Personel

Doktor Öğretim Üyesi OSMAN BULUT
Doktor Öğretim Üyesi
Osman Bulut
@ E-posta
obulut@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yaygıngül Rahime, Bozkan Zeynep, Bilgen Şen Zeynep, Kibar Büşra, Bulut Osman, Belge Ali, 2019. Surgical Treatment of Prolapse of the Third Eyelid Gland in Dogs using Modified Morgan Pocket Technique. Indian Journal of Animal Research
2-) Yaygıngül Rahime, Bozkan Zeynep, Bulut Osman, Çakmakçı Eser, Belge Ali, 2019. Schirmer’s Test I and Determinationof Intraocular Pressure in Healthy Common Buzzards (Buteo buteo). Acta Scientiae Veterinariae
3-) Yaygıngül Rahime, Belge Ali, Akın İbrahim, Ünsal Cengiz, Bulut Osman, Kılıç Nuh, 2017. Comparison of Clinical and Hemodynamic Effectsof Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves. Acta Scientiae Veterinariae
4-) Akın İbrahim, Bilgen Şen Zeynep, Bulut Osman, Belge Ali, 2013. A Case of Complicated Sole Ulcer and Its Treatment in A Calf. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kılıç Nuh, Kozacı Leyla Didem, Kibar Büşra, Bilgen Şen Zeynep, Bellek Cahit Gürsel, Bulut Osman, 2018. Effect(s) of Long-Term Anaesthesia Induced by Isoflurane, Sevoflurane, Propofol-Fentanyl, Medetomidin-Midozolam-Ketamine or Xylazine-Ketamine Combinations on the Acut Phase Proteins and Cardiac Troponins Levels in Rabbits. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2-) Yaygıngül Rahime, Bozkan Zeynep, Bulut Osman, Belge Ali, 2018. Yeni Zelanda Beyaz Tavşanlarında Medetomidin – Ketamin Anestezisi Öncesi Preanestezik Olarak Vitamin C Kullanılması. Kocatepe Veterinary Journal

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akın İbrahim, Yaygıngül Rahime, Derincegöz Onur Özgün, Bilgen Şen Zeynep, Bozkan Zeynep, Bellek Cahit Gürsel, Bulut Osman, Sarıerler Murat, Belge Ali, Kılıç Nuh, 2015. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Kanatlı Hayvanların Değerlendirilmesi: 120 Olgu (2000-2013). Animal Health, Production and Hygiene

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bulut Osman, Bilgen Şen Zeynep, Kibar Büşra, Bozkan Zeynep, Yaygıngül Rahime, Langer Ali Hazal, Uçman Gizem, Sarıerler Murat, Belge Ali, 2019. Adnan Menderes Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniğine Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 964 Olgu (2014-2018). KLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu
2-) Bulut Osman, 2019. Buzağılarda kas iskelet sistemine bağlı konjenital anomaliler. 3’xxrd international rural tourism and development congress
3-) Kibar Büşra, Bulut Osman, Bozkan Zeynep, Bilgen Şen Zeynep, Belge Ali, 2019. Saanen Keçisi ve Sakız Koyununda Normal Göz Yaşı Miktarı ve Göz İçi Basıncının Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Koyun - Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi
4-) Bozkan Zeynep, Bulut Osman, Akyüz Ünsal Ayşe İpek, Bilgen Şen Zeynep, Erkan Erol, Erkan Zeynep, Çakmakçı Eser, Belge Ali, 2018. KEDİLERDE KORNEA SEKESTERLERİNİN SAĞALTIMINDA YÜZEYSEL KERATEKTOMİ SONRASI AMNİYON GREFT UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Aydın Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
5-) Bulut Osman, Akyüz Ünsal Ayşe İpek, Belge Ali, 2018. Köpeklerde Fakoemülsifikasyon Tekniği İle Katarakt Cerahisi Sonrası “Hidrofilik Akrilik İmplant” Kullanımı Ve Sağaltım Sonuçları. 1. Uluslararası MAKÜVET Uygulamalı Eğitim Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bulut Osman, Bozkan Zeynep, Akyüz Ünsal Ayşe İpek, Belge Ali, 2018. Alaca Baykuşlarda (Strix Aluco) Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi: 4 Olgu. XVI. Ulusal, II. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılıç Nuh, Bilgen Şen Zeynep, Bulut Osman, Kibar Büşra, İnceer Nezih, 2014. Bir Türk Kangal Köpeğinde Konjenital Krifofarengeal Akalazya Olgusu. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bozkan Zeynep, Parın Uğur, Bulut Osman, Yüksel Hafize Tuğba, Kılıç Nuh, 2015. Bir Kızıl Şahin’de (Buteo Rufinus) Pododermatitis Olgusu. I. YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, VAN
2-) Yaygıngül Rahime, Sarıerler Murat, Bulut Osman, Ural Kerem, 2014. Bir Köpekte Rektal Nöroendokrin Karsinom Olgusu. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya
3-) Kılıç Nuh, Bilgen Şen Zeynep, Bulut Osman, Kurt Ömer, 2014. Tek hörgüçlü Develerde Ulkus Kornea:12 Olgu. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya
4-) Akın İbrahim, Yaygıngül Rahime, Derincegöz Onur Özgün, Bozkan Zeynep, Bilgen Şen Zeynep, Bellek Cahit Gürsel, Bulut Osman, Sarıerler Murat, Belge Ali, Kılıç Nuh, 2014. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Kanatlıların Genel Değerlendirilmesi: 120 olgu (2000-2013). XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya
5-) Akın İbrahim, Bilgen Şen Zeynep, Bulut Osman, Belge Ali, 2012. Bir Buzağıda Komplike Taban Ülseri Olgusu ve Sağaltımı. XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, KARS

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Kafkas Veterinary Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Journal of the International Society for Burn Injuries. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
3-) Journal of Avian Medicine and Surgery. 2019. Hakemlik Sayısı: 3

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Istanbul Veterinary Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Comparison of Clinical and Hemodynamic Effectsof Isoflurane and Sevoflurane Anesthesia in Calves - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A Case of Complicated Sole Ulcer and Its Treatment in A Calf - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) A Case of Complicated Sole Ulcer and Its Treatment in A Calf - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kurbanlık Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntı Varlığının ve Yaygınlığının Belirlenmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Propolis ile Enrofloksasin’xxin farmakokinetik etkileşiminin incelenmesi. 2019--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Buzağılarda İzofluran ve Sevofluran Anestezisinin Klinik ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması. 2015-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Köpeklerde Fakoemülsifikasyon Tekniği İle Katarakt Cerahisi Sonrası “Hidrofilik Akrilik İmplant” Kullanımı Ve Sağaltım Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 2012-2016

Verdiği Dersler

VET2506 2019-2020 Bahar

EGZOTİK VE SÜS HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAKIMI