Personel

Prof.Dr. ÖZLEM ŞAHİN GÜNGÖR
Prof.Dr.
Özlem Şahin Güngör
@ E-posta
osahin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1462

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 25.06.1993

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Kadın Çalışmaları 09.12.1999
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Siyaset Bilimi 15.04.1997

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Siyaset Bilimi 11.06.2004

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şahin Güngör, Ö., 2014. Modernleşmenin Kaybolmuş İsmi: Mediha Esenel. Eğitim Bilim Toplum
2-) Şahin, Ö., 2005. Yeni bir Üniversite ve Yeni Öğrenciler Üzerine Gözlemler . Eğitim Bilim Toplum
3-) Şahin, Ö., 2004. Althusser’de Devlet, İdeoloji ve Egitim. Eğitim Bilim Toplum
4-) Şahin, Ö., 2004. Geçmiş, Tarih ve Sözlü Tarih. Mülkiye
5-) Şahin, Ö., Balta, E., 2001. Gündelik Yaşamı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce. Praksis

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Güngör Özlem, Bulut Dilek, Gezgüç Gözde Müşerref, 2019. Bir Kamu Güvenliği Sorunu Olarak Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
2-) Şahin Güngör Özlem, Bulut Dilek, 2018. “Yerel Yönetimler ve Hak Temelli Kadın Örgütleri İlişkisi Muğla Karya Kadın Derneği Deneyimi”. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin, Ö., 2006. “Demokratikleşme ve İnsan Haklarının Korunması Açısından İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları: Muğla Örneği". IV. Kamu Yönetimi Forumu
2-) Şahin, Ö., Ağduk Gevrek, M., 1998. “Tarih içinde Sözlü Tarih ve Feminist Sözlü Tarih”. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı
3-) Şahin, Ö., Tan, M., Esen, Y., Yamaner, G., 1998. “Lisans Programlarına Kadın Bakış Açısının Kazandırılması Adına Pedagojik Bir Deneme. 20.Yüzyılın Soununda Kadınlar ve Gelecek Konferansı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şahin Güngör, Ö., Tan, M., Bora, A., Sever, M., 2007. Cumhuriyette Çocuktular. Yayın Evi: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mine Tan

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin Güngör, Ö., 2011. “UNIFEM Women’s Human Rights Programme”. Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius B. Rodriguez
2-) Şahin Güngör, Ö., 2011. “Oxfam International”. Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius B. Rodriquez
3-) Şahin Güngör, Ö., Güngör, F., 2007. “Bir Toplumsal Direnişi Belgelemek: Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Sözlü Tarih”. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin Güngör, Ö., 2012. “Yatağan Direnişini Başarıya Taşıyan Etkenler". Yayın Evi: Petrol İş Sendikası Editör Adı: Mesut Gülmez
2-) Şahin Güngör, Ö., Tan, M., Özdemir, Y., 2012. “Kadın Öğretmenler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Derslikte Yeniden Üretimi: Etnografik Bir Çalışma. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi yayınevi Editör Adı: Ahmet Makal, Gülay Toksöz
3-) Şahin Güngör, Ö., 2009. “Feminist Sözlü Tarih Deneyimi Üzerine Düşünceler”. Yayın Evi: Anahtar Kitaplar Yayınları Editör Adı: D. Hattatoğlu, G. Alpkaya
4-) Şahin Güngör, Ö., 2009. “"Yalancıktan Öğretmenlik ve Kadınlar Yeni Liberal Eğitim Düzeninde Yenilenmiş Öğretmen İstihdamı Rejimi”. Yayın Evi: Eğitim Sen Editör Adı: Handan Çağlayan
5-) Şahin, Ö., Durakbaşa, A., 2007. “Giriş” Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler II. Muğla Sözlü Tarih Atölyesi. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür yayınları Editör Adı: Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin
6-) Şahin Güngör, Ö., Göktürk, A., 2007. “Kamu Yönetimi, Üniversite Yönetimi ve Üniversitede Kamu Yönetimi". Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Y. Üstüner, Ş. Aksoy
7-) Şahin Güngör, Ö., Tan, M., Yamaner, G., 2001. “Toplumsal Cinsiyet Konulu bir Lisans Dersi Üzerine Gözlemler” . Yayın Evi: Sel Yayınları Editör Adı: A. İlyasoğlu, N. Akgökçe

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Eğitim Bilim Toplum. 2019. Hakemlik Sayısı: 4
2-) Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı:
3-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) XIII Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu 2019. 2019. Hakemlik Sayısı: 6

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Yerel tarih, Kültür ve deneyimler: II. Muğla Sözlü Tarih Atölyesi .

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cumhuriyette Çocuktular - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Geçmiş, Tarih ve Sözlü Tarih - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Geçmiş, Tarih ve Sözlü Tarih - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
4-) Cumhuriyette Çocuktular - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) “Yatağan Direnişini Başarıya Taşıyan Etkenler" - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) “Bir Toplumsal Direnişi Belgelemek: Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Sözlü Tarih” - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Cumhuriyette Çocuktular - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Geçmiş, Tarih ve Sözlü Tarih - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) Modernleşmenin Kaybolmuş İsmi: Mediha Esenel - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
6-) Althusser’de Devlet, İdeoloji ve Egitim - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
7-) Gündelik Yaşamı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Cumhuriyette Çocuktular - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN ENTEGRASYONUNUN KUŞAKLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI: İZMİR ÖRNEĞİ. Konu: Siyaset Sosyolojisi Analizi. DUYGU-DUMAN. 2020
2-) Tez Adı: Post-Faşist Dönemde Avrupa Aşırı Sağı: Almanya, İtalya ve Avusturya Örnekleri. Konu: Siyaset Sosyolojisi Analizi. CİHAN-UZUNÇAYIR. 2020
3-) Tez Adı: Türkiye'ye Yönelen Göçler Ve Türkiye'nin Dönüşen Göç Politikası. Konu: Göç Politikası Analizi. ILGIN-BARUT. 2020

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: KAMU YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİM ÇERÇEVESİNDE KAMU HİZMETİ SUNUM BİÇİMLERİ AÇISINDAN BELEDİYELER. Konu: Yerel Yönetim. DUYGU-KARAYEL. 2019
2-) Tez Adı: Yerel yönetimlerde özerklik ve demokrasi ilişkisi. Konu: Yerel siyaset. KAYA-KIZAN. 2019
3-) Tez Adı: Türkiye'deki yurttaşlık anlayışının değişimine merkez-çevre paradigması ile bakmak. Konu: Türkiye'de Siyaset Sosyolojisi Analizi. İMAM-YAPICI. 2016
4-) Tez Adı: Bağımsız düzenleyici bir kurul olarak Kamu İhale Kurulu eylem ve işlemleri üzerine bir inceleme. Konu: Üst Kurullar. NALAN-ÖZCAN. 2014
5-) Tez Adı: 1980 sonrası Türkiye solunun siyasal İslam'a ilişkin tutumu/değerlendirmeleri. Konu: Siyaset Sosyolojisi Analizi. SEZGİN-KARA. 2012
6-) Tez Adı: Sivil toplum örgütleri ve kozmopolit demokrasi açısından İHH ve Mültecilerle Dayanışma Derneği örnekleri. Konu: Toplumsal hareketler. DUYGU-DUMAN. 2012
7-) Tez Adı: İmar planı değişiklikleri konusunda Muğla/Yalıkavak örneği üzerine bir inceleme. Konu: Yerel Yönetim. SELDA-KARAMAN. 2012

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2020
2-) Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2019
3-) Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2018
4-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2006
5-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2005
6-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2004

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Kurumsal Oryantasyon Komisyonu. Türkiye. . 2020

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) İİBF Sınav Dönemi Evrak Kaybı Araştırmacı. Türkiye. . 2020
2-) ÜAK Etik İhlal Soruşturması. Türkiye. . 2019

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2020
2-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2019
3-) İstanbul Üniversitesi SBF Profesörlük Atama Jürisi. Türkiye. . 2019
4-) Akdeniz Üniversitesi İİBF Profesörlük Atama Jürisi. Türkiye. . 2018
5-) Malatya İnönü Üniversitesi İİBF Doçentlik Atama Jürisi. Türkiye. . 2018
6-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2018
7-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2017
8-) İzmir Ekonomi Üniversitesi İİBF Profesörlük Atama Jürisi. Türkiye. . 2017
9-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2016
10-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2016
11-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2015
12-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2015
13-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2015
14-) Doçentlik Jüri Üyeliği. Türkiye. . 2014
15-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2014
16-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2014
17-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2014
18-) ÜAK Doçentlik Jürisi. Türkiye. . 2014

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Almanya'da ve Türkiye'de Kadın Hareketlerinin Karşılaştırılması Projesi Atölyesi. Almanya. . 2016
2-) Berlin Kültür Haftası Etkinlikleri: Sürgünde Kadın Dayanışması. Almanya. . 2012

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadının İnsan Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet. Türkiye. . 2016
2-) Kadınların İnsan Hakları. Türkiye. . 2016
3-) Kadının İnsan Hakları Konferansı. Türkiye. . 2015
4-) Sendikal Politikalarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Türkiye. . 2015
5-) İnsan Hakları Bağlamında Sosyal Hakların Gelişimi. Türkiye. . 2015
6-) İnsani, Hukuki ve Yönetsel Boyutlarıyla Sığınmacı Olmak. Türkiye. . 2015
7-) IV. Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu. Türkiye. . 2012

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

KAY 6090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 6099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6519 2020-2021 Güz

Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları

KAY 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

KAY 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY3003 2020-2021 Güz

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

KAY4507 2020-2021 Güz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6520 2019-2020 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

KAY 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

KAY 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY3518 2019-2020 Bahar

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6520 2018-2019 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

KAY3518 2018-2019 Bahar

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY4506 2018-2019 Bahar

Siyaset Felsefesi

KAY 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6519 2018-2019 Güz

Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları

KAY3003 2018-2019 Güz

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

KAY4507 2018-2019 Güz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği