Personel

Araş.Gör.Dr. ÖZGÜL İLHAN
Araş.Gör.Dr.
Özgül İlhan
@ E-posta
oilhan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 13.02.2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 02.02.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 18.07.2018

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kürkçü Ömür Kıvanç, Aslan Ersin, Sezer Mehmet, İlhan Özgül, 2017. A Numerical Approach Technique for Solving Generalized Delay Integro-Differential Equations with Functional Bounds by Means of Dickson Polynomials. International Journal of Computational Methods

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İlhan Özgül, 2017. An Improved Morgan-Voyce Collocation Method for Numerical Solution of Generalized Pantograph Equations. Journal of Scientific and Engineering Research
2-) İlhan Özgül, 2017. An improved Morgan-voyce collocation method for numerical solution of multi-pantograph equations. New Trends in Mathematical Science

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İlhan, Ö., Şahin, N., 2014. On Morgan-Voyce Polynomials Approximation For Linear Differential Equations. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science (TJMCS)

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İlhan Özgül, Şahin Niyazi, 2018. TURBULENT BOUNDARY LAYER WITH POWER LAW IN 2-D. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2018
2-) İlhan Özgül, Şahin Niyazi, 2018. TURBULENT BOUNDARY LAYER WITH LOGARITHMIC LAW AND BOX FILTER IN 3-D. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2018
3-) İlhan, Ö., 2014. "A Morgan-Voyce Collocation Method For Numerical Solution Of Generalized Pantograph Equations". ICRAPAM14
4-) İlhan, Ö., Şahin, N., 2012. İlhan, Ö., Şahin, N., "On Morgan-Voyce Polynomıals Approxımatıon For Lınear Neutral Delay Dıfferentıal Equatıons", 09-11.07.2012,, Niğde University, Niğde TURKEY. ICCST-2
5-) İlhan, Ö., Şahin, N., Sezer, M., 2011. On Morgan-Voyce Polynomials Approximation for Linear Fredholm Integro-Differential Equations. ISCSE2

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İlhan Özgül, Şahin Niyazi, 2017. Testing of Logarithmic Law for the Slip Friction Boundary Condition. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017)
2-) İlhan Özgül, Şahin Niyazi, 2017. Turbulent Boundary Layer with Logaritmic Law in 3-D. III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
3-) İlhan Özgül, Şahin Niyazi, 2017. Testing of Logarithmic Law for the Slip Friction Boundary Condition. 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İlhan, Ö., Şahin, N., 2015. 2D'de Logaritmik Kanuna Bağlı Bir Laminar Sınır Tabakası. 10. Ankara Matematik Günleri
2-) İlhan, Ö., Şahin, N., 2014. Lineer Fredholm İntegro-diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin Morgan-voyce Collocatıon (Sıralama) Yöntemi. 27. Ulusal Matematik Sempozyumu
3-) İlhan, Ö., Şahin, N., 2011. Lineer Diferansiyel Denklemin Çözümü İçin Morgan-Voyce Collocatıon (Sıralama) Yöntemi. 10. Matematik Sempozyumu
4-) İlhan, Ö., Şahin, N., 2011. Lineer Volterra İntegro Diferansiyel Denkleminin Çözümü için Morgan-Voyce Collocation(Sıralama) Yöntemi. 24. Ulusal Matematik Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İlhan Özgül, 2019. Sürtünmeli Kaymalı Sınır Koşullu Leray-alfa Modeli için bir Nümerik Test. 14. Ankara Matematik Günleri

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Turkish Journal of Mathematics and Computer Science. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) On Morgan-Voyce Polynomials Approximation For Linear Differential Equations - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) A Numerical Approach Technique for Solving Generalized Delay Integro-Differential Equations with Functional Bounds by Means of Dickson Polynomials - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A Numerical Approach Technique for Solving Generalized Delay Integro-Differential Equations with Functional Bounds by Means of Dickson Polynomials - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
4-) On Morgan-Voyce Polynomials Approximation For Linear Differential Equations - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Numerical Approach Technique for Solving Generalized Delay Integro-Differential Equations with Functional Bounds by Means of Dickson Polynomials - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

Verdiği Dersler

MATH 1854 2019-2020 Bahar

Basic Linear Algebra for Engineers

MAT1802 2019-2020 Bahar

Genel Matematik II

MAT1826 2019-2020 Bahar

GEOMETRİ

MAT2008 2019-2020 Bahar

Matematik Paket Uygulamaları

MAT4508 2019-2020 Bahar

Bilimsel Hesaplama

MAT 1813 2019-2020 Güz

Temel Matematik

MATH 2853 2019-2020 Güz

DIFFERENTIAL EQUATIONS

MATH 2853 2019-2020 Güz

Differential Equations

MAT1801 2019-2020 Güz

Genel Matematik I

MAT1815 2019-2020 Güz

Genel Matematik

MAT1823 2019-2020 Güz

Genel Matematik

MAT1802 2018-2019 Bahar

Genel Matematik II

MAT1804 2018-2019 Bahar

Matematik II

MAT1806 2018-2019 Bahar

Genel Matematik II

MAT 1813 2018-2019 Güz

Temel Matematik

MAT1801 2018-2019 Güz

Genel Matematik I

MAT1803 2018-2019 Güz

Matematik I

MAT1805 2018-2019 Güz

Genel Matematik I