Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) OLCAY CEYLAN
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Olcay Ceylan
@ E-posta
oceylan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5539

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Haziran 2003

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Haziran 2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 08.08.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bahadori Mir Babak, Sarıkürkcü Cengiz, Kocak Mehmet Sefa, Calapoğlu Mustafa, Uren Mehmet Cemil, Ceylan Olcay, 2020. Plantago lanceolata as a source of health-beneficial phytochemicals:Phenolics profile and antioxidant capacity. Food Bioscience
2-) Sarıkürkcü Cengiz, Ceylan Olcay, Zeljkovi Sanja Cavar, 2019. Micromeria myrtifolia: Essential Oil Composition and Biological Activity. Natural Product Communications
3-) Tomczyk Michal, Ceylan Olcay, Locatelli Marcello, Tartaglia Angela, Ferrone Vincenzo, Sarıkürkcü Cengiz, 2019. Ziziphora taurica subsp. taurica: Analytical Characterization and Biological Activities. BIOMOLECULES
4-) Bahadori Mir Babak, Kırkan Bülent, Sarıkürkcü Cengiz, Ceylan Olcay, 2019. Metabolite profiling and health benefits of Stachys cretica subsp. mersinaea as a medicinal food. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS
5-) Özer Mehmet Sabih, Kırkan Bülent, Sarıkürkcü Cengiz, Cengiz Mustafa, Ceylan Olcay, Atılgan Nurdan, Tepe Bektaş, 2018. Onosma heterophyllum: Phenolic composition, enzyme inhibitory and antioxidant activities. Industrial Crops Products
6-) Sarıkürkcü Cengiz, Kırkan Bülent, Özer Mehmet Sabih, Ceylan Olcay, Atılgan Nurdan, Cengiz Mustafa, Tepe Bektaş, 2018. Chemical characterization and biological activity of Onosma gigantea extracts. Industrial Crops Products
7-) Sarıkürkcü Cengiz, Ceylan Olcay, Targan Said, Sanja Cavar Zeljkovic, 2018. Chemical composition and biological activities of the essential oils of two endemic Nepeta species. Industrial Crops Products
8-) Kırkan Bülent, Sarıkürkcü Cengiz, Özer Mehmet Sabih, Cengiz Mustafa, Nurdan Atılgan, Ceylan Olcay, Tepe Bektaş, 2018. Phenolic profile, antioxidant and enzyme inhibitory potential of Onosma tauricum var. tauricum. Industrial Crops Products
9-) Ökmen Gülten, Vurkun Mustafa, Arslan Ali, Ceylan Olcay, 2017. The antibacterial activities of Piper nigrum L. against mastitis pathogens and its antioxidant activities. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research
10-) Özer Mehmet Sabih, Sarıkürkcü Cengiz, Ceylan Olcay, Akdeniz İrem, Tepe Bektaş, 2017. A comprehensive study on chemical composition, antioxidant and enzyme inhibition activities of the essential oils of Chenopodium botrys collected from three different parts of Turkey. Industrial Crops & Products
11-) Sarıkürkcü Cengiz, Cengiz Mustafa, Uren Mehmet Cemil, Ceylan Olcay, Orenc Tuba, Tepe Bektas, 2016. Phenolic composition enzyme inhibitory and antioxidant activity of Bituminaria bituminosa. Food Science and Biotechnology
12-) Sarıkürkcü Cengiz, Özer Mehmet Sabih, Tepe Bektas, Dilek Elif, Ceylan Olcay, 2015. Phenolic composition antioxidant and enzyme inhibitory activities of acetone methanol and water extracts of Clinopodium vulgare L subsp vulgare L. Industrial Crops and Products
13-) Sarıkürkcü Cengiz, Zengin Gökhan, Aktumsek Abdurrahman, Ceylan Olcay, Uysal Sungul, 2015. Screening of possible in vitro neuroprotective skin care antihyperglycemic and antioxidative effects of Anchusa undulata L subsp hybrida Ten Coutinho from Turkey and its fatty acid profile. International Journal of Food Properties
14-) Zengin Gökhan, Sarıkürkcü Cengiz, Aktümsek Abburrahman, Ceylan Ramazan, Ceylan Olcay, 2014. A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes. Industrial Crops and Products
15-) Ökmen Gülten, Turkcan Onur, Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, 2014. Antimicrobial Activity Liquidambar orientalis Mill Against Food Pathogens and Antioxidant Capacıty of Leaf Extracts. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines (AJTCAM)

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, 2017. Flora of Kavaklıdere (Muğla/Turkey). Biological Diversity and Conservation
2-) Görk Mehmet Güven, Ökmen Gülten, Ceylan Olcay, Bayrak Duygu, 2016. A Study on Comparison of The Antimicrobial and Antioxidant Activities of Ocimum basilicum L and Ocimum basilicum var minumum L. world journal of pharmacy and pharmaceutical sciences
3-) Zengin Gökhan, Sarıkürkcü Cengiz, Abdurrahman Aktumsek, Ceylan Olcay, 2015. Fatty acid composition of fl owers of Crepis foetida subsp rhoeadifolia from Turkey. Journal of Medicinal Herbs and Ethnomedicine

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıkürkcü Cengiz, Zengin Gökhan, Aktümsek Abdurrahman, Ceylan Olcay, Şanda Murat Aydın, 2015. Onopordum anatolicum Tohumlarının Antioksidan Aktiviteleri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi
2-) Sarıkürkcü Cengiz, Zengin Gökhan, Abdurrahman Aktümsek, Ceylan Olcay, 2014. Sonhus asper subsp galucescens (Asteraceae) in Antioksidan Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sarıkürkcü Cengiz, Zengin Gökhan, Abdurrahman Aktümsek, Ceylan Olcay, 2015. Onopordum anatolicum Tohumlarının Antioksidan Aktiviteleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ceylan Olcay, 2017. Muğla (Türkiye) İlindeki Tıbbi Bitkiler. Ot Sistematik Botanik Dergisi
2-) Ökmen Gülten, Arslan Ali, Vurkun Mustafa, Mammadkhanlı Mahabbat, Ceylan Olcay, 2017. Farklı Baharatların Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteleri. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi
3-) Ökmen Gülten, Ceylan Olcay, Erdal Pınar, Isık Dilek, Bayrak Duygu, Kardas Sükran, Görk Mehmet Güven, Arslan Ali, 2014. Gıda Patojenlerine Karşı Cyclamen mirabile Hildebr Kök Özütlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Bir Çalışma. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi (Journal of Anatolian Natural Sciences)
4-) Ceylan Olcay, 2009. Muğla Üniversitesi Yerleşke Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ceylan Olcay, Güngör Halil, Akbaş Kenan, 2016. Muğla'nı Bitki ve Mantar Biyoçeşitliliği. Muğla Kültür ve Truzim dergisi
2-) Ceylan Olcay, 2014. Muğla nın Endemik Birkileri. Muğla Kent Kültürü

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Atabey Selma, Yıldıztekin Mahmut, Ceylan Olcay, Tuna Atilla Levent, Nazlı Okay, Yokaş İbrahim, 2018. Bazı Aromatik Bitkilerin Türk Mutfağındaki Yeri ve Önemi: Fethiye Örneği. Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi
2-) Atabey Selma, Yıldıztekin Mahmut, Ceylan Olcay, Tuna Atilla Levent, Nazlı Okay, Yokaş İbrahim, 2018. Some Aromatic Plants in Bodrum Use in Meals, Location and İmportance in The Local Kitchen Culture. International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research
3-) Boran Rukiye, Ceylan Özgür, Ceyhan Güvensen Nur, Baygar Tuba, Uğur Aysel, Saraç Nurdan, Ceylan Olcay, 2017. In vitro Antioxidant and Mutagenic Activities of Micromeria fruticosa ssp. brachycalyx Ethanol Extract. The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity
4-) Görk Mehmet Güven, Ceylan Olcay, 2013. C1 ve C2 Karelerinde Fitoendemik Bitkiler ve Fitoendemizm. 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ceylan Olcay, Öz Arık Ümmühan, Görk Mehmet Güven, 2017. Traditional Use of Some Medical Plants in Menteşe (Muğla) Province. The 3. İnternational Symposium on Euroasian Biodiversity
2-) Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, 2017. Muğla Floras's Overview. The 3. İnternational Symposium on Euroasian Biodiversity
3-) Ökmen Gülten, Vurkun Mustafa, Arslan Ali, Ceylan Olcay, 2017. The Antibacterial Activities of Piper nigrum L. against Mastitis Pathogenes and Its Antioxidant Activities. 3.Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
4-) Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, 2016. Flora of Sedir Island. Second Symposium on EuroAsian Biodiversity
5-) Görk Mehmet Güven, Ökmen Gülten, Ceylan Olcay, Bayrak Duygu, 2015. A Study on Comparison of the Antimicrobial and Antioxidant Activities of Ocimum basilicum L and Ocimum basilicum L var minimum L. International Congress on Applied Biological Sciences,
6-) Hediye Aktaş Aytepe, Ceylan Olcay, Yeliz Kırdal, Akbaş Kenan, Varol Ömer, 2013. Plant Taxa in EN and CR Danger Categories in Muğla Province. İnternational Conference on Environmental Science and Technology,

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, 2015. Kavaklıdere Muğla ilçesinin Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2-) Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, 2015. Muğla İli Endemik Bitkileri. 1.Ulusal Bitki Biyolojisi
3-) Ökmen Gülten, Kardaş Şükran, Erdal Pınar, Dilek Işık, Bayrak Duygu, Ceylan Olcay, Görk Mehmet Güven, Ali Arslan, 2014. Cyclamen mirabile Kök Özütlerinin Gıda Patojenlerine karşı Antibakteriyal Aktivitesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
4-) Ökmen Gülten, Türkcan Onur, Görk Mehmet Güven, Ceylan Olcay, Erdal Pınar, Yıldız Dilek, Bayrak Duygu, Kardaş Şükran, 2014. Liquidambar orientalis in Gıda Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Aktivitesi ve Antioksidan Kapasitesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
5-) Görk Mehmet Güven, Ceylan Olcay, 2013. Gökova Kıyı Alanları Florası. Su ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
6-) Ceylan Olcay, Yeliz Kırdal, 2013. Muğla İlinde C1 ve C2 Kareleri Bulunan Endemik Taksonlar. ” Su ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
7-) Sarıkürkcü Cengiz, Özer Mehmet Sabih, Ekici Mustafa, Ceylan Olcay, 2009. Alkana tinctoria subsp tinctoria Bitkisinin Farklı Çözücü Özütlerinin in vitro Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması. XXIII Ulusal Kimya Kongresi
8-) Sarıkürkcü Cengiz, Yıldız Dilek, Ceylan Olcay, 2006. Anchusa undulata subsp hybrida Boraginaceae Bitkisi Metanol Özütünün Toplam Fenolik Ve Flavonoid Bileşik Miktarlarının Ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Görk Mehmet Güven, Ceylan Olcay, 2010. Muğla Üniversitesi Yerleşke Florası. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Uzm.Dr.Olcay CEYLAN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Etikan Sema, Sevinç Berna, Balcı Nursel, Kayabaşı Nuran, Ceylan Olcay, 2009. Muğla Florasında Doğal Olarak Bulunan ve Boracılıkta Kullanılan Bazı Bitkilerden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerden Yün Halı İplikleri üzerindeki Işık ve Sürtünme Haslıkları/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Yrd.Doç.Dr.Sema Etikan
2-) Görk Mehmet Güven, Karataş Ahmet, Çiğdem Görk, Ceylan Olcay, 2009. Ek 1 Gökova İç Körfezinde Flora Fauna/Gökova İç Körfezinde Flora. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Matbaası Editör Adı: GÖRK MEHMET GÜVEN
3-) Ceylan Olcay, 2007. Kedreaı Sedir Adası/Adanın Bugünkü Florası. Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları Editör Adı: Adnan Diler

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) A comprehensive study on chemical composition, antioxidant and enzyme inhibition activities of the essential oils of Chenopodium botrys collected from three different parts of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Onosma heterophyllum: Phenolic composition, enzyme inhibitory and antioxidant activities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Chemical characterization and biological activity of Onosma gigantea extracts - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Chemical composition and biological activities of the essential oils of two endemic Nepeta species - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Phenolic profile, antioxidant and enzyme inhibitory potential of Onosma tauricum var. tauricum - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Phenolic profile, antioxidant and enzyme inhibitory potential of Onosma tauricum var. tauricum - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Metabolite profiling and health benefits of Stachys cretica subsp. mersinaea as a medicinal food - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) Chemical composition and biological activities of the essential oils of two endemic Nepeta species - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Onosma heterophyllum: Phenolic composition, enzyme inhibitory and antioxidant activities - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
11-) Chemical characterization and biological activity of Onosma gigantea extracts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 11
12-) A comprehensive study on chemical composition, antioxidant and enzyme inhibition activities of the essential oils of Chenopodium botrys collected from three different parts of Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
13-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 14
14-) Phenolic composition enzyme inhibitory and antioxidant activity of Bituminaria bituminosa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Phenolic composition antioxidant and enzyme inhibitory activities of acetone methanol and water extracts of Clinopodium vulgare L subsp vulgare L - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
16-) Fatty acid composition of fl owers of Crepis foetida subsp rhoeadifolia from Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 15
18-) Antimicrobial Activity Liquidambar orientalis Mill Against Food Pathogens and Antioxidant Capacıty of Leaf Extracts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
19-) Onosma heterophyllum: Phenolic composition, enzyme inhibitory and antioxidant activities - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
20-) Chemical characterization and biological activity of Onosma gigantea extracts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 15
22-) Phenolic composition antioxidant and enzyme inhibitory activities of acetone methanol and water extracts of Clinopodium vulgare L subsp vulgare L - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
23-) Antimicrobial Activity Liquidambar orientalis Mill Against Food Pathogens and Antioxidant Capacıty of Leaf Extracts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
24-) Screening of possible in vitro neuroprotective skin care antihyperglycemic and antioxidative effects of Anchusa undulata L subsp hybrida Ten Coutinho from Turkey and its fatty acid profile - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
25-) Phenolic composition enzyme inhibitory and antioxidant activity of Bituminaria bituminosa - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Screening of possible in vitro neuroprotective skin care antihyperglycemic and antioxidative effects of Anchusa undulata L subsp hybrida Ten Coutinho from Turkey and its fatty acid profile - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
27-) Phenolic composition antioxidant and enzyme inhibitory activities of acetone methanol and water extracts of Clinopodium vulgare L subsp vulgare L - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
28-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 19
29-) Antimicrobial Activity Liquidambar orientalis Mill Against Food Pathogens and Antioxidant Capacıty of Leaf Extracts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
30-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 12
31-) Antimicrobial Activity Liquidambar orientalis Mill Against Food Pathogens and Antioxidant Capacıty of Leaf Extracts - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
32-) A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium Boiss endemic to Turkey and its inhibitorypotential against key enzymes involved in Alzheimer skin diseasesand type II diabetes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Kavaklıdere (Muğla) Florası. Konu: Flora. Olcay . 2014

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla Üniversitesi Yerleşke Florası. Konu: Flora. Olcay. 2007

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası Bütünleşik Kıyı Yönetimi Projesi" Smap III Avrupa Birliği Projesi. 2007-2009

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Botanik Dünyasına Yolculuk 2" Tübitak 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Botanik Dünyasına Yolculuk" Tübitak 113B062 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi. 2013-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Use of Carob Plants (Ceratonia siliqua) as Monitoring System for Desertification in the Mediterranean Areas of Greece and Turkey. 2006-2008

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla yöresinde yetişmekte olan Hypericum perforatum L. tıbbi bitkisinin biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılması. 2019-2020
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hypericum perforatum L. bitkisinden elde edilecek ekstraktlar ile obezite ve insulin direnciyle ilgili olarak olası etkilerinin araştırılması. 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla’da Yetişen Kimi Aromatik Bitkilerin Beslenme Durumu, Yöresel Mutfaktaki Yeri ve kullanımı ile Yerel Halkın Tercihe Etki Eden Etmenler. 2017-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Yöresinde Kullanılan Baharatların Antibakteriyal ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Bir Çalışma. 2014-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kavaklıdere ( Muğla) Florası. 2012-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Florasında Doğal Olarak Bulunan ve Boyacılıkta Kullanılan Bazı Bitkilerden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Yün Halı İplikleri Üzerindeki Işık ve Sürtünme Haslıkları. 2007-2009

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Biosaline Agriculture & High Salinity Tolerance. Türkiye. . 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Türkiye-Muğla. . 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, “ Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi. Türkiye (Muğla,Bodrum) . Türkiye. 2015