Personel

Doktor Öğretim Üyesi NİLGÜN ÖNCÜL
Doktor Öğretim Üyesi
Nilgün Öncül
@ E-posta
nilgunoncul@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5733

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 2006

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Gıda Mühendisliği 2010

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Gıda Mühendisliği 2016

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2022. Microbiological quality and nutritional values of honey bee pollen. Journal of Food Safety and Food Quality
2-) Öncül Nilgün, Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Yıldırım Zeliha, 2021. Microbiological, antimicrobial, and antioxidant characteristics of commercial Turkish kefirs.. Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv fur Lebensmittelhygiene
3-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2019. Antibacterial effect of verjuice against food-borne pathogens. British Food Journal
4-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2019. Inhibitory effect of bacteriocins against Escherichia coli O157:H7. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL
5-) Yıldırım Zeliha, Yerlikaya Sabire, Öncül Nilgün, 2017. Control of Listeria monocytogenes contamination in fresh beef by using lactococcin BZ. Journal of Food Safety
6-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents. Acta Alimentaria, an International of Food Science
7-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, 2016. Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens. Journal of Food Processing and Preservation
8-) Yıldırım Zeliha, Yerlikaya Sabire, Öncül Nilgün, Sakin Tuba, 2016. Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat. Food Technology and Biotechnology
9-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products. LWT- Food Science and Technology
10-) Demirdöven Aslıhan, Karabıyıklı Şeniz, Tokatlı Kader, Öncül Nilgün, 2015. Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties. LWT- Food Science and Technology
11-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2015. Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products. Journal of Food Biochemistry
12-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, Cevahiroğlu Hande, 2015. Microbiological safety of pastrami A traditional meat product. LWT- Food Science and Technology
13-) Yıldırım Zeliha, İlk Yaselin, Yıldırım Metin, Tokatlı Kader, Öncül Nilgün, 2014. Inhibitory effect of enterocin KP in combination with sublethal factors on Escherichia coli O157 H7 or Salmonella Typhimurium in BHI broth and UHT milk. Turkish Journal of Biology
14-) İşleroğlu Hilal, Yıldırım Zeliha, Tokatlı Mehmet, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2012. Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate. International Journal of Dairy Technology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2022. Ticari Probiyotik İçeceklerin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi
2-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Starter Kültürler. Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences
3-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Starter Kültürlerin Kullanıldığı Gıdalar ve Fermente Süt Ürünleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
4-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Fethiye Bölgesinde Açıkta Satılan Tüketime Hazır Bazı Gıdalarda Koliform Bakteri Sayısının Belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
5-) Kaval Nesrin, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2020. Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi.. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)
6-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2020. Growth ability of bacteriocinogenic strains in milk and their bacteriocin activity against cheese starter cultures. GIDA / THE JOURNAL OF FOOD
7-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2019. Microbiological Quality of Raw Meat Sold in Tokat Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
8-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Tokatlı Kader, Yıldırım Metin, Yıldırım Zeliha, 2017. Kuşburnu Marmelatlarının Bazı Fizikokimyasal ve MikrobiyolojikÖzelliklerinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
9-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Mechanism of Antibacterial Effect of Plant Based Antimicrobials. Ukrainian Food Journal
10-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products. Ukrainian Food Journal
11-) Yıldırım Zeliha, Ceylan Şeyma, Öncül Nilgün, 2015. Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi. Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi
12-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2015. Bitkisel Kaynaklı Antimikrobiyallerin Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar Üzerindeki İnhibitif Etkinliği. Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi
13-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2015. Laktokoksiz BZ ve Enterosin KP nin Yoğurt Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi. Türk Tarım- Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi
14-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Erdoğan Kader, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2013. Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Akademik Gıda Dergisi
15-) Yıldırım Zeliha, Tokatlı Mehmet, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2011. Laktoferrinin Biyolojik Aktivitesi. Akademik Gıda Bilimi ve Tek. Dergisi
16-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2011. Mahlep ve Mahlep Ürünleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
17-) Gür Filiz, Güzel Melih, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2010. Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri. Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2016. Kitosan ve Antimikrobiyal Özellikleri. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan Gizem, Öncül Nilgün, 2021. Milk-based fermented beverages. II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öncül Nilgün, Tokatlı Kader, Yıldırım Zeliha, 2022. Taze sığır etinde laktokoksin BZ’nin Escherichia coli üzerine antibakteriyel etkisi. Türkiye 14. Gıda Kongresi
2-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. The presence of coliform bacteria in some ready-to-eat food. II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
3-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Çıntar Mantarının Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Kapasitesi. 4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2021)
4-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Muğla Yöresinde Satılan Yabani Yenilebilir Lactarius Türlerinin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health
5-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Probiyotik fermente süt içeceklerinin mikrobiyolojik özellikleri. 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
6-) Öncül Nilgün, Çelik Mehtap, 2020. Some microbiological properties of bee pollen. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020)
7-) Öncül Nilgün, Çelik Mehtap, 2020. Some Physicochemical Properties and Antioxidant Capacity of Bee Pollen in Muğla. IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress
8-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2019. Microbiological Quality of Raw Meat Sold in Tokat Province. I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF)
9-) Öncül Nilgün, Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Yıldırım Zeliha, 2019. Microbiological, Antioxidant, and Antimicrobial Characteristics of Goat Milk Kefir During Storage. III. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress
10-) Öncül Nilgün, Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Yıldırım Zeliha, 2019. Microbiological, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Sheep Milk Kefir. Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi
11-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2017. The Effectiveness of Unripe Grape Products on Native Flora of Some Salad Vegetables. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
12-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Antibacterial Effect of Unripe Grape Products on Natural and Inoculated Microflora of Carrot oral presentation. 8th Central European Congress on Food
13-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2014. Microbiological and Physico Chemical Properties of Koruk Unripe Grape Products oral presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Gizem, Öncül Nilgün, 2021. Some of the plant-based fermented beverages. II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
2-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. The composition and health benefit of flaxseed (Linum usitatissimum). II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
3-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2021. Fonksiyonel Bir Ürün Olan Probiyotik Yoğurt Üretiminde Kullanılan Bakterilerin Özellikleri. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health
4-) Ceylan Berra, Öncül Nilgün, 2021. Probiyotik Mikroorganizmalar ve Probiyotik Gıdalar. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health
5-) Ceylan Berra, Öncül Nilgün, 2021. Probiyotik Mikroorganizmaların Sağlık Üzerine Etki Mekanizmaları. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health
6-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2020. Honey bee products as functional foods. IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress
7-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2020. Honey Bee Products as Functional Foods. IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress
8-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2020. Bee pollen as a functional food. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020)
9-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2020. Starter kültür ve gıdalarda kullanımı. 3rd International Congress on Agriculture, Environment and Health
10-) Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2020. Fermente süt ürünlerinde starter kültür kullanımı. 3rd International Congress on Agriculture, Environment and Health
11-) Bostancı Şeyda, Öncül Nilgün, 2018. The Chemistry and Health Benefits of Manuka Honey. 6th Muğla International Beekeeping and Pine Honey Congress
12-) Öncül Nilgün, Bostancı Şeyda, 2018. Evaluation of Antimicrobial Properties of Honey According to the Food Safety. 6th Muğla International Beekeeping and Pine Honey Congress
13-) Alkan Derya, Öncül Nilgün, 2018. Current Antimicrobials for Food Packaging. European Conference on Science, Art Culture (ECSAC 2018)
14-) Öncül Nilgün, Alkan Derya, 2018. Foodborne Diseases. European Conference on Science, Art Culture (ECSAC 2018)
15-) Öncül Nilgün, 2017. Natural Food Antimicrobials. 10th Balkan Congress of Microbiology Microbiologia Balkanica 2017
16-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2017. Biosensors For The Detection of Foodborne Pathogens. 10th Balkan Congress of Microbiology Microbiologia Balkanica 2017
17-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Minimum Inhibitory Concentration MIC of Unripe Grape Products on Food Borne Pathogens. 4th International ISEKI Food Conference
18-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2016. Growth Ability of a Bacteriocinogenic Strain in Milk. 4th International ISEKI Food Conference
19-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products poster presentation. 8th Central European Congress on Food
20-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Erinç Hakan, Yıldırım Zeliha, 2015. Microbiological and Functional Properties of Cow Milk Kefir poster presentation. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
21-) Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2015. Microbiological Antioxidant and Antimicrobial Properties of Buffalo Milk Kefir poster presentation. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
22-) Çiçek Ümran, Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, 2014. The Microbiological Properties of Tokat Bez Sucuks Produced with Starter Culture During Chilled Storage. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014
23-) Cevahiroğlu. H, , Öncül N., Can. Ht, , Karabıyıklı, Ş., Çiçek, Ü., , 2014. The Investigation of Microbiological Quality of Pastırma Sold In Tokat Province poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014
24-) Yildirim. Z, , Ceylan. Ş, , Öncül N, 2014. Determination of Microbiological Quality of Chicken Meats Sold in Tokat Markets poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014
25-) Çiçek Ümran, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Duman Meryem, 2014. The Microbiological Evaluation of Tokat Bez Sucuks Produced with Different Starter Cultures. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
26-) Çiçek Ümran, Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, 2014. Microbiological Properties of Tokat Bez Sucuks Produced with Various Meat Fat Ratio During Chilled Storage poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
27-) Çiçek Ümran, Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, 2014. The Effects of Utilizing Sodium Nitrite on the Microbiological Properties of Bez Sucuks Produced with Different Fat Ratios poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
28-) Ayrı Melek, Yurt Yasemin, İbiş Ferhat, Çiçek Ümran, Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, Cevahiroğlu Hande, 2014. Physicochemical and Microbiological Evaluations of Meat Balls Produced with Adding Anthocyanin During Refrigeration poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
29-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Yıldırım Metin, 2014. Microbiological Properties and Antimicrobial Activity of Kefirs Sold in Tokat poster presentation. 2nd International Congress on Food Technology
30-) Çiçek Ü, Yıldırım Z, Öncül N, Çevik M, Duman M, 2013. Effects of Utilizing Starter Culture on The Microbiological Properties of Bez Sucuks Produced With Different Fat Ratios poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
31-) Özbey A, Erinç H, Öncül N, Yıldırım M, Yıldırım Z, 2013. Antioxidant Activity of Kefirs Sold in Tokat poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
32-) Karabıyıklı Ş, Çiçek Ü, Cevahiroğlu H, Bulgan A, Öncül N, 2013. Traditional Meat Products Produced In Tokat Province poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
33-) Karabıyıklı Ş., Tokatlı K., Öncül N., Demirdöven A., 2013. Some pysico chemical and microbiological properties of dried plum sold in Tokat poster presentation. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”
34-) Yıldırım Z, Özbey A, Öncül N, Cingöz A, 2013. Applications of bacteriocins and bacteriocinogenic lactic acid bacteria in the dairy industry poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
35-) Öncül Nilgün, Çiçek Ümran, Polat Naciye, Yıldırım Zeliha, 2013. Microbiological Properties of Tokat Bez Sucuks Produced With Various Meat Fat Ratio poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
36-) Ensoy Ü, Yıldırım Z, Öncül N, Battal S, 2011. Non thermal decontamination techniques for carcasses and fresh meat poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
37-) Öncül N, Yıldırım Z, Karabıyıklı Ş, Yıldırım M, 2011. Inhibition of Listeria monocytgenes in milk by Lactococin BZ and Enterocin KP poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
38-) Kaval Nesrin, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Çiçek Ümran, Yıldırım Metin, 2010. Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Niteliklerinin İncelenmesi poster bildiri. 1. Ulusalarası Adritatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
39-) Öncül Nilgün, Erdoğan Kader, Kaval Nesrin, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2010. Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Nitelikleri poster bildiri. 1. Ulusalarası Adritatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Gizem, Çiftçi Mehtap, Öncül Nilgün, 2022. Bazı Gıdalarda Koliform Grubu Bakterilerin Belirlenmesi. MSKÜ Ulusal Disiplinler arası Öğrenci Kongresi
2-) Öncül Nilgün, 2022. Mahlep Meyve Püresi ve Stevia İlaveli Set Tipi Probiyotik Yoğurt Üretimi. MSKÜ Ulusal Disiplinler arası Öğrenci Kongresi
3-) Öncül N, Kaval N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2009. Tofu nun Üretim Teknikleri İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Mikrobiyolojik Kalitesi poster bildiri. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2017. Bakteriyosinlerin Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanımı. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi
2-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2017. Bazı Geleneksel Salata Sosları ve Gıda Güvenliği. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
3-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Gıda İnokülasyonunda Kullanılacak Bazı Patojenlerin Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesi poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi
4-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Koruk Ürünlerinin Vitis vinifera Mikroflorasının Belirlenmesi ve Güvenli Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi
5-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, 2016. Koruk Ürünlerinin Domates Suyundaki Koruyucu Etkisi poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi
6-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, 2015. Bitkisel Kaynaklı Gıda Bileşenlerinin Antimikrobiyel Etkileri Özet bildiri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi
7-) Karabıyıklı Ş, Öncül N, 2014. Ev Tipi Sanitizerlerin Gıdaların Mikrobiyolojik Güvenliği Açısından Önemi Özet bildiri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
8-) Duman Meryem, Çiçek Ümran, Öncül Nilgün, 2014. Farklı Starter Kültür Karışımları Kullanılarak Üretilen Bez Sucukların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Özet bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon”
9-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2013. Kitosanın Antimikrobiyal Aktivitesini Etkileyen Faktörler poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
10-) Çiçek Ü, Yıldırım Z, Öncül N, Çevik M, Duman M, 2013. Sodyum Nitrit Kullanımının Farklı Et Yağ Oranları İle Üretilmiş Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi poster bildiri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
11-) Yıldırım Z, Öncül N, Yıldırım M, 2013. Kitosanın Antibakteriyel Antifungal ve Antiviral Etki Mekanizması poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
12-) Battal S, Yıldırım Z, Öncül N, 2013. Laktokoksin Bz nin Taze Sığır Etinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi Özet bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi
13-) Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2013. Laktokoksin BZ ve Enterosin KP nin Peynir Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi Özet bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi
14-) Demirdöven Aslıhan, Karabıyıklı Şeniz, Özdoğan Kenan, Aydoğan Handan, Öncül Nilgün, Tokatlı Kader, 2013. Kırmızı Lahanadan Antosiyanin Ekstraksiyonu ve Antimikrobiyal Etkisi Özet bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi
15-) Ensoy Çiçek Ü, Karabıyıklı Ş, Öncül N, Bulgan A, 2013. Et ve et ürünlerinin raf ömrüne etki eden iç ve dış faktörler poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
16-) Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2013. Enterococcus faecalis KP nin Sütte Gelişimi ve Bakteriyosin Üretimi poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
17-) Öncül N, Yıldırım Z, Özbey A, Yıldırım M, 2012. Laktokoksin BZ ve Enterosin KP nin Yoğurt Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi poster bildiri. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu
18-) Öncül N, Erinç H, Özbey A, Yıldırım Z, 2012. Mikrobiyel Kaynaklı Doğal Antioksidanlar poster bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi
19-) Özbey A, Öncül N, Tokatlı K, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2012. Tokat ta Satışa Sunulan Kuşburnu Marmelatlarının Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri poster bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi
20-) Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2012. Enterosin KP nin Sütte Escherichia coli O157 H7 ye Karşı İnhibitör Etkisi poster bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi
21-) Özbey A, Tokatlı K, Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2012. Tokat ta Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelikleri poster bildiri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
22-) Öncül Nilgün, Tokatlı Mehmet, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2012. Biyokoruyucu Madde Olarak Reuterin poster bildiri. 3. Gıda Güvenliği Kongresi
23-) Öncül N., Yıldırım Z., Karabıyıklı Ş., Yıldırım M., 2012. Laktokoksin BZ nin Sütte Escherichia coli O157 H7 ye Karşı İnhibitör Etkisi poster bildiri. 3. Gıda Güvenliği Kongresi
24-) Toksöz Derya, Öncül Nilgün, Cingöz Ali, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2011. Keten Tohumu Protein Konsantresinin Yoğurdun Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi poster bildiri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi
25-) Ceylan Ş, Öncül N, Battal S, Yıldırım Z, 2011. Gıda Kaynaklı Patojenlerin Biyokontrolünde Bakteriyofajlar poster bildiri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi
26-) Kaval N, Öncül N, Yıldırım Z, Ensoy Ü, Yıldırım M, 2010. Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Niteliklerinin İncelenmesi poster bildiri. 1. Et Ürünleri ‘Sucuk’ Çalıştayı
27-) Kaval Nesrin, Erdoğan Kader, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2009. Biyokoruyucu Kültür Olarak Laktik Asit Bakterileri poster bildiri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
28-) Öncül N, Erdoğan K, Kaval N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2009. Biyokorucu Madde Olarak Uçucu Yağ Asitleri poster bildiri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
29-) Öncül N, Gedik M, Ensoy Ü, Yıldırım M, 2009. Lactococcus lactis in Biyoteknolojik Niteliklerinin İncelenmesi poster bildiri. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Alkan Derya, Öncül Nilgün, 2020. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar/Fenolik bileşikler, uçucu yağlar ve bitki ekstraktlarının antimikrobiyal film ve kaplama alanında kullanımları. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Bozdoğan, N., Y.

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Alkan Derya, Öncül Nilgün, 2018. The Most Recent Studies in Science and Art/Use of Edible Antimicrobial Films And Coatings For Microbial Safety And Food Quality. Yayın Evi: Gece Publising Editör Adı: A Atilla S Hınzıroğlu L Elliott D Atik
2-) Öncül Nilgün, Alkan Derya, 2018. The Most Recent Studies in Science and Art/Safer Food Saves Lives. Yayın Evi: Gece Publising Editör Adı: H Arapgirlioğlu A Atilla S Hınzıroğlu L Elliott D Atik

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Food Science and Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Journal of Food Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
3-) Journal of Food Science and Technology. 2017. Hakemlik Sayısı: 7
4-) Food Research International. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Food Science and Technology. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Food. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Gıda. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Gıda. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Agricultural Science and Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Journal of Nutrition & Food Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Bioresources and Bioprocessing. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Food Science and Nutrition Studies. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
8-) GIDA. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Journal of Agricultural Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 5
10-) Journal of Nutrition & Food Sciences. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Advances in Dairy Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Journal of Bacteriology and Parasitology. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Journal of Nutrition and Food Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
15-) International Journal of Agricultural Science and Food Technology. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Journal of Nutritional Health Food Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Journal of Agricultural Science and Technology. 2017. Hakemlik Sayısı: 5
19-) Journal of Agricultural Science and Technology. 2016. Hakemlik Sayısı: 4
20-) Life Sciences Journal of Cell Science & Therapy. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Nutrition and Human Health. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Nessa journal of Nutrition and Health Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Nutrition and Food Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Food Science and Nutrition Studies.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Agricultural Science and Technology A Journal of Agricultural Science andTechnology B.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
2-) Antibacterial effect of verjuice against food-borne pathogens - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) Inhibitory effect of bacteriocins against Escherichia coli O157:H7 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
5-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
6-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
7-) Kitosan ve Antimikrobiyal Özellikleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
10-) Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Mechanism of Antibacterial Effect of Plant Based Antimicrobials - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
13-) Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
15-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
17-) Inhibitory effect of bacteriocins against Escherichia coli O157:H7 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
19-) Antibacterial effect of verjuice against food-borne pathogens - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Inhibitory effect of enterocin KP in combination with sublethal factors on Escherichia coli O157 H7 or Salmonella Typhimurium in BHI broth and UHT milk - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
21-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
22-) Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
23-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
24-) Inhibitory effect of enterocin KP in combination with sublethal factors on Escherichia coli O157 H7 or Salmonella Typhimurium in BHI broth and UHT milk - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
25-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
26-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
27-) Inhibitory effect of bacteriocins against Escherichia coli O157:H7 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
29-) Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
33-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
34-) Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
35-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
36-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
37-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
38-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
39-) Inhibitory effect of enterocin KP in combination with sublethal factors on Escherichia coli O157 H7 or Salmonella Typhimurium in BHI broth and UHT milk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
40-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) Inhibitory effect of enterocin KP in combination with sublethal factors on Escherichia coli O157 H7 or Salmonella Typhimurium in BHI broth and UHT milk - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
43-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
45-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
46-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
47-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
48-) Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
49-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
50-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
51-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
52-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
53-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
54-) Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
55-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
56-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
57-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
58-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Kitosan ve Antimikrobiyal Özellikleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Laktoferrinin Biyolojik Aktivitesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Antibacterial effect of verjuice against food-borne pathogens - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Mechanism of Antibacterial Effect of Plant Based Antimicrobials - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
6-) Laktoferrinin Biyolojik Aktivitesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
8-) Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
9-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Kitosan ve Antimikrobiyal Özellikleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Laktoferrinin Biyolojik Aktivitesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) Inhibitory effect of bacteriocins against Escherichia coli O157:H7 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Kitosan ve Antimikrobiyal Özellikleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Kuşburnu Marmelatlarının Bazı Fizikokimyasal ve MikrobiyolojikÖzelliklerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) Microbiological safety of pastrami A traditional meat product - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
25-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
27-) Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
29-) Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
30-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
31-) Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
32-) Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
33-) Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
34-) Mahlep ve Mahlep Ürünleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
35-) Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Mahlep ve Mahlep Ürünleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Tavuk Etinde Salmonella Enteritidis’in Gelişimi Üzerine Salmonella Enteritidis Bakteriyofajlarının Etkisi. Konu: Gıda Mikrobiyolojisi. Özgül- DEMİRASLAN AYDIN. 2018
2-) Tez Adı: Besinsel Lif İlavesinin Kefirlerin Konjüge Linoleik Asit İçeriği Üzerine Etkisi. Konu: Gıda Bilimleri. Özge-DİNÇ. 2017

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Muğla İlinin Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı. 2021-2022

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. LAKTOKOKSİN BZ’NİN TAZE SIĞIR ETİNDE ESCHERİCHİA COLİ’YE KARŞI İNHİBİTÖR ETKİSİ. 2020-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Arı Poleninin Bazı Karakteristik Özellikleri. 2019-2020

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KORUK Vitis vinifera ÜRÜNLERİNİN BAZI FİZİKOKİMYASAL VE ANTİMANTİMİKROBİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 2014-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tokat Yöresinde Satışa Sunulan Pastırmaların Mikrobiyolojik Profili. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Laktokoksin BZ ve Enterosin KP nin Süt Endüstrisinde Biyokoruyucu Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 2009-2010

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkan Yardımcısı. Türkiye. . 2020
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Vekaleten. Türkiye. . 2020
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Vekaleten. Türkiye. . 2019
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkan Yardımcısı. Türkiye. . 2019
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkan Yardımcısı. Türkiye. . 2018

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) BDB1006 Tıbbi Biyoloji ve Genetik. Türkiye. . 2020
2-) BDB5529 İleri Besin Mikrobiyolojisi. Türkiye. . 2020
3-) BDB5090 Seminer. Türkiye. . 2020
4-) BDB5701 Uzmanlık Alan Dersi. Türkiye. . 2020
5-) Lisansüstü Akademik Danışmanlık. Türkiye. . 2020
6-) BDB5534 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık. Türkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference and Expo on Food Technology & Probiotics (Food-Technology-2020). Montreal, Kanada. . 2020
2-) I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF), 1. Oturum Başkanı/ Moderator. Türkiye. . 2019
3-) I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF), 5. Oturum Başkanı/ Moderator. Türkiye. . 2019
4-) 2019 The 3rd International Conference on Agricultural and Food Science (3rd ICAFS2019). Kuala Lumpur, Malezya. . 2019
5-) International Conference on Agricultural and Food Science (ICAFS2018). Türkiye. . 2018
6-) The 2nd International Conference on Environmental Research and Public Health [ICERP2017]. Shenzhen, Öin. . 2017
7-) 2017 International Conference on Agricultural and Food Science 7th International Conference on Biotechnology and Bioengineering ICAFS2017&7th ICBB. Lahore, Pakistan. . 2017
8-) Predictive Microbiology for Food Safety. Türkiye. . 2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 8. Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı. Tokat. . 2015
2-) 3. Et Ürünleri Çalıştayı ‘Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon’. Tokat. . 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Aydın Bilim ve Sanat Günleri, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği. Aydın, Türkiye. . 2018

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yatay Dikey Af Uyum Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2020
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü. Türkiye. . 2020
3-) Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 'Pandemi Dönemi Hizmet Sunumuna Yönelik Birimleri Planlaması', İletişim Birimi Sorumlusu. Türkiye. . 2020
4-) Fethiye Sağlik ve Beslenme Topluluğu (FESABEST) Öğrenci Topluluğu, Topluluk Koordinatörü. Türkiye. . 2020
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Koordinatörü. Türkiye. . 2020
6-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü AKTS Koordinatörü. Türkiye. . 2020
7-) Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi. Türkiye. . 2020
8-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yatay Dikey Af Uyum Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2019
9-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuar Sorumlusu. Türkiye. . 2019
10-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Koordinatörü. Türkiye. . 2019
11-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü AKTS Koordinatörü. Türkiye. . 2019
12-) Fethiye Sağlik ve Beslenme Topluluğu (FESABEST) Öğrenci Topluluğu, Topluluk Koordinatörü. Türkiye. . 2019
13-) Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 'Pandemi Dönemi Hizmet Sunumuna Yönelik Birimleri Planlaması', İletişim Birimi Sorumlusu. Türkiye. . 2019
14-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu Üyesi. Türkiye. . 2019
15-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü. Türkiye. . 2019
16-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2019
17-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2019
18-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kantin, Kafeterya, ve Yemekhane Denetleme Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2019
19-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Oryantasyon Komisyon Üyesi, . Türkiye. . 2018
20-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kantin, Kafeterya, ve Yemekhane Denetleme Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2018
21-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2018
22-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Web Sayfası Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2018
23-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2018
24-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü AKTS Koordinatörü. Türkiye. . 2018
25-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Koordinatörü. Türkiye. . 2018
26-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Laboratuar Sorumlusu. Türkiye. . 2018
27-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Kadro Giriş Sınavı Jüri Üyesi. Türkiye. . 2018
28-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Koordinatörü. Türkiye. . 2017
29-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2017
30-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kantin, Kafeterya, ve Yemekhane Denetleme Komisyon Üyesi. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

BDB2007 2023-2024 Güz

Genel Mikrobiyoloji

BDB3501 2023-2024 Güz

Besin Teknolojisi

BDB4513 2023-2024 Güz

Proje ve Seminer I

BDB1006 2022-2023 Bahar

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

BDB1504 2022-2023 Bahar

Besinlere Giriş

BDB2008 2022-2023 Bahar

Besin Mikrobiyolojisi

BDB4514 2022-2023 Bahar

Proje ve Seminer II

BDB5529 2022-2023 Bahar

İleri Besin Mikrobiyolojisi

BDB2007 2022-2023 Güz

Genel Mikrobiyoloji

BDB3501 2022-2023 Güz

Besin Teknolojisi

BDB5534 2022-2023 Güz

Fonksiyonel Besinler ve Sağlık

BDB1006 2021-2022 Bahar

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

BDB1504 2021-2022 Bahar

Besinlere Giriş

BDB2008 2021-2022 Bahar

Besin Mikrobiyolojisi

BDB2504 2021-2022 Bahar

Besin ve Personel Hijyeni

BDB3504 2021-2022 Bahar

Besin Biyoteknolojisi

BDB5000 2021-2022 Bahar

Tez Çalışması

BDB5090 2021-2022 Bahar

Seminer

BDB5529 2021-2022 Bahar

İleri Besin Mikrobiyolojisi

BDB5702 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BDB5704 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BDB2007 2021-2022 Güz

Genel Mikrobiyoloji

BDB2505 2021-2022 Güz

Temel İmmunoloji

BDB3501 2021-2022 Güz

Besin Teknolojisi

BDB4505 2021-2022 Güz

Fonksiyonel Besinler

BDB5000 2021-2022 Güz

Tez Çalışması

BDB5090 2021-2022 Güz

Seminer

BDB5534 2021-2022 Güz

Fonksiyonel Besinler ve Sağlık

BDB5701 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BDB5702 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BDB5703 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BDB5704 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi