Personel

Doç.Dr. ONUR ELMAS
Doç.Dr.
Onur Elmas
@ E-posta
onurelmas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5155

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Fizyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Fizyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 28.06.2002

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. 02.01.2008

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Elmas, O., Doğan, V., Mert, G.Ö., Mert, K.U., Altun, I., Akın, F., Biteker, M., 2017. Cutaneous microvascular reactivity and aortic elasticity in coronary artery disease: Comparison of the laser Doppler flowmetry and echocardiography. Microvascular Research
2-) Elmas, O., Erbas, O., Yigitturk, G., 2016. The efficacy of Aesculus hippocastanum seeds on diabetic nephropathy in a streptozotocin-induced diabetic rat model. Biomedicine & Pharmacotherapy
3-) Bilgin, S., Arslan, E., Elmas, O., Yildiz, S., Colak, O.H., Bilgin, G., Koyuncuoglu, H.R., Akkus, S., Comlekci, S., Koklukaya, E., 2015. Investigation of the relationship between anxiety and heart rate variability in fibromyalgia: A new quantitative approach to evaluate anxiety level in fibromyalgia syndrome. Computers in Biology and Medicine
4-) Elmas, O., Yildiz, S., Bilgin, S., Demirci, S., Comlekci, S., Koyuncuoglu, H.R., Akkus, S., Colak, O.H., Koklukaya, E., Al, E., 2015. Physiological parameters as a tool in the diagnosis of fibromyalgia syndrome in females: A preliminary study. Life Sciences
5-) Elmas, O., Elmas, O., Alicigüzel, Y., Şimşek, T., 2015. The relationship between hypertension and plasma allantoin, uric acid, xanthine oxidase activity and nitrite, and their predictive capacity in severe preeclampsia. Journal of Obstetrics and Gynaecology
6-) Elmas, O., Comlekci, S., 2015. Investigation of effects of short-term exposure to 50?HZ magnetic field on central, peripheral, and autonomic nervous systems in rats.. Bioelectromagnetics
7-) 2014. Effect of oral tamoxifen on the healing of corrosive oesophageal burns in an experimental rat model.. Interact Cardiovasc Thorac Surg
8-) Elmas, Onur, Effects of electromagnetic field exposure on the heart: A systematic review, 2013, TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH - 2013
9-) Elmas, Onur; Comlekci, Selcuk; Koylu, Halis, Effects of Short-Term Exposure to Powerline-Frequency Electromagnetic Field on the Electrical Activity of the Heart, 2012, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - 2012
10-) Coskun Ö, Naziroglu M, Cömlekçi S, Özkorucuklu S, Elmas O. Effects of 50 Hertz-1 mT magnetic field on action potential in isolated rat sciatic nerve. Toxicol Ind Health. 2011 Mar;27(2):127-32. Erratum in: Toxicol Ind Health. 2013 Sep;29(8):771. - 2011
11-) Elmas, Onur; Elmas, Oguz; Caliskan, Sadettin, Investigation of the Oxidative Effect of Chronic Hyperammonemia on the Kidney and the Possible Protective Effect of Allopurinol, 2011, RENAL FAILURE - 2011
12-) Gokcimen, Alpaslan; Kocak, Ahmet; Gulle, Kanat; Sutcu, Recep; Elmas, Onur; Caliskan, Sadettin; Ozguner, Fehmi, The effects of allopurinol on rat liver and spleen tissues in a chronic hyperammonemia animal model, 2007, SAUDI MEDICAL JOURNAL - 2007

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Koyu, Ahmet. Cesur, Gokhan. Ozguner, Fehmi. Elmas, Onur. , Cep Telefonlarından Yayılan 900 Mhz Elektromanyetik Alanın Serum Kortizol ve Testosteron Hormonu Üzerine Etkisi, 2005, Süleyman Demirel Ünıversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2005

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Elmas, O., Kete, S., Hızlısoy, S.S., Kumral, H.N., 2015. Teknolojik cihaz kullanım alışkanlıklarının okul başarısı üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oğuz Elmas, Yakup Aliciguzel, Onur Elmas, Tayyüp Simsek. Comparison of plasma levels of hypoxanthine, xanthine, uric acid, nitrite, allantoin and xanthine oxidase activity in normal and preeclamptic pregnancy. 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları. Isparta. 26-29 Haziran 2012 - 2012
2-) Onur ELMAS*, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Halis KÖYLÜ, Ömer ÇELİK, Mustafa SAYGIN. 50 Hz Elektromanyetik alan maruziyetinin miyokardiyal iyon kanalları üzerine etkisi. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi, Isparta, 25 - 28 Haziran 2008 - 2008

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sevim Selen Hızlısoy, Seda Kete, Hayriye Nuray Kumral, Onur Elmas. The Effect of Usage Habits Of Tecnological Device to School Success İn Medical Students, 1. International Medical Student Congress, Isparta, 2013 - 2013

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Süleyman Bilgin, Ömer H. Çolak, Gürkan Bilgin, Özhan Özkan, Sedat Yıldız, Etem Köklükaya, Onur Elmas, Selçuk Çomlekçi, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Selami Akkuş. Correlation of BAI Psychological Test Scores with Heart Rate Variability Using Wavelet Packet Transform and Artificial Neural Networks in Fibromyalgia Syndrome. Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), 2010 15th National. 21-24 April 2010. Antalya - 2010

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Onur ELMAS, Selçuk ÇÖMLEKÇİ. Kısa Süreli 50 Hz Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Sinir Sistemi Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2-6 Eylül 2014, Kayseri - 2014
2-) Onur Elmas, Muazzez Çevik, Tuncer Demir, Muzaffer Aydın Ketani. Sıçan Modellerinde Oluşturulan Özefagus Korozif Yanıklarında Oral Tamoksifen Kullanımının Etkisi, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, 2013 - 2013
3-) Onur Elmas, Sedat Yıldız, Süleyman Bilgin, Selçuk Çömlekçi, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Etem Köklükaya. Fibromiyalji Hastalarindaki Muhtemel Kalp Sorunlarinin Ayrintili Elektrokardiyogram Analizi ile Incelemesi. 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 25-29 Eylül 2012 - 2012
4-) Onur Elmas, Selçuk Çömlekçi, Halis Köylü. Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Sempato-Vagal Denge Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Edirne, 14-17 Eylül 2010 - 2010
5-) Ö. Coşkun, S. Çömlekçi, O. Elmas, S. Özkorucuklu "Manyetik Alanın İzole Sıçan Siyatik Siniri Üzerine Etkileri" URSI (International Union of Radio Science) Türkiye Komitesi IV. Türkiye Bilimsel Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya/TÜRKİYE, 2008. - 2008
6-) Süleyman BILGIN, Ö. Halil ÇOLAK, Onur ELMAS, Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Etem KÖKLÜKAYA Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Hrv İşaretlerindeki Frekans Karakteristiklerinin Tespiti 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Kasım 2007 - 2007
7-) O. Elmas, S. Çalışkan, O. Elmas, N. Gümral, A. Koyu, Amonyağın sıçan böbreğinde ksantinoksidaz enzimine etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32.Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, 18-22 Eylül 2006 - 2006
8-) Koyu A, Özgüner F, Cesur G, Elmas O.Cep telefonlarından yayılan 900 mhz elektromanyetik alanın serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi. IV. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Mersin, 29 mart-2 nisan 2005 - 2005

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2014
2-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2013