Personel

Araştırma Görevlisi ONUR TOYGAR
Araştırma Görevlisi
Onur Toygar
@ E-posta
onurtoygar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5467

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 19.06.2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD 25.01.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ülgen, D., Toygar, O., 2015. Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study. Construction and Building Materials

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hassoun Mohammad Mouaz, Ülgen Deniz, Toygar Onur, Durmaz Selda, 2019. Numerical Study on Reducing the Ground Borne Vibrations Using Open Trench and Rubber-Chips Filled Trench Wave Barriers. 1st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference
2-) Durmaz Selda, Ülgen Deniz, Hassoun Mohammad Mouaz, Toygar Onur, Birgül Recep, 2017. Vibration isolation performance of concrete filled trench type wave barriers. 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium
3-) Ülgen Deniz, Toygar Onur, Durmaz Selda, Tutar Ali, 2017. İçi boş hendeklerin titreşim yalıtım performansının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi. 7. Geoteknik Sempozyumu
4-) Toygar Onur, Ülgen Deniz, 2016. Investigation of the vibration isolation performance of EPS geofoam wave barriers by field tests. 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
5-) Ülgen Deniz, Toygar Onur, 2014. Investigation on vibration isolation performance of open trench barriers under impact loading. International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ülgen Deniz, Toygar Onur, 2018. Guidelines for preliminary design of wave barriers. 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Toygar Onur, Ülgen Deniz, 2015. Hendek tipi dalga bariyerlerinin titreşim yalıtımına etkisinin saha deneyleri ile incelenmesi. 6. Geoteknik Sempozyumu

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Investigation on vibration isolation performance of open trench barriers under impact loading - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
3-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
4-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
5-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
6-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: EPS dalga bariyerleri kullanarak titreşim yalıtımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. EPS dalga bariyerlerinin ön tasarımı: Sayısal modelleme. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İçi boş hendeklerin titreşim yalıtım performansı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İçi boş hendeklerin titreşim yalıtım performansının sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kauçuk granül dalga bariyerlerinin titreşim yalıtım performansı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hurda lastiklerin geri dönüşümünden elde edilen kauçuk granüllerin titreşim yalıtımında değerlendirilmesi. 2017-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Titreşim yalıtımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hendek tipi dalga bariyerlerinin titreşim yalıtımı performansının saha deneyleri ile incelenmesi. 2013-2015

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 27th European Young Geotechnical Engineers Conference. Türkiye. . 2019
2-) 1st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference. Türkiye. . 2019
3-) Workshop on Challenges of Offshore Geotechnical Engineering. Türkiye. . 2019