Personel

Prof.Dr. OKTAY YİVLİ
Prof.Dr.
Oktay Yivli
@ E-posta
oktayyivli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5544

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi - Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yivli Oktay, 2020. Küçük İskender Şiirinde Anarko İzlek ve Motifler. Özne
2-) Yivli Oktay, 2020. Anlatıcı Sorunsalı. Söylem Filoloji Dergisi
3-) Yivli Oktay, 2017. Yiğit Bener’den Böcek Öyküleri. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
4-) Yivli, O., 2016. Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950). Erdem
5-) Yivli, O., 2013. Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik. Turkish Studies
6-) Yivli, O., 2013. Baba ve Piç Romanına Fenomenolojik Bir Yaklaşım (Elif Şafak hk). Turkish Studies
7-) Yivli, O., 2011. Sevdican Oyununda Kadın Tipleri (Nezihe Meriç hk). Erdem
8-) Yivli, O., 2011. Ferit Edgü’de Gerçeklik Sorunsalı. Folklor Edebiyat
9-) Yivli, O., 2008. Yahya Akengin’in Şiiri. Erdem
10-) Yivli, O., 2008. Kadınsız Bir Anlatı: Kılavuz (Bilge Karasu hk). Millî Eğitim

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yivli, O., 2016. İkinci Yeni Şiirinde Tematik Kriz. Yeni Türk Edebiyatı
2-) Yivli, O., 2016. Ethem Baran'ın Emanet Gölgeler Defteri'nde Temel Sorunsallar. Yeni Türk Edebiyatı
3-) Yivli, O., 2015. Öyküyü Göstergebilimle Okumak: "Sonsuza Kalmak" (Haldun Taner hk). Yeni Türk Edebiyatı
4-) Yivli, O., 2011. Dıranas Şiirinde Biçim Denemeleri (Ahmet Muhip Dıranas hk). Türkoloji Dergisi
5-) Yivli, O., 2009. Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (Yahya Kemal Beyatlı hk). Türk Dili
6-) Yivli, O., 2002. Doğal Ritim ve Ezgilerin Şiire Yansıması (Orhan Veli Kanık hk). Dil Dergisi
7-) Yivli, O., 2002. Duygu Kervanı'yla İmgeye Yolculuk (İbrahim Sağır hk). Dil Dergisi
8-) Yivli, O., 1996. Ahmet Haşim'in Ütopyası Üzerine Bir Deneme. Türk Dili
9-) Yivli, O., 1996. Yedi Meşale Ortak Kitabı ve Yedi Meşaleciler. Türk Dili

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yivli Oktay, 2019. Necip Tosun Öyküsüne Sondan Bakmak. Atalar Sözü: Manevi Yenilenmenin Kaynağı Sempozyumu
2-) Yivli Oktay, 2018. Metaforların Yorum İlkeleri. X. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
3-) Yivli Oktay, 2018. Selim’in Öyküsü Kemal’in Romanı: Dostlukların Son Günü. Social Congress 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Yivli Oktay, 2017. Alev Alatlı'nın Romanlarında Aydın-İktidar İlişkisi. 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu
5-) Yivli, O., 2016. Sözde Anlatıcı. TES Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
6-) Yivli, O., 2016. Ahlak Felsefesi Bağlamında Safahat (Mehmet Akif Ersoy hk). III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
7-) Yivli, O., 2015. Anlatıcı ve Perspektifte Yeni Bir Sınıflandırma Girişimi. II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
8-) Yivli, O., 2014. Türk Kısa Öyküsü İçin Tipoloji Önerisi. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
9-) Yivli, O., 1900. Halide Edip Öyküsünde Betimlemenin Retoriği (Halide Edip Adıvar hk). I. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
10-) Yivli, O., 1900. Yaseminler Tüter mi Hâlâ: Mekânın Yapısı ve İşlevi (Alev Alatlı hk). XXIV. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni: Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar
11-) Yivli, O., 1900. Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk). Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yivli Oktay, 2017. Özdemir Asaf Şiirinde Pseudo Felsefe. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Yivli Oktay, 2017. Memleketimden İnsan Manzaraları'nda Uzam Olarak Tren. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yivli, O., 1900. Anlatı Grameri. 11. Millî Türkoloji Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yivli Oktay, 2015. Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması/. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Mahmut Arlı
2-) Yivli Oktay, 2013. Metin Eloğlu nun Şiiri/. Yayın Evi: Kurgan Edebiyat Editör Adı: Hüseyin Özbay

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yivli Oktay, 2019. Öykü Nasıl Okunur: Modern Öykü ve Yöntem/. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Bilal Öngül
2-) Yivli, O., 2016. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Yayın Evi: Ankara Yıldırım Basın Yayın Editör Adı: Oktay Yivli
3-) Yivli, O., 2015. Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Mahmut Arlı
4-) Yivli, O., 2013. Metin Eloğlu'nun Şiiri. Yayın Evi: Kurgan Edebiyat Editör Adı: Hüseyin Özbay
5-) Yivli Oktay, 2013. Alev Alatlı'nın Romancılığı/. Yayın Evi: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Editör Adı: Yivli, Oktay
6-) Yivli, O., 2013. Alev Alatlı’nın Romancılığı. Yayın Evi: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Editör Adı: Yakup Çelik
7-) Yivli, O., 2011. Metin Eloğlu’nun Şiiri. Yayın Evi: Ürün Yayınları Editör Adı: Metin Turan
8-) Yivli, O., 2000. Türk Edebiyatı Tarihi 1. Yayın Evi: Günce Yayıncılık Editör Adı: Oktay Yivli
9-) Yivli, O., 1999. Edebî Metinler 1. Yayın Evi: Günce Yayıncılık Editör Adı: Oktay Yivli
10-) Yivli, O., 1999. Türkçe Hazırlık. Yayın Evi: Günce Yayıncılık Editör Adı: Oktay Yivli
11-) Yivli, O., 1998. Türk Edebiyatı Tarihi 2. Yayın Evi: Günce Yayıncılık Editör Adı: Oktay Yivli
12-) Yivli, O., 1998. Edebî Metinler 2. Yayın Evi: Ünsal Yayın Dağıtım Editör Adı: Oktay Yivli
13-) Yivli, O., 1998. Edebî Metinler 3. Yayın Evi: Günce Yayıncılık Editör Adı: Oktay Yivli
14-) Yivli, O., 1995. Edebî Sanatlar. Yayın Evi: Ünsal Yayın Dağıtım Editör Adı: Yavuz Ünsal

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yivli Oktay, 2022. 100. Yılında Millî Mücadele Edebiyatı/Halide Edip Öykücülüğü. Yayın Evi: İdeal Basım Yayım / Ihlamur Kitap Editör Adı: Atay, Dinçer
2-) Yivli Oktay, 2022. Rahim Tarım Armağanı/Yazınsal Yapıtta Anlam. Yayın Evi: Emin Yayınları Editör Adı: Çanaklı, Levent Ali
3-) Yivli Oktay, 2021. 100 Ülke 100 Marş/Türkiye ve Malta Millî Marşları. Yayın Evi: Kesit Yayınları Editör Adı: Emil, Birol - Taştan, Zeki
4-) Yivli Oktay, 2021. Türkolojinin Delikanlısı Seyyah Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı/Kurmaca Anlatıda Bakış Açısı. Yayın Evi: Fenomen Yayıncılık Editör Adı: Öztürk, Abdulkadir-Yıldız, Hüseyin
5-) Yivli Oktay, 2021. Halit Ziya Uşaklıgil/İzmir Hikâyeleri Bağlamında Halit Ziya'nın Anlatısı. Yayın Evi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaynıları Editör Adı: Yakup Çelik, Fatih Sakallı
6-) Yivli Oktay, 2020. Ömer Seyfettin/Ömer Seyfettin Hikâyesinin Doğası. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Editör Adı: Hülya Argunşah
7-) Yivli Oktay, 2020. 60’lardan Günümüze Azerbaycan Hikâyesi/İçerik ve Biçim Bağlamında “Ölü Yaz” Öyküsü. Yayın Evi: Bengü Yayınları Editör Adı: Lale Qasımlı

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yivli Oktay, 2021. Cemil Kavukçu Öykücülüğü/Başkasının Rüyaları'nda Felsefi Tutum / Estetik Sunum. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: PARLAK SERKAN
2-) Yivli Oktay, 2021. Melih Cevdet Anday: "Rahatı Kaçan Ağaç"/"Teknenin Ölümü" Üstünden Melih Cevdet Anday Şiirini Düşünmek. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Şafak, Halim
3-) Yivli Oktay, 2021. Kurmacanın Grameri/Kurmaca Nedir. Yayın Evi: Ketebe Editör Adı: Şakar, Cemal
4-) Yivli Oktay, 2020. Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin/Ömer Seyfettin Hikâyesinde Aydınlanma Anı. Yayın Evi: Dergâh Yayınları Editör Adı: Hülya Argunşah, Abdullah Şengül, Murat Gür
5-) Yivli Oktay, 2018. Halim Şafak: Evinin Avlusuna Yağmayı Unutmuş Yağmur/Halim Şafak Şiirinde Yarımlık ve Büyümenin Yadsınması. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Ertuğrul Meşe
6-) Yivli Oktay, 2018. Batı Edebiyatında Akımlar/Sembolizm. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Oktay Yivli
7-) Yivli Oktay, 2018. İki İstasyon Arası: Tren Yazıları/Trenin Bir Sahne Olarak Kullanımı. Yayın Evi: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları Editör Adı: Umut Düşgün
8-) Yivli Oktay, 2018. Türk Öykücülüğü Özel Sayısı/Öyküde Kompozisyon Oyunları. Yayın Evi: Hece Yayınları Editör Adı: Hece
9-) Yivli Oktay, 2018. 40 Soruda Türk Öyküsü/Kavramsal Çerçeve. Yayın Evi: Ketebe Editör Adı: Cemal Şakar
10-) Yivli Oktay, 2017. Şehrin Görsel Belleği Hasan Özgen/Aşk ve Siyasa Arasında Hasan Özgen Şiiri. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Halim Şafak Şanlıdağ
11-) Yivli Oktay, 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı/Kurmaca Anlatı Ahlakı Nasıl Üretir. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Akar, Ali
12-) Yivli Oktay, 2017. Modern Türk Edebiyatı/Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Yivli, Oktay
13-) Yivli Oktay, 2016. Sesin Dili Tolga Çandar/Muğla Türküleri Bağlamında Tolga Çandar. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Şanlıdağ, Halim Şafak

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Bilig. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
2-) II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) SÖYLEM Filoloji Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) I. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu. 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Kültür Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) PAUSBED. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) PAUSBED Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Researcher: Social Science Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
10-) TÜRÜK. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Folklor/Edebiyat. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Asos Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) TDİD Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Folklor Edebiyat. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
17-) İDİL Sanat ve Dil Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Edebiyat Güncesi. 2000. Hakemlik Sayısı: 3

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Söylem Filoloji Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Söylem Filoloji Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Söylem Filoloji Dergisi 2021/3.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Söylem Filoloji Dergisi 2021/1.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Söylem Filoloji Dergisi 2021/2.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Söylem Filoloji Dergisi 5/2.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Söylem Filoloji Dergisi 5/1.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Söylem Filoloji Dergisi 4/2.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Söylem Filoloji Dergisi 4/1.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
15-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
16-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SÖYLEM Filoloji Dergisi.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Halit Ziya Uşaklıgil ve Tiyatro Kâbus.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. Munis Faik Ozansoy: Yaşamı, Yapıtları, Sanatı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. Çağdaş Türk Romanında 6-7 Eylül Olayları.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Renklerdeki Gerçeklik.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Türk Romanında Bir Model Olarak Zaman.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Yazma Sanatı: Türkçe Doğru ve Etkili Yazma Teknikleri.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Zeynî Efendi’nin Envârü’l-Hüdâ Adlı Eseri Üzerine Dil İncelemesi.
7-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Edebiyatın Ebemkuşağı: Halit Ziya Hikâyeciliğinde Renklerin Dili.
8-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketipler.
9-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Tiyatro Denen Hayat Sahnesi.
10-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Türk ve Batı Romanında Veba.
11-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Türk Tasavvuf Şiiri.
12-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Batı Edebiyatında Akımlar.
13-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Modern Türk Edebiyatı.
14-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı.
15-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Belgelerle Yeni Türk Edebiyatı Tarihi: Prof. Dr. Önder Göçgün.
16-) Editörlük Türü: Kitap. 2006. Güzel Konuşma Sanatı (Diksiyon, Hitabet): Prof. Dr. Önder Göçgün.
17-) Editörlük Türü: Kitap. 2000. Anılar Koridoru Gidenler Kalanlar: Ahmet Tufan Şentürk.
18-) Editörlük Türü: Kitap. 2000. Uygulamalı Kompozisyon Bilgisi.
19-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. 80. Doğum Yılında Şair Ahmet Tufan Şentürk: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu.
20-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Emperyalizm ve Büyük Hayal: Yusuf Sarınay-Tahir Sünbül.
21-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Anadolu Fıkraları.
22-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Yarası Olan Gocunsun (derlenmiş fıkralar).
23-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Demokratikleşme Sürecinde Siyasi Partiler.
24-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Çağdaş İnsan ve Edebiyat.
25-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946): Prof. Dr. Alemdar Yalçın.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Öykü Nasıl Okunur: Modern Öykü ve Yöntem/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
2-) Dıranas Şiirinde Biçim Denemeleri (Ahmet Muhip Dıranas hk) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
5-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Öykü Nasıl Okunur: Modern Öykü ve Yöntem/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
8-) Anlatıcı Sorunsalı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Yahya Akengin’in Şiiri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Halide Edip Öyküsünde Betimlemenin Retoriği (Halide Edip Adıvar hk) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Öykü Nasıl Okunur: Modern Öykü ve Yöntem/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
13-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (Yahya Kemal Beyatlı hk) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Yaseminler Tüter mi Hâlâ: Mekânın Yapısı ve İşlevi (Alev Alatlı hk) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) Modern Türk Edebiyatı/Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (Yahya Kemal Beyatlı hk) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Yahya Akengin’in Şiiri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Öyküyü Göstergebilimle Okumak: "Sonsuza Kalmak" (Haldun Taner hk) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
25-) Kadınsız Bir Anlatı: Kılavuz (Bilge Karasu hk) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
27-) Yahya Akengin’in Şiiri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
28-) Baba ve Piç Romanına Fenomenolojik Bir Yaklaşım (Elif Şafak hk) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
29-) Yaseminler Tüter mi Hâlâ: Mekânın Yapısı ve İşlevi (Alev Alatlı hk) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
30-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
31-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
32-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
33-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Ethem Baran'ın Emanet Gölgeler Defteri'nde Temel Sorunsallar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Alev Alatlı’nın Romancılığı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Modern Türk Edebiyatı/Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (Yahya Kemal Beyatlı hk) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Alev Alatlı’nın Romancılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Öykü Nasıl Okunur: Modern Öykü ve Yöntem/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Alev Alatlı’nın Romancılığı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Batı Edebiyatında Akımlar/Sembolizm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Modern Türk Edebiyatı/Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Ahmet Haşim'in Ütopyası Üzerine Bir Deneme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Anlatıcı Sorunsalı - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Öykü Nasıl Okunur: Modern Öykü ve Yöntem/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Modern Türk Edebiyatı/Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Anlatıcı Sorunsalı - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Paul Valery Poetikasının Öz Şiir Anlayışı Üstündeki Etkisi. Konu: Paul Valery'nin Türk şiirine etkisi. Gizem Ece-Gönül. 2022
2-) Tez Adı: Refik Halit Karay'ın Coğrafyası. Konu: Refik Halit Karay öykü ve romanları. KUBİLAY-ÜNSAL. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Selim İleri'nin öykülerine psikanalitik bir yaklaşım. Konu: Selim İleri öykücülüğü ve psikanalizm. SILA-YILMAZ. 2023
2-) Tez Adı: 1970'ler Romanına Toplumsalın Yansıması. Konu: 1970'li yıllar Türk romanı. MERVE-GÜN. 2022
3-) Tez Adı: Toplumcu gerçekçilik bakımından Türk ve Rus romanının karşılaştırılması. Konu: toplumcu gerçekçilik. AYSEL-ADIGÖZALOVA. 2022
4-) Tez Adı: 1960-1980 arası Türk romanında estetik modernizm. Konu: estetik modernizm. Burak-Biçer. 2021
5-) Tez Adı: 1980 Dönemi Türk Romanında Bilincin Sunumu. Konu: 1980'li yıllar romanı üstüne araştırma. Nilay-Bilir. 2021
6-) Tez Adı: Oğuz Atay'ın anlatılarında kronotop. Konu: Oğuz Atay anlatıları. KÜBRA-ÇALIK. 2019
7-) Tez Adı: Ferit Edgü'nün romanlarına psikanalitik ve sosyolojik bir yaklaşım. Konu: Ferit Edgü romanları. EVREN-UZAR. 2019
8-) Tez Adı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Öykülerinin Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Açıdan İncelenmesi. Konu: Yakup Kadri öyküleri. Özer-ŞEN. 2018
9-) Tez Adı: Leylâ Erbil'in Öykücülüğü. Konu: Öykülerde izlek ve yapı. Seda H. -SAYGILI. 2016
10-) Tez Adı: Orhan Pamuk Romanlarında Jung Tipolojisi. Konu: Orhan Pamuk romanları. Mahinur Mina-EKİNCİ. 2015
11-) Tez Adı: 1960'lı Yıllar Türk Öykücülüğünde Sinema Dili. Konu: 1960'lı yıllar Türk öykücülüğü. Birsel-SAĞIROĞLU. 2015
12-) Tez Adı: Nezihe Meriç'in Öykülerinde Kronotop (Zaman-Uzam). Konu: Nezihe Meriç öyküleri. Senem-GEZEROĞLU. 2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öykülerin içerikleri sosyolojik eleştiriyle biçimleri anlatıbilimle irdelendi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Öykülerinin Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Açıdan İncelenmesi. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: modern öykünün yapısı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modern Öykü. 2013-2015

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Ahmet Yesevi Başarı Ödülü. 2016

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2021

(I-18) Ulusal Hakemsiz Makaleler

1-) Ahmet Haşim'in Poetikası. Türkiye. . 1992

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Edebiyat Topluluğu 4. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması. Türkiye. . 2016

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Türkiye. . 2017
2-) 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu. Türkiye. . 2017
3-) I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES). Türkiye. . 2015
4-) I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu. Nevşehir. . 2014
5-) I. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu. Türkiye. . 2014

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 4. Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Bilgi Şöleni. Nevşehir. . 2015
2-) 3. Türk Dili ve Edebiyatında Genç Yaklaşımlar Sempozyumu. Nevşehir. . 2014
3-) 2. Türk Dili ve Edebiyatında Genç Yaklaşımlar Sempozyumu. Nevşehir. . 2013
4-) Öykü Yazarlığı ve Anadolu Öyküleri Paneli. Türkiye. . 2012

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) USOS 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. İspanya. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Türk Dili Kurultayı. Türkiye. . 1990

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Babalar Sözü Sempozyumu. Kazakistan. . 2019

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Öykü Nasıl Okunur?. Türkiye. . 2021
2-) Milas 8. Sanat Edebiyat Günleri. Milas. . 2017
3-) "Kısa Öyküde Yöntem". Türkiye. . 2017
4-) Edebiyata Felsefeden Bakmak. Isparta. . 2017
5-) Kısa Öyküde Yöntem Üzerine (söyleşi). Türkiye. . 2017
6-) Mehmet Akif ve İstiklal Marşı paneli. Türkiye. . 2016
7-) Mehmet Akif ve İstiklal Marşı (Muğla MYO konferans). Türkiye. . 2016
8-) Yahya Kemal Beyatlı Paneli. Türkiye. . 2016
9-) 9. Fethiye Festivalinde "Kısa Öykü" adlı konuşma. Türkiye. . 2016
10-) Milas 7. Sanat Edebiyat Günleri. Milas. . 2016
11-) Edebiyat ve Ahlak. Muğla. . 2015
12-) Şiir Her Zaman (söyleşi). Muğla. . 2015
13-) Popüler Edebiyat Dergileri. Nevşehir. . 2013