Personel

Bilgisayar İşletmeni ÖMER KARA
Bilgisayar İşletmeni
Ömer Kara
@ E-posta
omerkara@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi