Personel

Prof.Dr. ÖNDER YILDIRIM
Prof.Dr.
Önder Yıldırım
@ E-posta
onderyildirim@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1891

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Önder, Cantaş İsmail Berat, 2023. Is the Nutritional Composition of Safflower Oilseed Meal Sufficient for Alternative or Complementary Aqua Feeds-raw Material?. Journal of Agricultural Sciences (Tarim Bilimleri Dergisi)
2-) Kızıloğlu Ümmühan, Yıldırım Önder, Cantaş İsmail Berat, 2023. Use of Coontail as a natural phytoremediation feed additive for common carp. Oceanological and Hydrobiological Studies
3-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2020. Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters. Journal of Chemistry
4-) Yıldırım Önder, Acar Ümit, 2016. Defatted Peanut Meal Arachis hypogea as aComplementary Protein Source in Diets forMozambique Tilapia Oreochromis mossambicus Fry and Effect on Fatty Acid Composition. Pakistan J. Zool.
5-) Yıldırım Önder, Güroy Derya, 2015. Effects of dietary olive pomace meal levels on growth performance feed utilization and bio economic analysis of juvenile tilapia Tilapia zillii. Romanian Biotechnological Letters
6-) Tuba Çatlı, Yıldırım Önder, Türker Ali, 2015. The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
7-) Gültepe, N., Acar, Ü., Kesbiç, O.S., Yılmaz, S., Yıldırım, Ö., Türker, A., 2014. Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus.. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
8-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Türker, A., Sunar, M.C., Kesbiç, O.S., 2014. Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus). Pakistan Journal of Zoology
9-) Acar Ümit, Türker Ali, Bulut Musa, Yıldırım Önder, Yılmaz Sevdan, Kesbiç Osman Sabri, 2013. The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire. Iranian Journal of Fisheries Sciences
10-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Türker, A., Sunar, M.C., Yılmaz, S., 2013. The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio). The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh
11-) Türker, A., Yıldırım, Ö., 2011. The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater. Afr. J. Biotechnol.
12-) Türker Ali, Yıldırım Önder, 2011. Interrelationship of photoperiod with growth performance and feeding of seawater farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Turk. J. Fish. Aquat. Sci
13-) Yıldırım, Ö., Türker, A., Şenel, B., 2009. Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry. Fresen. Environ. Bull.
14-) Yıldırım, Ö., Türker, A., Ergün, S., Yiğit, M., Gülşahin, A., 2009. Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. . Afr. J. Biotechnol.
15-) Yıldırım, Ö., Ergün, S., Yaman, S., Türker, A., 2009. Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Kafkas Univ Vet Fak Derg
16-) Yıldırım, Ö., Karaçuha, A., 2008. Effect of Salinity on Growth Performance and Survival Rate of Aphanius chantrei (Galliard, 1895). Journal of Applied Ichthyology
17-) Yıldırım, Ö., 2008. Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. . Turk. J. Fish. Aquat. Sci.
18-) Yıldırım, Ö., Karacuha, A., 2007. A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae. Acta Tropica

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Çantaş, İ.B., 2014. Balık Yemlerinde Kullanılan Yem Katkı Maddeleri. Journal of FisheriesSciences.com
2-) Yıldırım Önder, Değirmenci Ali, Kocaman Esat Mahmut, 2002. Albino ve Normal Pigmentli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yem Değerlendirme, Büyüme ve Et Kaliteleri Bakımından Karşılaştırılması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg.

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Önder, Okumuş İbrahim, 2004. Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri. Su Ürünleri Dergisi
2-) Korkut Ali Yıldırım, Yıldırım Önder, 2003. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları. Su Ürünleri Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2022. Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerinin İncelenmesi. Acta Aquatica Turcica
2-) Aydın İlker, Yıldırım Önder, Topçuoğlu Kıvanç, Yapıcı Sercan, 2022. Recent Update on the Distribution of Alien and Neonative Fishes in the Aegean Sea. Marine Science and Technology Bulletin
3-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2021. Türkiye’de Avrupa Deniz Levreği ve Çipura Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerine Yakından Bir Bakış. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences
4-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2020. Deniz Levreği ve Çipura Yemlerinde Totoks Değerlerinin Zamana Bağlı Değişimi Üzerine BirAraştırma. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES
5-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2019. Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerin çevreye etkisinin azaltılması (Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
6-) Yapıcı Sercan, Yıldırım Önder, 2017. First record of Pterois volitans (Linnaeus, 1758) from the Aegean Sea. International Journal of Science and Research Methodology
7-) Yıldırım Önder, Acar Ümit, Çantaş İsmail Berat, 2014. BALIK YEMLERİNDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ. Journal of FisheriesSciences.com
8-) Yıldırım Önder, Korkut Ali Yıldırım, 2004. Effect of aquafeeds on the environment Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım, Ö., Mazlum, M.D., Güllü, K., 2002. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalığının (O. mykiss W.,1792) Beslenmesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Balıkların Biyo-Ekonomisine Üzerine Etkisi. Y.Yıl Üniv., Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
2-) Yıldırım, Ö., Çelikkale, M.S., Korkut, A.Y., Hoşsu, B., 1999. Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları. Ege Üniv.Su Ürünleri.Fak., Su Ürünleri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., 2013. Gökkuşağı Alabalığı, Avrupa Deniz Levreği ve Çipura İçin Alternatif Bitkisel Yağ Kaynakları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Çantaş, İ.B., Türker, A., 2013. Farklı Renklerdeki Yemlerin Mozambik Tilapia (Oreochromis mossambicus) Larvalarının Büyüme Performansına Etkileri. Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
3-) Yıldırım, Ö., 2006. Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.
4-) Yıldırım, Ö., Okumuş, İ., 2004. Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
5-) Yıldırım, Ö., Korkut, A.Y., 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi
6-) Korkut, A.Y., Yıldırım, Ö., 2003. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları. Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi,

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım, Ö., Özdemir, N., 2008. Muğla İli Dalaman Havzası'ndaki içsu Kaynaklarının Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönünden Değerlendirilmesi. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi (SÜMDER)
2-) Yıldırım, Ö., 2007. Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Unu ve Yağı Kullanımına Bir Bakış . Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi (SÜMDER)
3-) Yıldırım, Ö., 1999. Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Açık Deniz (Off-Shore) Balıkçılığı. Hasad Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldırım, Ö., 2008. Türkiye ve AB’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TarımTürk Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yapıcı Melek, Meriç İlknur, Yıldırım Önder, Topçu Akasya, 2022. IMPACTS OF SYNTHETIC PROGESTINS ON AQUATIC ECOSYSTEM. 3. BASKENT International Conference on Multidisciplinary Studies
2-) Meriç İlknur, Yıldırım Önder, Demir Ayşe Nilsun, 2015. Bio Economic Analysis Of Diets Comprised Of Sunflower Seed Meal As A Substitution Of Fish Meal In Carp. AQUACULTURE EUROPE 15
3-) Yıldırım, Ö., Erdem, M., Özdemir, N., 2007. The Evaluation Lagoon of Köyceğiz Lake for Aquaculture. 1st Symposium for Protection of natural lakes in Republic of Macedonia,
4-) Özdemir, N., Yıldırım, Ö., Yılmaz, F., Yorulmaz, B., 2007. Present situation of environmental problems in the protected basin of Köyceğiz Lagoon and Protection Strategies. 1st Symposium for Protection of natural lakes in Republic of Macedonia,

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kızıloğlu Ümmühan, Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2019. Aynalı Sazan Yeminde Tilki Kuruğunun (Ceratophyllum demersum) Kullanımı. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2018. Balık Yemlerinin Çevreye Etkinin Azaltılmasında Alternatif Yöntemler. IMSEC 2018 3th International Mediterrenean Science and Engineering Congress
3-) Yıldırım Önder, 2016. Dünya ve Türkiye'de Balık Unu-Yağı Endüstrisi ve Geleceği. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
4-) Meriç, İ., Yıldırım, Ö., Demir, N., 2015. Meriç, İ., Yıldırım, Ö., Demir, N., 2015. Bio-Economic Analysis Of Diets Comprised Of Sunflower Seed Meal As A Substitution Of Fish Meal In Carp.. AQUA 2015
5-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Türker, A., Sunar, M.C., Kesbiç, O.S., 2013. Effects of total replacement of fish oil by peanut oil in the diets of common carp (Cyprinus carpio). The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus
6-) Gülşahin, N., Tarkan, A.N., Yıldırım, Ö., İşinibilir Okyar, M., 2009. Present Status of Phyto-Zooplankton Organisms in Fish Culturing of Turkey. 1st Conference of Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes
7-) Yıldırım, Ö., Erdem, M., Türker, A., Bolel, B., 2008. A model county for European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) culturing in the earth-pond: Milas-Muğla. Symposium on Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture
8-) Erdem, M., Yıldırım, Ö., Türker, A., Bolel, B., 2008. A study on demographic structure of trout farmer workers in Fethiye region at Muğla. Symposium on Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture . Symposium on Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture
9-) Yıldırım, Ö., Çelikkale, M.S., Erkebay, C., Kurtoğlu, İ.Z., 1998. Possibility of Feeding Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) with fish Monger By-Products. Proceedings of First International Symposium on Fisheries and Ecology
10-) Değirmenci, A., Çelikkale, M.S., Okumuş, İ., Erkebay, C., Yıldırım, Ö., Kurtoğlu, İ.Z., Başçınar, N., 1998. Comparison of Growth, Food Intake and Conversion in Normal and Albino Varieties of Rainbow Trout (Onchorynchus mykiss). Proceedings of First International Symposium on Fisheries and Ecology

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2017. Entegre Multi-Tropik Akuakültür Sistemler. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), October 25-27, 2017, Adana/Turkey
2-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2016. Muğla ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan toprak havuz işletmelerinin mevcut durum analizi. 1st 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2018. RECOMMENDATIONS ON REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE FEEDS IN AQUACULTURE. 3rd International Congress on Applied Ichtyology and Aquatic Environment
2-) Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, 2018. Balıklar ekstrude yemlerdeki totox değerinden memnun mu?. 5. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
3-) Çördük Meryem, Yıldırım Önder, 2017. Organik Balık Yetiştiriciliğinde Türkiye. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Yıldırım Önder, 2016. Dünya ve Türkiye'de Balık Unu-Yağı Endüstrisi ve Geleceği. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
5-) Yıldırım Önder, 2016. Dünya ve Türkiye'de Balık Unu-Yağı Endüstrisi ve Geleceği. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
6-) Güllü, K., Yabanlı, M., Türker, A., Yıldırım, Ö., Özkoç, H.H., Gökçe, N., Tezel, R., Yozukmaz, A., Acar, Ü., Çantaş, İ.B., Özdal, İ., Urçuk, H., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Yıldırım, Ö., Canibey, S., 2014. Yem Üretim Teknolojilerinin Bazı Besin Maddeleri Üzerine Etkileri (Effects of Feed Manufacturing Technologies on Aquafeed: A Nutritional Approach) . III. Balık Besleme Çalıştayı
8-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Türker, A., Sunar, M.C., Kesbiç, O.S., 2013. Tilapia (Oreochromis mosssambicus) Yemlerinde Balık Unu Yerine Yerfıstığı Ununun Kullanılma Potansiyeli. . Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu
9-) Yıldırım, Ö., 2012. Türkiye Su Ürünleri Yem Sektörü ve Geleceği. II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
10-) Yıldırım, Ö., 2011. Türkiye balık yemi sektörünün mevcut durumu ve sürdürülebilirliği. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Çoker, T., Yıldırım, Ö., Güllü, K., Acar, Ü., Perktaş, M., Döndü, M., 2011. Muğla İli Balık Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VII. Öğrenci Kurultayı

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çantaş, İ.B., Yıldırım, Ö., 2015. Farklı Oranlarda Aspir Küspesi ve Mikrobiyal Fitaz Eklenen Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı Balıklarının Büyüme Performansı Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Türker, A., Hacisa, M., Çantaş, İ.B., 2013. Muğla İli Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Miktar ve Ekonomik Bakımdan Türkiye'deki Yeri. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu
3-) Yıldırım, Ö., Acar, Ü., Çantaş, İ.B., 2013. Yem Renginin Mozambik Tilapia (Oreochromis mossambicus) Larvalarının Büyüme Performansına Etkileri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Çatlı, T., Türker, A., Yıldırım, Ö., Acar, Ü., 2012. Farklı Müzik Türlerinin Kalkan Balığının (Psetta maeotica, Pallas 1814) Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
5-) Yıldırım, Ö., Karakaş, Ö., Yanık, T., 2011. Muğla ve Aydın’daki tatlı su ve denizel kuluçkahanelerinin mevcut durumları. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
6-) Yıldırım, Ö., Karaböcek, U., Türker, A., 2011. Muğla-Milas ilçesindeki toprak havuzlarda çipura ve levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Yıldırım, Ö., Yıldız, A., Türker, A., 2011. Türkiye’de bazı illerde (Muğla, Tokat) gökkuşağı alabalığı yetiştiricilik işletmelerinin mevcut durumu, yapısal ve biyoekonomik analizi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
8-) Yıldırım, Ö., Türker, A., Gürsel, G., 2009. Çipura ve Levrek Yetiştiriciliğinde iki Lider Ülke: Yunanistan- Türkiye. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
9-) Yıldırım, Ö., Tekinay, A.A., Türker, A., Güroy, D., Şenel, B., 2009. Yemdeki Pirina Seviyelerinin Tilapia (Tilapia zillii) Yavrularinin Büyüme Performansi, Yem Değerlendirmesi Üzerine Etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
10-) Baygar, T., Yıldırım, Ö., 2009. Antioksidantların Balıklardaki Oksidatif Stres ile İlişkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Yıldırım, Ö., Gürsel, G., 2009. Su Ürünleri Üretiminin Türkiye Ekonomisine Olan Katkısı. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
12-) Yıldırım, Ö., Türker, A., 2009. Balık Beslemede Kullanılan Bazı Hammaddeler ve Biyo-Kimyasal Özellikleri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
13-) Karakurt, Ö., Türker, A., Yıldırım, Ö., 2008. Ege Bölgesi Muğla Fethiye Yöresinde Tatlı Suda Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu
14-) Tekinay, A.A., Yıldırım, Ö., Güroy, D., Güroy, B., 2007. Akarsu Alabalık Üretim İşletmelerinde Atık Yönetimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
15-) Yıldırım, Ö., 2007. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2017. Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi Metodu İle Akuakültürün Çevresel EtkilerininDeğerlendirilmesi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, Gökçe Nida, Yabanlı Murat, Özkoç Hatice Hicret, Türker Ali, Yıldırım Önder, Çantaş İsmail Berat, Urçuk Hüseyin, 2016. Eşen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürüdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma/. Yayın Evi: Can Gözde Matbaa Editör Adı: Kenan GÜLLÜ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldırım Önder, Yeşilkaya Özgür, 2023. Su Ürünleri Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler/Muğla İli İçsu ve Denizel Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinin Yapısal, Yetiştiricilik Parametreleri ve İstihdam Analizi. Yayın Evi: Serüven Yayınevi Editör Adı: Prof.Dr. Aysel ŞAHAN
2-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2022. Su Ürünlerinde Modern Perspektifler/SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİTOREMEDİASYONUN ÖNEMİ. Yayın Evi: Iksad Publications Editör Adı: Boran KARATAŞ
3-) Çantaş İsmail Berat, Yıldırım Önder, 2022. ADVANCES IN AQUACULTURE AND FISHERIES RESEARCH/AN ALTERNATIVE FEED SOURCE FOR SUSTAINABLE AQUACULTURE: BLACK SOLDIER FLY (Hermetia illucens). Yayın Evi: İKSAD Editör Adı: KOP, Aysun; KARATAŞ, Boran
4-) Yıldırım Önder, 2021. Muğla Kent Ekonomisi/Muğla’da Su Ürünleri (Balıkçılık ve Yetiştiricilik). Yayın Evi: Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti. Editör Adı: Bahar, Ozan ;AVCI, Mehmet
5-) Çördük Meryem, Yıldırım Önder, 2021. ORGANIC AGRICULTURE PLANT & LIVESTOCK PRODUCTION/ORGANIC AQUACULTURE. Yayın Evi: İKSAD YAYINEVİ Editör Adı: Assist. Prof. Dr. Gülen ÖZYAZICI;Assist. Prof. Dr. Hülya HANOĞLU ORAL

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) ANNALS OF ANIMAL SCIENCE. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) PeerJ. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Agricultural Sciences. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) AQUACULTURE RESEARCH. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Applied Aquaculture. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Turkish Journal of Aquatic Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Turkish Journal of Aquatic Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Pakistan Journal of Zoology. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Pakistan Journal of Zoology. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Turkish Journal of Aquatic Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2011. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Aquatic Sciences and Engineering. 2022. Hakemlik Sayısı:
3-) Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Acta Aquatica Turcica. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Turkish Journal of Agriculture. 2022. Hakemlik Sayısı:
6-) Aquaculture Studies. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Marine Reports. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
9-) PLOS Sustainability and Transformation. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Aquaculture Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences . 2019. Hakemlik Sayısı: 2
17-) Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Journal of Agriculture and Ecology Research International. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Asian Journal of Research in Zoology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Asian Food Science Journal . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Asian Journal of Advances in Agricultural Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Asian Research Journal of Agriculture. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
23-) Journal of Experimental Agriculture Internatioanal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
25-) AQUATIC SCIENCES and ENGINEERING . 2019. Hakemlik Sayısı:
26-) AQUATIC RESEARCH. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
27-) Aquaculture Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
28-) Journal of Advances in Biology Biotechnology. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
29-) Open Journal of Modern Hydrology. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
30-) GEO-MARINE LETTERS. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
31-) Bioflux. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
32-) Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
33-) Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation - International Journal of the Bioflux Society. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
34-) Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation - International Journal of the Bioflux Society. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
35-) Global Science Research Journals. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
36-) Global Science Research Journals. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
37-) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science. 2016. Hakemlik Sayısı: 3
38-) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science. 2016. Hakemlik Sayısı: 3
39-) Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
40-) American Journal of Experimental Agriculture . 2014. Hakemlik Sayısı:
41-) Advances in Research . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
42-) Nobel International Journals. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) AQUATIC ANIMAL REPORTS. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. International Journal of Zoology and Research.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Fisheries and Aquaculture.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Fisheries and Aquaculture.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. International Journal of Zoology and Research.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2021. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. American Journal of Marine Research and Reviews.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. International Journal of Zoology and Research (IJZR).
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Global Journal of Fisheries and Aquaculture.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Global Journal ofFisheries and Aquaculture.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Aquaculture Aquarium Conservation Legislation International Journal of the Bioflux Society.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Fisheries and Aquaculture.

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Feed Planet.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
3-) Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) Defatted Peanut Meal Arachis hypogea as aComplementary Protein Source in Diets forMozambique Tilapia Oreochromis mossambicus Fry and Effect on Fatty Acid Composition - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
10-) Interrelationship of photoperiod with growth performance and feeding of seawater farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerin çevreye etkisinin azaltılması (Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
13-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
15-) Effects of dietary olive pomace meal levels on growth performance feed utilization and bio economic analysis of juvenile tilapia Tilapia zillii - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
18-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
20-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
21-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
22-) The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
23-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
24-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
25-) Interrelationship of photoperiod with growth performance and feeding of seawater farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
26-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
27-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
28-) The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
29-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
30-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) Effect of Salinity on Growth Performance and Survival Rate of Aphanius chantrei (Galliard, 1895) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
34-) Effects of dietary olive pomace meal levels on growth performance feed utilization and bio economic analysis of juvenile tilapia Tilapia zillii - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
35-) Defatted Peanut Meal Arachis hypogea as aComplementary Protein Source in Diets forMozambique Tilapia Oreochromis mossambicus Fry and Effect on Fatty Acid Composition - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
36-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
37-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
38-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
39-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
40-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
41-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
42-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
43-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
44-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
45-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
46-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
47-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
48-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
49-) Effect of Salinity on Growth Performance and Survival Rate of Aphanius chantrei (Galliard, 1895) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
50-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
51-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
52-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
53-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
54-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
55-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
56-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
57-) The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
58-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
59-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
60-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
61-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
62-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
63-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
64-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
65-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
66-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
67-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
68-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
69-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
70-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
71-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
72-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
73-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
74-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
75-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
76-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
77-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
78-) Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
79-) Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
7-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
14-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
20-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) The effects of partial or total replacement of fish oil by unrefined peanut oil on growth performance and body chemical composition of Common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye’de Avrupa Deniz Levreği ve Çipura Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerine Yakından Bir Bakış - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Albino ve Normal Pigmentli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yem Değerlendirme, Büyüme ve Et Kaliteleri Bakımından Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) The effect of different tempos of music during feeding on growth performance chemical body composition and feed utilization of turbot Psetta maeotica Pallas 1814 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
11-) Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerin çevreye etkisinin azaltılması (Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
20-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
21-) Balıkhane Artıklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Beslenmesinde Kullanım Olanakları - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) The effect of feeding frequency on growth performance and body composition in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in cold seawater - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
7-) Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Interrelationship of photoperiod with growth performance and feeding of seawater farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Use of Coontail as a natural phytoremediation feed additive for common carp - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
10-) Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
11-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Effects of dietary olive pomace meal levels on growth performance feed utilization and bio economic analysis of juvenile tilapia Tilapia zillii - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Effects of Dietary Tribulus terrestris Extract Supplementation on Growth, Feed Utilization, Hematological, Immunological and Biochemical Variables of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Effects of Replacing Fish Meal with Peanut Meal (Arachis hypogaea) on Growth, Feed Utilization and Body Composition of Mozambique Tilapia Fries (Oreochromis mossambicus) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerin çevreye etkisinin azaltılması (Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) The effect of dietary soybean meal on growth nutrient utilization body composition and some serum biochemistry variables of two banded seabream Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
20-) A Preliminary Study on Determination of Aphanius Chantrei’s Feeding Behaviour on Mosquito Larvae - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
21-) Supplementation of Microbial Phytase with Safflower Meal inRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): The Effects on Growth,Digestibility, Environmental, and Serum Biological Parameters - Atıf Yılı: -1 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
2-) Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Effects of Natural Zeolite (Clinoptilolite) Levels in Fish Diet on Water Quality, Growth Performance and Nutrient Utilization of Tilapia (Tilapia zillii) Fry - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) BALIK YEMLERİNDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Effect of aquafeeds on the environment Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Effect of Salinity on Growth Performance and Survival Rate of Aphanius chantrei (Galliard, 1895) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fishmeal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Deniz Levreği ve Çipura Yemlerinde Totoks Değerlerinin Zamana Bağlı Değişimi Üzerine BirAraştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Effects of Two Seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a Feed Additive in Diets on Growth Performance, Feed Utilization, and Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerin çevreye etkisinin azaltılması (Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture) - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: RASYONA FARKLI ORANLARDA TİLKİ KUYRUĞU (Ceratophyllum demersum) İLAVESİNİN, AYNALI SAZAN BALIĞI (Cyprinus carpio L.,1758) YETİŞTİRİCİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ. Konu: Bu çalışmada, aynalı sazan balığı (Cyprinus carpio) rasyonuna farklı oranlarda bir makroalg türü olan Ceratophlyllum demersum (Tilki kuyruğu)’nun katılmasının, balıkların büyüme, yem değerlendirme, yem tüketimi ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi araştırılmıştır.. Ümmühan-Kızıloğlu. 2019
2-) Tez Adı: MUĞLA’DAKİ DENİZ BALIKLARI KULUÇKAHANELERİN MEVCUT DURUMU ve SORUNLARI. Konu: Bu çalışmanın konusu, Muğla ilinde bulunan 12 adet deniz kuluçkahanelerin mevcut durumu ve sorunlarını yerinden tespit etmek oluşturmuştur. Elde edilen bilgiler ışığında, kuluçkahanelerin en az 10 milyon ve en fazla 80 milyon adet yavru kapasitede oldukları saptanmıştır.. Ömer -KARAKAŞ. 2019
3-) Tez Adı: Türkiye’de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. Konu: Türkiye’de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. Meryem-Çördük. 2016
4-) Tez Adı: Aspir Küspesi Unu İçerikli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine İlave Edilen Mikrobiyal Fitaz Enzimlerinin, Balıkların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirme ve Vücut Biyokimyasına Etkilerinin Araştırılması. Konu: Aspir Küspesi Unu İçerikli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine İlave Edilen Mikrobiyal Fitaz Enzimlerinin, Balıkların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirme ve Vücut Biyokimyasına Etkilerinin Araştırılması. İsmail Berat- ÇANTAŞ. 2015
5-) Tez Adı: Balık Yağı Yerine Farklı Oranlarda Pirina Yağı İlave Edilen Yemlerle Beslemenin Tilapia Balığı (Tilapia zillii) Yavrularının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. Konu: Türkiye’de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. Bahattin-Bolel. 2008

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. 2013-2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Kullanılan Balık Yemlerinin Biyokimyasal Özellikleri. 2021--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Balık Yemi Üretim Teknolojilerinin (Pres-Pelet ve Ekstruder-Pelet), Balık Yemlerin Biyokimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Gelişimi. 2014-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tilapya (Oreochromis mossambicus) balığı yemlerinde balık unu yerine yerfıstığı küspesinin kullanılmasının büyüme performansı, yem kullanımı ve vücut kompozisyonuna etkileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, BAP 2012/56. 2012-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinde Müziğin Büyüme ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi.. 2010-2011

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik. 2017
2-) SKV - 2013

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2023

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) JURİ ÜYELİĞİ-YENİDEN ATAMA. TÜRKİYE. . 2019
2-) YÖK-JURİ ÜYELİĞİ. TÜRKİYE. . 2019
3-) JURİ ÜYELİĞİ-ATAMA. TÜRKİYE. . 2017
4-) JURİ ÜYELİĞİ-ATAMA. TÜRKİYE. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Balık Besleme ve Yem Teknolojsi. Türkiye. . 2023
2-) 20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU. TÜRKİYE-MERSİN. . 2019
3-) V.BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI. TÜRKİYE-ERZURUM. . 2018
4-) 19.SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU. TÜRKİYE-SİNOP. . 2017
5-) IV. BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI. TÜRKİYE-ADANA. . 2016
6-) III. BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI. TÜRKİYE-İZMİR. . 2014
7-) II. BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI. TÜRKİYE-YALOVA. Türkiye. 2012

Verdiği Dersler

SÜM4008 2023-2024 Bahar

Seminer

SÜM4514 2023-2024 Bahar

Balık Yemleri ve Yapım Teknolojisi

SÜY5522 2023-2024 Bahar

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü ve Politikaları

SÜY5579 2023-2024 Bahar

Dünya ve Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Ekonomisi

SÜM3005 2023-2024 Güz

Balık Besleme

SÜM4003 2023-2024 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM4009 2023-2024 Güz

Alan Uygulamaları

SÜY5521 2023-2024 Güz

Balık Beslemede Alternatif Yem Hammaddeleri

SÜY5579 2023-2024 Güz

Dünya ve Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Ekonomisi

SÜY5521 2022-2023 Bahar

Balık Beslemede Alternatif Yem Hammaddeleri

SÜY5522 2022-2023 Bahar

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü ve Politikaları

SÜM3005 2022-2023 Güz

Balık Besleme

SÜM4003 2022-2023 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜY5578 2022-2023 Güz

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

SÜY5579 2022-2023 Güz

Dünya ve Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Ekonomisi