Personel

Prof.Dr. OSMAN GÖKTAŞ
Prof.Dr.
Osman Göktaş
@ E-posta
ogoktas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1709

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği 1988

Yüksek Lisans

Dumlupinar University Fen Bilimleri Enstitüsü Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi 1995

Doktora

Sakarya University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı/ Üretim Yönetimi ve Pazarlama 2001

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Göktaş Osman, Bozkaya Yaşar Tahsin, Yeniocak Mehmet, 2023. Coloration of Lacquered Coatings for Furniture Production with Herbal Dyes and Determining Weathering Resistance. DRVNA INDUSTRIJA
2-) Göktaş Osman, Bozkaya Yaşar Tahsin, Yeniocak Mehmet, 2023. THE USE OF HERBAL EXTRACTS IN LACQUER PAINT COLORING AND DETERMINATION OF SOME MECHANICAL RESISTANCE PROPERTIES ON WOOD-BASED SURFACES. MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
3-) Turan Mazlum, Yeniocak Mehmet, Saltık Burçin, Göktaş Osman, Alma Mehmet Hakkı, 2022. AN ECOLOGICAL PROTECTION FOR WOOD MATERIAL BY HYDROLYZED FEATHER KERATIN. DREWNO
4-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, 2018. Determination of Leaching Features of Wood Surfaces Colored By Eco-Friendly Red Beetroot (Beta vulgaris) Extract. WOOD RESEARCH
5-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Aliyazıoğlu Sezil, Çolak Mehmet, Yeniocak Sevil, Özen Ertan, Uğurlu Mehmet, 2017. Determination of the Effect of Liquid Glass (SiO2) on Color Stability of Wood Stained by Natural Dyes. Drvna industrija
6-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Geçgel Ahmet, 2016. Improving Mechanical and Physical Properties of Particleboard Made From Vine Vitis vinifera L Prunings By Addition Reinforcement Materials. WOOD RESEARCH
7-) Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, 2016. Influence of Natural Dyes as Dyeing Material on SurfaceRoughness of Eastern Redcedar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
8-) Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Göktaş Osman, Koca İbrahim, 2016. Fire Resistance Performance Of Wood Materials Colored With Eco Friendly Pomegranate Skin Punica granatum Extracts. WOOD RESEARCH
9-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Çolak Mehmet, Özen Ertan, Uğurlu Mehmet, 2015. Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure. Maderas. Ciencia y tecnología
10-) Çolak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Koca İbrahim, Çetin Tahsin, 2015. Research on the Usage of Antifungal and Antibacterial Properties of Indıgo indigofera tinctoria L Colorant Used as a Wood Preservative. WOOD RESEARCH
11-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Erdil Yusuf Ziya, Özen Ertan, Alma Mehmet Hakkı, 2014. INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING. Wood Research
12-) Ertan Özen, Osman Göktaş, Ali Kasal, Hasan Efe, Selçuk Demirci, 2014. Bending moment capacity of l type furniture corner joints constructed of particleboard produced from vine pruning residues. Wood Research
13-) Özen Ertan, Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Alma Mehmet Hakkı, Yılmaz Ferah, 2014. Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative. BioResources
14-) Ertan Özen, Mehmet Yeniocak, Mehmet Çolak, Osman Göktaş, İbrahim Koca, 2014. Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts. BioResources
15-) H Peker, A Atılgan, H Ulusoy, Osman Göktaş, 2012. Usage opportunities of the natural dye extracted from acorn Quercus ithaburensis Decaisne in the furniture industry upper surface treatment. International Journal of Physical Sciences
16-) Osman Göktaş, Hilmi Toker, 2011. Effects of the Traditional Turkish Art of Marbling Ebru Techniques on the Adhesion Hardness and Gloss of Some Finishing Varnishes. Forest Products Journal
17-) R Mamadov, Osman Göktaş, 2011. Use of extract of Muscari comosum L Mill species for protection of woodwork against the action of wood rotting Fungi. Chemistry of plant raw material
18-) Osman Göktaş, Ertan Özen, Ergün Baysal, R Mamadov, Hakkı Alma, 2010. A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative. Wood Research
19-) Osman Göktaş, Ertan Özen, Ergün Baysal, R Mamadov, Hakkı Alma, 2010. A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative. Wood Research
20-) Osman Göktaş, Ertan Özen, Mehmet Emin Duru, Hakkı Alma, 2009. Determination of the Color stability of an environmentally friendly wood stain from saffron crocus satıvus L exstracts under uv exposure. Wood Research
21-) Osman Göktaş, Ertan Özen, Mehmet Emin Duru, R Mamadov, 2009. Determination of the Color Stability of An Environmentally Friendly Wood Stain Derived From Oleander Nerium Oleander L Leave Extracts Under Uv Exposure. Wood Research
22-) Osman Göktaş, Ertan Özen, Ergün Baysal, R Mamadov, Hakkı Alma, Abdullah Sönmez, 2009. Color Stability of Wood Treated with Madder Root Rubia tinctorium L Extract After Lightfastness Test. Wood Research
23-) Hilmi Toker, Ergün Baysal, Ayhan Özçiftçi, Hakan Şimşek, S Altun, F Yapıcı, Osman Göktaş, 2009. Some combustion parameters of wood impregnated with borates. Forest Products Journal
24-) Osman Göktaş, Mehmet Emin Duru, Mehmet Yeniocak, Ertan Özen, 2008. Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure. Forest Products Journal
25-) Göktaş Osman, Duru Mehmet Emin, Yeniocak Mehmet, Özen Ertan, 2008. Determination of the color stability of an environmentally friendly woodstain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UVexposure. FOREST PRODUCTS JOURNAL
26-) Osman Göktaş, Ergün Baysal, Ertan Özen, R Mamadov, Mehmt Emin Duru, 2008. Decay Resistance and Color Stability of Wood Treated With Juglans Regia Extract. Wood Research
27-) Göktaş Osman, Mammadov Ramazan, Duru Mehmet Emin, Özen Ertan, Çolak Ayşen Melda, 2007. Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative. African Journal of Biotechnology
28-) Göktaş Osman, Mamadov Ramazan, Duru Mehmet Emin, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, 2007. Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts. African Journal of Biotechnology
29-) Göktaş Osman, 2004. The effect of hole diameter hole distance from the edge and material properties on lateral pin holding strength of MDF and particleboard. Forest Products Journal

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürüler Hüseyin, Ballı Serkan, Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, 2015. ESTIMATION THE PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS ON COMPOSITE PANELS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Mugla Journal of Science and Technology
2-) Yeniocak Sevil, Yeniocak Mehmet, Alma Mehmet Hakkı, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, 2015. CEVİZ KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN BOYAR MADDE İLE EMPRENYE EDİLEN AĞAÇ MALZEMENİN ÇÜRÜKLÜK MANTARLARINA KARŞI PERFORMANSLARI VE ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Teknik Online Dergisi
3-) Göktaş O., R. Mammadov, M. E. Duru, E. Baysal, A. M. Çolak, E.özen, 2006. Çeşitli Ağaç ve Otsu Bitki Ekstraktlarından Çevre ile Uyumlu Doğal Renklendirici ve Koruyucu Ağaç Üstyüzey İşlem Boyalarının geliştirilmesi ve Renk Değerlerinin Belirlenmesi. Ekoloji Çevre Dergisi

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Yeniocak Sevil, 2015. Investigation of Leaching Performance of Wood Materials Colored with Walnut Husk. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, 2018. Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra) Ekstraktı ve Sıvıcam Karışımı ile Boyanan Bazı Odun Türlerinin Yanma Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, 2018. Şeftali yaprağı ekstraksiyonu ile renklendirilen ahşap malzemenin UV yaşlandırma sonrası renk değişim değerlerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
3-) Aliyazıcıoğlu Sezil, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Acar Mehmet, 2017. Effect of The Natural Ageing on Color Stability of Some Wood Species Treated with Liquorice (Glycyrrhiza Glabra L.) Extraction and Liquid Glass (Sio2) Mixing. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
4-) Aliyazıcıoğlu Sezil, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Acar Mehmet, 2017. MEYAN KÖKÜ EKSTRAKTI VE SIVICAM KARIŞIMI İLE RENKLENDİRİLMİŞ BAZI AĞAÇ TÜRLERİ ÜZERİNDEDOĞAL YAŞLANDIRMANIN RENK KARARLILIĞINAETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
5-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, Dalkılıç Berk, 2017. İNDİGO (Indigofera tinctoria L.) BITKISI VE SIVICAM (SiO2) KARIŞIMLARININ ANTİMİKROBİYEL AKTİVİTESİ VE AĞAÇ MALZEME YÜZEYLERİNDE ÇÜRÜKLÜK MANTARLARINA KARŞI KORUYUCULUĞUNUN BELİRLENMESİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
6-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Yeniocak Sevil, 2015. KÖKBOYA İLE RENKLENDİRİLEN AĞAÇ MALZEMENİN YIKANMA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ. Teknik Online Dergisi
7-) Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Özen Ertan, Uğurlu Mehmet, 2015. AĞAÇ MALZEMENİN ASPİR BİTKİSİ EKSTRAKTLARI İLE RENKLENDİRİLMESİ VE RENK DEĞİŞİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Teknik Online Dergisi
8-) Atılgan A., O. Göktaş, H. Peker., 2011. Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
9-) Göktaş O., A. Sönmez, S. Saygılı, H.toker, M.yüksel, 2005. Geleneksel Ebru Ve Gölgelendirme Tekniklerinin Mobilya Üst Yüzeylerine Uyarlanmasıyla Yeni Bir Mobilya Tarzının Geliştirilmesi. TSE Standard Dergisi
10-) Göktaş O., M.çolak, E. Özen, A.m.çolak, M.a.demirayak, 2005. Fonksiyonelliği Artırıcı Aksesuarların Mobilya Satışı ve Kâr Oranı Üzerindeki Etkileri. Pazarlama Dünyası Dergisi
11-) Göktaş O., E. Özen, 2004. Jeotermal Enerjinin Ağaçişleri Endüstrisinde Kullanılması. TSE Standard Dergisi
12-) Yalınkılıç M. K., E. Baysal, M. Çolak, O. Göktaş Ve A. M. Çolak, 2004. Mobilya Atölyesi Biçme Talaşlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Alan Pleurotus Türü Mantar Yetiştiriciliği. Pazarlama Dünyası Dergisi
13-) Çolak M., E. Baysal, O. Göktaş, A M Çolak, 2004. Ağaç İşleri Endüstrisinde İş Güvenliği. Pazarlama Dünyası Dergisi
14-) Göktaş Osman, 2004. Ticari Değeri Düşük Ağaçların Lamine Edilerek Park ve Bahçe Mobilyalarında Kullanılması. Pazarlama Dünyası Dergisi
15-) Göktaş O., E. Özen, A. M. Çolak, U. Günsel, 2004. Ağaç Levhalardan Yapılan Ağaç Levhalardan Yapılan Vidalı Birleştirmeli Rafların Yüzeye Dik Lateral Yük Taşıma Performansları. Teknoloji Dergisi
16-) Baysal E., H. Peker., M. Çolak., O Göktaş, 2003. Çeşitli Emprenye Maddeleri ile Muamele Edilen Kayın Odununun Yoğunluğu Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülü. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
17-) Göktaş Osman, 2003. Mobilya Kullanıcılarının Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Pazarlama Dünyası Dergisi
18-) Göktaş O., E. Gündoğar, 2002. Karma Üretim Yönetim Sistemlerinin Mobilya Endüstrisine Uygulanması. TSE Standard Dergisi
19-) Göktaş Osman, 1998. İç Dekorasyonun Sırları. Kendin Yap Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Baysal E., Yalınkılıç M. K., M. Çolak, O. Göktaş, 2003. Combustion Properties of Calabrian Pine Pinus brutia Ten Woos Treated With Vegetable Tanning Extracts and Boron Compounds. Tur J. Agric. Forest

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Uğurlu Mehmet, 2018. THE EFFECT OF LICORENCE AND SIO2 MIXTURE AGAINST WOOD MATERIAL ROT FUNGUS. V. Internatiocal Furniture Congress
2-) Göktaş Osman, Özen Ertan, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, 2018. Determination of Pomegranate (Punica Granatum L.) Dye and Liquid Glass Painting (Sio2) Mixture on Antimicrobial Activity and Wood Surfaces Protect Against the Development of Rot Fungi. International Forest Products Congress
3-) Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Yeniocak Sevil, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, 2018. Investigation Effect of Liquid Glass on Leaching Performance of Wood MaterialsStained by Licorice (Glycyrrhiza glabra L.), Extracts. International Forest Products Congress
4-) Göktaş Osman, Yeniocak Sevil, Yeniocak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Çolak Mehmet, Özen Ertan, 2017. Investigation Effect of Liquid Glas on Leaching Performance of Wood Materials Stained by Pomegranate Skin (Punica granatum L.) Extracts. III. International Conference on Engineering and Natural Science
5-) Göktaş Osman, Aliyazıcıoğlu Sezil, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Özen Ertan, 2017. Determination Effect of Liquid Glas on Color Changing on Wood Materials Stained by Indıgo (Isatis tinctoria L.) Extracts. III. International Conference on Engineering and Natural Science
6-) Aliyazıcıoğlu Sezil, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Acar Mehmet, 2017. Effect of The Natural Ageing on Color Stability of Some Wood Species Treated with Liquorice (Glycyrrhiza Glabra L.) Extraction and Liquid Glass (Sio2) Mixing. IV.th International Furniture Congress (UMDK 2017)
7-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Önel Mehmet, Dalkılıç Berk, 2017. İndigo (Indigofera tinctoria) Bitkisi ve Sıvıcam (SiO2) Karışımlarının Antimikrobiyel Aktivitesi ve Ağaç Malzeme Yüzeylerinde Çürüklük Mantarlarına Karşı Koruyuculuğunun Belirlenmesi. 4. Mobilya Kongresi
8-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, 2017. Meyan Kökü Ekstraktı ve Sıvıcam Karışımı ile Boyanan Bazı Odun Türlerinin Yanma Özellikleri. 4. Mobilya Kongresi
9-) Yeniocak Mehmet, Acar Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, 2017. Combustion Characteristics of Some Wood Species Dyed by Liquorice (Glycyrrhiza Glabra) Extraction And Liquid Glass (Sio2) Mixture. International Furniture Congress (UMDK 2017)
10-) Özen Ertan, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yılmaz Ferah, Koca İbrahim, Çolak Ayşen Melda, Koca İbrahim, Dalkılıç Berk, 2016. A RESEARCH ON THE ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL PROPERTIES OF HENNA Lawsonia inermis L COLORANT USED AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WOOD PRESERVATIVE. II nd International Furniture Congress, Mugla/Turkey.
11-) Yeniocak Mehmet, Göktaş Osman, Özen Ertan, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Yıldız Necati, 2016. DETERMINATION OF ADSORPTION AND DESORPTION OF WOOD SURFACES COLORED BY ECO FRIENDLY RED BEETROOT Beta vulgaris EXTRACTS. II nd International Furniture Congress
12-) Aliyazıcıoğlu Sezil, Göktaş Osman, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yeniocak Sevil, Özen Ertan, 2016. EFFECT OF THE UV ACCELERATED WEATHERING ON COLOR STABILITY OF SOME WOOD SPECIES TREATED WITH NATURAL COLORANTS AND LIQUID GLASS MIXING. II nd International Furniture Congress
13-) Göktaş Osman, Aliyazıcıoğlu Sezil, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Yeniocak Sevil, Özen Ertan, 2016. DETERMINATION EFFECT OF LIQUID GLASS ON COLOR CHANGING ON WOOD MATERIALS STAINED BY NATURAL DYES. II nd International Furniture Congress
14-) Göktaş Osman, Özen Ertan, Yeniocak Mehmet, Çolak Mehmet, Uğurlu Mehmet, Yeniocak Sevil, 2015. INVESTIGATION OF LEACHING PERFORMANCE OF WOOD MATERIALS COLORED WITH WALNUT HUSK. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies
15-) Göktaş Osman, Çolak Mehmet, Özen Ertan, Kasal Ali, 2013. Mühendis yetiştirmede işyeri Eğitimi Uygulamasının Önemi. 2. Ulusal Mobilya Kongresi
16-) H. Şimşek, E. Baysal, H. Toker, O. Göktaş, M. Çolak, F. Yılmaz, H. Peker, 2009. Borlu Bileşiklerle Emprenye Edilen Odunun Liflere Paralel Basınç Direnci Değerleri. IV. Uluslar arası Bor Sempozyumu
17-) A. Topgul, E. Baysal, H. Toker, O. Göktaş, M. Çolak, H. Şimşek, H. Peker, 2009. Borlu Bileşiklerle Muamele Edilen Odunda Hızlandırılmış Yaşlandırma Sonrası Bazı Yüzey Özellikleri. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu
18-) H. Şimşek, F. Yılmaz, E. Baysal, H. Toker, O. Göktaş, M. Çolak, H. Peker., 2009. Borlu Bileşiklerle Muamele Edilen Ağaç Malzemenin Tam Kuru Yoğunluk Değerleri ve Çürüklüğe Karşı Direnci. IV. Uluslar arası Bor Sempozyumu
19-) Osman Goktas, Ramazan Mammadov, M. Emin Duru, Ertan Ozen, 2008. A research on the usage of extracts from a poisonous plant Ornithogalum alpigenum Stapf as a wood preservative. 13th International Biotechnology Symposium and Exhibition
20-) Mammadov R., O. Goktas, A. Makascı, N. Sizova, 2007. Ornithagalum alpigenium bitki extraktlarının ağaç çürüklük mantarlarına karşı kullanılması. Kimyada yeni buluşlar ve bitki ürünleri kimya teknolojisi III. Rusya uluslararası bilimsel kongresi
21-) Göktaş O., R. Mammadov, M. E. Duru, H.i. Işık, 2006. Fritilleria bithiynica Baker türünün bitki ekstraksiyonları nı kullanmakla ağaç malzemelerin mikrofungusların tahribinden korunma yöntemleri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
22-) Goktas O., Mammadov R., Sizova N., 2006. İspolzovanie ekstrakta vida Muscari bourgaei Baker in J dlya soxraneniya derevyannıx izdeliy ot vozdeystviya derevorazruşayuşix gribov Muscari bourgaei Baker in J türünün ekstraktını kullanarak ağaç malzemenin ağaç mantarlarından korunması. Materialı IV Bserosiyskiy Naucnoy Konferensii,
23-) Göktaş O., R. Mammadov, E. Baysal, M.e. Duru, E. Ozen, A. M. Colak, F. Yılmaz, 2005. Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of poisonous plant Sternbergia Candidum extracts. 4rd International Advanced Technologies Symposium
24-) Çolak, M., E. Baysal, A. M. Çolak, O. Göktaş, E.özen, 2005. TR01 Borlu Bileşiklerin Ahşap Koruma Sektöründe Değerlendirilmesi. Türkiye 19. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Fuarı
25-) Göktaş O., R. Mammadov, M. E. Duru, E. Baysal, A. M. Çolak, E. Özen, 2004. Yeni Doğal Bitki Boyalarıyla Ahşap Malzemenin Boyanması Ve Korunması. V. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi
26-) Göktaş O., E.baysal, 2003. Construction of Ready to Assemble RTA Pergolas. 2nd. International Symposium / Exhibition on Street Furniture
27-) Baysal E., Yalınkılıç M.k., M. Çolak, O. Göktaş, Y.z. Erdil, E. Özen, A. M. Çolak, 2003. Amonyum ve Fosfat Esaslı Çeşitli Ticari Gübre Karışımlarıyla Ağaç Malzemenin Yanıcılığının Azaltılması. III. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu
28-) Baysal E., Yalınkılıç M.k., Ü. C. Yıldız, H. Peker, M. Çolak, O. Göktaş, A. Temiz, 2003. Utilization of High Performance Wood Using by Some Water Repellents. III. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu
29-) Baysal E., Yalınkılıç M.k., O. Göktaş, M. Çolak, E Özen, 2002. Borlu Bileşikler ve Su İtici Maddelerin Duglas Odununun Daralma Miktarlarına Etkisi. I. Uluslar arası Bor Sempozyumu
30-) Göktaş A., H. Vurdu, O. Göktaş, 1999. Ponza Taşlı Yonga Levha. 1. Uluslararası Mobilya Kongresi
31-) Gündoğar E., O.göktaş, 1999. Mobilya Endüstrisinde Kural Tabanlı Ana Üretim Çizelgeleme Modeli. 1. Uluslararası Mobilya Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Baysal E., M. K. Yalınkılıç, M. Çolak, O. Göktaş, Y. Z. Erdil, 2003. Amonyum ve fosfat esaslı Çeşitli ticari gübre karışımı ile ağaç malzemenin yanıcılığının azaltılması. 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 5
2-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Improving Mechanical and Physical Properties of Particleboard Made From Vine Vitis vinifera L Prunings By Addition Reinforcement Materials - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
5-) Determination of the Effect of Liquid Glass (SiO2) on Color Stability of Wood Stained by Natural Dyes - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Determination of Leaching Features of Wood Surfaces Colored By Eco-Friendly Red Beetroot (Beta vulgaris) Extract - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) THE USE OF HERBAL EXTRACTS IN LACQUER PAINT COLORING AND DETERMINATION OF SOME MECHANICAL RESISTANCE PROPERTIES ON WOOD-BASED SURFACES - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Çeşitli Ağaç ve Otsu Bitki Ekstraktlarından Çevre İle Uyumlu Doğal Renklendiricili ve Koruyucu Üstyüzey İşlem Maddelerinin Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) Improving Mechanical and Physical Properties of Particleboard Made From Vine Vitis vinifera L Prunings By Addition Reinforcement Materials - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
11-) Decay Resistance and Color Stability of Wood Treated With Juglans Regia Extract - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Bending moment capacity of l type furniture corner joints constructed of particleboard produced from vine pruning residues - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) ESTIMATION THE PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS ON COMPOSITE PANELS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
14-) Determination of the Effect of Liquid Glass (SiO2) on Color Stability of Wood Stained by Natural Dyes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
16-) CEVİZ KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN BOYAR MADDE İLE EMPRENYE EDİLEN AĞAÇ MALZEMENİN ÇÜRÜKLÜK MANTARLARINA KARŞI PERFORMANSLARI VE ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) KÖKBOYA İLE RENKLENDİRİLEN AĞAÇ MALZEMENİN YIKANMA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Combustion Properties of Calabrian Pine Pinus brutia Ten Woos Treated With Vegetable Tanning Extracts and Boron Compounds - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
19-) Effects of the Traditional Turkish Art of Marbling Ebru Techniques on the Adhesion Hardness and Gloss of Some Finishing Varnishes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
20-) Usage opportunities of the natural dye extracted from acorn Quercus ithaburensis Decaisne in the furniture industry upper surface treatment - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
21-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
22-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
23-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
24-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
25-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
27-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
28-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
29-) Determination of the Effect of Liquid Glass (SiO2) on Color Stability of Wood Stained by Natural Dyes - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
30-) ESTIMATION THE PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS ON COMPOSITE PANELS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
31-) Improving Mechanical and Physical Properties of Particleboard Made From Vine Vitis vinifera L Prunings By Addition Reinforcement Materials - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Some combustion parameters of wood impregnated with borates - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
33-) Investigation of Leaching Performance of Wood Materials Colored with Walnut Husk - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
34-) Determination of Leaching Features of Wood Surfaces Colored By Eco-Friendly Red Beetroot (Beta vulgaris) Extract - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
35-) Şeftali yaprağı ekstraksiyonu ile renklendirilen ahşap malzemenin UV yaşlandırma sonrası renk değişim değerlerinin belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
36-) Combustion Properties of Calabrian Pine Pinus brutia Ten Woos Treated With Vegetable Tanning Extracts and Boron Compounds - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
37-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
38-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
39-) Investigation of Leaching Performance of Wood Materials Colored with Walnut Husk - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
40-) Color Stability of Wood Treated with Madder Root Rubia tinctorium L Extract After Lightfastness Test - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
41-) Determination of the Effect of Liquid Glass (SiO2) on Color Stability of Wood Stained by Natural Dyes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
42-) Improving Mechanical and Physical Properties of Particleboard Made From Vine Vitis vinifera L Prunings By Addition Reinforcement Materials - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
43-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
44-) Bending moment capacity of l type furniture corner joints constructed of particleboard produced from vine pruning residues - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
45-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
46-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
47-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
48-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
49-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
50-) Decay Resistance and Color Stability of Wood Treated With Juglans Regia Extract - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
51-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
52-) Some combustion parameters of wood impregnated with borates - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
53-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
54-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
55-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
56-) Bending moment capacity of l type furniture corner joints constructed of particleboard produced from vine pruning residues - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
57-) Fire Resistance Performance Of Wood Materials Colored With Eco Friendly Pomegranate Skin Punica granatum Extracts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
58-) Improving Mechanical and Physical Properties of Particleboard Made From Vine Vitis vinifera L Prunings By Addition Reinforcement Materials - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
59-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
60-) Fire Resistance Performance Of Wood Materials Colored With Eco Friendly Pomegranate Skin Punica granatum Extracts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
61-) Research on the Usage of Antifungal and Antibacterial Properties of Indıgo indigofera tinctoria L Colorant Used as a Wood Preservative - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
62-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
63-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
64-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
65-) A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
66-) Color Stability of Wood Treated with Madder Root Rubia tinctorium L Extract After Lightfastness Test - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
67-) Determination of the Color stability of an environmentally friendly wood stain from saffron crocus satıvus L exstracts under uv exposure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
68-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
69-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
70-) A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
71-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
72-) Bending moment capacity of l type furniture corner joints constructed of particleboard produced from vine pruning residues - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
73-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
74-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
75-) Bending moment capacity of l type furniture corner joints constructed of particleboard produced from vine pruning residues - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
76-) Research on the Usage of Antifungal and Antibacterial Properties of Indıgo indigofera tinctoria L Colorant Used as a Wood Preservative - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
77-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
78-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
79-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
80-) A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
81-) Decay Resistance and Color Stability of Wood Treated With Juglans Regia Extract - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
82-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
83-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
84-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
85-) A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
86-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
87-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
88-) Effects of the Traditional Turkish Art of Marbling Ebru Techniques on the Adhesion Hardness and Gloss of Some Finishing Varnishes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
89-) A research on the usage of extracts from two poısonous plants muscarı neglectum guss and gynandrırıs sısyrınchıum l parl as a wood preservative - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
90-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
91-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
92-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
93-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
94-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
95-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
96-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
97-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
98-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
99-) Application of extracts from the poisonous plant Nerium Oleander L as a wood preservative - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) THE USE OF HERBAL EXTRACTS IN LACQUER PAINT COLORING AND DETERMINATION OF SOME MECHANICAL RESISTANCE PROPERTIES ON WOOD-BASED SURFACES - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Coloration of Lacquered Coatings for Furniture Production with Herbal Dyes and Determining Weathering Resistance - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of Leaching Features of Wood Surfaces Colored By Eco-Friendly Red Beetroot (Beta vulgaris) Extract - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) ESTIMATION THE PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS ON COMPOSITE PANELS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Color Stability of Wood Treated with Madder Root Rubia tinctorium L Extract After Lightfastness Test - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Determination of the Color Stability of An Environmentally Friendly Wood Stain Derived From Oleander Nerium Oleander L Leave Extracts Under Uv Exposure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Decay Resistance and Color Stability of Wood Treated With Juglans Regia Extract - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Colorability of wood material with Punica granatum and Morus nigra extracts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Decay Resistance and Color Stability of Wood Treated With Juglans Regia Extract - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
13-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
14-) Determination of the Color Stability of An Environmentally Friendly Wood Stain Derived From Oleander Nerium Oleander L Leave Extracts Under Uv Exposure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
15-) Color Stability of Wood Treated with Madder Root Rubia tinctorium L Extract After Lightfastness Test - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
16-) Introduction and evaluation of the wood preservative potentials of the poisonous Sternbergia candidum extracts - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
17-) Determination of the Color stability of an environmentally friendly wood stain from saffron crocus satıvus L exstracts under uv exposure - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) INVESTIGATING THE USE OF VINE PRUNING STALKS VITIS VINIFERA L CV SULTANI AS RAW MATERIAL FOR PARTICLEBOARD MANUFACTURING - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Antimicrobial and antifungal properties of madder root Rubia tinctorum colorant used as an environmentally friendly wood preservative - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Natural coloration of wood material by red beetroot Beta vulgaris and determination color stability under UV exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Determination of the Color Stability of An Environmentally Friendly Wood Stain Derived From Oleander Nerium Oleander L Leave Extracts Under Uv Exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Determination of the color stability of an environmentally friendly wood stain derived from laurel Laurus nobilis L leaf extracts under UV exposure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Bağ Budama Artıklarından Üretilen Yonga Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ile Bu Levhalarla Oluşturulan Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi. Konu: Malzeme Geliştirme. ERTAN -ÖZEN. 2009

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Doğal Boyalarla Boyanmış Ahşap Malzemelerin Sıvıcam ile Arındırılarak Bazı Biyotik ve Abiyotik Zararlılara Karşı Korunabilirliğinin Araştırılması. Konu: Malzeme Geliştirme. Necati -Yıldız. 2017
2-) Tez Adı: Bor katkılı zeytin kara suyunun bağ budama atıklarından üretilmiş yonga levhaların mekanik ve çürüklük direncine olan etkisinin belirlenmesi . Konu: Malzeme Geliştirme. GÖZDE -ÇAKIR. 2012
3-) Tez Adı: Bağ Budama Artıklarından Elde Edilen Yonga Levhaların Çeşitli Malzemeler ile Güçlendirilerek Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Geliştirilmesi. Konu: Malzeme Geliştirme. AHMET -GEÇGEL. 2010
4-) Tez Adı: Bitki Boyaları İle Boyanan Ahşap Malzemenin Hızlandırılmış Yaşlandırma Ortamında Renk Değişim Değerlerinin Belirlenmesi. Konu: Malzeme Geliştirme. ABDİ -ATILGAN. 2009
5-) Tez Adı: Bağ Budama Artıklarının Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi. Konu: Malzeme Geliştirme. MEHMET- YENİOCAK. 2008
6-) Tez Adı: Zehirli bitki geofit ekstraktları ile ağaç malzemenin mantar çürüklüklerine karşı korunmasına ilişkin bir araştırma. Konu: Malzeme Geliştirme. ERTAN -ÖZEN. 2005

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Malzeme geliştirme. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ultrasonik Yöntem Kullanılarak Bitki Boyaları İle Boyanan Ahşap Malzemenin Yıkanma Performansları Boya Tutunma ve UV Hızlı Yaşlandırma Şartları Altındaki Renk Değişim Değerlerinin Belirlenmesi. 2010-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ege Bölgesi Bağ Budama Artıklarının Yonga Levha Endüstrisinde Kullanılması, (COST-TÜBİTAK, 105 O 513). 2006-2008

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ahşap Konut Yapımında Doğal Boya Kullanımı. Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. İnsan ve Çevre Dostu Bitki Boyaları+Sıvıcam Karışımlarının Ahşap Konut Sektöründe Kullanılması, (SAN-TEZ, 0663.STZ.2014). 2014-2021

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Malzeme Geliştirme. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bitki ekstraktları ve sıvıcam suda çözünmüş SiO2 karışımı ile ahşap malzeme üstyüzeyleri için dayanıklı doğal boyaların geliştirilmesi ve hızlı yaşlandırma yıkanma tuzlu su sisi sıcak soğuk şoku yanma ve çürüklük mantarlarına karşı dirençlerinin araştırılması . 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MALZEME GELİŞTİRME. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bazı Bitkilerden Ultrasonik Yöntemle Elde Edilen Doğal Boyaların Antimikrobiyel Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Renklendirilmiş Ahşap Malzemenin Yanma, Fungus Etkilerine Dayanımı, TÜBİTAK (112 O 570 nolu), . 2013-2014

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Alan uzmanı öğretmenlerinin eğitimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alan Uzmanları ile Okul Öncesi Öğretmenleri STEM+A Uygulamalı Eğitimini Tecrübe Ediyor. 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Borlu Bileşiklerin Odunun Yanma, Çürüklük, Mekanik Üst Yüzey İşlemleri Üzerine Etkileri ve Borun Odun İçinde Kompleks Bileşikleri Oluşturularak Uzun Süreli Fiksasyonunun Sağlanması . 2006-2008

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu proje önerisi ile yapılacak çalışma, ultrason dalgasının kavitasyon önleme ve komponentleri homojen dağıtma özelliğinden faydalanarak vernik komponent karışımlarında oluşan kabarcıkların ve mikro boşlukların giderilerek ve daha homojen bir karışım sağlanıp, ideal bir vernik katmanı elde etme amacına yönelik olarak yapılacaktır. Karışımlar mekanik ve ultrasonik (3 dalga şiddeti) olmak üzere iki yöntemle (3 zaman aralığı) hazırlanıp, basınçlı hava destekli püskürtme tekniği ile ağaç malzeme deney örneklerine uygulanacak ve daha sonra parlaklık, sertlik, yapışma, çizilme ve yüzey pürüzlülük testlerine tabi tutularak, ultrasonik dalga etkisi belirlenecektir.. Proje Türü: -Tübitak 1002. Ultrason destekli vernik- komponent karışımının katman kalitesine etkilerinin belirlenmesi. 2020-2021

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Materyal Geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bitki Ekstraktları ve sıvıcam Suda Çözünmüş SİO2 Karışımı ile Ahşap Malzeme Üstyüzeyleri için Dayanıklı Doğal Boyaların Geliştirilmesi ve Yanmaya Karşı Dirençlerinin Araştırılması. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Materyal Geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğal Boyalarla Boyanmış Ahşap Malzemelerin Sıvıcam ile Arındırılarak Bazı Biyotik ve Abiyotik Zararlılara Karşı Korunabilirliğinin Araştırılması. 2013-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Vernik çeşitlerinin dayanıklılıklarının test edilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. GÜN IŞIĞI KÜRLENMELİ UV VERNİK SİSTEMLERİ İLE YÜKSEK ENERJİLİ UV IŞIK KÜRLENMELİ VERNİK SİSTEMLERİNİN BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 2013-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bağ Budama Artıklarından Elde Edilen Yonga Levhaların Çeşitli Malzemeler ile Güçlendirilerek Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Geliştirilmesi. 2009-2011
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Malzeme geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Geleneksel Ebru Gölgelendirme Tekniklerinin Mobilya Üst yüzeylerine Uyarlanmasıyla Yeni Bir Mobilya Tarzının Geliştirilmesi. 2002-2005
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Malzeme geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çeşitli Ağaç ve Otsu Bitki Ekstraktlarından Çevre İle Uyumlu Doğal Renklendiricili ve Koruyucu Üstyüzey İşlem Maddelerinin Geliştirilmesi. 2002-2005

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dayanıklılık Testleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğal boya sıvıcam karışımı uygulanan ağaç malzemenin yanma direnci ve yıkanma performanslarının belirlenmesi. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Malzeme geliştirme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sodyum Perborat İle Zeytin Karasuyunun Fotolitik Arıtım. 2008-2010
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Malzeme koruma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz için kullanımları yeni bazı borlu bileşiklerin ahşap malzemenin biyolojik direnç ve mekanik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi. 2007-2008
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz için kullanımları yeni bazı borlu bileşiklerin ahşap malzemenin biyolojik direnç ve mekanik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi. 2006-2008
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Üstyüzey İşlem Maddelerinin Hızlandırılmış Yaşlandırma (Accelerated Weathering) Metoduyla Fiziksel Ve Biyolojik Performanslarının Belirlenmesi ve Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi. 2002-2005
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mobilya Performans Testlerinin Ürün Geliştirmede Kullanımı. 2002-2005

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 2. Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması İkincisi. 2014
2-) Kurum Adı: . II. Mobilya AR-GE Proje Pazarı Yarışması İkincilik Ödülü . 2014
3-) Kurum Adı: . 1. Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı yarışması Akademisyen Birincisi. 2013
4-) Kurum Adı: . I. Mobilya AR-GE Proje Pazarı Yarışması AKADEMİSYEN kategorisi Birincilik Ödülü. 2013

(H-2) Yurtiçi patent

1-) Patent Sahibi: OSMAN GÖKTAŞ. Kırmızı pancar (beta vulgaris) bitkisi ekstraktı ve sıvıcam karışımından dayanıklı doğal ahşap boyası üretimi. . 2016
2-) Patent Sahibi: OSMAN GÖKTAŞ. Meyan kökü(glycyrrhiza glabra L.) ekstratlarının ve sıvıcam karışımından dayanaklı doğal ahşap boyası üretimi.. 2016
3-) Patent Sahibi: OSMAN GÖKTAŞ. Aspir Bitkisi Ekstraktı ve Sıvıcam Karışımından Dayanıklı Doğal Ahşap Boyası Üretimi . 2015
4-) Patent Sahibi: Osman Göktaş. Gence bitkisi ekstraktı ve sıvıcam karışımından dayanıklı doğal ahşap boyası üretimi.. 2015

Verdiği Dersler

AEM3010 2023-2024 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

AEM4005 2023-2024 Güz

Kalite Yönetimi

AEM4007 2023-2024 Güz

Mühendislik Projesi

AEM4509 2023-2024 Güz

Yeni Ürün Geliştirme

YDB2919 2023-2024 Güz

Teknik İngilizce

AEM3010 2022-2023 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

AEM5523 2022-2023 Bahar

Ağaçişleri Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme

AEM4005 2022-2023 Güz

Kalite Yönetimi

AEM4007 2022-2023 Güz

Mühendislik Projesi

AEM4509 2022-2023 Güz

Yeni Ürün Geliştirme

AEM5523 2022-2023 Güz

Ağaçişleri Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme

YDB2919 2022-2023 Güz

Teknik İngilizce