Personel

Doç.Dr. ONUR AKBULUT
Doç.Dr.
Onur Akbulut
@ E-posta
onurakbulut@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5403

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği

Doktora

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2019. Perceptions of tourism-related non-governmental organization (NGO) managers in Antalya. Worldwide Hospitality and Tourism Themes
2-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. Percepciones y actitudes de la población local hacia el turismo cinematográfico en el contexto del apego al lugar: Un estudio en la Provincia de Mugla, Turquía - Perceptions and Attitudes of Local People Toward Film Tourism within the Context of Place Attachment in Mugla Province-Turkey. Estudios y Perspectivas en Turismo
3-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2018. Battlefield Tourism: An Examination of Events Held by European Institutions and Their Websites Related to Battlefields. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
4-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. Reflections of Hajj and Umrah Pilgrimage on Religious Stores in Mugla-Turkey. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage
5-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2017. How Visible Are Sacred Sites Online? : Availability of European sacred site websites. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage
6-) Aksu Ahmet Akın, Elif Özkara, Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2004. Evaluating the Incentive Tourism Potential of Antalya Region Turkey A Research in Antalya Region Estudios y Perspectivas en Turismo. Estudios y Perspectivas en Turismo

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, Bahar Mehmet, 2019. Kırsal Turizmde Uluslararası Pazarlama Yapılanmalarına Örnek: Eurogites Web Sitesi. IRTAD -International Rural Tourism and Development Journal
2-) Akbulut Onur, 2019. A Comparison of the Cultural Heritage Management in the European Union Countries. Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal
3-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2019. Avrupa Destinasyonunda Kültür Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
4-) Akbulut Onur, 2018. A Criticism of Contemporary Mass Tourism By Historical Analogic Approach. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
5-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2015. Tourism Destination Competitiveness The Case of Dalyan Turkey. International Journal of Business, Humanities and Technology
6-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2013. Synopsis of Izmir Regional Plan and Interpretations About Tourism in Izmir. Romanian Economic and Business Review (REBE)

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akdemir Ruşen, Akbulut Onur, 2019. Yeşil Pazarlama Stratejilerinin Rekabet Avantajına Etkisinin İncelenmesi: Muğla İlinde Yer Alan 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. Savaş Alanları Turizmi: Birleşik Krallık (İngiltere) Savaş Alanları Kaynak Merkezi (UK Battlefield Resource Center) Örneği ve Kurtuluş Savaşı Savaş Alanları Turizm Potansiyeli. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. KOBİ Kapsamındaki Konaklama İşletmelerinde (Belediye Belgeli ve 1, 2, 3 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri) Kuramsal Çevrimiçi Müşteri Memnuniyeti: Ortaca Hürpedal Festivali Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
4-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. Kültürel Miras Turizmi Olarak Savaş Alanları Turizmi: Türkiye’de Yer Alan Savaş Anıtlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2018. Türk Dünyası Sürdürülebilir Turizm Destinasyonlarında Kullanılabilecek Ağ Örneği. Journal of Turkish Studies
6-) Akbulut Onur, 2018. Okul Gezileri Konusunda Öğretmenlerin Algılamaları: Fethiye İlçesi Örneği. Journal of Turkish Studies
7-) Artun Cemal, Akbulut Onur, 2015. Yönetsel Bir Olgu Olarak Sürdürülebilir Turizm Fethiye’deki Yerel Yönetim ve Sivil ToplumKuruluşlarının Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akbulut Onur, 2012. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksinin Sarıgerme’de Faaliyet Gösteren Beş Yildizli Otellerin Müşterileri Üzerinde Uygulamasi. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi.

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, Bahar Mehmet, 2019. Kırsal Turizmde Uluslararası Pazarlama Yapılanmalarına Örnek: Eurogites Web Sitesi. III. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Akbulut Onur, 2018. Savaş Alanları Turizmi: Şafak Ayini (Anzak Günü) Örneği. C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2017. An Introduction to Video Game Induced Battlefield Tourism: Reenactment of World War I Battles in Video Games. CONTEMPORARY TOURISM – TRADITIONS AND INNOVATIONS Sofia
4-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, Çelik Yetim Ayşe, 2016. Residents’ Attitudes Toward Screen Tourism: A Case Study Of Bozuyuk, Mugla-Turkey. The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, CzechRepublic (The 7th MAC in Prague 2016)
5-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2014. Synopsis of Izmir Regional Plan and Interpretations about Tourısm in Izmir. International Journal of Arts SciencesMultidisciplinary conferences in a ”study abroad” formatBarcelona
6-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2013. Festivals within the Context of Event Tourism and A Research About Social Impacts of Antalya Altın Portakal Film Festival on Residents. 5th International Scientific Coneference Tourism Trends and Advances in the 21st Century
7-) Aktaş Ahmet, Akbulut Onur, 2012. The New Progresses of Tourism Education in Turkey. 5th International Colloquium on Tourism Leisure
8-) Topaloğlu Cafer, Akbulut Onur, 2012. European Customer Satisfaction Index Scale Compatibility Application in Five Star Hotels of Antalya. 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing Management Conference (AHTMMC), Corfu, Yunanistan.
9-) Ehtiyar Vesile Rüya, Akbulut Onur, 2008. A Research Aimed at Professional Problems and Find Solutions of Profesional Tourist Guides in Aegean Region of Turkey. 4th International Conferance on Tourism of the University of Aegean, Rodos, Yunanistan.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2019. An Application of Mountain Destination Innovativeness Model (MDIM) in Babadag Mountain-Paragliding Destination of Fethiye District of Mugla Provincein Turkey. International Mountain Conference 2019
2-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. An Examination Of The Battles (1910-1922) Between Turkish And Opposite Partıes with Site Sacralisation Theory. Transborder Commemoration Routes and Rituals
3-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. The Tourism Potential Of Balkan Wars’ (1912-1913) Battlefields: A Comparison Of Turkey and Bulgaria. Transborder Commemoration Routes and Rituals
4-) Akbulut Onur, 2018. Battlefield Tourism and Reenactment of Battles: 946th Anniversary Celebrations of the Victory of Battle of Manzikert. Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
5-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2017. Problems Faced in the Development Process of Tourism in Turkey: the Case of Antalya. CONTEMPORARY TOURISM – TRADITIONS ANDINNOVATIONS SOFIA
6-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2016. How Visible Are Sacred Sites Online? Availability of European Sacred Site Websites. 8. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage Conference (IJRTP)
7-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2013. The Case of Branding the Memory of Turkish National Independence War in Gallipoli – Canakkale. Post-Conflict, Cultural Heritage and Regional Development
8-) Aktaş Ahmet, Akbulut Onur, 2008. Evaluation of Organizational Communication by Four and Five Star Hotels Staff in Sarıgerme. 19th Biennial International Congress Tourism Hospitality Industry, Opatija, Hırvatistan.

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akdemir Ruşen, Akbulut Onur, 2018. Yeşil Pazarlama Stratejilerinin Rekabet Avantajına Etkisinin İncelenmesi: Muğla İli Örneği. 19. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Çelik Yetim Ayşe, Akbulut Onur, 2015. Fethiye’de Yamaç paraşütü Aktivitesinin Sürdürülebilirliği ve Rekabetçilik Analizi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
3-) Artun Cemal, Akbulut Onur, 2015. Yönetsel Bir Olgu Olarak Sürdürülebilir Turizm Fethiye’deki Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
4-) Akbulut Onur, Topaloğlu Cafer, 2011. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksinin Antalya’da Faaliyet Gösteren Beş Yildizli Otellerin Müşterileri Üzerinde Uygulamasi. 12. Ulusal Turizm Kongresi Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Düzce.

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2019. Spiritual and Religious Tourism - Motivations and ManagementCABI Religious Tourism and Pilgrimage Series/Chapter 16: Inbound and Outbound Religious Tourism in Turkey. Yayın Evi: CABI Publishing Editör Adı: Ruth Dowson, Jabar Yaqub, Razaq Raj
2-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2018. Traditions and Innovations in Contemporary Tourism/Problems Faced in the Development Process of Tourism in Turkey:The Case of Antalya. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Marinov Vasil, Vodenska Maria, Assenova Mariana and Dogramadjieva Elka
3-) Ekin Yakın, Akbulut Onur, 2018. International Event Management: Bridging the Gap between Theory and Practice/Event Management: Case Studies about Practices in Turkey. Yayın Evi: Nova Science Publishers Editör Adı: Seraphin Hugues and Korstanje Maximiliano
4-) Akbulut Onur, Ekin Yakın, 2018. Islamic Tourism: Management of Travel Destinations/Battlefield Tourism: The Potential of Badr, Uhud, and the Trench (Khandaq) Battles for Islamic Tourism. Yayın Evi: CABI Publishing Editör Adı: Jamal Ahmad, Raj Razaq

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. 2020. Hakemlik Sayısı: 5

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
2-) İş ve İnsan Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi SBE Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. İş ve İnsan Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. İş ve İnsan Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tourism Destination Competitiveness The Case of Dalyan Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) How Visible Are Sacred Sites Online? : Availability of European sacred site websites - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Residents’ Attitudes Toward Screen Tourism: A Case Study Of Bozuyuk, Mugla-Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) European Customer Satisfaction Index Scale Compatibility Application in Five Star Hotels of Antalya - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tourism Destination Competitiveness The Case of Dalyan Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Percepciones y actitudes de la población local hacia el turismo cinematográfico en el contexto del apego al lugar: Un estudio en la Provincia de Mugla, Turquía - Perceptions and Attitudes of Local People Toward Film Tourism within the Context of Place Attachment in Mugla Province-Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) KOBİ Kapsamındaki Konaklama İşletmelerinde (Belediye Belgeli ve 1, 2, 3 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri) Kuramsal Çevrimiçi Müşteri Memnuniyeti: Ortaca Hürpedal Festivali Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Reflections of Hajj and Umrah Pilgrimage on Religious Stores in Mugla-Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Yönetsel Bir Olgu Olarak Sürdürülebilir Turizm Fethiye’deki Yerel Yönetim ve Sivil ToplumKuruluşlarının Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
6-) Synopsis of Izmir Regional Plan and Interpretations About Tourism in Izmir - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksinin Sarıgerme’de Faaliyet Gösteren Beş Yildizli Otellerin Müşterileri Üzerinde Uygulamasi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Dünyası Sürdürülebilir Turizm Destinasyonlarında Kullanılabilecek Ağ Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Savaş Alanları Turizmi: Birleşik Krallık (İngiltere) Savaş Alanları Kaynak Merkezi (UK Battlefield Resource Center) Örneği ve Kurtuluş Savaşı Savaş Alanları Turizm Potansiyeli - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Kültürel Miras Turizmi Olarak Savaş Alanları Turizmi: Türkiye’de Yer Alan Savaş Anıtlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Reflections of Hajj and Umrah Pilgrimage on Religious Stores in Mugla-Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Yönetsel Bir Olgu Olarak Sürdürülebilir Turizm Fethiye’deki Yerel Yönetim ve Sivil ToplumKuruluşlarının Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yeşil pazarlama stratejilerinin rekabet avantajına etkisinin incelenmesi: Muğla ilinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma. Konu: Turizm. RUŞEN-AKDEMİR. 2018

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık 2015 ve 2017 Girişliler

TUİ2001 2020-2021 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ3013 2020-2021 Güz

Tur Planlaması ve Yönetimi

TUİ4515 2020-2021 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5523 2020-2021 Güz

Uluslararası Otel Yönetimi

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6525 2020-2021 Güz

Turizm Politikası ve Planlaması

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TUİ2010 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmeciliği

TUİ3004 2019-2020 Bahar

Turizm Ekonomisi

TUİ3902 2019-2020 Bahar

Turizm Ekonomisi

TUİ4004 2019-2020 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeleri

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5524 2019-2020 Bahar

Uluslararası Turizm Politikaları

TUİ1001 2019-2020 Güz

Genel Turizm

TUİ2001 2019-2020 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ3501 2019-2020 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ4515 2019-2020 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

TUİ2010 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmeciliği

TUİ3004 2018-2019 Bahar

Turizm Ekonomisi

TUİ3902 2018-2019 Bahar

Turizm Ekonomisi

TUİ4004 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeleri

EKF4503 2018-2019 Güz

Yatırım Projeleri Analizi

TUİ2001 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ3501 2018-2019 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ4003 2018-2019 Güz

Turizm Yatırım Projeleri Analizi

TUİ4515 2018-2019 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

UİT5523 2018-2019 Güz

Uluslararası Otel Yönetimi