Personel

Araştırma Görevlisi ORHAN KAHYA
Araştırma Görevlisi
Orhan Kahya
@ E-posta
orhankahya@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5011

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (ELT) 11.06.2012

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi 18.12.2013
Lithuanian University of Educational Sciences Social Communication Enstitute Social Work 20.12.2013
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 27.01.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahya Orhan, Ekinci Cemal Ergin, 2018. In their own words: School lives of children with an imprisoned parent. International Journal of Educational Development

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kahya Orhan, Sarıcaoğlu Halim, Yakar Ali, 2019. A Mixed Research on Cheating and Absenteeism Behaviors of Teacher Certificate Program Students. European Journal of Educational Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahya Orhan, Çiçek Sağlam Aycan, 2019. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Güçlendirilmelerinin Örgütsel Sessizlik Davranışları Üzerindeki Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama
2-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2018. Comparing inclusive education in Turkey and Argentina. International Online Journal of Education and Teaching
3-) Uşun, S., Yakar, A., Kahya, O., 2016. Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Ve Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK-2016)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kahya Orhan, 2019. Akademide Geleneksel Olmayan Öğrenciler. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Kahya Orhan, 2019. Konum Kuramı ve Örgütlerde Konum. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, Yakar Ali, Duman Bilal, 2018. Akademisyenlerin araştırma yapma gereksinimlerinin incelenmesi. III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Kahya Orhan, 2018. Araştırmalarda Bir Sorunsal: Genelleme. III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
5-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2018. Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Performans Değerlendirme Konusunda Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Kahya Orhan, Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, 2018. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ile politik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
7-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2018. Öğretmenlerin güçlü hissettikleri niteliklerine, “öğretmen strateji belgesi”ne ve “öğretmen performans değerlendirme sistemi”ne yönelik görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
8-) Kahya Orhan, Hoşgörür Vural, 2017. Türkiye ve Arjantin'de Kaynaştırma Eğitimi. Innovation and Global Issues in Social Sciences I
9-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2017. Pedagojik Formasyon Eğitiminde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimin Niteliği İleÖğrencilerin Kopya Çekme ve Devamsızlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. 26th International Conference on Educational Sciences
10-) Kahya Orhan, 2017. Educational Malpractice. Innovation and Global Issues in Social Sciences II
11-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2017. Pedagojik formasyon eğitiminde görev yapan öğretim elemanlarının eğitimin niteliği ile öğrencilerin kopya çekme ve devamsızlık davranışlarına ilişkin görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK-2017)
12-) Kahya Orhan, Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye ve Devamsızlığa İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
13-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, Yakar Ali, 2016. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
14-) Kahya Orhan, Altınkurt Yahya, Ekinci Cemal Ergin, Yılmaz Kürşad, 2016. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişki. 3rd International Eurasian Educational Research Congress
15-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2016. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Mental İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. 1st Eurasian Positive Psychology Congress
16-) Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karacagil, K., Kahya, O., 2014. Relationship between the Levels of Teachers' Job Satisfaction and Burnout. New Issues in Teacher Education (ISNITE II)
17-) Kahya, O., 2014. Öğretmen Yetiştirme Bir Politika mı, Kişisel Gelişim Programı mı?. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR V)
18-) Kahya, O., 2013. Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği: Türkiye’nin OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması. III. Eleştirel Pedagoji Kongresi
19-) Kahya, O., Oyman, N., 2013. Köy Enstitülerini İdeolojik Yaklaşımlar Açısından Yeniden Okumak. XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
20-) Gökçe, F., Kahya, O., Özbek, Ş., 2010. İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kahya, O., 2013. Örgütlerde Etik Dışı Bir Davranış Olarak Kayırmacılık ve Türleri . II. Kamu Etiği Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kahya Orhan, 2014. Öğretmenlik Halleri: Türkiye de Öğretmen Olmak Üzerine Nitel Bir Araştırma/Aileden Öğretmen Olmak. Yayın Evi: Pegem Editör Adı: Sever, Mustafa Aypay Ahmet

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A Mixed Research on Cheating and Absenteeism Behaviors of Teacher Certificate Program Students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Comparing inclusive education in Turkey and Argentina - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) In their own words: School lives of children with an imprisoned parent - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) In their own words: School lives of children with an imprisoned parent - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri Projesi. 2015-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları Ve Devamsızlık Eğilimleri Karma Bir Araştırma. 2016-2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü. 2019
2-) Kurum Adı: . UBYT Yayın Teşvik Ödülü. 2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) European Educational Research Summer School (EERSS) Quantitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing. Brno, Czech Republic. . 2019
2-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu (FEBTS-2017). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
3-) III th International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
4-) Erasmus Staff Mobility For Training. Letonya. . 2015
5-) 24. Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi (24-27 Nisan 2014). Nisan. Türkiye. 2014

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Çalıştayı. Ankara/ Türkiye. . 2020
2-) Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı. TOBB, Ankara- Türkiye. . 2019
3-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Muğla/ Türkiye. Türkiye. 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Eğitimde Ufuk Turu İlçe Çalıştayı. Muğla/ Türkiye. . 2020

Verdiği Dersler

PFD4006 2019-2020 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2019-2020 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4002 2019-2020 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4009 2019-2020 Güz

SINIF YÖNETİMİ

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2018-2019 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4009 2018-2019 Güz

SINIF YÖNETİMİ