Personel

Araş.Gör.Dr. NESRİN AYDIN SATAR
Araş.Gör.Dr.
Nesrin Aydın Satar
@ E-posta
nesrinaydinsatar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Abd

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aydın Satar Nesrin, 2015. Kanun Olmanın Kıyısında Edebiyatın Politize Olması ve Ahmet Hamdi Tanpınar ın Cumhuriyet Kanonundaki Yeri. Türkiyat Mecmuası

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın Satar Nesrin, 2022. The Academic Aspect of Turkish Islamic Literature: Postgraduate Studies (1965-2021). FSM Scholarly Journal of Humanities and Social Sciences
2-) Aydın Satar Nesrin, 2016. Müslüman Kadının Sesi İslamcı Romanların Kadın Yazar ve Anlatıcıları. Muhafazakar Düşünce
3-) Aydın Satar Nesrin, 2016. Islam and Literature A New Scheme Proposal in the Light of Conceptual Discussions. İnsan ve Toplum Dergisi
4-) Aydın Satar Nesrin, 2015. Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi Elif Şafak ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle Uzlaşmak Reproduction of Traditional Femininity Negotiation with the Authority in Elif Şafak s Siyah Süt. Monograf Journal
5-) Aydın Satar Nesrin, 2014. Mahremiyet Bölgesinde Kişilik İnşası Günlüklerin Türsel Özellikleri ve Tarihi Gelişimi. TURKISH STUDIES
6-) Aydın Satar Nesrin, 2014. Vuslat ve Denge Dürdane Hanım ve İntibah Romanlarında Anlatısal Ögelerin Hamiliği Meeting and Balance The Patronage of Narrative Elements in the Novels Dürdane Hanım and İntibah. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi.