Personel

Doç.Dr. NURHAYAT ÇALIŞKAN AKÇETİN
Doç.Dr.
Nurhayat Çalışkan Akçetin
@ E-posta
nurhayatakcetin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2080

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / İslam Felsefesi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 16.06.2004

Doktora

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık 28.07.2011

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2019. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2018. Nurettin Topçu’da Ma’arif Meselesi. Felsefe Dünyası
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2018. ’İnsancı’ Olmak ya da ’İnsan’ Olmak: Hümanizm’e Eleştirel Bir Bakış. BeytulHikme
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. Küreselleşme ve Gücün Gölgesindeki “Demokrasi”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. İbn-i Haldun’un Tarih, Devlet ve Toplum Anlayışının Günümüz Açısından Değerlendirilmesi. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
6-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Merhamet ve Devlet Schopenhauer. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
7-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm O Bir Nazi miydi. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2013. Emmanuel Levinas İçin Adalet Nedir. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
9-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Akçetin Eyüp, 2013. Liberalizmin Dönüşümü. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
10-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2010. Heidegger in Düşüncesinde Ölüm. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2008. Platon Etiğinin Hareket Noktaları. Tabula Rasa

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2010. Arthur Schopenhauer ın Ahlak Teorisi. Demokrasi Platformu

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. İbn Haldun’un Eğitim ve Toplum İlişkisi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyum ve Sergisi
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. Askeri Darbeler ve Dönüştürülen Kavramsal Algılar. Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2017. Military Coups and Converted Conceptual Perceptions. Kartepe Zirvesi 2017 Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi Sempozyumu
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Akçetin Eyüp, 2017. Dijital Çağ ve İslam’ın Var Olamayan Dünyası. V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çolakoğlu Hilal, 2016. Adaletsiz Politika Politikasız Adalet. IV.Uluslararası Felsefe Kongresi “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe”
6-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2012. Modernleşme ve Kentsel Sorunlar. Second International Philosophy Congres
7-) Akçetin Eyüp, Akçetin Çalışkan Nurhayat, 2012. Learning International Trade by Game in Maritime Business Schools. World Conference on Business Economic

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2018. The Multiplier Effect of the Number of Concepts (Vocabulary) Per Person (Mesnevi’s Word Asset). Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (International Symposium on Human and Social Sciences)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akçetin Eyüp, Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2013. Eğitimleşen Oyun Oyunlaşan Eğitim. 30. Bilişim Kurultayı

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2018. Felsefî Düşüncenin İslâm Dünyasındaki Yansımaları/. Yayın Evi: Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık Editör Adı: Nurhayat Akçetin

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Pilgir Pelin, Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2022. Sosyal ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar/OECD Ülkelerinde Kadınların Hayatı Nasıl Gidiyor?: Kümeleme Analizi ile Bir Bakış. Yayın Evi: Hiperlink Editör Adı: Ali Yıldız
2-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2022. Başkası ve Şiddet/Başka(sı) Kavramında Şiddetin İmkanı Sorunu. Yayın Evi: FOL Kitap Editör Adı: Bravo Bayar Işıl , Bravo Hamdi
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2020. Muallim-i Sami Uzulukoğlu Farabi/Toplumsal Hayatın Erdemi: Farabi ve Antik Yunan Düşüncesi. Yayın Evi: Kitap Dünyası Yayınları Editör Adı: Enver Demirpolat, Rahime Çelik
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2019. Etik ve Etik Sorunlar/Etik İlişki. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Celal Türer
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Current Advances in Education/Ahmet Cevdet Pasha and His Understanding of Education. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır
6-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Current Topics in Social Sciences/A Critical View of Modernism. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
7-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Current Topics in Social Sciences/Evil as a Moral Problem. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
8-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2016. Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy a Armağan/Başka /Başkası ’nın Yüzü: Levinas. Yayın Evi: Aktif Düşünce Yayınları Editör Adı: Fulya Bayraktar
9-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2016. Current Topics in Social Sciences/Which Courses Should Form Part of the Syllabus forPhilosophy Departments? A Comparison of TurkishUniversities with Anglo-Saxon Universities. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep EFE, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN
10-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Yaldır Hülya, 2016. Current Advances in Education/The Naturalistic View of Education and Republicanism:Jean-Jacques Rousseau. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır

(C-5) Alanında Uluslararası Kitap ve kataloglarda Sunuş, giriş,son söz yazısı vb

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, 2021. Akademide Etik İhlalleri/Etik ve Akademik Camia. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Prof. Dr. Fahri APAYDIN, Doç. Dr. Sinan Kadir ÇELİK

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi). 2023. Hakemlik Sayısı: 4
2-) Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Kaygı. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm O Bir Nazi miydi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) İbn-i Haldun’un Tarih, Devlet ve Toplum Anlayışının Günümüz Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
3-) ’İnsancı’ Olmak ya da ’İnsan’ Olmak: Hümanizm’e Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Nurettin Topçu’da Ma’arif Meselesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Heidegger in Düşüncesinde Ölüm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 10
6-) Merhamet ve Devlet Schopenhauer - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 16
7-) Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Küreselleşme ve Gücün Gölgesindeki “Demokrasi” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) Arthur Schopenhauer ın Ahlak Teorisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
10-) Emmanuel Levinas İçin Adalet Nedir - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 7

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Felsefe bölümü ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası alanda kıyaslanması.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Felsefenin 5N 1K'sı. 2017-2017

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2016

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilimdalı Başkanlığı. Türkiye. . 2023

(I-20) Yurt Dışı Araştırma (Puansız)

1-) Post Doktora. New Zealand. . 2014

Verdiği Dersler

SHB 5504 2024-2025 Güz

Sosyal Hizmette Etik ve Değerler

SHB 5541 2024-2025 Güz

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

SHB 5504 2023-2024 Bahar

Sosyal Hizmette Etik ve Değerler

SHB1510 2023-2024 Bahar

Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet Tarihçesi

SHB3020 2023-2024 Bahar

Sos. Hiz. Etik Değer ve İlkeler

SHB4002 2023-2024 Bahar

Sosyal Hizmet Uygulamaları-II

SHB 5541 2023-2024 Güz

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

SHB1013 2023-2024 Güz

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

SHB2509 2023-2024 Güz

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

SHB4001 2023-2024 Güz

Sosyal Hiz. Uygulamaları-I

SHB4509 2023-2024 Güz

Sosyal Refah Sistemleri

SHB1012 2022-2023 Bahar

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

SHB1510 2022-2023 Bahar

Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet Tarihçesi

SHB2018 2022-2023 Bahar

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-II

SHB3020 2022-2023 Bahar

Sos. Hiz. Etik Değer ve İlkeler

SHB3514 2022-2023 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları

SHB3520 2022-2023 Bahar

Aile Psikopatolojileri

SHB4002 2022-2023 Bahar

Sosyal Hizmet Uygulamaları-II

SHB2017 2022-2023 Güz

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-I

SHB2509 2022-2023 Güz

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

SHB3507 2022-2023 Güz

Gerontolojik Sosyal Hizmet

SHB4001 2022-2023 Güz

Sosyal Hiz. Uygulamaları-I

SHB4509 2022-2023 Güz

Sosyal Refah Sistemleri