Personel

Öğr.Gör.Dr. NİHAL TATAROĞLU
Öğr.Gör.Dr.
Nihal Tataroğlu
@ E-posta
nihaltataroglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2204

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / Yerel Yönetimler

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / Yerel Yönetimler

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü 20.12.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü 2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu, N., Karataş, A., Erboy, N., 2015. An Evaluation on the Process of Being a Brand City of Muğla. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk Namık Kemal, Tataroğlu Nihal, 2019. Politika Çözümlemesinde Bir Araç Olarak Politika Ağı Yaklaşımı. Türk İdare Dergisi
2-) Özsalmanlı, A.Y., Tataroğlu, N., Uzun, G., Keçeli Erciyas, S., Çınar, E., 2016. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında E-Devlet Projesi ve Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği . LEGES

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk Namık Kemal, Tataroğlu Nihal, 2019. Kentsel Güvenliği Sağlama Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm: Ege Mahallesi Örneği. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
2-) Tataroğlu, N., Karataş, A., Erboy, N., 2014. An Evaluation On The Process Of Being A Brand City Of Muğla. 4th International Conference On Leadership Technology Innovation and Business Management

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tataroğlu, N., Apaydın, H., 2016. Hukukun Heyulası: Fiili Durumla Hukuki Gerçek Arasında Muğla Köyleri. Kamu Yönetimi Sempozyumu/KAYSEM 10

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tataroğlu Nihal, 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies/Regional Integration Through Locality: EU Cohesion and Urban Regeneration Practices. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Tuğba Uçma Uysal, Ceray Aldemir

Verdiği Dersler

YRY 1010 2019-2020 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY1004 2019-2020 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1010 2019-2020 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY2004 2019-2020 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY1005 2019-2020 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2019-2020 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY2001 2019-2020 Güz

YEREL YÖNETİMLER II

YRY2519 2019-2020 Güz

MESLEK ETİĞİ

YRY 1010 2018-2019 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY1004 2018-2019 Bahar

YEREL YÖNETİMLER I

YRY1010 2018-2019 Bahar

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

YRY2004 2018-2019 Bahar

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

YRY1005 2018-2019 Güz

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

YRY1007 2018-2019 Güz

YÖNETİM BİLİMLERİ

YRY2001 2018-2019 Güz

YEREL YÖNETİMLER II