Personel

Doç.Dr. NESRİN FİLİZ BAŞARAN
Doç.Dr.
Nesrin Filiz Başaran
@ E-posta
nesrinbasaran@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4802 , 0252 211 4884

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 01.07.2004

Doktora

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 22.11.2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çekiç Edip Güvenç, Başaran Özcan, Filiz Başaran Nesrin, Elmas Onur, Doğan Volkan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Altun İbrahim, Akın Fatih, Biteker Murat, 2017. Cutaneous microvascular reactivity and aortic elasticity in coronary artery disease: Comparison of the laser Doppler flowmetry and echocardiography. Microvascular Research
2-) Özlek Bülent, Özlek Eda, Filiz Başaran Nesrin, Başaran Özcan, Biteker Murat, 2017. Bridging anticoagulation in patients with mechanical heart valves. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
3-) Doğan Volkan, Başaran Özcan, Biteker Murat, Karadeniz Fatma Özpamuk, Tekkesin Ahmet İlker, Çakıllı Yasin, Ceyhan Türkkan, Mehmet Hamidi, Demir Vahit, Gürsoy Mustafa Ozan, Öztürk Müjgan Tek, Aksan Gökhan, Seyis Sabri, Ballı Mehmet, Alıcı Mehmet Hayri, Serdar Bozyel, Kırma Cevat, Kalkan Sedat, Çalık Feyza, Karaca Oğuz, Helvacı Füsun, Aytürk Mehmet, Akay Kadriye, Çanga Yiğit, Çelebi Savaş, Altuntaş Emine, Güneş Hacı Murat, Bezgin Tahir, Aksakal Aytekin, Çakal Beytullah, Çolak Ayşe, Kaplan Özgür, Tatlısu Adem, Gökhan Gözübüyük, Demirelli Selami, Kaya Adnan, Rencüzoğulları İbrahim, Bayram Zübeyde, Şimşek Zeki, Civan Murat, Batgharel Ulaankhu, Ata Ali Ekber, Göl Gökhan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Değirmencioğlu Aleks, Candan Özkan, Çelebi Özlem Özcan, Doğan Cem, Fethi Yavuz, Ulucan Şeref, Arısoy Arif, Bingül Dilekçi Şahin, Ermiş Emrah, Gökaslan Serkan, Pektaş İdris, Tanındı Aslı, Tekin Kamuran, Sancar Kadirye Memiç, Altun İbrahim, Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, 2017. Analysis of geographical variations in the epidemiology and management of non-valvular atrial fibrillation: results from the RAMSES registry. The Anatolian Journal of Cardiology
4-) Mert Kadir Uğur, Çekiç Edip Güvenç, Altun İbrahim, Biteker Murat, Doğan Volkan, Akın Fatih, Kırma Cevat, 2017. Real-world stroke prevention strategies in nonvalvular atrial fibrillation in patients with renal impairment. European Journal of Clinical Investigation
5-) Özcan Başaran, Volkan Dogan, Murat Biteker, Fatma Özpamuk Karadeniz, Ahmet İlker Tekkesin, Yasin Çakıllı, Ceyhan Türkkan, Mehmet Hamidi, Vahit Demir, Mustafa Ozan Gürsoy, Müjgan Tek Öztürk, Gökhan Aksan, Sabri Seyis, Mehmet Ballı, Mehmet Hayri Alıcı, Serdar Bozyel, Cevat Kırma, Osman Beton, Mehmet Tekinalp, Ahmet Çağrı Aykan, Ezgi Kalaycıoğlu, İsmail Bolat, Onur Taşar, Özgen Şafak, Macit Kalçık, Mehmet Yaman, Sinan İnci, Bernas Altıntaş, Sedat Kalkan, Feyza Çalık, Oğuz Karaca, Füsun Helvacı, Kadriye Akay, Yiğit Çanga, Savaş Çelebi, Emine Altuntas, Mehmet Aytürk, Hacı Murat Güneş, Tahir Bezgin, Aytekin Aksakal, Beytullah Çakal, Ayşe Çolak, Özgür Kaplan, Adem Tatlısu, Gökhan Gözübüyük, Selami Demirelli, Adnan Kaya, İbrahim Rencüzoğulları, Zübeyde Bayram, Zeki Şimşek, Murat Civan, Ulaankhu Batgharel, Ali Ekber Ata, Gökhan Göl, Gurbet Özge Mert, Kadir Ugur Mert, Aleks Değirmencioğlu, Özkan Candan, Özlem Özcan Çelebi, Cem Doğan, Fethi Yavuz, Şeref Ulucan, Arif Arısoy, Bingül Dilekçi Şahin, Emrah Ermiş, Serkan Gökaslan, İdris Pektaş, Aslı Tanındı, Kamuran Tekin, Kadriye Memic Sancar, Edip Güvenç Çekiç, Nesrin Filiz Başaran, İbrahim Altun, 2017. Guideline-adherent therapy for stroke prevention in atrial fibrillation in different health care settings: Results from RAMSES study. European Journal of Internal Medicine
6-) Biteker Murat, Özlek Bülent, Özlek Eda, Biteker Funda Sungur, Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, 2017. Digoxin use in atrial fibrillation. AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
7-) Akıcı Ahmet, Mollahaliloğlu Salih, Dönertaş Başak, Özgülcü Şenay, Alkan Ali, Filiz Başaran Nesrin, 2017. Patients’ attitudes and knowledge about drug use: a survey in turkish family healthcare centres and state hospitals. Turkish Journal Of Medical Sciences
8-) Filiz Başaran Nesrin, Büyükuysal Rifat Levent, Yılmaz Mustafa Sertaç, Aydın Sami, Çavun Sinan, Millington William, 2016. The effect of Gly Gln ß endorphin30 31 on morphine evoked serotonin and GABA efflux in the nucleus accumbens of conscious rats. Neuropeptides
9-) Başaran Özcan, Beton Osman, Doğan Volkan, Tekinalp Mehmet, Aykan Ahmet Çağrı, Kalaycıoğlu Ezgi, Bolat İsmail, Taşar Onur, Özgen Şafak, Kalçık Macit, Yaman Mehmet, Altun İbrahim, Soylu Mustafa Özcan, Kırma Cevat, Biteker Murat, İnci Sinan, Altıntaş Bernas, Kalkan Sedat, Özpamuk Karadeniz Fatma, Tekkeşin Ahmet İlker, Çakıllı Yasin, Türkkan Ceyhan, Hamidi Mehmet, Demir Vahit, Gürsoy Mustafa Ozan, Tek Öztürk Müjgan, Aksan Gökhan, Seyis Sabri, Ballı Mehmet, Alıcı Mehmet Hayri, Bozyel Serdar, Çalık Feyza, Karaca Oğuz, Helvacı Füsun, Akay Kadriye, Çanga Yiğit, Çelebi Savaş, Altuntaş Emine, Aytürk Mehmet, Güneş Hacı Murat, Bezgin Tahir, Aksakal Aytekin, Çakal Beytullah, Çolak Ayşe, Kaplan Özgür, Tatlısu Adem, Gözübüyük Gökhan, Demirelli Selami, Kaya Adnan, Rencüzoğulları İbrahim, Bayram Zübeyde, Şimşek Zeki, Civan Murat, Batgharel Ulaankhu, Ata Ali Ekber, Göl Gökhan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Değirmencioğlu Aleks, Candan Özkan, Özcan Çelebi Özlem, Doğan Cem, Yavuz Fethi, Ulucan Şeref, Arısoy Arif, Dilekçi Şahin Bingül, Ermiş Emrah, Gökaslan Serkan, Pektaş İdris, Tanındı Aslı, Tekin Kamuran, Memiç Sancar Kadriye, Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, 2016. ReAl life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in non valvular atrial fibrillation RAMSES study. The Anatolian Journal of Cardiology
10-) Basaran Ozcan, Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, Altun İbrahim, Doğan Volkan, Mert Gurbet Ozge, Mert Kadir Uğur, Akın Fatih, Soylu Mustafa Özcan, Memic Sancar Kadriye, Biteker Murat, 2016. PRescriptiOn PattERns of Oral Anticoagulants in Nonvalvular Atrial Fibrillation (PROPER study). Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
11-) Başaran Özcan, Beton Osman, Doğan Volkan, Tekinalp Mehmet, Aykan Ahmet Çağrı, Kalaycıoğlu Ezgi, Bolat İsmail, Taşar Onur, Öngen Şafak, Kalçık Macit, Yaman Mehmet, Altun İbrahim, Soylu Mustafa Özcan, Kırma Cevat, Biteker Murat, İnci Sinan, Altıntaş Bernas, Kalkan Sedat, Karadeniz Fatma Özpamuk, Tekkeşin İlker, Çakıllı Yasin, Türkkan Ceyhan, Hamidi Mehmet, Demir Vahit, Gürsoy Mustafa Ozan, Tek Öztürk Müjgan, Aksan Gökhan, Seyis Sabri, Ballı Mehmet, Alıcı Mehmet Hayri, Bozyel Serdar, Çalık Feyza, Karaca İbrahim Oğuz, Helvacı Füsun, Akay Kadriye, Çanga Yiğit, Çelebi Savaş, Altuntaş Emine, Aytürk Mehmet, Güneş Hacı Murat, Bezgin Tahir, Aksakal Aytekin, Çakal Beytullah, Çolak Ayşe, Kaplan Özgür, Tatlısu Adem, Gözübüyük Gökhan, Demirelli Selami, Rencüzoğulları İbrahim, Bayram Zübeyde, Şimşek Zeki, Batgerel Ulaankhu, Ata Ali Ekber, Göl Gökhan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Değirmencioğlu Aleks, Candan Özkan, Özcan Çelebi Özlem, Doğan Cem, Yavuz Fethi, Ulucan Şeref, Arısoy Arif, Dilekçi Şahin Bingül, Ermiş Emrah, Gökaslan Serkan, Pektaş İdris, Tanındı Aslı, Tekin Kamuran, Memic Sancar Kadriye, Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, 2016. ReAl life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in non valvular atrial fibrillation RAMSES study. The Anatolian Journal of Cardiology
12-) Doğan Volkan, Altun İbrahim, Biteker Murat, Çekiç Edip Güvenç, Başaran Özcan, 2016. Coronary artery disease in outpatients with nonvalvular atrial fibrillation. Coronary Artery Disease
13-) Biteker Murat, Başaran Özcan, Doğan Volkan, Beton Osman, Tekinalp Mehmet, Aykan Ahmet Çağrı, Kalaycıoğlu Ezgi, Bolat İsmail, Taşar Onur, Özgen Şafak, Kalçık Macit, Yaman Mehmet, Kırma Cevat, İnci Sinan, Altıntaş Bernas, Kalkan Sedat, Özpamuk Karadeniz Fatma, Tekkesin Ahmet İlker, Türkkan Yasin, Türkkan Ceyhan, Hamidi Mehmet, Demir Vahit, Gürsoy Mustafa Ozan, Tek Öztürk Müjgan, Aksan Gökhan, Seyis Sabri, Ballı Mehmet, Alıcı Mehmet Hayri, Bozyel Serdar, Çalık Feyza, Karaca Oğuz, Helvacı Füsun, Akay Kadriye, Çanga Yiğit, Çelebi Savaş, Altuntaş Emine, Aytürk Mehmet, Güneş Hacı Murat, Bezgin Tahir, Aksakal Aytekin, Çakal Beytullah, Çolak Ayşe, Kaplan Özgür, Tatlısu Adem, Gözübüyük Gökhan, Demirelli Selami, Kaya Adnan, Rencüzoğulları İbrahim, Bayram Zübeyde, Şimşek Zeki, Civan Murat, Batgharel Ulaankhu, Ata Ali Ekber, Göl Gökhan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Değirmencioğlu Aleks, Candan Özkan, Özcan Çelebi Özlem, Doğan Cem, Yavuz Fethi, Ulucan Şeref, Arısoy Arif, Dilekçi Şahin Bingül, Ermiş Emrah, Gökaslan Serkan, Pektaş İdris, Tanındı Aslı, Tekin Kamuran, Memiç Sancar Kadriye, Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Altun İbrahim, 2016. Real life use of digoxin in patients with non valvular atrial fibrillation data from the RAMSES study. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics
14-) Başaran Özcan, Doğan Volkan, Beton Osman, Tekinalp Mehmet, Aykan Ahmet Çağrı, Kalaycıoğlu Ezgi, Bolat İsmail, Taşar Onur, Özgen Şafak, Kalçık Macit, Yaman Mehmet, İnci Sinan, Altıntaş Bernas, Kalkan Sedat, Kırma Cevat, Biteker Murat, Karadeniz Fatma Özpamuk, Tekkeşin Ahmet İlker, Çakıllı Yasin, Turkkan Ceyhan, Hamidi Mehmet, Demir Vahit, Gürsoy Mustafa Ozan, Tek Öztürk Müjgan, Aksan Gökhan, Seyis Ali Sabri, Ballı Mehmet, Alıcı Mehmet Hayri, Bozyel Serdar, Altun İbrahim, Çalık Feyza, Karaca İbrahim Oğuz, Helvacı Füsun, Akay Kadriye, Canga Yiğit, Çelebi Aksüyek Savaş, Altuntaş Emine, Aytürk Mehmet, Güneş Hacı Murat, Bezgin Tahir, Aksakal Aytekin, Çakal Beytullah, Çolak Ayşe, Kaplan Özgür, Tatlısu Mustafa Adem, Gözübüyük Gökhan, Demirelli Selami, Kaya Adnan, Rencüzoğulları İbrahim, Bayram Zübeyde, Şimşek Zeki, Civan Murat, Batgerel Ulaankhuu, Ata Ali Ekber, Göl Gökhan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Değirmencioğlu Aleks, Candan Özkan, Çelebi Özlem Özcan, Doğan Cem, Yavuz Fethi, Ulucan Şeref, Arısoy Arif, Dilekçi Şahin Bingül, Ermiş Emrah, Gökaslan Serkan, Pektaş İdris, Tanındı Aslı, Tekin Kamuran, Memiç Sancar Kadriye, Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, 2016. Suboptimal use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Results from the RAMSES study. Medicine
15-) Başaran Özcan, Doğan Volkan, Memic Sancar Kadriye, Altun İbrahim, Mert Kadir Uğur, Mert Gurbet Özge, Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, Kırma Cevat, Biteker Murat, 2016. Rationale design and methodology of the RAMSES Study ReAl life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology
16-) Sinem Kıyıcı, Filiz Başaran Nesrin, Çavun Sinan, Savcı Vahide, 2015. Central injection of CDP choline suppresses serum ghrelin levels while increasing serum leptin levels in rats. European Journal of Pharmacology
17-) Filiz Başaran Nesrin, Akıcı Ahmet, 2013. Aspects of physicians attitudes towards the rational use of drugs at a training and research hospital a survey study. European Journal of Clinical Pharmacology
18-) Basaran NF, Akici A. Aspects of physicians’ attitudes towards the rational use of drugs at a training and research hospital: a survey study. European Journal of Clinical Pharmacology.2013 Apr 16. DOI 10.1007/s00228-013-1505-9 - 2013
19-) Filiz Başaran Nesrin, Akıcı Ahmet, 2012. Patients experience and perspectives on the rational use of drugs in Turkey a survey study. Patient Preference and Adherence
20-) Basaran NF, Akici A. Patients' experience and perspectives on the rational use of drugs in Turkey: a survey study. Patient Prefer Adherence. 2012;6:719-24. - 2012
21-) Jochem J, Savci V, Filiz N, Rybus-Kalinowska B, Fogel WA, Yalcin M. Involvement of the histaminergic system in cytidine 5'- diphosphocholine-induced reversal of critical heamorhagic hypotension in rats. J Physiol Pharmacol. 2010 Feb;61(1):37-43. - 2010
22-) Jochem Jerzy, Savcı Vahide, Filiz Başaran Nesrin, Rybuskalinowska Ba, Fogel Wa, Yalçın Murat, 2010. INVOLVEMENT OF THE HISTAMINERGIC SYSTEM IN CYTIDINE 5 DIPHOSPHOCHOLINE INDUCED REVERSAL OF CRITICAL HAEMORRHAGICHYPOTENSION IN RATS. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
23-) Filiz Başaran Nesrin, Büyükuysal Rifat Levent, W R Millington, Çavun Sinan, 2010. Glycyl glutamine endorphin30 31 inhibits morphine induced dopamine efflux in the nucleus accumbens. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology
24-) Basaran NF, Buyukuysal RL, Millington WR, Cavun S. Glycyl-glutamine (beta-endorphin(30-31)) inhibits morphine-induced dopamine efflux in the nucleus accumbens. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2010 May;381(5):467-75. - 2010

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Doğan Volkan, Biteker Murat, 2017. Creatine supplementation on cardiac autonomic functions. Pacing and Clinical Electrophysiology
2-) Biteker Murat, Funda Sungur Biteker, Özlek Bülent, Özlek Eda, Filiz Başaran Nesrin, 2017. Classification of Kounis syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
3-) Basaran O., Basaran NF., Cekic EG., Biteker M.Criteria for Prescribing Dabigatrin Extexilate and Rivaroxaban Really Appropriate? Comment Annals of Pharmacotherapy 2015, Vol. 49(1) 154 - 2015
4-) Özcan Başaran, Filiz Başaran Nesrin, Doğan Volkan, Biteker Murat, 2015. Retrospective Evaluation of Oral Anticoagulant Therapy may not Reveal the Reality. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
5-) Özcan Başaran, Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, Biteker Murat, 2015. Criteria for Prescribing Dabigatrin Etexilate and Rivaroxaban Really Appropriate Comment. Annals of Pharmacotherapy
6-) Biteker Murat, Başaran Özcan, Filiz Başaran Nesrin, Funda Sungur Biteker, 2015. Low dose intravenous tissue type plasminogen activator for prosthetic valve thrombosis is better than standard dose streptokinase. Revista Portuguesa de Cardiologia
7-) Basaran O., Basaran NF., Dogan V., Biteker M. Retrospective Evaluation of Oral Anticoagulant Therapy may not Reveal the Reality. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 Dec 17. pii: 1076029614564211 - 2014

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akici A. ,Basaran NF. University Students’ Attitudes Concerning OTC Drug Use; Survey from Istanbul. ARPN Journal of Science and Technology. 2013 March - 2013

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akıcı Narin, Filiz Başaran Nesrin, 2015. Çocuklarda akılcı ilaç kullanımı. TÜRKİYE KLİNİKLERİ

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Basaran O., Basaran NF., Deveer M., Giant pulmonary artery aneurysm due to pulmonary stenosis. J Echocardiogr. 2013 11:111-112 - 2013
2-) Basaran, O.; Basaran, N. F.; Sahin, C. Biatrial mass in a thalassemia intermedia patient International Journal Of Cardiology MAR 2013 Volume: 163 supp: 1 ;114-114 P - 2013
3-) Basaran O., Basaran NF., Kaskari D., Sozen H., Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infective endocarditis in a tennis player: an emerging pathogen in infectious disease. GMS Infectious Diseases 2013, Vol.1, 1-4 - 2013

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akıcı Ahmet, Filiz Başaran Nesrin, 2013. University Students Attitudes Concerning OTCDrug Use Survey from Istanbul. ARPN Journal of Science and Technology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Kasap Burcu, Duran Müzeyyen, Akın Melike Nur, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Guideline-adherent therapy for stroke prevention in atrial fibrillation in different health care settings: Results from RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) Suboptimal use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Results from the RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
3-) Patients experience and perspectives on the rational use of drugs in Turkey a survey study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Classification of Kounis syndrome - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Cutaneous microvascular reactivity and aortic elasticity in coronary artery disease: Comparison of the laser Doppler flowmetry and echocardiography - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) ReAl life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in non valvular atrial fibrillation RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) PRescriptiOn PattERns of Oral Anticoagulants in Nonvalvular Atrial Fibrillation (PROPER study) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
8-) Real-world stroke prevention strategies in nonvalvular atrial fibrillation in patients with renal impairment - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Digoxin use in atrial fibrillation - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Patients’ attitudes and knowledge about drug use: a survey in turkish family healthcare centres and state hospitals - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Real life use of digoxin in patients with non valvular atrial fibrillation data from the RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Aspects of physicians attitudes towards the rational use of drugs at a training and research hospital a survey study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) PRescriptiOn PattERns of Oral Anticoagulants in Nonvalvular Atrial Fibrillation (PROPER study) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
5-) ReAl life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in non valvular atrial fibrillation RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Patients experience and perspectives on the rational use of drugs in Turkey a survey study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
7-) Suboptimal use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Results from the RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Analysis of geographical variations in the epidemiology and management of non-valvular atrial fibrillation: results from the RAMSES registry - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Guideline-adherent therapy for stroke prevention in atrial fibrillation in different health care settings: Results from RAMSES study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çocuklarda akılcı ilaç kullanımı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Patients experience and perspectives on the rational use of drugs in Turkey a survey study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) INVOLVEMENT OF THE HISTAMINERGIC SYSTEM IN CYTIDINE 5 DIPHOSPHOCHOLINE INDUCED REVERSAL OF CRITICAL HAEMORRHAGICHYPOTENSION IN RATS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) University Students Attitudes Concerning OTCDrug Use Survey from Istanbul - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
5-) Aspects of physicians attitudes towards the rational use of drugs at a training and research hospital a survey study - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yayın TEşvik Ödülü. 2015

Verdiği Dersler

HEM2003 2024-2025 Güz

Farmakoloji

HEM2003 2022-2023 Güz

Farmakoloji

MED 4009 2022-2023 Güz

Clinical Pharmacology

TIP 4009 2022-2023 Güz

Klinik Farmakoloji