., Akın, M., Akbaba, E., Küçük, M., Öztürk Turhan, N., Sağlam, A., 2015. Antenatal Kadınların Gebelik Ultrasonu İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri )(P 384) . 11 – 15 Mayıs 2015 / 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya.
14-) Yeniçeri, N., Yeniçeri, Ö., 2014. Bel Ağrılı Hastalara İkinci Basamak Örneği, . 13.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya.
15-) Yeniçeri, Ö., Yeniçeri, N., Birlik, M., 2014. Fokal Myozit. Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık Toplantısı, 22-24 Mayıs 2014, Ankara.
16-) Yeniçeri, E., Akbaba, G., Şahin, C., Özdeş, İ., Ceyhan, M., Yıldırım, B., Güldal, D., 2014. Yeniçeri E. N., Akbaba G., Şahin C, Özdeş İ., Ceyhan M. N., Yıldırım B., Güldal D., Aile Hekimlerinin Diyabet Yönetimine İlişkin Yeterlilikleri Ve Tutumları, . 6. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Programı, 6-9 Kasım 2014, Ankara
17-) Arı, S., Yeniçeri, N., Ceyhan, M., Uysal, B., Yılmaz, N., Akbaba, G., 2014. Çocuklarda İdrar İyot Ölçümü, 20-23 Mart 2014, Çanakkale.. 5. Aile Hekimliği Günleri
18-) Şahin, C., Acar, E., Mert, K., Altun, İ., Akın, F., Yeniçeri, E., 2014. Akrep sokmasına bağlı gelişen akut toksik miyokardit ve akciğer ödemi olgusu, , 15-19 Ekim 2014, Antalya.. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
19-) Şahin, C., Kırlı, İ., Sözen, H., Dübektaş Canbek, T., Yeniçeri, E., Karakuş, V., 2014. Mesane Kanseriyle Birliktelik Gösteren EDTA İlişkili Trombositopeni . 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Antalya.
20-) Şahin, C., Özşeker, B., Sağıroğlu, T., Çullu, N., Yeniçeri, E., Kırlı, İ., 2014. Çölyak hastalığında ince barsak adenokarsinomuna sekonder gelişen barsak invajinasyonu olgusu. . 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Antalya.
21-) Yeniçeri, N., Güleç, S., Şeydaoğulları, A., Yıldız, E., Baldemir, E., Çaylak, S., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri , 11-13 Nisan 2014, Ankara. . Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Ulusal Tıp Öğrencisi Kongresi
22-) Yeniçeri, N., Özçakar, N., Mevsim, V., Güldal, D., 2005. Kliniğe Giriş uygulamalarında yeni bir yöntem : Akran Eğitimi . II. Aktif Eğitim Kurultayı 04-05/06/2005 İzmir.
23-) Mevsim, V., Yeniçeri, N., Güldal, D., 2004. Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar : bir alan araştırması . 04-07/05/2004 VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Bursa
24-) Özçakar, N., Yeniçeri, N., Mevsim, V., Güldal, D., 2004. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda bilgi, tutum ve davranışları. . VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 4-7 Mayıs 2004, Bursa.
25-) Ulusel, B., Yeniçeri, N., Özçakar, N., Dontlu, Ç., Güldal, D., 2002. Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencileri barsak seslerini tanımladı. . Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2002, Ürkmez, İzmir.
26-) Ulusel, B., Dontlu, Ç., Özçakar, N., Yeniçeri, N., Gürsel, Y., Güldal, D., 2002. Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin öykü alma performansının değerlendirilmesi: Farklı bir uygulama. . Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2002, Ürkmez, İzmir.
27-) Yeniçeri, N., Baloğlu, A., Uysal, D., Yensel, U., 2001. Endometrial Karsinomlu Olgularda İntramurl Doppler Akım Parametrelerinin Klinik Kullanılabilirliği, . 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 13-16 Eylül 2001.

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yeniçeri Emine Neşe, 2019. Aile Hekimliği Disiplini Açısından Palyatif Bakım/Palyatif Bakım Merkezinde Sık Rastlanan Tanılarda Prognoz ve Ölüm Nedenleri. Yayın Evi: SmyrnaMed Tıbbi Yayıncılık Editör Adı: Öngel Kurtuluş, Yıldırım Mehmet
2-) Yeniçeri Emine Neşe, 2019. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları/Diyet Takviyelerinin Kullanımı. Yayın Evi: Hipokrat Kitapevi Editör Adı: Demirağ Serpil
3-) Balcı, Y., Yeniçeri, E.N., 2016. Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular. Yayın Evi: Akademi Yayınevi Editör Adı: Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, Ufuk Katkıcı
4-) Yeniçeri, E.N., 2016. Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular. Yayın Evi: Akademi Yayınevi Editör Adı: Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, Ufuk Katkıcı
5-) Yeniçeri, E.N., 2012. Sağlık Bakanlığı yayınları Aile Hekimliği 1. Aşama Kurs Notları Kitabı Hasta Merkezli Klinik Yöntem 89-99.. Yayın Evi: SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Editör Adı: TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
6-) Yeniçeri, E.N., 2010. Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 2010, Hassas konularda öykü almak, 51-57. Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası. Yayın Evi: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Editör Adı: DİLEK GÜLDAL

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Yeniçeri Emine Neşe, 2017. McWhinney’in Aile Hekimliği/Obezite. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevi Editör Adı: Dilek Güldal

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Dahili Bilimler Öykü Alma Fizik Muayene./Birinci Basamakta Hasta ile Görüşme.. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Mert Küçük
2-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. (Tıp Öğrencileri İçin)Dahili BilimlerÖykü alma ve fizik muayene/Birinci basamakta hasta ile görüşme 4. Bölüm. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Mert Küçük

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Adequate iodine levels in healthy pregnant women. A cross-sectional survey of dietary intake in Turkey. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Assessment of anxiety-depression levels and perceptions of quality of life in adolescents with dysmenorrhea - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
3-) Circle of Willis variations and artery diameter measurements in the Turkish population - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Comparison Of Clinical Skills Of Third-Year Students Who Completed Structured Clinical Skills Program With Sixth-Year Students Who Acquired Clinical Skills In Unsystematic Way.Teaching & Learning in Medicine , Volume 17, No.1. , Issue 1, Page 21-26, 2005 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Adequate iodine levels in healthy pregnant women. A cross-sectional survey of dietary intake in Turkey. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Assessment of anxiety-depression levels and perceptions of quality of life in adolescents with dysmenorrhea - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Chest tube insertion techniques on YouTube: is social media a reliable source of learning medical skills? Am J Emerg Med. 2015 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Idiopathic Basal Ganglia Calcification Presented with Impulse Control Disorder, Case Reports in Endocrinology 2015 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne yapıyor? Bağımlılık Dergisi 1/2005 6: 65-75 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Tıp Egitimi Son Sınıf Ögrencilerinin Gelecek Meslek Yasamları İle Ilgili Yasadıkları Anksiyete İle Sürekli Anksiyetelerinin Karsılastırılması.. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 21(1), 19-24. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögrencilerinde Duygusal Zeka Ve Empati İliskisi. Türkiye Aile Hekimligi Dergisi, 19,2015 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Polifarmasi ve Uygunsuz İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi. Konu: Yaşlı hastalarda polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı. Bahar -Kocadağ. 2016

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye İlköğretim Okulu Öğrencilerinde İdrar İyot Ölçümü Ve Guatr Prevalansı (Proje Yürütücüsü). 2014--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler eğitim kalitesi ile mesleki ve iletişim becerileri düzeyinin geliştirilmesi açısından araştırma altyapı projesi (Proje Araştırmacısı). 2014-2016

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Bildiri Ödülü. 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 9. Aile Hekimliği Araştırma günleri. Türkiye. . 2016

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 25-26 Şubat 2016 Rehber Öğretmenlere Yönelik Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Eğitimi. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

TIP 6009 2020-2021 Güz

AİLE HEKİMLİĞİ

YSA6001 2020-2021 Güz

Yaşlı Sağlığına Giriş

YSA6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YSA6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YSA6001 2019-2020 Bahar

Yaşlı Sağlığına Giriş

TIP 6009 2019-2020 Güz

AİLE HEKİMLİĞİ

TIP 6009 2018-2019 Güz

AİLE HEKİMLİĞİ