Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) ONUR KARASOY
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Onur Karasoy
@ E-posta
okarasoy@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1235

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 10.06.2011
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 19.06.2019

Yüksek Lisans

Muğla Stıkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği 26.07.2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ballı Serkan, Karasoy Onur, 2019. Development of content-based SMS classification application by using Word2Vec-based feature extraction. IET Software

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Karasoy Onur, Eren Doğu Zeynep Filiz, 2020. COVID19Takip: Türkiye’de COVID-19 Salgınının Gerçek Zamanlı İzlenmesi için Web Arayüzü. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karasoy Onur, Ballı Serkan, 2017. Derin Öğrenme Aracı Word2Vec ile Türkçe SMS Sınıflandırma. Uluslararası Bilgi?sayar Bilimleri ve Mühendisliği ?Konferansı (UBMK 2017)
2-) Karasoy Onur, Ballı Serkan, 2016. İçerik Tabanlı İstenmeyen SMS Filtreleme için Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması. IDAP 2016 : International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Üstünel Eda, Abi Mehmet, Sarıman Gurbet, Sarıman Güncel, Karasoy Onur, 2017. The Use of NFC and Mobile Technology in Foreign Language Teaching and Learning. International Scientific and Practical Internet Conference ”Foreign Language in Professional Training of Specialists: Issues and Strategies”
2-) Gürüler Hüseyin, Yılmaz Yasin, Karasoy Onur, Ayvaz Uğur, 2017. PinPaper: Web-Based Smart Conference Management System. International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2018

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karasoy Onur, Ballı Serkan, 2016. Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI - AB 2016
2-) Karasoy Onur, Güvenç Ercüment, Ballı Serkan, 2015. OpenPGP ile E-posta şifreleme: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulaması. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI -- AB 2015
3-) Sarıman Güncel, Tarlacı Muhammed Fatih, Karasoy Onur, Durmuş Bilal, 2014. Eduroam ve SMS destekli E-Posta Kullanıcı Yönetim Modeli: MSKU Örneği. Akademik Bilişim
4-) Sarıman Güncel, Karasoy Onur, Durmuş Bilal, Tarlacı Muhammed Fatih, 2014. Yazılımlar için web servis destekli bütünleşik hesap yönetimi. Akademik Bilişim

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Web Site tasarımında önemli yeri olan CSS Kodlarının uygulanmasını Türkçe anlatan ve uygulama fırsatı veren ortam hazırlanması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Css Kodları ve İşlevlerini Anlatan Türkçe Referans Web Sitesi Hazırlama. 2011-2011

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yakın alan iletişim teknolojisinin kullanımı.. 2014-2016