Personel

Doç.Dr. NURHAYAT ÇALIŞKAN AKÇETİN
Doç.Dr.
Nurhayat Çalışkan Akçetin
@ E-posta
nurhayatakcetin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2080

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / İslam Felsefesi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 16.06.2004

Doktora

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık 28.07.2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2018. ’İnsancı’ Olmak ya da ’İnsan’ Olmak: Hümanizm’e Eleştirel Bir Bakış. BeytulHikme

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2019. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2018. Nurettin Topçu’da Ma’arif Meselesi. Felsefe Dünyası
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. Küreselleşme ve Gücün Gölgesindeki “Demokrasi”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. İbn-i Haldun’un Tarih, Devlet ve Toplum Anlayışının Günümüz Açısından Değerlendirilmesi. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Merhamet ve Devlet Schopenhauer. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
6-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm O Bir Nazi miydi. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Çalışkan Akçetin, N., 2016. Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm: O Bir Nazi miydi?. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Akçetin, N., 2016. Merhamet ve Devlet: Schopenhauer. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
9-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2013. Emmanuel Levinas İçin Adalet Nedir. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
10-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Akçetin Eyüp, 2013. Liberalizmin Dönüşümü. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
11-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2010. Heidegger in Düşüncesinde Ölüm. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
12-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2010. Arthur Schopenhauer ın Ahlak Teorisi. Demokrasi Platformu

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2008. Platon Etiğinin Hareket Noktaları. Tabula Rasa

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. İbn Haldun’un Eğitim ve Toplum İlişkisi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyum ve Sergisi
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. Askeri Darbeler ve Dönüştürülen Kavramsal Algılar. Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Akçetin Eyüp, 2017. Dijital Çağ ve İslam’ın Var Olamayan Dünyası. V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. Military Coups and Converted Conceptual Perceptions. Kartepe Zirvesi 2017 Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi Sempozyumu
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çolakoğlu Hilal, 2016. Adaletsiz Politika Politikasız Adalet. IV.Uluslararası Felsefe Kongresi “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe”
6-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2012. Modernleşme ve Kentsel Sorunlar. Second International Philosophy Congres
7-) Akçetin Eyüp, Akçetin Çalışkan Nurhayat, 2012. Learning International Trade by Game in Maritime Business Schools. World Conference on Business Economic

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2018. The Multiplier Effect of the Number of Concepts (Vocabulary) Per Person (Mesnevi’s Word Asset). Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (International Symposium on Human and Social Sciences)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akçetin Eyüp, Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2013. Eğitimleşen Oyun Oyunlaşan Eğitim. 30. Bilişim Kurultayı

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Current Advances in Education/Ahmet Cevdet Pasha and His Understanding of Education. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Yaldır Hülya, 2016. Current Advances in Education/The Naturalistic View of Education and Republicanism:Jean-Jacques Rousseau. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Current Topics in Social Sciences/A Critical View of Modernism. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Current Topics in Social Sciences/Evil as a Moral Problem. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2016. Current Topics in Social Sciences/Which Courses Should Form Part of the Syllabus forPhilosophy Departments? A Comparison of TurkishUniversities with Anglo-Saxon Universities. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
6-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy a Armağan/Başka /Başkası ’nın Yüzü: Levinas. Yayın Evi: Aktif Düşünce Yayınları Editör Adı: Fulya Bayraktar

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2018. Felsefî Düşüncenin İslâm Dünyasındaki Yansımaları/. Yayın Evi: Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık Editör Adı: Nurhayat Akçetin

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2022. Başkası ve Şiddet/Başka(sı) Kavramında Şiddetin İmkanı Sorunu. Yayın Evi: FOL Kitap Editör Adı: Bravo Bayar Işıl , Bravo Hamdi
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2019. Etik ve Etik Sorunlar/Etik İlişki. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Celal Türer
3-) Çalışkan Akçetin, N., Çevikbaş, S., Akçetin, E., Çelik, U., 2016. Current Topics in Social Sciences (Which Courses Should Form Part of the Syllabus forPhilosophy Departments? A Comparison of TurkishUniversities with Anglo-Saxon Universities). Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
4-) Akçetin, N., 2016. Current Topics in Social Sciences (Evil as a Moral Problem). Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
5-) Çalışkan Akçetin, N., 2016. Current Topics in Social Sciences (A Critical View of Modernism). Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
6-) Çalışkan Akçetin, N., 2016. Current Topics in Social Sciences (A Critical View of Modernism). Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
7-) Akçetin, N., Yaldır, H., 2016. Current Advances in Education (The Naturalistic View of Education and Republicanism:Jean-Jacques Rousseau). Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır
8-) Akçetin, N., 2016. Current Advances in Education(Ahmet Cevdet Pasha and His Understanding of Education). Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akçetin, N., 2016. Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy'a Armağan (Başka /Başkası ’nın Yüzü: Levinas). Yayın Evi: Aktif Düşünce Yayınları Editör Adı: Fulya Bayraktar

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Felsefe bölümü ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası alanda kıyaslanması.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Felsefenin 5N 1K'sı. 2017-2017

Verdiği Dersler

SHB1012 2022-2023 Bahar

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

SHB1510 2022-2023 Bahar

Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet Tarihçesi

SHB2018 2022-2023 Bahar

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-II

SHB3020 2022-2023 Bahar

Sos. Hiz. Etik Değer ve İlkeler

SHB3514 2022-2023 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları

SHB3520 2022-2023 Bahar

Aile Psikopatolojileri

SHB4002 2022-2023 Bahar

Sosyal Hizmet Uygulamaları-II

SHB2017 2022-2023 Güz

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-I

SHB2509 2022-2023 Güz

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

SHB3507 2022-2023 Güz

Gerontolojik Sosyal Hizmet

SHB4001 2022-2023 Güz

Sosyal Hiz. Uygulamaları-I

SHB4509 2022-2023 Güz

Sosyal Refah Sistemleri

İİF3010 2021-2022 Bahar

Felsefe Tarihi

SHB1012 2021-2022 Bahar

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

SHB3020 2021-2022 Bahar

Sos. Hiz. Etik Değer ve İlkeler

SHB4002 2021-2022 Bahar

Sosyal Hizmet Uygulamaları-II

SHB2509 2021-2022 Güz

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

SHB4001 2021-2022 Güz

Sosyal Hiz. Uygulamaları-I

SHB4509 2021-2022 Güz

Sosyal Refah Sistemleri