Personel

Doktor Öğretim Üyesi NESRİN AYDIN SATAR
Doktor Öğretim Üyesi
Nesrin Aydın Satar
@ E-posta
nesrinaydinsatar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5434

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 23.06.2011

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı 26.06.2014
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları/Türk İslam Edebiyatı 29.01.2015

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları/Türk İslam Edebiyatı 14.12.2021

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aydın Satar Nesrin, 2023. Ali Suad’ın “Dinî Edebiyat” Başlıklı Makalesinin Türk Dinî Edebiyatındaki Yeri. HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
2-) Aydın Satar Nesrin, 2022. Türk İslam Edebiyatı’nın Akademik Çehresi: Lisansüstü Çalışmalar (1965-2021). FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi
3-) Aydın Satar Nesrin, 2016. Islam and Literature A New Scheme Proposal in the Light of Conceptual Discussions. İnsan ve Toplum Dergisi
4-) Aydın Satar Nesrin, 2015. Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi Elif Şafak ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle Uzlaşmak . Monograf Journal
5-) Aydın Satar Nesrin, 2015. Kanun Olmanın Kıyısında Edebiyatın Politize Olması ve Ahmet Hamdi Tanpınar ın Cumhuriyet Kanonundaki Yeri. Türkiyat Mecmuası
6-) Aydın Satar Nesrin, 2015. The Problems and Intentions of Structuralist Theory: The Mathematics of Mahur Beste. TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH
7-) Aydın Satar Nesrin, 2014. Mahremiyet Bölgesinde Kişilik İnşası Günlüklerin Türsel Özellikleri ve Tarihi Gelişimi. TURKISH STUDIES
8-) Aydın Satar Nesrin, 2014. Vuslat ve Denge Dürdane Hanım ve İntibah Romanlarında Anlatısal Ögelerin Hamiliği Meeting and Balance The Patronage of Narrative Elements in the Novels Dürdane Hanım and İntibah. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi.

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aydın Satar Nesrin, 2016. Müslüman Kadının Sesi İslamcı Romanların Kadın Yazar ve Anlatıcıları. Muhafazakar Düşünce

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aydın Satar Nesrin, 2023. Consent of the Text: Textual Reasons for the Anti-canonicty of Diaries. 17th International Connotations Symposium: Textual Reasons for Canonicty
2-) Aydın Satar Nesrin, 2022. Müslüman'ın Yenisi Olur mu? Ali Nar'ın Uzay Çiftçileri Adlı Romanında Müslüman Kimliğinin Tartışmalı Sınırları. 7. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydın Satar Nesrin, 2015. İSLAM VE EDEBİYAT KAVRAMSAL TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA YENİ BİR ÇERÇEVE DENEMESİ. IV. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARI KONGRESİ
2-) Aydın Satar Nesrin, 2014. Hayal mi Hakikat mi Beşir Fuad Halit Ziya ve Ahmet Mithat Eserleri Bağlamında Tanzimat Dönemi Edebiyatında Realizm ve Romantizm Üzerine Tartışmalar. III.Türkiye Lisansüstü Çalışmaları

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydın Satar Nesrin, Mermer Turner Humeyra, 2017. B/ORDERS UNBOUND: MARGINALITY, ETHNICITY AND IDENTITY IN LITERATURES/The Garden of Paradise and Padishah's Palace: The Ideal World and Authority in the Context of the "Palace Metaphor in Classical Turkish Literature. Yayın Evi: PETER LANG PUB. Editör Adı: Okuroğlu Özün, Şule, Kırca, Mustafa

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydın Satar Nesrin, 2023. Enstitü Bize Ne Söyler: Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne Disiplinler Arası Bakışlar/"Acayip Bir Kaderin Bağladıkları: Tanpınar Günlüklerinin Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü Değerlendirmeye Dair Sunduğu İmkanlar". Yayın Evi: VakıfBank Kültür Yayınları Editör Adı: Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış
2-) Aydın Satar Nesrin, 2022. TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ. Yayın Evi: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa İSEN Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Prof. Dr. Beyhan KESİK Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
3-) Aydın Satar Nesrin, 2022. TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ. Yayın Evi: T.C. KÜLTÜR V ETURİZM BAKANLIĞI Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa İSEN Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Prof. Dr. Beyhan KESİK Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
4-) Aydın Satar Nesrin, 2022. TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ. Yayın Evi: T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa İSEN Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Prof. Dr. Beyhan KESİK Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
5-) Aydın Satar Nesrin, 2022. TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ. Yayın Evi: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa İSEN Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Prof. Dr. Beyhan KESİK Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
6-) Aydın Satar Nesrin, 2022. TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ. Yayın Evi: T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa İSEN Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Prof. Dr. Beyhan KESİK Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ

(Ç-4) Alanıyla ilgili çeviriyazı ve sadeleştirme

1-) Aydın Satar Nesrin, 2023. Falaka/. Yayın Evi: Koridor Yayınları Editör Adı: Tülay Gençtürk Demircioğlu

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Mahremiyet Bölgesinde Kişilik İnşası Günlüklerin Türsel Özellikleri ve Tarihi Gelişimi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Mahremiyet Bölgesinde Kişilik İnşası Günlüklerin Türsel Özellikleri ve Tarihi Gelişimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Vuslat ve Denge Dürdane Hanım ve İntibah Romanlarında Anlatısal Ögelerin Hamiliği Meeting and Balance The Patronage of Narrative Elements in the Novels Dürdane Hanım and İntibah - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Mahremiyet Bölgesinde Kişilik İnşası Günlüklerin Türsel Özellikleri ve Tarihi Gelişimi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kanun Olmanın Kıyısında Edebiyatın Politize Olması ve Ahmet Hamdi Tanpınar ın Cumhuriyet Kanonundaki Yeri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Müslüman Kadının Sesi İslamcı Romanların Kadın Yazar ve Anlatıcıları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Mahremiyet Bölgesinde Kişilik İnşası Günlüklerin Türsel Özellikleri ve Tarihi Gelişimi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Kanun Olmanın Kıyısında Edebiyatın Politize Olması ve Ahmet Hamdi Tanpınar ın Cumhuriyet Kanonundaki Yeri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Müslüman Kadının Sesi İslamcı Romanların Kadın Yazar ve Anlatıcıları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Kanun Olmanın Kıyısında Edebiyatın Politize Olması ve Ahmet Hamdi Tanpınar ın Cumhuriyet Kanonundaki Yeri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Uludağın Zirvesindekiler Öğrenci Ödülleri. 2014

(I-18) Ulusal Hakemsiz Makaleler

1-) Hürriyet Gösteri, Sayı 340, Kasım 2022 / Zülkarneyn Uygarlığı’na Selam Olsun: Türk, İslam ve Bilimkurgu. . . 2022
2-) Birikim, Sayı 397, Mayıs 2022 / Dini Edebiyat, İslami Edebiyat ve Türk-İslam Edebiyatı: Tanpınar İslami Edebiyatın Neresinde?. Türkiye. . 2022
3-) Hece Dergisi, Günlük Özel Sayısı, Haziran 2015 / Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Muhafazakarlığı ve Günlüklerdeki Yeni Tanpınar. . . 2015
4-) Mavi Yeşil, Sayı 88, Temmuz 2014 / "Şafak" ve Sancılı Karakterleri. . . 2014
5-) Dergah, Sayı 277, Mart 2013 / Bir Öğreti Olarak "Şehri Unutan Adam". . . 2013
6-) Varlık, Sayı 1265, Şubat 2013 / Elif Şafak'ın İskender'inin Meta ve Eser Olarak İncelenmesi Üzerine Tartışmalar. . . 2013
7-) Dergah, Sayı 272, Ekim 2012 / Köhne Gerçekliğin Asılsız Labirentleri. . . 2012
8-) Dergah, Sayı 268, Haziran 2012 / Moderne (!) Karşı İlkel (!) Saltanat: Yalının Sabahları. . . 2012
9-) Mavi Yeşil, Sayı 67, Ocak 2011 / Ağdaya Bulaşmış Değişimsel ve Erkek Egemen Kadınlık. . . 2011
10-) Dergah, Sayı 248, Ekim 2010 / Burjuvazinin Karşısındaki Modern Mesih: Işık Selim. . . 2010
11-) Dergah, Sayı 242, Nisan 2010 / Modernist Roman ve Tanpınar. . . 2010
12-) Dergah, Sayı 240, Şubat 2010 / Modern Bireyin Kimlik Sorunu Üzerine. . . 2010
13-) Dergah, Sayı 237, Kasım 2009 / "Altın Arıg Destanı"nda Kadın Kahraman. . . 2009
14-) Dergah, Sayı 224, Ekim 2008 / Musikinin Gölgesinde Bir Eser: Mahur Beste. . . 2008
15-) Dergah, Sayı 221, Temmuz 2008 / Olağandışı Firar. . . 2008

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Derste Misafir Var 8 / Edebiyatta Çifte Meşruiyet Sorunu. FSM Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi. . 2021
2-) Kubbealtı Akademisi, Kubbealtı Tez Sunumları, 2 Aralık 2016 / Nesrin Aydın Satar anlatıyor: Tanpınar'ın Günlüklerinde yeni Tanpınarları aramak. Türkiye / İstanbul. . 2016