Personel

Prof.Dr. NAMIK KEMAL ÖZTÜRK
Prof.Dr.
Namık Kemal Öztürk
@ E-posta
nkozturk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1418

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 1988

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 1991

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 1994

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürk Namık Kemal, 2006. Kamu Sektöründe Performans Ölçümü ve Karşılaşılan Sorunlar. Amme Idaresi Dergisi
2-) Öztürk, N.K., 2006. “Kamu Sektöründe Performans Ölçümü ve Karşılaşılan Sorunlar”,. Amme İdaresi Dergisi
3-) Öztürk, N.K., 1998. “Etnik Sorunlar ve Politik İstikrar”. Amme İdaresi Dergisi
4-) Öztürk, N.K., 1998. Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler. Amme İdaresi Dergisi
5-) Öztürk Namık Kemal, 1998. Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler. Amme İdaresi Dergisi
6-) Öztürk Namık Kemal, 1997. Teknokrasinin Potansiyel Tehlikeleri ve Demokrasi. Amme İdaresi Dergisi
7-) Öztürk, N.K., 1997. “Teknolojinin Politikaya Etkisi ve Teknokrasi. Amme İdaresi Dergisi
8-) Öztürk Namık Kemal, 1994. Yeni Yönetim Paradigması. Amme Idaresi Dergisi
9-) Öztürk, N.K., 1993. “Yeni Yönetim Paradigması” . Amme İdaresi Dergisi
10-) Öztürk, N.K., 1992. Federalizm ve Türkiye. Amme İdaresi Dergisi
11-) Öztürk Namık Kemal, 1992. Türkiye’xxde Cumhurbaşkanlığı Geleneği ve 1982 Anayasasındaki Düzenlemenin Parlamenter Sistemle Uyumu. Amme İdaresi Dergisi
12-) Öztürk Namık Kemal, 1992. Federalizm ve Türkiye. Amme İdaresi Dergisi

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öztürk, N.K., 2006. “Kamu Sektöründe Performans Ölçümü ve Karşılaşılan Sorunlar”. Amme İdaresi Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk, N. K. ve B. Coşkun, “Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye’de Devletin Kalite ve Etkinlik ile Buluşması”, Türk İdare Dergisi, Yıl. 75, Haziran, Sayı: 439, ss.39-71. - 2003
2-) Coşkun, B. ve N.K. Öztürk, “Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Etik”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 11, Sayı:2, Nisan - 2002
3-) Öztürk, N. K. ve B. Coşkun, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Hizmetlerinde Kalite:Etiksel Bir Bakış, Türk İdare Dergisi, Yıl:72, Mart, Sayı:426. - 2000
4-) Öztürk, N. K., ve B. Coşkun, “Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlar”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt.7, Sayı, 4, Ekim - 1998

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Öztürk Namık Kemal, Ok Ahmet Şenol, 2017. Siyasal Meşruiyet Düşüncesinin Evrimi. Türk İdare Dergisi
2-) Öztürk Namık Kemal, Bayram Pınar, 2015. Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi İdari Reformlarının XIX Yüzyıl Romanlarına Yansımaları. Türk İdare Dergisi
3-) Öztürk Namık Kemal, 2010. Kamu Kesimi Ücret Sistemleri ve Türkiye’de Durum. Türk İdare Dergisi
4-) Öztürk, N.K., 2005. Kamu Sektöründe Performans Ölçümünün Amaçları ve Yöneticilerin Konumu. Türk İdare Dergisi
5-) Öztürk, N.K., 2004. Devlet Yönetiminde Etkinlik ve Türkiye. Türk İdare Dergisi
6-) Öztürk, N.K., 2004. Etkin Devlet Yönetimi. Türk İdare Dergisi
7-) Öztürk, N.K., 2004. Kamu Yönetiminde Verimlilik. Türk İdare Dergisi
8-) Öztürk Namık Kemal, 2004. Kamu Yönetiminde Verimlilik. Türk İdare Dergisi
9-) Öztürk Namık Kemal, 2004. Devlet Yönetiminde Etkinlik ve Türkiye. Türk İdare Dergisi
10-) Öztürk, N.K., 2004. “Machiavelli ve Weber Perspektifinden Siyasal Liderlik Etiği” . Amme İdaresi Dergisi
11-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2003. Yeni Devlet Anlayışı ve Devletin Kalite ve Etkinlikle Buluşması. Türk İdare Dergisi
12-) Öztürk, N.K., 2002. Kamu Yönetiminde Kırtasiyecilikle Mücadele: Farklı Bir Bakış. Amme İdaresi Dergisi
13-) Öztürk, N.K., 2002. Liyakat Sistemini Kurmanın Farklı Bir Yolu: Liyakat İlkesi Koruma Kurulu, . Türk İdare Dergisi
14-) Öztürk, N.K., 2002. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime Geçiş: İyi Yönetişim. Türk İdare Dergisi
15-) Öztürk, N.K., 2002. Siyasal Sağduyu ve Liderlik Etiği. Türk İdare Dergisi
16-) Öztürk, N.K., 2001. Yolsuzluklarla Mücadelede İtalya’dan Ders Alınabilir mi?. Amme İdaresi Dergisi
17-) Öztürk, N.K., 2000. Terör Politikasının Gerekliliği. Türk İdare Dergisi
18-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2000. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Hizmetlerinde Kalite Etiksel Bir Bakış. Türk İdare Dergisi
19-) Öztürk, N.K., 2000. Kamu Kesimi Ücret Sistemleri ve Türkiye’de Durum. Türk İdare Dergisi
20-) Öztürk, N.K., 1999. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi. Türk İdare Dergisi
21-) Öztürk Namık Kemal, 1999. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi. Türk İdare Dergisi
22-) Öztürk, N.K., 1999. Kamu ve Özel Yönetim Etiği: Benzerlik ve Farklılıklar. Amme İdaresi Dergisi
23-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 1998. Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Çağdaş Yerel Yönetimler
24-) Öztürk, N.K., 1992. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Geleneği ve 1982 Anayasası'ndaki Düzenlemenin Parlamenter Sistemle Uyumu. Amme İdaresi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk Namık Kemal, Özge Hameş, 2018. Kanada’da Temsili Bürokrasi Uygulamaları. Stratejik Public Management Journal
2-) Öztürk, N.K., 2002. Bağımsız Siyasi Otoriteler Daha Demokratik Olabilir mi?. Liberal Düşünce Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 2020. Öztürk, N. K., “İtaatkar Kamu Görevlilerinin Etik Sorunları”, Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım, Sakarya Üniversitesi Yayını. Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu
2-) Öztürk Namık Kemal, Tozak Eren, 2019. Türkiye’de Üst Düzey Memurların Atanması Bakımından Yeni Düzenlemeler. Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi
3-) Öztürk Namık Kemal, Tozak Eren, 2019. Cumhurbaşkanının Yargı Organlarına Yaptığı Atamaların Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Üzerine Etkileri. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
4-) Koca Zafer, Öztürk Namık Kemal, 2019. Sağlık Politikalarında Dönüşümün Hizmet Kalitesine Etkisi: Muğla İli Örneği. 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
5-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2019. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TURİZM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESELETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. 4. ULUSLARARASIGİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VEKARİYER KONGRESİ
6-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2019. Terörle Mücadelede Düşünce Kuruluşlarının Rolü. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
7-) Koca Zafer, Öztürk Namık Kemal, 2019. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Kamu Politikalarına Etkisi: Sağlık Bakanlığı ve SDP Örneği. Alanya Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
8-) Öztürk Namık Kemal, Tataroğlu Nihal, 2019. Kentsel Güvenliği Sağlama Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm: Ege Mahallesi Örneği. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
9-) Öztürk Namık Kemal, Tozak Eren, 2018. Kuvvetlerarası İlişkilere Göre Hükümet Sistemleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
10-) Öztürk Namık Kemal, Tozak Eren, 2018. Hizmette Yerellik İlkesi ve Türkiye. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
11-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2018. Muğla Menteşe Belediyesinin Yerel Tohum-Takas Faaliyetlerinin Yerel Kalkınma ve Yönetişim Bakımından İncelenmesi. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları
12-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2018. Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Belediyecilik ve Yerel Kalkınma Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Aydın Örneği. Alanya Uuslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
13-) Öztürk Namık Kemal, Koca Zafer, 2018. Emperyalizmin Yeni Yüzü: İnsani Müdahale Kisvesi. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
14-) Öztürk Namık Kemal, Özge Hameş, 2018. Kanada’da Temsili Bürokrasi Uygulamaları. IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
15-) Koca Zafer, Öztürk Namık Kemal, 2018. Sağlık Hizmetlerinde Kalite:Bir Kamu Hastanesi Örneği. 2. Uluslararası Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
16-) Öztürk Namık Kemal, Öztürk Hasret, 2018. Meslek Yüksekokullarında Verilen Mesleki EĞitimin İşletmelere ve Çalışanların Niteliklerine Katkılarının İşletme Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi: Burdur Assist Çağrı Merkezi. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
17-) Öztürk Namık Kemal, Özge Hameş, 2018. Yerel Yönetimlerde Çok Kültürlülük Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Avustralya. Pefa I. International Congress of Political, Economic and Financial Analys
18-) Öztürk Namık Kemal, Gökdeniz Kutay, 2017. Türk Kamu Yönetiminde Liyakat İlkesinin Uygulanması. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
19-) Öztürk Namık Kemal, Hameş Özge Demirel, 2017. Göçün Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü:Barselona Örneği. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu
20-) Öztürk Namık Kemal, 2017. Amerikan başkanlık Sistemi ve Bürokrasi. III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
21-) Çatav, Ş.S., Akbaş, K., Küçükakyüz, K., Tavşanoğlu, Ç. . Kızılçam (Pinus brutia) İbrelerinden Elde Edilen Özütlerin 17 Akdeniz Bitkisinin Çimlenmeleri Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir. - 2004
22-) Öztürk Namık Kemal, 1997. Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öztürk Namık Kemal, Özge Hameş, 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies/Multi Culturalism and Multi-Level Governance in Turkish Local Governments. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Tuba Uçma Uysal, Ceray Aldemir
2-) Öztürk Namık Kemal, 2018. Anayasa Hukuku/. Yayın Evi: Seçkin Yayınları Editör Adı: Namık Kemal Öztürk

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öztürk Namık Kemal, 2017. Bürokrasi Siyaset İlişkileri ve Türkiye/. Yayın Evi: Siyasal kitabevi Editör Adı: Namık Kemal Öztürk
2-) Öztürk Namık Kemal, 2017. Anayasa ve Devlet/. Yayın Evi: Albi Yayınları Editör Adı: Namık Kemal Öztürk
3-) Öztürk Namık Kemal, 2015. Anayasa ve Devlet/. Yayın Evi: Albi Yayınları Editör Adı: Namık Kemal Öztürk
4-) Öztürk Namık Kemal, Kurt Hüseyin, 2015. BAŞKANLIK SİSTEMİ/Amerikan Başkanlık Sistemi. Yayın Evi: Liberte Yayınları Editör Adı: Murat Aktaş, Bayram Coşkun
5-) Öztürk Namık Kemal, 2015. Yönetim Temel Kavram ve Uygulamalar/. Yayın Evi: Paradigma Akademi Editör Adı: Namık Kemal Öztürk
6-) Öztürk, N. K., Yönetim, Albi Yayınları, İzmir. - 2012
7-) Öztürk,N. K., Yönetim Bilimi, Neşe Matbaası, İzmir - 2008
8-) Öztürk, N. K. – B. Coşkun, Muğla Üniversitesi Öğrenci Profili, Muğla Üniversitesi Yayını, Muğla - 2005
9-) Öztürk, N.K., 2003. Öztürk, N. K., Bürokrasinin Gücü ve Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, Mart. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: Namık Kemal Öztürk
10-) Öztürk Namık Kemal, 2003. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar/Etik ve Kamu Yönetimi. Yayın Evi: Seçkin Yayınları Editör Adı: Balcı A., Nohutçu A., Öztürk N.K., Coşkun, B.
11-) Öztürk Namık Kemal, 1999. Cumhurbaşkanı ve Parlamenter Sistem/. Yayın Evi: Atilla Kitabevi Editör Adı: Namık Kemal Öztürk
12-) 1999. Cumhurbaşkanı ve Parlamenter Sistem,. Yayın Evi: Atilla Yayınevi Editör Adı: Namık Kemal Öztürk

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öztürk Namık Kemal, 2018. Kamu Yönetiminde Değişim/Amerikan Başkanlık Sistemi ve Bürokrasi. Yayın Evi: Hiperyayın Editör Adı: Yüksel Demirkaya

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öztürk, N.K., Kurt, H., 2013. Başkanlık Sistemi,. Yayın Evi: Liberte Yayınları Editör Adı: Bayram Çoşkun, M. Aktaş
2-) Öztürk, N. K., “Bürokratik Devletten Etkin Yönetime Geçiş: İyi Yönetim”, Kurumsal Devlet Yönetimi, Edit. C.C.Aktan, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No.5, 2006, ss.53-65 - 2006
3-) Öztürk, N. K.ve T. Uzun, “Türk Siyasal ve Yönetsel Yapısında Devletçi Gelenek ve Etkileri”, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, ss. 51-69. - 2004
4-) Öztürk, N. K. ve T. Uzun, “Devlet Yönetiminde Etkinlik ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi”, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, ss.113-129 - 2004
5-) Öztürk, N. K., “Etik ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, ( Edit). A. Balcı, A. Nohutçu, N. Kemal Öztürk, B. Coşkun, Seçkin Yayınları, Ankara, ss. 169-203. - 2003

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) AMME İdaresi Enstitüsünce hazırlanan AİD dergisinde hakemlik SSCI endeks dergisi. - 2014

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) D.E.Ü. İİBF Dergisi - 2014
2-) Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünün Dergisinde Hakemlik - 2014
3-) Gaziantep Polis Akademisi dergisinde Hakemlik. - 2014
4-) Balıkesir İİBF Dergisinde Hakemlik - 2014
5-) Muğla Kültürünü araştırma merkezi üyelik - 2014
6-) Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Amme İdaresi Dergisi, Kamu Yönetiminde Etik Konularında 2 Makale Hakemliği . - 2014
7-) Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili makale hakemliği - 2014
8-) . Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya Üniv. Düzenlediği sempozyumda bilimsel hakemlik. - 2014
9-) Türk İdare Dergisinde Hakemlik, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan hakemli dergi - 2014
10-) Banka ve Ekonomik Yorumlar dergisinde hakemlik. - 2014
11-) Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler konulu 4. ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 19-20 Ekim. Bilim Kurulu üyeliği - 2009
12-) II. Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumunda Bilimsel Hake, Sakarya Üniversitesince Düzenlenmiştir. 18- 19 Kasım - 2006

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası Türkbilim Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar,( Edit). A. Balcı, A. Nohutçu, N. Kemal Öztürk, B. Coşkun, Seçkin Yayınları, Ankara - 2003

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Balyiyen, İ., “Kamu Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim” Muğla Üniversitesi. Konu: Hizmet İÇi Eğitim. İ. Balyiyen-Balyiyen. 2014
2-) Tez Adı: Turan, H., “Belediyelerde Stratejik Planlama” Muğla Üniversitesi. Konu: Belediyelerde Stratejik Planlama. Hakan-Turan. 2014
3-) Tez Adı: Günaydın, B., “Kamu Kesiminde Etkinlik Aracı Olarak Tedarik Zinciri Yönetiminin Türkiye’de Uygulanabilirliği” Muğla Üniversitesi. Konu: Tedarik Zinciri Yönetiminin Türkiye'de Uygulanabilirliği. Burhan-Günaydın. 2014
4-) Tez Adı: Bayram, P., “19.Yüzyıl Osmanlı Devletinde Batılılaşmanın Bir Aracı Olarak Roman” . Konu: Batılılaşmayı Romanlar Üzerinden Okumak. Pınar-Bayram. 2014
5-) Tez Adı: Türkiye'de E-devlet Uygulamaları ve Milli Eğitim Bakanlığı Örneği. Konu: Eğitim, kamu yönetimi e-devlet. A.-Onat. 2014
6-) Tez Adı: Yetkin, H., “Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arasındaki Mali İlişkide Belediyelerin Rolü: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2013. Konu: Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkileri. Hayal-Yetkin. 2013
7-) Tez Adı: Yolsuzluğun Türkiye ve Uluslararası Düzeyde Algılanması ve Çözümüne İlişkin Öneriler. Konu: Yolsuzluk. M.-Ekşi. 2011
8-) Tez Adı: Ceylan, M., “Türkiye’de Kalite Akreditasyonu ve TÜRKAK” Muğla Üniversitesi. Konu: Kalite Akreditasyonu ve TÜRKAK. Mehmet-Ceylan. 2009
9-) Tez Adı: Türkiye'de Hukuk Devletinin Gelişimi. Konu: Hukuk Devleti. Özgür-Bayoğlu. 2007
10-) Tez Adı: Türkiye'de Özel Güvenlik Hizmetleri ve 5188 Sayılı Yasa. Konu: Özel Güvenlik. Ali-Başoğul. 2007
11-) Tez Adı: Çelikcan, S., “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuzdaki Yeri”, Muğla Üniversitesi. Konu: AİHS ve İç Hukukumuz. Sevtap-Çelikcan. 2004
12-) Tez Adı: Canel, P., “Türkiye’de Cezaevleri ve F Tipi Uygulaması”, Muğla Üniversitesi. Konu: F tipi Cezaevleri. Pınar-Canel. 2003
13-) Tez Adı: Türkiyede Memur Disiplin Suç ve Cezalarının Uygulanması. Konu: Disiplin Suçları. G.-Orhan. 2003
14-) Tez Adı: Medyanın Politikaya Etkisi. Konu: Medya ve politika. A.-Akarsu. 2001
15-) Tez Adı: Eroğlu, M, “Üniversitelerdeki Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıklarının Yönetim Yapısı ve İşlevselliği”, Muğla Üniversitesi. Konu: SKS ve Üniversitelerdeki Uygulamalar. Mustafa-Eroğlu. 2001
16-) Tez Adı: Hazine Taşınmaz Mallarının İdare Şekilleri ve Muğla İli Üzerine Bir Değerlendirme. Konu: Hazine Taşınmaz Malları. S.-Suda. 2000
17-) Tez Adı: Kurt, H., “Konut Sorunu ve Konut Üretiminde Belediyelerin Rolü”, Muğla Üniversitesi. Konu: Konut arzında Belediyelerin Rolü. Hüseyin-Kurt. 2000
18-) Suda, S., “Hazine Taşınmaz Mallarının İdare Şekilleri ve Muğla İli Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi - 2000
19-) Tez Adı: Yalçın, F., “İçişleri Bakanlığındaki Denetleme Sistemi:Bir Model Önerisi”, Muğla Üniversitesi. Konu: İçişleri Bakanlığının Denetleme Sistemi . Fatih-Yalçın. 2000
20-) Tez Adı: Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları ve İşçi Sendikaları Üzerindeki Etkileri. Konu: Özelleştirmeler ve Sendikalar. Mehmet-Yılmaz. 1998

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Muğla Üniversitesi Öğrenci Profili, Muğla Üniversitesi - 2005

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, II Kasım, I000, -Kalder, Birincilik Mansiyonu, (Bu yarışmada geleneksel olarak yarışma ikincilerine 1.lik mansiyonu verilmektedir.. 2014
2-) Kurum Adı: . 2001 Mıllıyet Ödüllerı, Örsan Öymen Ödülü, Üçüncü, Türkiye’nin Sorunları 3 Mayıs. 2001
3-) Kurum Adı: . Toplam Kalite Yönetimi ve Devlet:Yönetsel Reformların Yönü, 3. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, TÜSİAD-Kalder, 10 Kasım. 2000
4-) Kurum Adı: . Yerel Yönetimler ve Toplam Kalite Yönetimi, TÜSİAD-Kalder-Yeniyüzyıl, İkinci Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarısması , 1. Mansiyon Ödülü(Bu yarışmada 1.lik Mansiyonu yarışma ikincilerine verilmektedir.)1997.. 1997
5-) 1988 (1.lik Mansiyonu, yarışma ikincilerine verilmektedir)Bu Makale yarışmasında geleneksel olarak ikinci ve üçüncülük ödülleri yerine 1. mansiyonu ve I. mansiyon verilmektedir) Ortak yapıt - 1988

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Marmaris Ticaret Odasının desteklediği “ Yerel Siyaset ve Yerel Yönetimlerde Kalite” konulu panelde tebliğ ve panel yöneticiliği.. . . 2014
2-) Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR IV., “ Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etik”, Oturum Başkanlığı, 7-8-9 Kasım-MUĞLA. . . 2006

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım, Sakarya, Kamu Yönetiminde Etik 2. Sempozyumunda Danışma Kurulu üyeliği. . . 2005
2-) 15 Aralık 2004 tarihinde Muğla Üniv. İle Muğla Valiliğinin İnsan Hakları günü kapsamında ortaklaşa düzenlediği panelde “İnsan Hakları ve 1982 Anayasasındaki Değişim” konulu tebliğ sunulmuştur. . . 2004

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Kamu Yönetimi Forumu, Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etik, Panel Yönetimi 10 Kasım, Muğla. . . 2006

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 5517 2020-2021 Güz

Devlet Teorisi

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

KAY 6501 2020-2021 Güz

Yönetim Teorisi

KAY 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

KAY 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

KAY 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY1009 2020-2021 Güz

Yönetim Bilimi

KAY3509 2020-2021 Güz

Bürokrasi

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5516 2019-2020 Bahar

Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi

KAY 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6522 2019-2020 Bahar

Anayasa Teorisi

KAY 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

KAY 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

KAY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY1004 2019-2020 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY1802 2019-2020 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY 5517 2019-2020 Güz

Devlet Teorisi

KAY 6501 2019-2020 Güz

Yönetim Teorisi

KAY1009 2019-2020 Güz

Yönetim Bilimi

KAY3509 2019-2020 Güz

Bürokrasi

KAY 5516 2018-2019 Bahar

Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi

KAY 6522 2018-2019 Bahar

Anayasa Teorisi

KAY1004 2018-2019 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY1802 2018-2019 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY 5517 2018-2019 Güz

Devlet Teorisi

KAY 6501 2018-2019 Güz

Yönetim Teorisi

KAY 7517 2018-2019 Güz

Devlet Teorisi

KAY1009 2018-2019 Güz

Yönetim Bilimi

KAY4513 2018-2019 Güz

Halkla İlişkiler