Personel

Doç.Dr. NEVİN GÜLER DİNCER
Doç.Dr.
Nevin Güler Dincer
@ E-posta
nguler@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1579

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2002

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güler Dincer Nevin, Akkuş Özge, 2018. A new fuzzy time series model based on robust clustering for forecasting of air pollution. Ecological Informatics
2-) Güler Dincer, N., İşçi Güneri, Ö., 2016. The regional prediction model of PM10 concentrations for Turkey. Atmospheric Research
3-) Güler Dincer, N., Yalçın, M.O., 2016. Revealing Information and Equipment Redundancy in Air Pollution Monitoring Networks at Turkey. International Journal of Environmental Science and Technology
4-) Türkşen, Ö., Güler Dincer, N., 2015. Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures. Applied Soft Computing
5-) Yalçın, M., Güler Dincer, N., 2010. An Improved Takagi-Sugeno Fuzzy Model with Multidimensional Fuzzy Sets. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, 2019. Greedy Solution Method for Knapsack Problems with R. International Journal of Statistics and Applied Mathematics
2-) Pekmezci Aytaç, Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, 2019. Ekonometrik Zaman Serileri Tahmininde Kümelemeye Dayanan Bulanık Zaman Serileri Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. Journal of Life Economics
3-) Bozkurt Kurtuluş, Güler Dincer Nevin, Bahar Ozan, 2018. Fuzzy convergence in tourism economics. Journal of Tourism Theory and Research
4-) Belli Fevzi, Güler Dincer Nevin, Linchulte Michael, Tuğlular Tuğkan, 2018. Model-based Selective Layer-centric Testing. Journal of Information Processing

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Guler Dincer, N., Isci Guneri, O., Yalcin, M.O., 2016. Zaman Serisi Kümelemesi Kullanılarak Türkiye’deki Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarındaki Bilgi Fazlalığının Tespit Edilmesi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
2-) Yalçın, M., Güler Dincer, N., 2015. Bulanık Kümeleme Analizi Kullanarak Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Profillerinin Belirlenmesi,. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
3-) Guler Dincer, N., Isci Guneri, O., 2014. Güler, N. ve Karahasan, M. (2014) Zaman Serisi Kümelemesi Yaklaşımı İle OECD Ülkelerinin İthalatının Tahmini, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50, 586:61-74 - 2014. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, Güler Dincer Nevin, 2019. Comparison of Classification Algorithms on Different Data Sets. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
2-) Ulu Metin Gözde, Güler Dincer Nevin, 2018. Weibull ve Gamma Dağılımları için Bulanık Yaşam Analizi. 11. International Statistics Days Conference
3-) Belli Fevzi, Beyazıt Mutlu, Güler Dincer Nevin, 2011. Event-Based GUI Testing and Reliability Assessment Techniques - An Experimental Insight and Preliminary Results. 5th Annual Computer Software and Applications Conference
4-) Fevzi Belli, Güler Dincer Nevin, Holmann Axel, 2011. Statistical Evaluation of Test Sets Using Mutation Analysis. 5th Annual Computer Software and Applications Conference Workshops
5-) Belli Fevzi, Güler Dincer Nevin, Linschulte Mıchael, 2011. Layer-Centric Testing. ternational Conference on Architecture of Computing Systems
6-) Belli Fevzi, Güler Dincer Nevin, Lınschulte Mıchael, 2011. Does Depth Really Matter On the Role of Model Refinement for Testing and Reliability. Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2011 IEEE 35th Annual
7-) Belli Fevzi, Güler Dincer Nevin, Hollmann Axel, Yıldız Esra, Suna Gökhan, 2010. Model-Based Higher- Order Mutation Analysis. International Conference on Advanced Software Engineering & Its Applications
8-) Bellı Fevzı, Güler Dincer Nevin, Lınschulte Mıchael, 2010. Are Longer Test Sequences Always Better A Reliability Theoretical Analysis. International Conference on Secure Software Integration and Reliability
9-) Eminli Mübariz, Güler Dincer Nevin, 2008. Robust Fuzzy Possibilistic Gustafson-Kessel Clustering for Nonlinear Function Approximation. Proceedings 8th Int Conference on Applications of Fuzzy Systems and Soft Computing
10-) Eminli Mübariz, Güler Dincer Nevin, Deniz Eşref, 2007. Forecasting of Tourism Income of Turkey with Fuzzy C-Regression Model. Tourism Biennial Conference
11-) Eminli Mübariz, Güler Dincer Nevin, 2006. Determining Quality Levels of Foreign Tourists on the Base of Residence Countries Using Fuzzy Clustering. Proceedings Turk-Kazakh Int. Tourism Conf.
12-) İşçi Güneri Öznur, Fidan Fatma, Güler Dincer Nevin, 2006. Determining The Tourists Visiting Turkey by Their Visiting Purposes Through Cluster Analysis. Proceedings Turk-Kazakh Int. Tourism Conf.
13-) Eminli Mübariz, Güler Dincer Nevin, 2006. Fuzzy Clustering Based c-Linear Regression Modeling. Proceedings Int. Conf. on Modeling and Simulation
14-) Ballı Serkan, Güler Dincer Nevin, Yakar Ebru, 2006. A Prediction Of Unemployment Rates By Using Artificial Neural Networks Via People’s Educational Background. Conference on Modeling and Simulation
15-) İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, Yakar Ebru, 2006. Yapay Sinir Ağları ile Türkiye İthalat ve İhracatın 2020 Yılına kadar Tahmini. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks
16-) Eminli Mübariz, Güler Dincer Nevin, 2004. Fuzzy c- Means Clustering Based Method for Fuzzy Linear Modeling. Proceedings Int. Conf. Computational Intelligence ICCI 2004

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yalçın Muhammet Oğuzhan, Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, 2019. Regime Switching Fuzzy Time Series Model. 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’xx19)
2-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, 2018. Knapsack Problemlerinin Greedy Yöntemi Kullanılarak R Programı İle Çözümü. 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (19. EYİ)
3-) Güler Dincer Nevin, Yalçın Muhammet Oğuzhan, 2017. Analysing in Detail of Air Pollution Behaviour at Turkey by Using Observation-Based Time Series Clustering. 10. Uluslararası İstatistik Kongresi
4-) Pekmezci Aytaç, Güler Dincer Nevin, 2017. Regression Clustering for PM10 and SO2 Concentrations in Order to Decrease Air Pollution Monitoring Costs at Turkey. 10. Uluslararası İstatistik Kongresi
5-) Yalçın Muhammet Oğuzhan, Güler Dincer Nevin, Demir Serdar, 2017. Bulanık Panel Veri Analizi. 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu
6-) Güler Dincer Nevin, Yalçın Muhammet Oğuzhan, Belli Fevzi, 2016. A New Software Relaibility Model Based On Fuzzy Time Series. International Workshop on Computer Science and Engineering
7-) Yalçın Muhammet Oğuzhan, Güler Dincer Nevin, 2016. Bulanık Kümelemeye Dayanan Bulanık Zaman Serisi Yöntemlerinin PM10 Konsantrasyonu Tahminine Uygulanması. Xth International Statistics Days Conference
8-) Pekmezci Aytaç, Güler Dincer Nevin, Arzu Ekici, 2015. BULANIK KÜMELEMEYE DAYANAN ENGLE GRANGER TESTİ. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
9-) Güler Dincer Nevin, Yalçın Muhammet Oğuzhan, 2015. ZAMAN SERİSİ KÜMELEMESİ KULLANILARAK TÜRKİYE DEKİHAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARINDAKİ BİLGİFAZLALIĞININ TESPİT EDİLMESİ. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
10-) Arzu Ekici, Güler Dincer Nevin, 2015. Forecasting Turkey s Imports until Year 2020 with Using Fuzzy Time SeriesModels. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS
11-) Güler Dincer Nevin, Türkşen Özlem, 2013. BULANIK KÜMELEMEYE DAYALI YEREL REGRESYON VE OTOREGRESİF MODELLERİN ÖNGÖRÜSÜNE UYGULANMASI. Uluslararas 8. İstatistik Kongresi
12-) Türkşen Özlem, Güler Dincer Nevin, Apaydın Ayşen, 2013. Modeling of Response Surfaces With Replicated Measures by Using Fuzzy Least Squares Regression and Switching Fuzzy C-Regression. European Network For Bussiness and Industrial Statistics
13-) Güler Dincer Nevin, Gökçe Nida, 2013. Bulanık C-Oto Regresyon İle OECD Ülkelerinin Tüketici Fiyat İndeksleri ve Yabancı Populasyon Göçü Tahmini ve Otoregresyon Model ile Karşılaştırılması. EYİ2013
14-) Gökçe Nida, Güler Dincer Nevin, 2013. Anahtarlamalı Olabilirlikli C-Regresyon Model ve Yazılım Güvenilirliğinin Tahminine Uygulanması. EYİ2013

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eminli Mübariz, Güler Dincer Nevin, 2008. Sağlam Olabilirlikli C-Regresyon Modelli Kümeleme Algoritması. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu
2-) Eminli Mübariz, Dilek Mustafa, Güler Dincer Nevin, 2005. Bulanık Doğrusal Modelleme ile Türkiye’nin Elektrik Tüketiminin Uzun Dönemli Tahmini. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Eminov M., Ballı S., Güler Dincer N., Gökçe N., Gökçe H.E., 2006. Fuzzy Kümeleme Tabanlı Veri Keşfi Sisteminin Geliştirilmesi ve Muğla İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Gruplarının Belirlenmesi, Muğla Üniversitesi, Yayınevi. - 2006

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Belli Fevzi, Beyazıt Mutlu, Güler Dincer Nevin, 2012. Advances in Computer/Event-Oriented, Model-Based GUI Testing and Reliability Assessment—Approach and Case. Yayın Evi: Elsevier Editör Adı: Atıf Memon

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Belli Fevzi, Güler Dincer Nevin, 2018. Yazılım Mühendisliği/Yazılım Testi. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: N.Yasemin Topaloğlu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) The journal of systems and software. 2015. Hakemlik Sayısı:
2-) The journal of systems and software. 2013. Hakemlik Sayısı:
3-) Software Testing, Verification and Reliability. 2013. Hakemlik Sayısı:

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) The Fifth IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation . 2012. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Finans Politik Ekonomik Yorumlar. 2015. Hakemlik Sayısı:

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish journal of forecasting.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Turkish Journal of Forecasting.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The regional prediction model of PM10 concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A new fuzzy time series model based on robust clustering for forecasting of air pollution - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
4-) A New Fuzzy Time Series Model Based on Fuzzy C-Regression Model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) Revealing Information and Equipment Redundancy in Air Pollution Monitoring Networks at Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) A new fuzzy time series model based on robust clustering for forecasting of air pollution - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
7-) A New Fuzzy Time Series Model Based on Fuzzy C-Regression Model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) The regional prediction model of PM10 concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
9-) Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Revealing Information and Equipment Redundancy in Air Pollution Monitoring Networks at Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) The regional prediction model of PM10 concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The regional prediction model of PM10 concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A new fuzzy time series model based on robust clustering for forecasting of air pollution - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
2-) Fuzzy convergence in tourism economics - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) The regional prediction model of PM10 concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Comparison of Fuzzy Logic Based Models for the Multi-Response Surface Problems with Replicated Response Measures - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Fuzzy convergence in tourism economics - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Bulanık panel veri analizi ve bir alana uygulanması. Konu: Bulanık Mantık. MUHAMMET OĞUZHAN-YALÇIN. 2017

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ÖZELLİK TABANLI ZAMAN SERİSİ SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: Zaman Serisi Sınıflandırma. EDA-TERCİ. 2020
2-) Tez Adı: ÖZELLİK TABANLI ZAMAN SERİSİ KÜMELEMESİ YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: Zaman Serisi Kümelemesi. KÜBRA-DURSUN. 2020
3-) Tez Adı: BULANIK YAŞAM ANALİZİ VE BİR UYGULAMASI. Konu: BULANIK YAŞAM ANALİZİ. Gözde-ULU METİN. 2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) “Fuzzy Kümeleme Tabanlı Veri Keşfi Sisteminin Geliştirilmesi ve Muğla İlinin Sosyo—Ekonomik Gelişmişlik Gruplarının ve Düzeylerinin Belirlenmesi”, Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafındın desteklenmiştir, proje numarası 2003/ 14, Proje süresi: 01.12.2003–30.05. 2005 - 2003

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . En İyi Çalışma Ödülü. 2017
2-) IEEE - 2011
3-) YÖK - 2010
4-) Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - 2006

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . En İyi Çalışma Ödülü. 2011

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 10. Uluslararası İstatistik Kolokyumu. Mayıs. Türkiye. 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) . Nisan. Tükiye. 2013

Verdiği Dersler

İST 6515 2019-2020 Bahar

Bulanık İstatistiksel Yöntemler

İST 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

İST1006 2019-2020 Bahar

Bilgisayar Programlamaya Giriş

İST4502 2019-2020 Bahar

Bulanık Mantık

İST4516 2019-2020 Bahar

Proje II

İST5504 2019-2020 Bahar

Bulanık Mantık

İST5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST2005 2019-2020 Güz

Bilgisayar Programlama

İST4505 2019-2020 Güz

Veri Madenciliği

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

İST5514 2019-2020 Güz

Fen ve Sosyal Bilimlerde Uygulamalı İstatistik

İST5540 2019-2020 Güz

Veri Madenciliği

IST 6515 2018-2019 Bahar

Bulanık İstatistiksel Yöntemler

İST1006 2018-2019 Bahar

Bilgisayar Programlamaya Giriş

İST4502 2018-2019 Bahar

Bulanık Mantık

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

HEM5503 2018-2019 Güz

Biyoistatistik

İST2005 2018-2019 Güz

Bilgisayar Programlama

İST4505 2018-2019 Güz

Veri Madenciliği

İST4512 2018-2019 Güz

Özel Çalışma II

İST5540 2018-2019 Güz

Veri Madenciliği

SÜM2003 2018-2019 Güz

Biyoistatistik