Personel

Öğretim Görevlisi NURTEN DENİZHAN KIRCAN
Öğretim Görevlisi
Nurten Denizhan Kırcan
@ E-posta
nkircan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kırcan Nurten, Ergin Filiz, Adana Filiz, Arslantaş Hülya, 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM PREVALANSI ve YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ. Meandros Med Dent J
2-) Kırcan, N., Çadır, G., Olam, F., 2006. Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi,
3-) Kırcan, N., Eksen, M., Baybek, H., Erdem, D., 2004. 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanım İlkelerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi,. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
4-) Kırcan, N., Eksen, M., Karakurt, H.T., 2004. Astım Nöbetini Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 1. Baybek H., Dereli F., Bozyer İ., Demircan S., Turasay N., Kırcan N., Olgaç Z., Halk Sağlığı Staj Grubu, Muğla İli Yatağan Merkezdeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Riskli Bireylere KOAH Ve Korunma Yollarına Yönelik Verilen Eğitimin Etkinliğinin Belirlenmesi, 2004, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, s:146 , - 2004

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Denizhan Kırcan Nurten, Kunt Ayşegül, 2019. Kadınlarda Boyun Eğici Davranışlar ve Etkileyen Etmenler. 2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
2-) Denizhan Kırcan Nurten, Kaya İbiş Berna, Sevil Ümran, 2019. Plasentam Kapsüllensin mi. . Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
3-) Denizhan Kırcan Nurten, Sevil Ümran, 2019. Menopozda Cinsel Sağlık. 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
4-) Dönmez Elmas, Denizhan Kırcan Nurten, Kaya İbiş Berna, Yıldırım Çiğdem, Demirel Bozkurt Özlem, Kavlak Oya, 2018. Doğum Korkusuna Yönelik Sağlık İnançları ve Görüşler. 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
5-) Denizhan Kırcan Nurten, Aygün Kubra, 2018. Gebelik İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
6-) Denizhan Kırcan Nurten, Dalbudak Rabia, 2018. Doğum Öncesi Bakım İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi. 1. Uluslarası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiği Kongresi
7-) Denizhan Kırcan Nurten, Özsoy Sevgi, 2018. Yetersiz Anne Sütü Algısı. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi
8-) Denizhan Kırcan Nurten, Aksu Hilmiye, 2018. Jinekolojik Kanserlerin Kadınlar Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkisi. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi
9-) Kırcan Nurten, Ağbaht Sibel, 2017. KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR VE ETKİLEYEN ETMENLER. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
10-) Kırcan Nurten, Budak Bilal, Kineş Ömer, 2017. SEZARYEN/VAJİNAL YOLLA DOĞAN 0-2 YAŞ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
11-) Kırcan Nurten, Ensari Abdulhalim, Büyükünlü Damla, Eroğlu İbrahim Halil, 2017. GEBELİKTE PSİKOSOSYAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi
12-) Kırcan Nurten, Öztürk Özge, 2017. HEMŞİRELERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR VE ETKİLEYEN ETMENLER. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
13-) Kırcan Nurten, Orhan İsmail, 2017. ERKEK ÖĞRETMENLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
14-) Kırcan Nurten, Palabıyık Ekrem, 2017. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK VE EŞ SEÇİMİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. II ULUSLARARASI gENÇLİK aRAŞTIRMALARI kONGRESİ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kırcan N, Balkaya N.A.; Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamaları, 2013, 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, - 2013
2-) Kırcan N, Doğum Sonrası Dönem, 2013, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi - 2013
3-) Kırcan N, Dudaklı H, Gebelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi; 2012, 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi - 2012
4-) Kırcan N, Demirbaş İ, Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumların Belirlenmesi; 2012, 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, - 2012
5-) Kırcan N, Balkaya N.A.; Sevil Ü.; Doğal Doğum. 2011, 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. - 2011
6-) Rişvanlı R, Yaşar H.E, Balkaya N.A, Kırcan N, Kirlek F.; Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Yaşadıkları Sorunlar. 2011, 10. Ulusal/Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. - 2011
7-) Altunkaynak İ.Ç.; Kırcan N.; Tümer A.; Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS’e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 201013. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. - 2010
8-) Kırcan N., Ergin F, Adana F, Arslantaş H.; Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Görülme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 2010, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. - 2010
9-) Turasay, N., Kırcan, N., Çırçırcı, M., Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, 2007, 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, - 2007
10-) Kırcan, N.; Mert, A.; Acer, N.; Çalış, F.; Yavuz, F.; Muğla Sağlık Yüksekokulu ve Aydın Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Anatomi Eğitimleri Hakkında Düşünceleri, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi - 2006
11-) Kırcan, N; Çulha, N; Muğla Devlet Hastanesi Pediatri Servisine Son Bir Yıl İçinde Yatan Enfeksiyon Hatalıklarının Değerlendirilmesi,2006, 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, s:386 - 2006
12-) Kırcan, N.; Kömür, Ş.; Toprakçı, D.; Adölesanların Beslenme İle İlgili Olumlu Ve Olumsuz Düşüncelerinin İncelenmesi, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi, - 2006
13-) Kırcan, N.; Acer, N.; Bayan, Y.; Muğla Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi, - 2006
14-) Acer, N.; Kırcan, N.; Yavuz, F.; Yılmaz, A.; Çeşitli Spor Dallarında Muğla Beden Eğitimi Ve S por Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Vücut Kitle İndeksi ve Kafatası Hacimlerinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, - 2006
15-) Dereli F., Kırcan N., Muğla İli Merkez Sağlık Ocağına Kayıtlı Gebelerin Bebek Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2005, 13. Ulusal Nenonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:501 - 2005
16-) Turasay N., Dereli F., Kırcan N., Kurt N., Muğla İl Merkezinde 0-1 Yaş Çocuğu Olan Anneleri Hijyenik Bakım Ve Uygulamalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi,2005, 13. Ulusal Nenonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:507 - 2005
17-) Kırcan, N; İşman, Ç; Yenidoğan Bebeğin Yaşamsal Bulguları Hakkında Ebe-Hemşirelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2005, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:493, - 2005
18-) Kırcan, N.; Karakuş, A.; Eksen, M.; Düzöz, G.; Uysal, D. D.; Sağlık Personelinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, 2005, 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, - 2005
19-) Süzek, H; Kırcan, N; Demircan, S; Çerçi, H., Hızaler, E., Doğan, G. E., Evren, H., Sever, G., Temel, F. E., Sarıoğlu, H., Muğla Merkez İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Obezite Durumlarının ve Etkenlerinin İncelenmesi,2004 III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, s:180, - 2004
20-) Kırcan N., Dereli F., Karakurt TH., Astım Nöbetini Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2004, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, s:474 , - 2004

Verdiği Dersler

HELİTAM 2008 2019-2020 Bahar

Hemşirelik Uygulaması II

HEM1504 2019-2020 Bahar

Sağlığı Geliştirme

HEM3528 2019-2020 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HEM3011 2019-2020 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 2008 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Uygulaması II

HEM1504 2018-2019 Bahar

Sağlığı Geliştirme

HEM3528 2018-2019 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HELİTAM 2005 2018-2019 Güz

Hermşirelik Bakımı II