Personel

Öğr.Gör.Dr. NURTEN DENİZHAN KIRCAN
Öğr.Gör.Dr.
Nurten Denizhan Kırcan
@ E-posta
nkircan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2013

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2022

Yayin Bilgileri

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Denizhan Kırcan Nurten, Akdolun Balkaya Nevin, 2021. Ebelerin Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları: Türkiye’nin Batısından Kesitsel Bir Çalışma. Unika Sağlık Bilimleri Dergisi
2-) Kırcan Nurten, Ergin Filiz, Adana Filiz, Arslantaş Hülya, 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ. Meandros Med Dent J
3-) Kırcan, N., Çadır, G., Olam, F., 2006. Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi,
4-) Kırcan, N., Eksen, M., Baybek, H., Erdem, D., 2004. 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanım İlkelerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi,. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
5-) Kırcan, N., Eksen, M., Karakurt, H.T., 2004. Astım Nöbetini Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 1. Baybek H., Dereli F., Bozyer İ., Demircan S., Turasay N., Kırcan N., Olgaç Z., Halk Sağlığı Staj Grubu, Muğla İli Yatağan Merkezdeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Riskli Bireylere KOAH Ve Korunma Yollarına Yönelik Verilen Eğitimin Etkinliğinin Belirlenmesi, 2004, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, s:146 , - 2004

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Denizhan Kırcan Nurten, 2022. Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Doğum ve Ebeveynlik Uygulamaları. 2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
2-) Nurten Denizhan Kırcan, Ayşegül Kunt, 2019. Kadınlarda Boyun Eğici Davranışlar ve Etkileyen Etmenler. 2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
3-) Nurten Denizhan Kırcan, Berna Kaya İbiş, Ümran Sevil, 2019. Plasentam Kapsüllensin mi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
4-) Elmas Dönmez, Nurten Denizhan Kırcan, Berna Kaya İbiş, Çiğdem Yıldırım, Özlem Demirel Bozkurt, Oya Kavlak, 2018. Doğum Korkusuna Yönelik Sağlık İnançları ve Görüşler. 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
5-) Nurten Denizhan Kırcan, Kübra Aygün, 2018. Gebelik İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
6-) Nurten Denizhan Kırcan, Rabia Dalbudak, 2018. Doğum Öncesi Bakım İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi. 1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiği Kongresi
7-) Nurten Denizhan Kırcan, Sevgi Özsoy, 2018. Yetersiz Anne Sütü Algısı. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi
8-) Nurten Denizhan Kırcan, Hilmiye Aksu, 2018. Jinekolojik Kanserlerin Kadınlar Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkisi. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi
9-) Nurten Denizhan Kırcan, Sibel Ağbaht, 2017. Kız ve Erkek Öğrencilerde Boyun Eğici Davranışlar ve Etkileyen Etmenler . II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
10-) Nurten Denizhan Kırcan, Bilal Budak, Ömer Kineş, 2017. Sezaryen/Vajinal Yolla Doğan 0-2 Yaş Çocukların Hastalıklarının Araştırılması . 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
11-) Nurten Denizhan Kırcan, Abdulhalim Ensari, Damla Büyükünlü, İbrahim Halil Eroğlu, 2017. Gebelikte Psikososyal Sağlığın Değerlendirilmesi . 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
12-) Nurten Denizhan Kırcan, Özge Öztürk, 2017. Hemşirelerde Boyun Eğici Davranışlar ve Etkileyen Etmenler. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
13-) Nurten Denizhan Kırcan, İsmail Orhan, 2017. Erkek Öğretmenlerde Toplumsal Cinsiyet Algısı. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
14-) Nurten Denizhan Kırcan, Ekrem Palabıyık, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Evlilik ve Eş Seçimi Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi . 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
15-) Denizhan Kırcan Nurten, Yaşkaya Burcu Banu, 2006. Muğla Merkez Kocamustafendi İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Nurten Denizhan Kırcan, 2021. Endometriozis: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
2-) Nurten Denizhan Kırcan, Ümran Sevil, 2019. Menopozda Cinsel Sağlık. 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kırcan N, Balkaya N.A.; Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamaları, 2013, 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, - 2013
2-) Kırcan N, Doğum Sonrası Dönem, 2013, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi - 2013
3-) Kırcan N, Dudaklı H, Gebelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi; 2012, 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi - 2012
4-) Kırcan N, Demirbaş İ, Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumların Belirlenmesi; 2012, 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, - 2012
5-) Kırcan N, Balkaya N.A.; Sevil Ü.; Doğal Doğum. 2011, 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. - 2011
6-) Rişvanlı R, Yaşar H.E, Balkaya N.A, Kırcan N, Kirlek F.; Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Yaşadıkları Sorunlar. 2011, 10. Ulusal/Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. - 2011
7-) Altunkaynak İ.Ç.; Kırcan N.; Tümer A.; Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS’e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 201013. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. - 2010
8-) Kırcan N., Ergin F, Adana F, Arslantaş H.; Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Görülme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 2010, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. - 2010
9-) Turasay, N., Kırcan, N., Çırçırcı, M., Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, 2007, 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, - 2007
10-) Kırcan, N.; Mert, A.; Acer, N.; Çalış, F.; Yavuz, F.; Muğla Sağlık Yüksekokulu ve Aydın Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Anatomi Eğitimleri Hakkında Düşünceleri, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi - 2006
11-) Kırcan, N; Çulha, N; Muğla Devlet Hastanesi Pediatri Servisine Son Bir Yıl İçinde Yatan Enfeksiyon Hatalıklarının Değerlendirilmesi,2006, 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, s:386 - 2006
12-) Kırcan, N.; Kömür, Ş.; Toprakçı, D.; Adölesanların Beslenme İle İlgili Olumlu Ve Olumsuz Düşüncelerinin İncelenmesi, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi, - 2006
13-) Kırcan, N.; Acer, N.; Bayan, Y.; Muğla Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi, - 2006
14-) Acer, N.; Kırcan, N.; Yavuz, F.; Yılmaz, A.; Çeşitli Spor Dallarında Muğla Beden Eğitimi Ve S por Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Vücut Kitle İndeksi ve Kafatası Hacimlerinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, - 2006
15-) Dereli F., Kırcan N., Muğla İli Merkez Sağlık Ocağına Kayıtlı Gebelerin Bebek Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2005, 13. Ulusal Nenonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:501 - 2005
16-) Turasay N., Dereli F., Kırcan N., Kurt N., Muğla İl Merkezinde 0-1 Yaş Çocuğu Olan Anneleri Hijyenik Bakım Ve Uygulamalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi,2005, 13. Ulusal Nenonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:507 - 2005
17-) Kırcan, N; İşman, Ç; Yenidoğan Bebeğin Yaşamsal Bulguları Hakkında Ebe-Hemşirelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2005, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:493, - 2005
18-) Kırcan, N.; Karakuş, A.; Eksen, M.; Düzöz, G.; Uysal, D. D.; Sağlık Personelinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, 2005, 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, - 2005
19-) Süzek, H; Kırcan, N; Demircan, S; Çerçi, H., Hızaler, E., Doğan, G. E., Evren, H., Sever, G., Temel, F. E., Sarıoğlu, H., Muğla Merkez İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Obezite Durumlarının ve Etkenlerinin İncelenmesi,2004 III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, s:180, - 2004
20-) Kırcan N., Dereli F., Karakurt TH., Astım Nöbetini Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2004, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, s:474 , - 2004

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
2-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
3-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
9-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
10-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

HEM2533 2023-2024 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HEM1504 2022-2023 Bahar

Sağlığı Geliştirme

HEM3528 2022-2023 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HEM4012 2022-2023 Bahar

Hemşirelik Uygulamaları II

HEM2533 2022-2023 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HEM3011 2022-2023 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM1504 2021-2022 Bahar

Sağlığı Geliştirme

HEM3528 2021-2022 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HEM3011 2021-2022 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği