Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) NURHAYAT KOCATÜRK KAPUCU
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Nurhayat Kocatürk Kapucu
@ E-posta
nurhayat@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1351 , 0252 211 5050

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 2005

Yüksek Lisans

Muğla sıtkı Koçman Ünivesitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özbek Çağlar, Ulubey Özgür, Adnan Müge, Kocatürk Kapucu Nurhayat, 2023. Yaşlılara Yönelik Dijital Yetkinlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Süleyman Demire Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
2-) Adnan Müge, Kocatürk Kapucu Nurhayat, Yakar Ali, Köşk Uğur Can, Özbek Çağlar, 2021. 65 Yaş Üstü Kadınlara Dijital Yetkinlik Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Tasarımı. Ege Eğitim Dergisi
3-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2018. Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Eğitmen Başarısının Değerlendirilmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2021. Uzaktan Eğitimde Bir Etki Değerlendirme Çalışması: MSKÜ Örneği. Journal of Continuous Vocational Education and Training
2-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Uşun Salih, 2020. Üniversitelerde ortak zorunlu derslerin öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
3-) Görgen İzzet, Kocatürk Kapucu Nurhayat, 2008. YENİ İLKÖĞRETİM 1–5 PROGRAMLARININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(İLKE)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2022. Öğretim Elemanlarına Yönelik Dijital Yetkinlik Eğitimi Program Geliştirme Çalışması. 4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı
2-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Duman Bilal, 2021. BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN DİJİTAL YETKİNLİK ÖLÇEĞİ. VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress
3-) Adnan Müge, Yakar Ali, Kocatürk Kapucu Nurhayat, Köşk Uğur Can, 2021. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AÇIK DERS MALZEMELERİNİN ÜRETİM VE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KATKI MOTİVASYONLARI. ICOLDE 2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2021
4-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2020. UZAKTAN EĞİTİMDE BİR ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI: MSKÜ ÖRNEĞİ. 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution
5-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Duman Bilal, 2019. Bilgisayar Destekli Kavram Haritalarının, Öğrencilerin Bilişsel Senaryo Oluşturma Becerileri Ve Erişi Üzerindeki Etkileri. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
6-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Adnan Müge, 2016. UZAKTAN EĞİTİMDE ÇEVRİMİÇİ EĞİTMEN BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. FUTURE LEARNİNG 2016

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kocatürk Kapucu Nurhayat, Duman Bilal, 2020. Kuramdan Uygulama Örneklerine Eğitimde Program Geliştirme/4. Bölüm: Program Geliştirme ve Felsefe. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Berkant, Hasan Güner

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ters Yüz İş Temelli Öğrenme ile Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dijitalleştirilmesi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning.. 2021--1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4005 Öğrenme Evrensel Tasarım: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi. 2021-2022

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Dijital Yetkinlik, 65 Yaş Üstü Kadınlar, Sosyal İzolasyon. Proje Türü: -Tübitak 1001. 65 Yaş Üstü Kadınlara Sosyal İzolasyon Altında Gerekli Dijital Yetkinliklerin Kazandırılması. 2020-2020

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Dijital yetkinlik. Proje Türü: -Tübitak 1002. Öğretim Elemanlarının Dijital Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi 122K043. 2022-2023

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Açık Eğitim Kaynakları Kullanımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılmasında Bir Model Olarak Açık Eğitim Kaynakları: Öğretim Üyelerinin Açık Ders Malzemelerinin Üretim ve Kullanımına İlişkin Görüşleri, Katkı Motivasyonları ve MSKÜ Açık Ders Platformu Örneği. 2020-2021

Verdiği Dersler

PFD 4030 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

PFD 4030 2021-2022 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II