Personel

Doktor Öğretim Üyesi İBRAHİM ÖNDER YENİÇERİ
Doktor Öğretim Üyesi
İbrahim Önder Yeniçeri
@ E-posta
onderyeniceri@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5232

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik 26.02.2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Circle of Willis variations and artery diameter measurements in the Turkish population. Folia Morphol (Warsz)

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Yeniçeri Emine Neşe, Birlik Ahmet Merih, Çullu Neşat, Birlik Bilge, 2017. Focal myositis: a rare case report. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
2-) Çullu, N., Yeniçeri, O., Deveer, M., Tetiker, H., 2014. Inferior vena cava hypoplasia with right hepatic vein and accessory inferior hepatic vein shunt. Folia Morphologica (Poland)

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Özşeker Burak, Yeniçeri Emine Neşe, 2019. The accuracy of 3T magnetic resonance cholangiopancreatography in suspected choledocholithiasis. Polis journal of Radiology
2-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Çullu Neşat, 2019. Can unhanced MRI be an alternative fallowing incidentally discovered maningioma?. Health Care Academician Journal
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Dinç Elibol Funda, Çullu Neşat, 2019. Comparison of kidney densities of cases with urinary dilatation in unenhanced CT scan.. Polish Journal of Radiology
4-) Güney Bünyamin, Cetinoglu Yusuf Kenan, Çullu Neşat, Yeniçeri İbrahim Önder, 2018. Standardization and Optimization of Ultrasonographic Graf Method Used in Diagnosis of Developmental Hip Dysplasia. Health Care Academician Journal

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Beydilli Halil, Deveer Mehmet, Kılınç Rabia Mihriban, 2016. Fracture of the scapholunate coalition. j o u r n a l o f c l i n i c a l o r t h o p a e d i c s a n d t r a u m a
2-) Yeniçeri, Ö., Çullu, N., Deveer, M., Kılınç, R.M., 2015. Isolated Subscapular Muscle Rupture. Austin Journal of Radiology
3-) Yeniçeri, Ö., Çullu, N., Deveer, M., Kılınç, R.M., 2015. Persistent Trigeminal Artery Anomaly with Concomitant Basilar Artery Hypoplasia. Austin Journal of Radiology
4-) Deveer, M., Çullu, N., Beydilli, H., Sözen, H., Yeniçeri, Ö., Parlak, S., 2015. Spontaneous Retrobulbar Haematoma. Case reports in radiology
5-) Çullu, N., Deveer, M., Yeniçeri, Ö., Kalemci, S., 2015. Changes in the skeletal system and extramedullary hematopoiesis in a patient with thalassemia. Quantitative imaging in medicine and surgery
6-) Yeniçeri, Ö., Balcı, P., Neşat, N., Deveer, M., 2014. Gossipyboma in the Breast: A Rare Case Report. Journal of Medical Cases

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İmerci Ahmet, Aydoğan Nevres Hürriyet, Yeniçeri İbrahim Önder, 2017. A Comparison of Bone Mineral Density Measurements in Two Different Regions of Turkey. Türk Osteoporoz Dergisi
2-) Yeniçeri İbrahim Önder, Özcan Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, 2015. Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Kasap Burcu, Yeniçeri Emine Neşe, 2015. Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
4-) Ogurlu, Ö., Yeniçeri, Ö., Göktay, A., Tibet, G., 2000. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenmelerinde Renkli Doppler Ultrasıonografi ile Derin Ven Trombozu Sıklığı. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Tosun Kürşad, Balcı Yasemin, 2017. Medial klavikular epifizin rölatif alanı yaş tahmininde kullanılabilir mi?. Adli Tıp Dergisi
2-) Çullu Neşat, Yeniçeri İbrahim Önder, Kılınç Rabia Mihriban, 2016. The Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging in Hepatic Hydatid Cysts. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Yeniçeri Emine Neşe, Kılınç Rabia Mihriban, Deveer Mehmet, Canbek Umut, 2015. DİZ PATOLOJİLERİ TANISINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ETKİNLİĞİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Çullu Neşat, Yeniçeri İbrahim Önder, Akbaba Gülhan, Deveer Mehmet, Kılınç Rabia Mihriban, Şahin Cem, 2015. HIPOTIROIDIZMLI OTOIMMUN TIROIT HASTALARINDA ERKEN ATEROSKLEROZUN DEĞERLENDIRILMESI. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
5-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Yeniçeri Emine Neşe, Kılınç Rabia Mihriban, Deveer Mehmet, Canbek Umut, 2015. PATELLOFEMORAL UYUM VE PATELLA TİPİ İLE KONDROMALAZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
6-) Çullu, N., Yeniçeri, Ö., Akbaba, G., Deveer, M., Kılınç, R.M., Şahin, C., 2015. EVALUATION OF EARLY ATHEROSCLEROSIS IN AUTOIMMUNE THYROID PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
7-) Çullu Neşat, Kalemci Serdar, Özbay Bülent, Yeniçeri İbrahim Önder, Deveer Mehmet, 2014. Astımlı Yetişkin Hastalarda Erken Aterosklerozun Değerlendirilmesi. Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Kasap Burcu, Çullu Neşat, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Primary Pelvic Cyst Hydatic: A Case Report. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Akçay Gürbüz, Ertürk Nazile, Köş Aynur, Zeybek Arife, Yeniçeri İbrahim Önder, 2017. Fibrinolysis Treatment for Parapneumonic Pleural Effusion with Intrapleural Tissue Plasminogen Activator. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, 2017. Spontan Gelişmiş Nontravmatik Süperfisiyal Temporal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, İğci Enis, 2018. Otoimmun tiroid hastalıklarında renkli doppler ultrasonografinin ayırıcı tanıdaki etkinliği. 1st International HealthSciences and Life Congress
2-) Deveer, M., Deveer, R., Çullu, N., Yeniçeri, Ö., Sivrioğlu, A.K., 2016. The added value of diffusion-weighted MRI in diagnosis of polycystic ovary syndrome: a preliminary study. ECR 2016

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güney Bünyamin, Yeniçeri İbrahim Önder, Akçay Gürbüz, Onat Şeyda, 2019. Serebellar proton MR spectroscopy findings in Down Syndrome Children. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası katılımlı 28.Yıl Yıllık Toplantısı
2-) Ortanca Arif, Cengiz Nurcan, Yeniçeri İbrahim Önder, Hakan Nilay, Topal Yaşar, Ertürk Nazile, Tarhan Hüseyin, 2019. [S-32]Konjenital Üriner Sistem Genişlemesinin Tanı ve Tedavisinde Farklı Sınıflandırma Sistemlerinin Rolü. 10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2019, Bodrum
3-) Güney Bünyamin, Özdemir Murat Yunus, Yeniçeri İbrahim Önder, 2019. Examination standardization an quality study for mr imaging.. The international medical congress of İzmir Democracy University, İMCİDU’19
4-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Azık Mehmet Fatih, Çullu Neşat, 2019. Beta talasemi major olgularının serum ferritin düzeyleri ile T2 ve ADC ölçümlerinin korelasyonu.. TMRD 24. Yıllık uluslararası katılımlı bilimsel toplantısı.
5-) Güney Bünyamin, Yeniçeri İbrahim Önder, Doğan Emrah, 2019. SEREBRAL KAVERNÖZ MALFORMASYON TANISINDA SWI ve GRE T2 GÖRÜNTÜLEME 3 Tesla Deneyimimiz. TMRD 24. Yıllık uluslararası katılımlı bilimsel toplantısı.
6-) Yeniçeri İbrahim Önder, Akçay Gürbüz, Güney Bünyamin, 2019. Karaciğer fokal lezyonlarında difüzyon ağırlıklı görüntüleme.. 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi.
7-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Dinç Elibol Funda, Çullu Neşat, 2018. COMPARISON OF KIDNEY DENSITIES OF CASES WITH URINARY DILATATION IN UNENHANCED CT SCAN. XVI. Balkan Congress of Radiology
8-) Güney Bünyamin, Yeniçeri İbrahim Önder, Akçay Gürbüz, Çullu Neşat, 2018. Proton (H-MRS) MR SPECTROSCOPIC BRAIN METABOLITE PROFILE OF CHILDREN WITH ADOLESCENT AGE GROUP DOWN SYNDROME. XVI. Balkan Congres of Radiology, ESOR COURSE, 04-06 October 2018, PINE BAY HOTEL CONGRESS CENTER, KUŞADASI, TURKEY
9-) Gökçe Nida, Yeniçeri İbrahim Önder, Yüksel Gamze, 2018. Estimation of Bone Age from Radiological Images with Soft Computing methods. 11th international statistic days conference
10-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Özşeker Burak, Yeniçeri Emine Neşe, 2018. The accuracy of 3T magnetic resonance cholangiopancreatography in suspected choledocolithiasis. Turkish Society of magnetic resonance 23rd annual meeting
11-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Güney Bünyamin, 2018. Can unenhanced MRI be an alternative fallowing incidentally discovered meningioma. Turkish Society of magnetic resonance 23rd annual meeting
12-) Dinç Elibol Funda, Yeniçeri İbrahim Önder, 2018. THE EFFECT OF PRACTICE ON COMPATIBILITY OF STRAIN RATIO MEASUREMENTS IN SONOELASTOGRAPHY OF BREAST LESIONS. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Ada Emel, Akman Fadime, Güneri Ataman, 2001. Hipofarenks tümörlerinin yayılım paterninin araştırılması. 22.Türk Radyoloji Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dinç Elibol Funda, Yeniçeri İbrahim Önder, Elibol Cenk, 2018. NORMAL BEYİN GRİ VE BEYAZ CEVHER ADC DEĞERLERİNE YAŞIN ETKİSİ: 3 TESLA MRG BULGULARI. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, 2016. WİLLİS POLİGONUNDA VARYASYONLAR VE POLİGON ARTERLERİNDE KALİBRASYONLAR. TMRD-2016

Verdiği Dersler

YZ5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi*