Personel

Prof.Dr. ÖZCAN SAYGIN
Prof.Dr.
Özcan Saygın
@ E-posta
osaygin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1950 , 0252 211 1987

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Hareket Ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Hareket Ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Haziran 30, 1994

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Temmuz 30, 1999

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Haziran 30, 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ceylan Halil İbrahim, Saygın Özcan, Özel Türkcü Ümmühani, 2020. Assessment of acute aerobic exercise in the morning versus evening on asprosin, spexin, lipocalin-2, and insulin level in overweight/obese versus normal weight adult men. Chronobiology International
2-) Ceylan Halil İbrahim, Saygın Özcan, 2020. An investigation of the relationship between new fasting hormone asprosin, obesity and acute–chronic exercise: current systematic review. Archives of Physiology and Biochemistry
3-) Saygın, Ö., 2015. Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly. Studies On Ethno- Medicine
4-) Ceylan, H., Saygın, Ö., 2015. Examining the Effect of Proprioceptive training on Coincidence Anticipation Timing, Reaction Time and Hand-Eye Coordination . Anthropologist
5-) Dağcı, G., Saygın, Ö., 2015. Investigation of Physical Activity Levels and Body Compositions of Adolescent Boys and Girls. Studies On Ethno- Medicine
6-) Ceylan, H.İ., Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., 2014. The Examining Body Composition, Sprint and Coordination Characteristics of the Children Aged 7- 12 Years. Anthropologist
7-) Karacabey, K., Yamaner, F., Saygın, Ö., Özmerdivenli, R., 2014. The Effects Of Leptin And Insulin Hormones On Health, Body Fat Percentage Of The Andurance Athletes. Anthropologist
8-) Saygın, Ö., 2014. Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses. Anthropologist
9-) Saygın, Ö., 2014. Physical Activity Level And Obesity Prevalence Of Primary And Secondary Students. Anthropologist
10-) Saygın, Ö., Öztürk, M.A., 2011. The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls. African Journal of Pharmacy and Pharmacology
11-) Saygın, Ö., 2009. Acute Effect of Speed Exercise on Nitric Oxide (NO) Level of Footballers. Turkish Journal of Medical Sciences
12-) Özmerdivenli, R., Kumru, S., Karacabey, K., Gündoğdu, C., Saygın, Ö., 2007. The Effect of Regular Exercise On Menstrual Cycle Pattern and Early Follicular Hormonal and Physiolgical Parameters in Turkish Sportswomen. Biology of Sport
13-) Saygın, Ö., Karacabey, K., Özmerdivenli, R., Zorba, E., İlhan, F., Bulut, V., 2006. Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes. Neuroendocrinology Letters
14-) Özmerdivenli, R., Şimşek, E., Bulut, S., Karacabey, K., Saygın, Ö., 2006. Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians. International Journal of Neuroscience
15-) Karacabey, K., Saygın, Ö., Özmerdivenli, R., Zorba, E., Gödekmerdan, A., Bulut, V., 2005. The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen. Neuroendocrinology Letters
16-) Çiloğlu, F., Peker, İ., Pehlivan, A., Karacabey, K., İlhan, N., Saygın, Ö., Merdivenli, R., 2005. Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones. Neuroendocrinology Letters

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Erdoğan Yüce Ülküm, Saygın Özcan, 2023. The Investigation of the Effect of 8-Week Walking Football Activity on Life Satisfaction and Heart Rate Variability in Elderly Men. Journal of Sport Sciences Research
2-) Günay Ahmet Rahmi, Ceylan Halil İbrahim, Çolakoğlu Filiz Fatma, Saygın Özcan, 2019. Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions. The Sport Journal
3-) Ceylan Halil İbrahim, Saygın Özcan, 2018. Acute Effect of Various Exercise Intensities on Cognitive Performance. European Journal of Physical Education and Sport Science
4-) Ekici Sümmani, Babayiğit İrez Gönül, Saygın Özcan, Göksel Ali Gürel, Yıldız Yasin, 2018. Investigation of Spatial Visualization and Spatial Anxiety of Faculty of Sport Sciences and Primary School Teachers Students of Faculty of Education. European Journal of Education Studies
5-) Saygın, Ö., Göral, K., Ceylan, H.İ., 2016. An Examination of the Coincidence Anticipation Performance of Soccer Players according to their Playing Positions and Different Stimulus Speeds. The Sport Journal
6-) Saygın, Ö., Zorba, E., Karacabey, K., Mengütay, S., 2007. Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children. Pakistan Journal of Biological Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bingöl Betül, Saygın Özcan, Salman Kaan, 2023. Investigation of the Effect of Selected Anthropometric Features on Sprint Swimming Performance in Under 14 Category Swimmers. Eurasian Research in Sport Science
2-) Şenel Ender, Saygın Özcan, 2021. The Comparison of Football Academy Systems between Turkey and England. International Journal of Sport Culture and Science
3-) Yavuz Mehmet, Saygın Özcan, 2021. Farklı Avrupa Liglerinde Oynanan Futbol Müsabakalarında Atılan Gollerin Teknik ve Taktik Analizi: Bundesliga, La Liga, Premier Lig. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
4-) Salman Kaan, Saygın Özcan, 2021. Basketbolcuların Seçilmiş Performans Parametrelerinin Oynadıkları Pozisyonlara Göre İncelenmesi. Eurasian Research in Sport Science
5-) Aslan Kurtuluş, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2021. Futbol Hakemlerinin Bilişsel Esneklik ve Uzamsal Kaygı Düzeylerinin Deneyimlerine Göre Karşılaştırılması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi
6-) Gburi Ahmed Khaleel İsmail, Saygın Özcan, Shakir Mohanad Kamil, 2021. Hentbolde Antrenman Aracının Atış Performansına Etkisi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
7-) Acar Muhammed, Saygın Özcan, Salman Kaan, 2021. Farklı Düzeylerdeki Elit Basketbolcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Eurasian Research in Sport Science
8-) Aksoy Ömer, Saygın Özcan, 2020. Investigation of the Effects of 8-Week Football Training of Fine Motor Skills and Selected Physical Fitness Elements in 11-13 Years Old Children Group. European Journal of Physical Education and Sport Science
9-) İnan Şeyma, Saygın Özcan, 2019. Genç yüzücülerde antropometrik, fizyolojik ve fiziksel özelliklerin müsabaka performansına etkisinin araştırılması. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
10-) Menteş Görkem, Saygın Özcan, 2019. E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
11-) Saygın Özcan, Babayiğit İrez Gönül, Ceylan Halil İbrahim, 2018. The effect of gender and living place on the number of falls, the risk of falling, the fear of falling and balance over 65 years of age. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
12-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, Günay Ahmet Rahmi, 2018. Time of day effect on repeated sprint ability, aerobic capacity and physiological responses in team-sport athletes. International Journal of Science Culture and Sport
13-) Aslan Kurtuluş, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2018. Futbol Hakemlerinin Farklı Egzersiz Şiddetlerinde Sezinleme Zamanı, Kan Laktat Düzeyi ve Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
14-) Gürkan Oğuz, Göral Kemal, Saygın Özcan, 2018. Türkiye Futbol 2.Liginde Oynanan Müsabakaların Ev Sahibi Olma Avantajı Değişkeni Açısından Analizi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
15-) Altuğ Tolga, Gürsoy Recep, Saygın Özcan, 2018. Antalya’da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
16-) Babayiğit İrez Gönül, Kaymaz Emine, Saygın Özcan, 2018. The comparison of obesity and physical activity levels of private and public secondary school children. Turkish Journal of Sport and Exercise
17-) Özcan Rabia, Babayiğit İrez Gönül, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2018. Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
18-) Gürkan Oğuz, Göral Kemal, Saygın Özcan, 2017. Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi. Journal of Human Sciences
19-) Saygın Özcan, Göral Kemal, Bingöl Erkan, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması. Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması
20-) Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Tekin Ali, Ceylan Halil İbrahim, Babayiğit İrez Gönül, 2017. 14-15 yaş grekoromen stil güreşçilerin dikey sıçrama, anaerobik güç, el kavrama kuvveti, 30m sprint, aerobik kapasite değerlerinin sıkletlere göre karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
21-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden kütle indeksi ile günlük adım sayısının yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılması. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
22-) Saygın, Ö., Oktay, G., Ceylan, H.İ., 2016. Examining the effects of 8-week zumba and step-aerobic exercises on health-related physical fitness factors in women. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
23-) Ceylan, H.İ., Saygın, Ö., Göral, K., 2016. An Analysis on the Acute Effects of Blood Lactate Level and the Exercises Performed with Different Loading-Intensity on the Performance of Hand-Eye Coordination. Studies on Ethno Medicine
24-) Togo, O.T., Saygın, Ö., 2016. Çocuklarda egzersizin fiziksel uygunluk unsurlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi
25-) Ildız, M., Saygın, Ö., 2015. 14-18 yaş lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi . International journal Of Human Sciences
26-) Saygın, Ö., Göral, K., Ceylan, H.İ., Karacabey, S., 2015. Investigation of agility performance on 10-12 years soccer players. International Journal of Human Sciences
27-) Ildız, M., Saygın, Ö., Ceylan, H.İ., 2015. Lise Öğrencilerinin Fiziksel Benlik Algısı, Beden Kompozisyonu Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi . Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi
28-) Saygın, Ö., Ayhan, Y.F., 2015. Öğretim Elemanlarının Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi . Sstb İnternational Refereed Academic Journal Of Sports & Medical Sciences
29-) Babayiğit İrez, G., Saygın, Ö., Yıldırım, S., Ceylan, H.İ., 2014. Aerobic Dance Or Step Dance : Which Exercise Can Increase Balance, Flexibility And Muscle Strength Of Universıty Students. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
30-) Kılınç, H., Babayiğit İrez, G., Saygın, Ö., 2014. The Effects Of Swisball And Theraband Exercise On Quality Of Life And Some Physical Parameters Of People Aged 65 Years And Over. ınternational journal of human sciences
31-) Ceylan, H.İ., Babayiğit İrez, G., Saygın, Ö., 2014. Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. . International Journal of Human Sciences
32-) Ceylan, H., Saygın, Ö., Yıldız, M., 2014. Acute Effects Of Dıfferent Warm-Up Procedures On 30m. Sprınt, Slalom Drıbblıng, Vertıcal Jump And Flexıbılıty Performance In Women Futbol Players . Niğde University Journal Of Physical Education And Sport Sicences
33-) Göral Kemal, Saygın Özcan, 2014. 2012 FIFA Futsal Dünya Kupasının Analizi. Journal of CBU Physical Education and Sport Sciences
34-) Göral Kemal, Şenel Ender, Saygın Özcan, Karacabey Kürşat, 2014. Examination Of The Relationship Between Aerobic Capacity And Body Composition Of Turkish Folk Dancers. The Online Journal of Recreation and Sport
35-) İrez, G.S., Yaman, M., Babayiğit İrez, G., Saygın, Ö., 2013. The Effects of Physical Activity Cards on Teacher Behaviours in Elementary Physical Education Classes. International Journal of Sports, Health and Medicine Sciences
36-) Özturk, M.A., Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., 2013. The Effects of Regular Aerobic Exercises on Blood Lipids and Some Physical Fitness Parameters of Obese Boys. Middle-East Journal of Scientific Research
37-) Göral, K., Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., 2012. Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
38-) Saygın, Ö., Taşkınöz, C., Göral, K., 2012. İlköğretim 3-5.Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite düzeyleri ve Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
39-) Saygın, Ö., Özşaker, M., 2012. The Comparison of Some Physical Fitness for Individual and Team Athletes. Niğde University Journal Of Physical Education and Sport Sicences
40-) Mutlu Tonguç Osman, Saygın Özcan, Erdoğan M, Şentürk Halil Evren, Göral Kemal, 2012. Faal Türk Tenis Hakemlerinin Fiziksel Aktivite ÖzelliklerininCinsiyet, Kategori ve Beden Kitle İndeksine Göre Araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
41-) Saygın, Ö., Bayrakdar, A., 2012. Evaluation of Body Mass Index and Basal Metabolic Rate, Step Number of Days in Boys Children. International Journal Of Human Sciences
42-) Göral, K., Saygın, Ö., 2012. Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division . International Journal Of Human Sciences
43-) Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., Bayrakdar, A., Gür, F., 2012. Investigation of Body Composition and Condition of Daily Life, Step Number of Boys Children . International Journal of Sports, Health and Medicine Sciences
44-) Saygın, E., Karacabey, K., Saygın, Ö., 2011. Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması. International Journal Of Human Sciences
45-) Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., 2010. Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal Of Human Sciences
46-) Gönülateş, S., Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., 2010. The Effect of regular exercise programme on health related physical fitness parameters and blood lipids of women aged between 40-55 years. International Journal Of Human Sciences
47-) Ateş, B., Saygın, Ö., Zorba, E., 2009. Ev Hanımlarının Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. International Journal Of Human Sciences
48-) Saygın, Ö., Dükancı, Y., Karacabey, K., 2009. 9-11 Yaş Erkek Çocuklarda Fiziksel Aktivite Yoğunluğu ve Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. e- Journal of New World Sciences Academy
49-) Saygın, Ö., Dükancı, Y., 2009. Kız Çocuklarda Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluğu İlişkisinin Araştırılması. International Journal Of Human Sciences
50-) Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2009. Tenisçiler İle Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. e- Journal of New World Sciences Academy
51-) Günebakan, T., Saygın, Ö., Gelen, E., Karacabey, K., 2009. 3-4 Yaş Grubu Çocuklarda 8 Haftalık Hareket Eğitiminin Motor Performanslarına Etkisi. e- Journal of New World Sciences Academy
52-) Bayrakdar, A., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2009. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. e- Journal of New World Sciences
53-) Saygın, Ö., Göral, K., Gelen, E., 2009. Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. International Journal Of Human Sciences
54-) Gelen, E., Saygın, Ö., Karacabey, K., Kılınç, F., 2008. Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children. International Journal Of Human Sciences
55-) Saygın, Ö., Karacabey, K., Sonmer, E., Zorba, E., 2007. Relationship Between Physical Activity Levels, Physical Fitness, and Adiposity of Turkish Girls. sport and Science
56-) Harmandar, D., Gelen, E., Uçar, D., Saygın, Ö., 2007. Çocuklarda Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi İle Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal Of Human Sciences
57-) Saygın, Ö., Gelen, E., Polat, Y., Karacabey, K., 2006. Comparison Of Physical Fitness Parameters of Soccer Players and Sedantary Children. Sport and Science
58-) Gelen, E., Saygın, Ö., Karahan, M., Karacabey, K., 2006. I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi
59-) Peker, İ., Gören, Z., Çiloğlu, F., Karacabey, K., Özmerdivenli, R., Saygın, Ö., 2005. Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise. Biotechnology and Biotechnological Equipment
60-) Saygın, Ö., Polat, Y., Karacabey, K., 2005. Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi
61-) Karacabey, K., Peker, İ., Saygın, Ö., Çiloğlu, F., Özmerdivenli, R., Bulut, V., 2005. Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes. Biotechnology and Biotechnological Equipment
62-) Zorba, E., Babayiğit İrez, G., Saygın, Ö., İrez, G., Karacabey, K., 2004. 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi
63-) Özmerdivenli, R., Baysal, B., Karacabey, K., Saygın, Ö., 2004. Comparison of the Effect of Sodium Bicarbonate Use on the Performance of Athletes and Non-Athletes. Biotechnology and Biotechnological Equipment
64-) Pınar, S., Alpkaya, U., Erkut, O., Saygın, Ö., 2002. Kız Çocuklarında Farklı % Yağ Hesaplama Yöntemlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
65-) Ramazanoğlu, F., Canikli, A., Saygın, Ö., 2002. Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
66-) Afyon, Y.A., Özhan, H., Saygın, Ö., Miçoğlu, B.O., 2002. Futbolda Müsabaka Başarısında Duran (Ölü) Topların Etkinliğinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
67-) Saygın, Ö., 2001. Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
68-) Afyon, Y., Akkuş, H., Saygın, Ö., 2000. İki Aylık Dayanıklılık Antrenmanının Futbolcuların Aerobik Kapasite, 50 M Sürat Ve Vücut Yağ Yüzdesi Üzerine Etkileri. S.Ü. Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldız Yağmur, Saygın Özcan, Bayrakdar Akan, 2022. Examination Of Physical Activity and Body Composition Levels of Adolescents. Turkish Journal of Sport and Exercise
2-) Aslan Kurtuluş, Saygın Özcan, Göral Kemal, 2022. Takım Sporu ve Mücadele Sporu Yapan 14-18 Yaş Arası Sporcuların Sezinleme Zamanı Performanslarının İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
3-) Karabalcık Hakan, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2020. The comparison of physical capacities, in-game activity profiles and decision-making skills of football referees according to their experience level. Turkish Journal of Sport and Exercise

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aslan Kurtuluş, Kandaz Gelen Nuran, Saygın Özcan, Aslan Huriye Gamze, 2021. Gün Zamanının Raket Sporcularında Algısal Bilişsel Özellikler Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
2-) Erken Yusuf, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2020. Fonksiyonel antrenman adölesan kız ve erkeklerin seçilmiş fiziksel uygunluk parametrelerini geliştirir. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
3-) Yıldız, S.M., Saygın, Ö., 2005. Futbol Oyununda Bir Kalecinin Uygulayacağı Takım Taktiklerinin İncelenmesi. F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları
4-) Gelen, E., Gelen, N., Saygın, Ö., 2005. Türkiye II. Tenis Liginde Oynayan Erkek Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin İncelenmesi. Spor Ve Tıp
5-) Ramazanoğlu, N., Ramazanoğlu, F., Albayrak, E., Saygın, Ö., 2004. Fenerbahçe PAF Ve Süper Genç Takımları Futbolcularının Çalışmaya Bağlı Kuvvet Ve Esneklik Parametreleri. Spor Ve Tıp Dergisi
6-) Saygın, Ö., Karacabey, K., Zorba, E., Mengütay, S., Gelen, E., 2004. Aerobik Egzersizin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları
7-) Saygın, Ö., Mengütay, S., 2004. Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi. Spor Ve Tıp Dergisi
8-) Saygın, Ö., Mengütay, S., 2003. 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi. Spor Ve Tıp Dergisi
9-) Canikli, A., Saygın, Ö., Kaldırımcı, M., Çebi, M., 2003. Sporcu Ve Sedanterlerde Bazı Faktörlerin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi. Spor Araştırmaları Dergisi
10-) Saygın, Ö., Zorba, E., Mengütay, S., Karacabey, K., Gelen, E., 2003. Tatil Köylerindeki Sportif Rekreasyon Programlarının Değerlendirilmesi. Spor Araştırmaları Dergisi
11-) Polat, Y., Akkuş, H., Saygın, Ö., 2003. 8 Haftalık Çabuk Kuvvet Ve Sprint Antrenmanlarının Reaksiyon Zamanına Etkisi. Spor Araştırmaları Dergisi
12-) Pınar, S., Küçüker, M., Saygın, Ö., 2002. 11-13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu ile Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Spor Araştırmaları Dergisi
13-) Afyon, Y.A., Yıldız, S.M., Saygın, Ö., Özkan, H., 2002. Pliometrik Antrenmanın Futbolcuların Dikey Sıçramaları Ve Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. Spor Araştırmaları Dergisi
14-) Afyon, Y.A., Saygın, Ö., Yıldız, S., 2002. Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Spor Araştırmaları Dergisi
15-) Pınar, S., Saygın, Ö., Küçüker, M., 2001. Kız Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu Ve Denge Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Spor Araştırmaları Dergisi
16-) Afyon, Y., Çelebi, F., Saygın, Ö., Kızılet, A., 2001. 12-14 Yaş Grubu Spor Yapan, Beden Eğitimi Dersi Alan Ve Sedanter Öğrencilerin Biyomotor Özelliklerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Dinamik Spor Bilimleri Dergisi
17-) Zorba, E., Bakır, M., Tekin, A., Saygın, Ö., 2001. Muğla İli I.Sınıf Tatil Köylerindeki Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Yabancı Turistlerin Sportif Rekreasyon Programları İle İlgili Yaklaşımlarının İncelenmesi. Spor Araştırmaları Dergisi,
18-) Afyon, Y., Yaman, R., Saygın, Ö., 1999. Bayan Sporcularda Statik Ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Esnekliklerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Dinamik Spor Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Salman Kaan, Saygın Özcan, Göral Kemal, 2019. 2018-2019 Euroleague Normal Sezonunun Bazı Değişkenler Açısından Analizi. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
2-) Ceylan Halil İbrahim, Saygın Özcan, Özel Türkcü Ümmühani, 2019. İştah Tetikleyici Güncel Hormon Asprosin, Obezite ve Egzersiz İlişkisi. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
3-) Ceylan Halil İbrahim, Saygın Özcan, Özel Türkcü Ümmühani, 2019. Normal Kilolu ve Aşırı Kilolu/Obez Yetişkin Bireylere Sabah ve Akşam Saatlerinde Uygulanan Aerobik Egzersizlerin Asprosin, Spexin, Lipocalin-2 ve Insulin Hormon Düzeyleri Üzerine Akut Etkisinin Incelenmesi. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
4-) Karabalcık Hakan, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2019. Futbol Hakemlerinin Fiziksel Kapasiteleri, Maç Sırasındaki Aktivite Profilleri ve Karar Verme Becerilerinin Deneyimlerine Göre Karşılaştırılması. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
5-) Saygın Özcan, Göral Kemal, Salman Kaan, 2019. Türkiye Basketbol Süper Liginin Bazı Değişkenler Açısından Analizi. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
6-) Salman Kaan, Göral Kemal, Saygın Özcan, 2019. A Milli Erkek Basketbol Takımının 2017 Avrupa Şampiyonasının Analizi. 2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
7-) Saygın Özcan, Göral Kemal, Salman Kaan, Tepe İsrafil, 2019. Euroleague Final Müsabakalarının Bazı Değişkenler Açısından Analizi. 2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
8-) Salman Kaan, Saygın Özcan, 2019. 2019 Basketbol Dünya Kupasının Bazı Değişkenler Açısından Analizi. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
9-) Salman Kaan, Saygın Özcan, 2019. Basketbolcuları Bazı Fiziksel Uygunluk Özellikleri ve Maç Performanslarının Oynadıkları Pozisyonlara Göre Karşılaştırılması. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
10-) Menteş Görkem, Saygın Özcan, 2019. E-Spor ve Geleneksel Spor ile Uğraşan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık ve Bilişsel Esneklik Durumlarının İncelenmesi. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
11-) İnan Şeyma, Saygın Özcan, 2019. Genç Yüzücülerde Antropometrik, Fizyolojik ve Fiziksel Özelliklerin Müsabaka Performansına Etkisinin Araştırılması. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
12-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, Günay Ahmet Rahmi, 2018. Günün farklı zaman dilimlerinde sporcuların aerobik ve anaerobik test performansları ile kan laktat düzeylerinin karşılaştırılması. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
13-) Saygın Özcan, Erken Yusuf, Ceylan Halil İbrahim, 2018. Fonksiyonel antrenman, adölesan kız ve erkeklerin seçilmiş fiziksel uygunluk parametrelerini geliştirir. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
14-) Salman Kaan, Göral Kemal, Saygın Özcan, 2018. 2017-2018 Türkiye Basketbol Süper Ligi Normal Sezonunun Analizi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
15-) Aksu Aykut, Saygın Özcan, Karacabey Kürşat, Akyüz Yasemin Funda, 2018. Spor yapan ve yapmayan çocukların seçilmiş fiziksel uygunluk özeliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
16-) Akyüz Yasemin Funda, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Aksu Aykut, 2018. Bireysel ve takım sporcularının beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
17-) Aslan Kurtuluş, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2018. Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi. 1. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
18-) Çolakoğlu Ümit, Saygın Özcan, Ünal Hakan, 2018. Lise ve üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin cinsiyete göre incelenmesi. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
19-) Altuğ Tolga, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, 2018. Lise öğrencilerinin yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
20-) Gürsoy Recep, Altuğ Tolga, Saygın Özcan, Dallı Mehmet, 2018. Antalya’da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi
21-) Salman Kaan, Göral Kemal, Saygın Özcan, Tezcan Efecan, 2018. Basketbolcularda Çeviklik, Beden Kütle İndeksi, Dikey Sıçrama ve Denge Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi
22-) Ekici Sümmani, Babayiğit İrez Gönül, Saygın Özcan, Göksel Ali Gürel, Yıldız Yasin, 2018. EĞİTİM FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE UZAMSAL KAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
23-) Günay Ahmet Rahmi, Ceylan Halil İbrahim, Çolakoğlu Filiz Fatma, Saygın Özcan, 2018. Farklı mevkilerde görev alan adölesan kadın voleybolcuların sezinleme zamanı ve reaksiyon zamanı performansların karşılaştırılması. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
24-) Yıldırım Duygu, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Ceylan Halil İbrahim, 2018. Üniversite öğrencilerinin beden kompozisyonu ve yaşam kalitelerinin fiziksel aktivite düzeyine göre değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi
25-) Ceylan, H.İ., Saygın, Ö., 2016. Farklı Egzersiz Şiddetlerinin Farklı Uyarı Hızlarındaki Sezinleme Zamanı Üzerine Etkisi Var Mıdır?. ERPA International Congresses on Education
26-) Yıldız, L., Saygın, Ö., 2008. 3-5 Yaş Grubu Çocuklarda 16 Haftalık Yoga Egzersizinin Esneklik Ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
27-) Gelen, E., Saygın, Ö., Karacabey, K., Suel, E., Kılınç, F., Harmandar, D., 2008. Titreşimin Futbolda Penaltı Performansına Akut Etkisi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
28-) Kaya, S., Saygın, Ö., Gelen, E., Karacabey, K., Kılınç, F., 2008. Yüzücü Çocuklarda Toplam Beden Kas Ağırlığı İle Yüzme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
29-) Ebrem, S., Gelen, E., Saygın, Ö., Karacabey, K., Kılınç, F., Harmandar, D., 2008. Titreşimin Hentbolde Atış Performansına Akut Etkisi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
30-) Albay, D., Gelen, E., Polat, Y., Saygın, Ö., Kılınç, F., Suel, E., Karacabey, K., Çınar, V., 2008. Farklı Frekanslarda Uygulanan Vibrasyonun Sürat Performansına Akut Etkisi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
31-) Ünal, H., Zorba, E., Saygın, Ö., Altay, B., Bağcı, E., 2006. Aynı Antrenman Cetveline Sahip Milli Ve Milli Olmayan Erkek Cimnastikçiler Arasındaki Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
32-) Harmandar, D., Gelen, E., Uçar, D., Saygın, Ö., 2006. Çocuklarda Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi İle Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
33-) Zorba, E., Saygın, Ö., Müftüler, M., Babayiğit İrez, G., 2006. Bayan Hentbol Yıldız Milli Takımlarının Vücut Yağ Dağılımı Ve Yağ Yüzdesi Değerlerinin Karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
34-) Gelen, E., Saygın, Ö., Karacabey, K., Kılınç, F., 2006. Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children. 4th International Scientific Congress, Sport, Stres, Adaptation Olympic Sport And Sport For All
35-) Kuşgöz, A., Saygın, Ö., 2006. Pansiyonlu Ve Normal Devlet İlköğretim İle Özel İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
36-) Göral, K., Afyon, Y., Saygın, Ö., Can, U., 2006. 15-17 Yaş Arası Futbolcuların Anaerobik Antrenman Sonrası Sürat Değişiklikleri İle Sürat Ve Bacak Uzunlukları Arasındaki İlişki. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
37-) Saygın, Ö., Mengütay, S., 2006. Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
38-) Saygın, Ö., Kuşgöz, A., 2006. Farklı Statüdeki İlköğretim Öğrencilerinin Sağlık Ve Beceri İlişkili Fiziksel Uygunlukları Ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
39-) Ekici, S., Zorba, E., Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., Acet, K., 2005. Investigate The Effect Of 8 Weeks Physical Fitness Parameters Of 65-85 Ages Who Living İn Resident Care Facilities. 46th Ichper Sd Anniversary World Congress Poster Presentations
40-) Saygın, Ö., Gelen, E., Polat, Y., Karacabey, K., 2005. Comparison Of Physical Fitness Parameters Of Soccer Players And Sedantary Children. 46th Ichper Sd Anniversary World Congress Poster Presentations
41-) Karacabey, K., Saygın, Ö., Özmerdivenli, R., Zorba, E., Gökmerdan, A., Bulut, V., 2005. The Effects Of Exercise On The Immune System And Stres Hormones İn Sportswomen. 46th Ichper Sd Anniversary World Congress Oral Presentations
42-) Babayiğit İrez, G., Ekici, S., Çağlav, F., Saygın, Ö., Korkusuz, F., 2005. The Effect Of 8 Weeks Pilates Exercise On Balance And Flexibility İn 40-65 Ages Women. 46th Ichper Sd Anniversary World Congress Poster Presentations
43-) Pınar, S., Küçüker, M., Saygın, Ö., 2001. 11-13 Yaş Sedanter Erkek Çocuklarda Biyoelektrik Empedans Ve Deri Kıvrım Kalınlıkları % Yağ Ölçümlerinin Karşılaştırılması. 3. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ulutürk Büşra, Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Çetin Kamil, 2018. Spor yapan ve spor yapmayan özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin araştırılması. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi
2-) Kocabıcak Ali Yigit, Saygın Özcan, Ekici Sümmani, 2018. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Uluslararası Herkesiçin Spor ve Wenlliss Kongresi
3-) Babayiğit İrez Gönül, Göral Kemal, Saygın Özcan, Çelgin Gürkan Selim, 2018. Farklı Branşlardaki Sporcuların ve Sedanter Bireylerin Uzamsal Görselleştirmelerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi
4-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2017. 15-17 Yaş Adölesanların Fiziksel Aktivite Yeterliğinin Cinsiyet ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi
5-) Göral Kemal, Saygın Özcan, Çimen Duygu, 2017. Çocuklarda 12 Haftalık Eğitsel Oyunların Motor Gelişim Üzerine Etkileri.. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
6-) Özcan Rabia, Babayiğit İrez Gönül, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Aqua-pilates egzersizlerinin genç kadınlarda bazı fiziksel uygunluk unsurlarına etkisinin araştırılması. 4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
7-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, Göral Kemal, Babayiğit İrez Gönül, Günay Ahmet Rahmi, 2017. Examination of the relationships between sprint, flexibility, strength and body fat percentage values of soccer players. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi
8-) Saygın Özcan, Gürsoy Recep, Göral Kemal, Babayiğit İrez Gönül, Ceylan Halil İbrahim, 2017. The comparision of the blood lactate level, forced vital capacity, anaerobic power, aerobic capacity of professional soccer players according to playing positions.. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
9-) Karabalcık Hakan, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, Günay Ahmet Rahmi, 2017. Futbol hakem ve yardımcı hakemlerin farklı uyarı hızlarında sezinleme ve reaksiyon zamanının karşılaştırılması. 4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
10-) Uzal Karakuş Hazal, Babayiğit İrez Gönül, Saygın Özcan, 2017. Normal Ve Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Farkındalığının Araştırılması.. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi
11-) Babayiğit İrez Gönül, Kaymaz Emine, Saygın Özcan, 2017. Devlet ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Obezite, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi
12-) Salman Kaan, Göral Kemal, Saygın Özcan, 2017. Basketbolda ilk periyodu önde bitirmenin müsabaka sonucuna etkisi.. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
13-) Saygın Özcan, Babayiğit İrez Gönül, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlıların, düşme sayısı, düşme riski, düşme korkusu ile denge becerilerinin karşılaştırılması. 4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
14-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, Babayiğit İrez Gönül, 2017. Ortaokul ve lise öğrencilerinin günlük adım sayıları ile beden kütle indeksi değerlerinin ekran başında harcadıkları zamana göre incelenmesi. 4.Uluslararası Balkan Spor bilimleri Kongresi
15-) Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, Babayiğit İrez Gönül, 2017. 14-15 Yaş Grekoromen Güreşçilerin dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, 30 m sprint ve aerobik kapasite değerlerinin sıkletlere göre karşılaştırılması. 4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
16-) Günay, A., Ceylan, H., Saygın, Ö., 2016. Genç Futbolcuların Sezinleme Zamanı Performansı İle Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
17-) Gürkan, O., Göral, K., Saygın, Ö., 2016. Futbolda Ev Sahibi Olma Avantajı: Türkiye Futbol 1.Ligi Örneği. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
18-) Gürkan, O., Göral, K., Saygın, Ö., 2016. Review of home team advantage in 2nd football league of Turkey. 10.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor Bilimleri ve Fiziksel Terapi Kongresi
19-) Saygın, Ö., Göral, K., Ceylan, H., 2016. 14-18 Yaş Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
20-) Göral, K., Orhan, T., Saygın, Ö., Ceylan, H., 2016. Bölgesel amatör ligde şampiyonluk adayı bir futbol takımının 3 sezonluk performansının incelenmesi: Atılan ve yenilen gollerin analizi. ERPA International Congresses on Education
21-) Saygın, Ö., Göral, K., Bingöl, E., Ceylan, H., 2016. Alana Özgü Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
22-) Saygın, Ö., Ceylan, H., 2016. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Beden Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşa ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
23-) Aslan, K., Göral, K., Saygın, Ö., 2015. Süper amatör Ligde Oynayan Futbolcuların Futbol Oyun Kuralları Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi . Uluslar arası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 4. ULUAD Kongresi
24-) Göral, K., Saygın, Ö., Metin, O., 2015. 13-15 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslar arası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 4. ULUAD Kongresi
25-) Ceylan, H.İ., Saygın, Ö., Göral, K., 2015. An Examining Acute Effects of Different Exercise Intensities and Blood Lactate Levels on Hand-Eye Coordination Performance. III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS
26-) Saygın, Ö., Göral, K., Ceylan, H., Ağılönü, A., 2014. Examinination Of The Relationships Between Maximal Aerobic Power, Forced Vital Capacity, Body Mass İndexi Flexibility And Balance İn Young Wrestlers Who Practice Regularly. 3rd International Conference On Scıence Culture And Sport
27-) Göral, K., Saygın, Ö., Ceylan, H., 2014. Examination of the relationships between strength, vertical jump and sprint performance. ECSS Congress, pp.584
28-) Ceylan, H., Saygın, Ö., Göral, K., Ağılönü, A., 2014. Investigationof The Relationship Between Body Mass İndex And Reaction Times İn Wrestlers. 3rd International Conference On Scıence Culture And Sport
29-) Metin, O., Göral, K., Saygın, Ö., 2014. Analysis of the Home and Away Performance of A Team in Regional Basketball League. 13th International Sport Sciences Congress
30-) Göral, K., Saygın, Ö., 2013. The Analysis of 2012 FIFA Futsal World Cup. 55th ICHPER SD Anniversary World Congress Poster Presentations
31-) Ceylan, H., Saygın, Ö., 2013. Acute Effects Of Different Warm-Up Procedures On 30 M Sprint, Slalom Dribbling, Vertical Jump And Flexibility Performance In Women Futsal Players. 55th ICHPER SD Anniversary World Congress Poster Presentations
32-) Kılınç, H., Babayiğit İrez, G., Saygın, Ö., 2012. TheComparison of Balance , Recation Time and Somatotype Profiles of Tennis and Badminton Players. 17th Annual Congress of the European College of Sport Sicence
33-) Karakuş, S., Saygın, Ö., Sevindi, T., Göral, Ş., Göral, K., 2011. Akademik ve İdari Personelin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Beden Kitle İndekslerinin İncelenmesi . 22nd TAFISA World Congress Sport For All: Building Bridges, Abstract Book
34-) Bayrakdar, A., Saygın, Ö., 2010. Searching Physical Fitness and Body Compositions of Female Child Between Aged 7-11. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
35-) Saygın, Ö., Ustaoğlu, P., Karacabey, K., 2010. Primary Students’ Evaluation of Body Composition. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
36-) Göral, K., Saygın, Ö., 2010. The Effects of Pre-Season Preparation Training on Some Physical And Physiological Parameters in Professional Soccer Players. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
37-) Togo, O., Saygın, Ö., Gelen, E., 2010. The Effects of Children in Long-Term Exercise Are The Health Related Physical Fitness Component to Investigate. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
38-) Göral, K., Saygın, Ö., Babayiğit İrez, G., 2010. Examining of Reaction Time of Elite Soccer Players According to Their Playing Positions. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
39-) Gelen, E., Kar, N., Yıldız, S., Saygın, Ö., Karacabey, K., 2010. Effect of Whole Body Vibration Training on Lower Extremity Range of Motion. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
40-) Açıkgöz, A., Gelen, E., Saygın, Ö., Karacabey, K., Yıldız, S., 2010. The Acute Effects of The Warm-Up Methods Applied in Athletes With Different Body Fat Percentage on Jump Performance. 11th International Sport Science Congress, Abstract Book
41-) İnce, I., Gelen, E., Yıldız, S., Karacabey, K., Saygın, Ö., 2010. Acute Effects of Different Load Resistive Dynamic Warm-Up on Jump Performance. 1th International Sport Science Congress, Abstract Book
42-) Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., 2009. Marmaris Spor ve Fethiye Spor U-15 Futbol Takımlarının Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması . Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
43-) Çoşkun, Z., Saygın, Ö., Göral, K., 2009. 12-14 Yaş Arası Çocuklarda Rekreaktif Halk Oyunlarının Bazı Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisi . Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
44-) Uysal, A., Saygın, Ö., Karacabey, Ş., 2009. Farklı Liglerde Oynayan Voleybolcuların Fiziksel Özelliklerini İncelenmesi. Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
45-) Söyleyici, Z.S., Saygın, Ö., Bayrakdar, A., 2009. Futbol Antrenörlerinin Beslenme Bilgi Düzeyleri Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi . Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
46-) Günebakan, T., Bayrakdar, A., Saygın, Ö., 2009. 7-12 Yaş Arası Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi . Uluslar arası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
47-) Bayrakdar, A., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E., 2008. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. 1. World Forensic Sciences And Sport Congress
48-) Günebakan, T., Saygın, Ö., Gelen, E., Karacabey, K., 2008. 3-4 Yaş Grubu Çocuklarda 8 Haftalık Hareket Eğitiminin Motor Performanslarına Etkisi. 1. World Forensic Sciences And Sport Congress
49-) Saygın, Ö., Karacabey, K., Zorba, E., 2006. Gender Differences İn Physical Fitness, Physical Activity Level, And Physical Activity Intensity İn Turkish Children. 4th International Scientific Congress, Sport, Stres, Adaptation Olympic Sport And Sport For All
50-) Göral, K., Çevik, H., Saygın, Ö., Öcal, K., 2006. Amatör Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. .Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
51-) Nurdoğan, F., Saygın, E., Saygın, Ö., Öcal, K., 2006. 9–12 Yaş Arası Tenisçilerin Fiziksel Uygunluklarının Eurofit Test Bataryasıyla Değerlendirilmesi. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
52-) Polat, Y., Saygın, Ö., Akkuş, H., Pınar, S., 2002. 8 Haftalık Çabuk Kuvvet Ve Sprint Antrenmanlarının Reaksiyon Zamanına Etkisi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
53-) Canikli, A., Saygın, Ö., Kaldırımcı, M., Çebi, M., 2002. Sporcu Ve Sedanterlerde Bazı Faktörlerin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
54-) Afyon, Y., Miçooğulları, B., Özkan, H., Saygın, Ö., 2002. 6 Haftalık Farklı Sürat Antrenmanlarının 14-16 Yaş Grubu Futbolcularda Sürat Gelişimine Etkisi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
55-) Pınar, S., Saygın, Ö., Küçüker, M., 2001. Kız Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu Ve Denge Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Göral Kemal, Babayiğit İrez Gönül, Saygın Özcan, Çelgin Gürkan Selim, 2018. Fethiye Spor Futbol Takımının 6 Sezonluk (2010-11/2016-17) Performansının Atılan ve Yenilen Goller Açısından Analizi. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi
2-) Göral Kemal, Saygın Özcan, Sazak Dilek, 2017. Çocuklarda 12 Haftalık Voleybol Antrenmanlarının Servis Atma ve Duvarda Pas Becerilerine Etkisi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
3-) Göral Kemal, Saygın Özcan, Siyahkurt Merve, 2017. Yüzücülerde 25 Metre Serbest Stil Performansı İle Kuvvet, Esneklik Ve Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
4-) Göral Kemal, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Investigation of efficacy of soccer coaches and perception of soccer players. 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
5-) Aslan Kurtuluş, Saygın Özcan, Ceylan Halil İbrahim, 2017. Futsal takımında oynayan kadın ve erkek oyuncuların beden kütle indeksi ve denge becerilerinin karşılaştırılması. 4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zorba, E., Yıldırım, S., Saygın, Ö., Yaman, R., Yıldırım, K., 2000. Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi. 1. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler, Hareket Ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri
2-) Afyon, Y., Hazar, F., Saygın, Ö., 2000. Öğretim Elemanları Ve Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması. 1. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, Sporda Psiko Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri
3-) Zorba, E., Yaman, R., Yıldırım, S., Saygın, Ö., 2000. 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi. 1. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler, Hareket Ve Antrenman Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri
4-) Afyon, Y., Saygın, Ö., Yaman, R., Yıldırım, S., 2000. Rekreasyon Program Sorumluları Ve Spor Animatörlerinin Profilleri İle Yabancı Turistlerin Programa Katılım Beklenti Ve Memnuniyetlerinin İncelenmesi. 1. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, Sporda Psiko Sosyal Alanlar, Spor Yönetim Bilimleri

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Polat, Y., Saygın, Ö., 2003. 12-14 Yaş Grubu Futbolcu Çocukların Sağlığa İlişkin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaşa Bağlı Gelişimlerinin İncelenmesi. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi
2-) Polat, Y., Saygın, Ö., 2003. 14-16 Yaş Grubu Futbolcu Çocukların Sağlığa İlişkin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaşa Bağlı Gelişimlerinin İncelenmesi. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi
3-) Saygın, Ö., Polat, Y., Karacabey, K., 2003. 10-12 Yaş Erkek Çocuklara 16 Hafta Boyunca Uygulanan Hareket Eğitiminin Bazı Sağlığa İlişkin Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi
4-) Afyon, Y., Saygın, Ö., Yıldız, S., 2000. Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. II. Futbol Ve Bilim Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Cin Merve, Saygın Özcan, 2023. İnterval Antrenman Öncesi Yapılan Kuvvet Uygulamaları İnterval Antrenmanının Etkinliğini Arttırabilir mi?/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: -
2-) Aslan Kurtuluş, Saygın Özcan, 2022. Sporcularda Gün Zamanı ve Kronotipin Bilişsel Fonksiyonlara Etkisi/. Yayın Evi: Akademisyen Kitapevi Editör Adı: -
3-) Ceylan Halil İbrahim, Saygın Özcan, Özel Türkcü Ümmühani, 2019. Obezite, Aerobik Egzersiz ve Sirkadiyen Ritim İlişkişi: Asprosin, Spexin, Lipocalin-2 ve İnsulin Hormonu Üzerine Yapılan Bir Araştırma/. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: -

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Zorba, E., Saygın, Ö., 2013. Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk. Yayın Evi: Fırat Matbacılık Ltd. Şti Editör Adı: -
2-) Saygın, Ö., 2012. Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi. Yayın Evi: BAP Proje Kitabı M.Ü. Matbaası Editör Adı: -
3-) Afyon, Y., Yıldız, S., Saygın, Ö., 1998. Futbolda Kaleci Tekniği. Yayın Evi: Ünyay Yayıncılık Editör Adı: -

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Saygın, Ö., Ağılönü, A., 2005. Zorba E.: “Vücut Yapısı Ölçüm Yöntemleri Ve Şişmanlıkla Başa Çıkma” Saygın Ö., Ağılönü A.: “Farklı Kilo Verme Yöntemleri Ve Örnek Diyet Programları . Yayın Evi: Yaylacık Matbaası Editör Adı: -

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Saygın, Ö., 2016. Futsalın Temelleri (Bölüm 1-Oyun Kuralları). Yayın Evi: Nobel Yaşam Editör Adı: Özcan Saygın
2-) Saygın, Ö., 2016. Futsalın Temelleri (Bölüm: 7-Son Düşünceler). . Yayın Evi: Nobel Yaşam Editör Adı: Özcan Saygın

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) studies on ethno-medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
2-) the anthropologist. 2015. Hakemlik Sayısı: 7
3-) The Anthropologist. 2014. Hakemlik Sayısı: 7
4-) studies on ethno-medicine. 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Hacettepe Journal of Biology and Chemistry . 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Studies on Ethno Medicine. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) British Journal of Education, Society Behavioural Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Education and Training Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) The Anthropologist. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Sportif Bakış: Spor Ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Journal of Human Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
10-) International Journal of Sport, Exercise Training Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
11-) Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Niğde Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
14-) İnternational Journal of Human Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 10
15-) Uluslar arası Hakemli Ortopedi Travmatoloji Ve Spor Hekimliği Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 5
16-) SSTB Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp bilimleri Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Journal Of Physical Education And Sport Management . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Internatıonal Journal of Human Sciences. 2015. Hakemlik Sayısı: 6
19-) Uluslararası Spor, Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
20-) International Journal of Human Sciences. 2014. Hakemlik Sayısı: 5
21-) Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Scientific Research and Essays . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
23-) SSTB Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Educational Research and Reviews . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
25-) World Applied Sciences Journal. 2013. Hakemlik Sayısı:
26-) SSTB Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp bilimleri Dergisi . 2013. Hakemlik Sayısı: 5
27-) International Journal of Human Sciences. 2013. Hakemlik Sayısı: 3
28-) International Journal of Human Sciences. 2012. Hakemlik Sayısı: 2
29-) SSTB Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp bilimleri Dergisi . 2012. Hakemlik Sayısı: 4
30-) Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
31-) International Journal of Human Sciences. 2011. Hakemlik Sayısı: 2
32-) International Journal of Human Sciences. 2010. Hakemlik Sayısı: 3
33-) International Journal of Human Sciences. 2009. Hakemlik Sayısı: 8
34-) Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009. Hakemlik Sayısı: 1
35-) International Journal of Human Sciences. 2008. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Eurasian Research in Sport Science. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eurasian Research in Sport Science. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) 17. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ . 2019. Hakemlik Sayısı: 14
4-) Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
6-) Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panelistlik

1-) Tübitak 2223. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2019. Spor Sağlık Bilimleri Editörü.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2016. Futsalın Temelleri.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 6
2-) Assessment of acute aerobic exercise in the morning versus evening on asprosin, spexin, lipocalin-2, and insulin level in overweight/obese versus normal weight adult men - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 8
3-) An investigation of the relationship between new fasting hormone asprosin, obesity and acute–chronic exercise: current systematic review - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
4-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Assessment of acute aerobic exercise in the morning versus evening on asprosin, spexin, lipocalin-2, and insulin level in overweight/obese versus normal weight adult men - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 10
7-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 10
8-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
13-) Assessment of acute aerobic exercise in the morning versus evening on asprosin, spexin, lipocalin-2, and insulin level in overweight/obese versus normal weight adult men - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 7
14-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
15-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) An investigation of the relationship between new fasting hormone asprosin, obesity and acute–chronic exercise: current systematic review - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
19-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
20-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
21-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
23-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
25-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
26-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
27-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
28-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
29-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
30-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
31-) The Examining Body Composition, Sprint and Coordination Characteristics of the Children Aged 7- 12 Years - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) Physical Activity Level And Obesity Prevalence Of Primary And Secondary Students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
33-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
34-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
35-) The Effect of Regular Exercise On Menstrual Cycle Pattern and Early Follicular Hormonal and Physiolgical Parameters in Turkish Sportswomen - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
37-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
38-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
39-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
40-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
41-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
42-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
43-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
44-) Physical Activity Level And Obesity Prevalence Of Primary And Secondary Students - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
45-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
46-) Acute Effect of Speed Exercise on Nitric Oxide (NO) Level of Footballers - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
47-) Acute Effect of Speed Exercise on Nitric Oxide (NO) Level of Footballers - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
48-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
49-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
50-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
51-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
52-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
53-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
54-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
55-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
56-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
57-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
58-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
59-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
60-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
61-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 4
62-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
63-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
64-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
65-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
66-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
67-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
68-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Assessment of acute aerobic exercise in the morning versus evening on asprosin, spexin, lipocalin-2, and insulin level in overweight/obese versus normal weight adult men - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
5-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Examining the Effect of Proprioceptive training on Coincidence Anticipation Timing, Reaction Time and Hand-Eye Coordination - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Investigation of Spatial Visualization and Spatial Anxiety of Faculty of Sport Sciences and Primary School Teachers Students of Faculty of Education - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
15-) Examining the Effect of Proprioceptive training on Coincidence Anticipation Timing, Reaction Time and Hand-Eye Coordination - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
19-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
20-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
21-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Acute Effect of Various Exercise Intensities on Cognitive Performance - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Öğretim Elemanlarının Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) An Examination of the Coincidence Anticipation Performance of Soccer Players according to their Playing Positions and Different Stimulus Speeds - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
26-) Evaluation of Body Mass Index and Basal Metabolic Rate, Step Number of Days in Boys Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
29-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
30-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
31-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
33-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
34-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
35-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
36-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
38-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
39-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
41-) 2012 FIFA Futsal Dünya Kupasının Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
43-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
44-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
45-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
46-) Investigation of Physical Activity Levels and Body Compositions of Adolescent Boys and Girls - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
47-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
48-) Acute Effects Of Dıfferent Warm-Up Procedures On 30m. Sprınt, Slalom Drıbblıng, Vertıcal Jump And Flexıbılıty Performance In Women Futbol Players - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
49-) The Comparison of Some Physical Fitness for Individual and Team Athletes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
50-) Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
51-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
52-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
53-) The Examining Body Composition, Sprint and Coordination Characteristics of the Children Aged 7- 12 Years - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
54-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
55-) Fenerbahçe PAF Ve Süper Genç Takımları Futbolcularının Çalışmaya Bağlı Kuvvet Ve Esneklik Parametreleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
56-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
57-) Aerobic Dance Or Step Dance : Which Exercise Can Increase Balance, Flexibility And Muscle Strength Of Universıty Students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
58-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
59-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
60-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
61-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
62-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
63-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
64-) Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
65-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
66-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
67-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
68-) The Effect of Regular Exercise On Menstrual Cycle Pattern and Early Follicular Hormonal and Physiolgical Parameters in Turkish Sportswomen - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
69-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
70-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
71-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
72-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) The Comparison of Some Physical Fitness for Individual and Team Athletes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
7-) Time of day effect on repeated sprint ability, aerobic capacity and physiological responses in team-sport athletes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Time of day effect on repeated sprint ability, aerobic capacity and physiological responses in team-sport athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) An Examination of the Coincidence Anticipation Performance of Soccer Players according to their Playing Positions and Different Stimulus Speeds - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
19-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
20-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Investigation of agility performance on 10-12 years soccer players - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) Aerobic Dance Or Step Dance : Which Exercise Can Increase Balance, Flexibility And Muscle Strength Of Universıty Students - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
23-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
25-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
26-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
27-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
28-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Basketbolcuların Seçilmiş Performans Parametrelerinin Oynadıkları Pozisyonlara Göre İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Acute Effect of Speed Exercise on Nitric Oxide (NO) Level of Footballers - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
6-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
9-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
10-) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Kız Çocuklarda Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluğu İlişkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
14-) The Comparison of Some Physical Fitness for Individual and Team Athletes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
15-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
17-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Öğretim Elemanlarının Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
20-) Farklı Avrupa Liglerinde Oynanan Futbol Müsabakalarında Atılan Gollerin Teknik ve Taktik Analizi: Bundesliga, La Liga, Premier Lig - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
21-) Farklı Düzeylerdeki Elit Basketbolcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
22-) E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
23-) Türkiye Futbol 2.Liginde Oynanan Müsabakaların Ev Sahibi Olma Avantajı Değişkeni Açısından Analizi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
24-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 16
25-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
26-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
27-) Acute Effects Of Dıfferent Warm-Up Procedures On 30m. Sprınt, Slalom Drıbblıng, Vertıcal Jump And Flexıbılıty Performance In Women Futbol Players - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
28-) Ev Hanımlarının Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
29-) Ev Hanımlarının Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
30-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
31-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
32-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 15
33-) E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
34-) Türkiye Futbol 2.Liginde Oynanan Müsabakaların Ev Sahibi Olma Avantajı Değişkeni Açısından Analizi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
35-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
36-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
37-) Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
38-) An Examination of the Coincidence Anticipation Performance of Soccer Players according to their Playing Positions and Different Stimulus Speeds - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
39-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
40-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
41-) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
42-) Kız Çocuklarda Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluğu İlişkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
43-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
44-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
45-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
46-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
47-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
48-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
49-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
50-) 2012 FIFA Futsal Dünya Kupasının Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
51-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
52-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
53-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
54-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
55-) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
56-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
57-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
58-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
59-) The Effects of Regular Aerobic Exercises on Blood Lipids and Some Physical Fitness Parameters of Obese Boys - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
60-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
61-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
62-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
63-) Öğretim Elemanlarının Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
64-) Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
65-) Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden kütle indeksi ile günlük adım sayısının yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
66-) E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
67-) 11-13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu ile Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
68-) Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
69-) Examining the Effect of Proprioceptive training on Coincidence Anticipation Timing, Reaction Time and Hand-Eye Coordination - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
70-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
71-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8
72-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
73-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
74-) The Comparison of Some Physical Fitness for Individual and Team Athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
75-) Kız Çocuklarda Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluğu İlişkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
76-) Acute Effects Of Dıfferent Warm-Up Procedures On 30m. Sprınt, Slalom Drıbblıng, Vertıcal Jump And Flexıbılıty Performance In Women Futbol Players - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
77-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
78-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
79-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 11
80-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
81-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
82-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
83-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
84-) The Examining Body Composition, Sprint and Coordination Characteristics of the Children Aged 7- 12 Years - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
85-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
86-) The Effect of Regular Exercise On Menstrual Cycle Pattern and Early Follicular Hormonal and Physiolgical Parameters in Turkish Sportswomen - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
87-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 13
88-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
89-) Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
90-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
91-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
92-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
93-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
94-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
95-) Acute Effects Of Dıfferent Warm-Up Procedures On 30m. Sprınt, Slalom Drıbblıng, Vertıcal Jump And Flexıbılıty Performance In Women Futbol Players - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
96-) Acute Effect of Various Exercise Intensities on Cognitive Performance - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
97-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
98-) Antalya’da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
99-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
100-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
101-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
102-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
103-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
104-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
105-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
106-) Çocuklarda egzersizin fiziksel uygunluk unsurlarına etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
107-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
108-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
109-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
110-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
111-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 10
112-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
113-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
114-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
115-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
116-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
117-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
118-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
119-) An Examination of the Coincidence Anticipation Performance of Soccer Players according to their Playing Positions and Different Stimulus Speeds - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
120-) Çocuklarda Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi İle Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
121-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 10
122-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
123-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 8
124-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
125-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
126-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
127-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
128-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
129-) Physical Activity Level And Obesity Prevalence Of Primary And Secondary Students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
130-) Investigation of Physical Activity Levels and Body Compositions of Adolescent Boys and Girls - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
131-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
132-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
133-) Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
134-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
135-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
136-) Aerobic Dance Or Step Dance : Which Exercise Can Increase Balance, Flexibility And Muscle Strength Of Universıty Students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
137-) Investigation of agility performance on 10-12 years soccer players - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
138-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
139-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
140-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
141-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
142-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
143-) 2012 FIFA Futsal Dünya Kupasının Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
144-) Kız Çocuklarda Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluğu İlişkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
145-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
146-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
147-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
148-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
149-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
150-) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
151-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
152-) Searching Physical Fitness and Body Compositions of Female Child Between Aged 7-11 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
153-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
154-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
155-) 14-18 yaş lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
156-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
157-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
158-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
159-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
160-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
161-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
162-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
163-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
164-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
165-) Kız Çocuklarda Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluğu İlişkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
166-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
167-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
168-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
169-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
170-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
171-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
172-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
173-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
174-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
175-) Bayan Sporcularda Statik Ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Esnekliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
176-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
177-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
178-) The Examining Body Composition, Sprint and Coordination Characteristics of the Children Aged 7- 12 Years - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
179-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
180-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
181-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
182-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
183-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
184-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
185-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
186-) Fenerbahçe PAF Ve Süper Genç Takımları Futbolcularının Çalışmaya Bağlı Kuvvet Ve Esneklik Parametreleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
187-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
188-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
189-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
190-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
191-) Acute Effects Of Dıfferent Warm-Up Procedures On 30m. Sprınt, Slalom Drıbblıng, Vertıcal Jump And Flexıbılıty Performance In Women Futbol Players - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
192-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
193-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
194-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
195-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
196-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
197-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
198-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
199-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
200-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
201-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
202-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
203-) The Effects of Regular Aerobic Exercises on Blood Lipids and Some Physical Fitness Parameters of Obese Boys - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
204-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
205-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
206-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
207-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
208-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
209-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
210-) Bayan Sporcularda Statik Ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Esnekliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
211-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
212-) Aerobik Egzersizin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
213-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
214-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
215-) Bayan Sporcularda Statik Ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Esnekliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
216-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
217-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
218-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
219-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
220-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
221-) Ev Hanımlarının Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
222-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
223-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
224-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
225-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
226-) Öğretim Elemanları Ve Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
227-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
228-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
229-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
230-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
231-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
232-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
233-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
234-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
235-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 7
236-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
237-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
238-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
239-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
240-) 2012 FIFA Futsal Dünya Kupasının Analizi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
241-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
242-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
243-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
244-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
245-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
246-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
247-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
248-) Effects of Cafeine on Exercise Performance, Lactate, F.F.A., Triglycerides, Prolactin, Cortisol and Amylase in Maximal Aerobic Exercise - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
249-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
250-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
251-) Searching Physical Fitness and Body Compositions of Female Child Between Aged 7-11 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
252-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
253-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
254-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
255-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
256-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
257-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
258-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
259-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
260-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 5
261-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
262-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
263-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
264-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
265-) Effects of Acute Aerobic and Anaerobic Exercise on Humoral İmmune Factors in Elite Athletes - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
266-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
267-) Çocuklarda Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi İle Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
268-) 65-85 Yaş Arasındaki Yaşlılarda 10 Haftalık Antrenman Programının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
269-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
270-) 12-14 Yaş Grubu Futbolcu Çocukların Sağlığa İlişkin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaşa Bağlı Gelişimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
271-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
272-) 9–12 Yaş Arası Tenisçilerin Fiziksel Uygunluklarının Eurofit Test Bataryasıyla Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
273-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
274-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 3
275-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 3
276-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
277-) Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
278-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 2
279-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
280-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 4
281-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
282-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
283-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
284-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
285-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
286-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
287-) Kız Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu Ve Denge Özelliklerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
288-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 2
289-) Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
290-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
291-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
292-) Öğretim Elemanları Ve Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
293-) 12-14 Yaş Grubu Futbolcu Çocukların Sağlığa İlişkin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaşa Bağlı Gelişimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1
294-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2
295-) Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik Motorik Ve Yapısal Değişikliklere Etkisi - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1
296-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1
297-) 12-14 Yaş Grubu Futbolcu Çocukların Sağlığa İlişkin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaşa Bağlı Gelişimlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1
298-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1
299-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Farklı Düzeylerdeki Elit Basketbolcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) 3-4 Yaş Grubu Çocuklarda 8 Haftalık Hareket Eğitiminin Motor Performanslarına Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) The Effects of Physical Activity Cards on Teacher Behaviours in Elementary Physical Education Classes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Gün Zamanının Raket Sporcularında Algısal Bilişsel Özellikler Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Acute Effects Of Static Stretching On Vertical Jump Performance İn Children - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden kütle indeksi ile günlük adım sayısının yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Genç yüzücülerde antropometrik, fizyolojik ve fiziksel özelliklerin müsabaka performansına etkisinin araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
18-) E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Türkiye Futbol 2.Liginde Oynanan Müsabakaların Ev Sahibi Olma Avantajı Değişkeni Açısından Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
21-) Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden kütle indeksi ile günlük adım sayısının yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
23-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
25-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
27-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) Tenisçiler İle Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) The Effect of regular exercise programme on health related physical fitness parameters and blood lipids of women aged between 40-55 years - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
30-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
31-) Futbolda Müsabaka Başarısında Duran (Ölü) Topların Etkinliğinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
32-) Faal Türk Tenis Hakemlerinin Fiziksel Aktivite ÖzelliklerininCinsiyet, Kategori ve Beden Kitle İndeksine Göre Araştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
33-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
35-) Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden kütle indeksi ile günlük adım sayısının yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
36-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
37-) Profesyonel futbolda ev sahibi olma avantaji: Türkiye 1. liginin analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
38-) Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
39-) The Effects of Physical Activity Cards on Teacher Behaviours in Elementary Physical Education Classes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
40-) The Comparison of Some Physical Fitness for Individual and Team Athletes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
42-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
43-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
44-) The Effects Of Leptin And Insulin Hormones On Health, Body Fat Percentage Of The Andurance Athletes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
45-) The Examining Body Composition, Sprint and Coordination Characteristics of the Children Aged 7- 12 Years - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
46-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
47-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
48-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
49-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
50-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
51-) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
52-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
53-) I. Ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
54-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
55-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
56-) The Effect of Twelve Week Aerobic Exercise Programme on Health Related Physical Fitness Components and Blood Lipids in Obese Girls - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
57-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
58-) Aerobik Egzersizin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
59-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
60-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
61-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
62-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
63-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
64-) Ev Hanımlarının Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
65-) Çocuklarda Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi İle Beden Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
66-) 11-13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu ile Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
67-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
68-) Bayan Sporcularda Statik Ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Esnekliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
69-) Aerobik Egzersizin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
70-) Fenerbahçe PAF Ve Süper Genç Takımları Futbolcularının Çalışmaya Bağlı Kuvvet Ve Esneklik Parametreleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
71-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
72-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
73-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
74-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
75-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
76-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
77-) Futbolcular İle Taekwondocuların Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
78-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
79-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Gün Zamanının Raket Sporcularında Algısal Bilişsel Özellikler Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) 10-12 Yaş çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Examination Of Some Physical, Hematological Paramets And Iron Status Of Greco-Roman Wrestlers İn The Age Category Of Cadets By Weight Calsses - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Long-term Walking Exercise May Affect Some Physical Functions in the Elderly - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Examining the Effect of Proprioceptive training on Coincidence Anticipation Timing, Reaction Time and Hand-Eye Coordination - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) The Effects Of Leptin And Insulin Hormones On Health, Body Fat Percentage Of The Andurance Athletes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Investigation of agility performance on 10-12 years soccer players - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Antalya’da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Muğla Bölgesi Amatör Ve Genç Futbolcuların Kategorilerine Ve Mevkilerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Çocuklarda egzersizin fiziksel uygunluk unsurlarına etkisi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
18-) Examination of the Season Performance of a Football Team in First Division - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
19-) Kız Ve Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Fiziksel Aktivite Yoğunluklarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
20-) Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
21-) Time of day effect on repeated sprint ability, aerobic capacity and physiological responses in team-sport athletes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Acute Effect of Various Exercise Intensities on Cognitive Performance - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
23-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
24-) Comparison of coinciding anticipation timing and reaction time performances of adolescent female volleyball players in different playing positions - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
25-) Examining the Effect of Proprioceptive training on Coincidence Anticipation Timing, Reaction Time and Hand-Eye Coordination - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
26-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
27-) Assessment of acute aerobic exercise in the morning versus evening on asprosin, spexin, lipocalin-2, and insulin level in overweight/obese versus normal weight adult men - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
28-) An investigation of the relationship between new fasting hormone asprosin, obesity and acute–chronic exercise: current systematic review - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
29-) Comparison Of The Effects Of Acute And Regular Exercise On Intraocular Pressure In Turkish Athlete And Sedentarians - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
30-) Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
31-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
32-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
33-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
34-) Hazırlık Dönemi Antrenman Programlarının Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
35-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
36-) Öğretim Elemanlarının Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
37-) Effect of Chronic exercise on Immunoglobin, complement and leukocyte types in volleyball players and athletes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
38-) 11-13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Çift El Göz Koordinasyonu ile Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
39-) 2012 FIFA Futsal Dünya Kupasının Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
40-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
41-) Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
42-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
43-) Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Unsurlarının Araştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
44-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
45-) Gender and Maturation Differences in Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Turkish Children - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
46-) 18-24 Yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 Haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Değerlere Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
47-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
48-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
49-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
50-) Exercise Intensity and Its Effects on Thyroid Hormones - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
51-) The effects of Exercise on the Immune System and Stres Hormones in Sportswomen - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bayan Sporcularda Statik Ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Esnekliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Fiziksel Aktivite Ve Fiziksel Uygunluk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: İnterval antrenmanı öncesi yapılan kuvvet uygulamaları interval antrenmanının etkinliğini artırabilir mi?. Konu: Antrenman bilimleri. MERVE-CİN. 2023
2-) Tez Adı: Farklı Branşlardaki Genç Sporcuların Gün Zamanı ve Kronotipinin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Konu: spor bilimleri. KURTULUŞ-ASLAN. 2022
3-) Tez Adı: Hentbol antrenmanlarında kullanılmak üzere tasarlanan antrenman aracının atış performansına etkisinin incelenmesi. Konu: Antrenman bilimleri. AHMED KHALEEL ISMAEL-AL. 2021
4-) Tez Adı: Farklı düzeylerdeki elit basketbolcuların beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin incelenmesi. Konu: spor bilimleri. MUHAMMED-ACAR. 2021
5-) Tez Adı: Türk futbolunda alt yapı sorunsalı: Bir sistem arayışı. Konu: Futbol. Ender-Senel. 2020
6-) Tez Adı: Türk Futbolunda Alt Yapı Sorunsalı: Bir Sistem Arayışı. Konu: Türk Futbolunda Alt Yapı Sorunsalı: Bir Sistem Arayışı. ENDER-ŞENEL. 2020
7-) Tez Adı: Farklı beden kompozisyonuna sahip bireylerde günün farklı zamanlarında yapılan aerobik egzersizlerin obezite ile ilgili seçilmiş hormonlar üzerine etkisinin incelenmesi. Konu: Farklı beden kompozisyonuna sahip bireylerde günün farklı zamanlarında yapılan aerobik egzersizlerin obezite ile ilgili seçilmiş hormonlar üzerine etkisinin incelenmesi. HALİL İBRAHİM-CEYLAN. 2019
8-) Tez Adı: Genç yüzücülerde antropometrik, fizyolojik ve fiziksel özelliklerin müsabaka performansına etkisinin araştırılması. Konu: spor bilimleri. ŞEYMA-İNAN. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yıldızlar kategorisi yüzücülerde seçilmiş antropometrik özelliklerin sprint yüzme performansına etkisinin incelenmesi. Konu: Antrenman bilimleri. BETÜL-BİNGÖL. 2023
2-) Tez Adı: Farklı Avrupa liglerinde oynanan futbol müsabakalarında atılan gollerin teknik ve taktik analizi: Bundesliga, La Liga, Premier lig. Konu: spor bilimleri. MEHMET-YAVUZ. 2021
3-) Tez Adı: Futbol hakemlerinin fiziksel kapasitesi ile maç sırasındaki aktivite profillerinin ve karar verme becerilerini incelenmesi.. Konu: Genç Yüzücülerde Antropometrik, Fizyolojik ve Fiziksel Özelliklerin Müsabaka Performansına Etkisinin Araştırılması. HAKAN-KARABALCIK. 2019
4-) Tez Adı: E-Spor ve Geleneksel Spor İle Uğraşan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık ve Bilişsel Esneklik Durumlarının İncelenmesi. Konu: E-Spor ve Geleneksel Spor İle Uğraşan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık ve Bilişsel Esneklik Durumlarının İncelenmesi. GÖRKEM-MENTEŞ. 2019
5-) Tez Adı: Basketbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özellikleri, Maç Aktivite Profilleri ve Performanslarının Oynadıkları Pozisyonlara Göre Karşılaştırılması. Konu: Basketbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özellikleri, Maç Aktivite Profilleri ve Performanslarının Oynadıkları Pozisyonlara Göre Karşılaştırılması. KAAN-SALMAN. 2019
6-) Tez Adı: 10-14 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocuklarda Uyku, Tv İzleme, Bilgisayar ve Akıllı Telefon Kullanım Sürelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Beden Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi. Konu: 10-14 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocuklarda Uyku, Tv İzleme, Bilgisayar ve Akıllı Telefon Kullanım Sürelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Beden Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi. YAĞMUR-YILDIZ. 2019
7-) Tez Adı: 8 Haftalık Fonksiyonel Antrenmanların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Konu: 8 Haftalık Fonksiyonel Antrenmanların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yusuf-Erken. 2018
8-) Tez Adı: 13 Yaş çocuklarda 8 haftalık futbol antrenmanlarının seçilmiş fiziksel uygunluk unsurları ile ince motor becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Konu: 13 Yaş çocuklarda 8 haftalık futbol antrenmanlarının seçilmiş fiziksel uygunluk unsurları ile ince motor becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Ömer-Aksoy. 2018
9-) Tez Adı: Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi. Konu: Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi. Kurtuluş -Aslan. 2017
10-) Tez Adı: Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step-aerobik Egzersizlerinin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisinin Araştırılması . Konu: Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step-aerobik Egzersizlerinin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisinin Araştırılması . Gökçe -Oktay. 2015
11-) Tez Adı: Propereseptik Antrenmanlarının Sezinleme Zamanı Reaksiyon Zamanı El-Göz Koordinasyonu Üzerine Etkisi. Konu: Propereseptik Antrenmanlarının Sezinleme Zamanı Reaksiyon Zamanı El-Göz Koordinasyonu Üzerine Etkisi. Halil İbrahim -Ceylan. 2015
12-) Tez Adı: 14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Benlik Algısı, Beden Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi . Konu: 14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Benlik Algısı, Beden Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi . Mutlu -Ildız. 2014
13-) Tez Adı: 14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Vücut Kompozisyonlarının İncelenmesi . Konu: 14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Vücut Kompozisyonlarının İncelenmesi . Gültekin -Dağcı. 2014
14-) Tez Adı: Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri İle Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Beden Kompozisyonlarının İncelenmesi . Konu: Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Fiziksel Aktivite Deneyimleri İle Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Beden Kompozisyonlarının İncelenmesi . Yasemin Funda -Ayhan. 2014
15-) Tez Adı: 9-11 Yaş İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşa ve Cinsiyete Göre Araştırılması. Konu: 9-11 Yaş İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşa ve Cinsiyete Göre Araştırılması. C.-Taşkınöz. 2011
16-) Tez Adı: Çocuklarda Uzun Süreli Egzersizin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisinin Araştırılması. Konu: Çocuklarda Uzun Süreli Egzersizin Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisinin Araştırılması. O. T.-Togo. 2010
17-) Tez Adı: Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Beden Kitle İndeksinin Değerlendirilmesi. Konu: Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Beden Kitle İndeksinin Değerlendirilmesi. Akan-Bayraktar. 2010
18-) Tez Adı: İlköğretim Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi. Konu: İlköğretim Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi. P.-Ustaoğlu. 2010
19-) Tez Adı: Ev Hanımlarında Fiziksel Kapasite ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Konu: Ev Hanımlarında Fiziksel Kapasite ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. B.-Ateş. 2009
20-) Tez Adı: 40-55 Yaş Arası Erkek ve Bayanlarda 8 Haftalık Rekreatif Yürüme Programının Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisinin Araştırılması. Konu: 40-55 Yaş Arası Erkek ve Bayanlarda 8 Haftalık Rekreatif Yürüme Programının Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisinin Araştırılması. S.-Gönülateş. 2009
21-) Tez Adı: Obez Çocuklarda Aerobik Egzersizin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına ve Kan Lipidlerine Etkisi. Konu: Obez Çocuklarda Aerobik Egzersizin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına ve Kan Lipidlerine Etkisi. M. A.-Öztürk. 2009
22-) Tez Adı: Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Konu: Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Y.-Dükancı. 2008
23-) Tez Adı: Farklı Liglerde Oynayan Futbolcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Konu: Farklı Liglerde Oynayan Futbolcuların Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Kemal-Göral. 2008
24-) Tez Adı: Pansiyonlu ve Normal Devlet İlköğretim ile Özel İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme, Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları ve Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması. Konu: Pansiyonlu ve Normal Devlet İlköğretim ile Özel İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme, Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları ve Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması. A.-Kuşgöz. 2006

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: Farklı düzeylerdeki elit basketbolcuların beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin incelenmesi. Konu: Beslenme. Muhammed-Acar. 2021
2-) Tez Adı: Dövüş sporcularında kendinle konuşma, motivasyon ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: Dövüş sporcularında kendinle konuşma, motivasyon ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erkan -BİNGÖL. 2020
3-) Tez Adı: Türkiye A milli futsal takımının 2015-2018 yılları arasında oynadığı müsabakaların bazı teknik-taktik kriterler açısından analizi. Konu: -. Serhat -ÇİÇEK. 2020
4-) Tez Adı: Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde bazı psikolojik parametrelerin madde kullanma eğitimi ile ilişkisinin incelenmesi. Konu: -. Hülya -ÇOLAK. 2020
5-) Tez Adı: Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçim davranışları ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi. Konu: -. Ayşe -SALGIN. 2020
6-) Tez Adı: Yamaç paraşütü tandem pilotları ile ilk kez uçan bireylerin ölüm kaygısı ve risk alma düzeylerinin; andrenalin, kortizol, insilün hormonları ve bazı fizyolojij parametreler üzerindeki etkisi, . Konu: -. Deniz Sinem -ÇALIK. 2019
7-) Tez Adı: Genç yüzücülerde antropometrik, fizyolojik ve fiziksel özelliklerin müsabaka performansına etkisinin araştırılması. Konu: -. Şeyma -İNAN. 2019
8-) Tez Adı: Orta yaş kadınlara uygulanan fonksiyonel antrenmanın beden kompozisyonu, kuvvet, esneklik ve dikey sıçrama üzerine etkisinin incelenmesi,. Konu: -. Mehmet -ÜLKER. 2019
9-) Tez Adı: Orta yaş ve üstü kadınlarda reformer egzersizlerinin postür bozuklukları, esneklik, denge ve kas kuvvetine etkisinin incelenmesi, . Konu: -. Mihriban- SERVİLİLER. 2019
10-) Tez Adı: E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi,. Konu: -. Görkem- MENTEŞ. 2019
11-) Tez Adı: 10-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarda uyku, tv izleme, bilgisayar ve akıllı telefon kullanım sürelerinin fiziksel aktivite düzeyi ve beden kompozisyonuna etkisinin incelenmesi, . Konu: -. Yağmur- YILDIZ. 2019
12-) Tez Adı: Bireysel spor ve takım sporu yapan üniversite öğrencilerinde duygusal zeka ve hedef bağlılığı düzeylerinin araştırılması. Konu: -. Ecesu -ÖZCAN . 2019
13-) Tez Adı: Farklı meslek guruplarında yer alan yetişkin bireyler, sedanterler ve aynı yaş gurubu sporcuların kemik mineral yoğunluk düzeylerinin incelenmesi. Konu: Farklı meslek guruplarında yer alan yetişkin bireyler, sedanterler ve aynı yaş gurubu sporcuların kemik mineral yoğunluk düzeylerinin incelenmesi. Kürşat -HAZAR. 2019
14-) Tez Adı: Sporcularda Sportmenlik Yönelimi: Hedef Bağlılığı ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşmanın Rolü. Konu: Sporcularda Sportmenlik Yönelimi: Hedef Bağlılığı ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşmanın Rolü. Mevlüt -YILDIZ. 2019
15-) Tez Adı: Sedanter bireyler için internet tabanlı egzersiz eğitimi ve reçetesi programının geliştirilmesi. Konu: Sedanter bireyler için internet tabanlı egzersiz eğitimi ve reçetesi programının geliştirilmesi. Fatih -GÜR. 2019
16-) Tez Adı: Dönüşümcü liderliğin iş tatmini üzerine etkisi: Spor bilimleri fakülteleri akademik personeli üzerinde bir uygulama. Konu: Dönüşümcü liderliğin iş tatmini üzerine etkisi: Spor bilimleri fakülteleri akademik personeli üzerinde bir uygulama. Mehdi -DUYAN. 2019
17-) Tez Adı: Bireysel ve Takım Sporcularının Sportif Karakterlerinin ve Zekâ Boyutlarının Sportif Başarı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Konu: Bireysel ve Takım Sporcularının Sportif Karakterlerinin ve Zekâ Boyutlarının Sportif Başarı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yasin -YILDIZ. 2019
18-) Tez Adı: Basketbolcuların bazı fiziksel uygunluk özellikleri, maç aktivite profili ve performanslarının oynadıkları pozisyonlara göre karşılaştırılması,. Konu: -. Kaan -SALMAN. 2019
19-) Tez Adı: Beden eğitiminde ihtiyaç destekleyici öğretim stili ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Konu: -. Derya -SAKALLI. 2019
20-) Tez Adı: Adem EVCİL. Konu: -. Adem-EVCİL. 2019
21-) Tez Adı: Türk hukuk sisteminde profesyonel futbolcu sözleşmelerinin incelenmesi . Konu: -. Ferit-BELGİN. 2019
22-) Tez Adı: Gebe kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin incelenmesi. Konu: Gebe kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin incelenmesi. Havva-Tarımsever. 2019
23-) Tez Adı: Üniversite öğrencisi kadın futbolcuların toplumsal cinsiyet algıları ile sporcu öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Konu: -. Gülşah-ÖZKAN. 2019
24-) Tez Adı: Maksimal direnç antrenmanlarında farklı dinlenme aralıklarının performans üzerindeki etkisi (bench press) . Konu: -. Muharrem -DİNÇER. 2019
25-) Tez Adı: Milli takım düzeyinde yarışan atletlerin yaşam kalitesi ve performans düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Konu: -. Tuncay-ÖRS. 2018
26-) Tez Adı: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında öğrenci seçim modeli. Konu: -. Ender-ŞENEL. 2018
27-) Tez Adı: Beden eğitimi öğretmen adaylarında stres tolerans düzeyi, bilişsel duygu düzenleme ve mizaç tipleri arasındaki ilişki. Konu: Beden eğitimi öğretmen adaylarında stres tolerans düzeyi, bilişsel duygu düzenleme ve mizaç tipleri arasındaki ilişki. Lale-YILDIZ. 2018
28-) Tez Adı: Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının fiziksel aktivite düzeylerine göre irdelenmesi. Konu: Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının fiziksel aktivite düzeylerine göre irdelenmesi. Zeynep Senem -SÖYLEYİCİ. 2018
29-) Tez Adı: 11-13 Yaş çocuklarda 8 haftalık futbol antrenmanlarının seçilmiş fiziksel uygunluk unsurları ile ince motor becerileri üzerine etkisinin incelenmesi, . Konu: -. Ömer -AKSOY. 2018
30-) Tez Adı: 8-10 yaş çocuklarda denge egzersizlerinin denge gelişimi üzerine etkileri, . Konu: -. Engin -KOCAKARIN. 2018
31-) Tez Adı: Antalya'da bazı liselerde bulunan ve farklı branşlarda yer alan sporcular ile sedanterlerin el tercihi ve okul başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi,. Konu: -. Tolga -ALTUĞ. 2018
32-) Tez Adı: Yaşlılarda kuvvet antrenmanlarının motor becerilere etkisinin araştırılması. Konu: -. Ömer -GÜNAY . 2018
33-) Tez Adı: Farklı saha ölçülerinde serbest ve antrenör geribildirimli oynanan dar alan oyunlarına verilen metabolik cevapların ve hareket profillerinin incelenmesi, . Konu: -. Miraç -ŞEN . 2018
34-) Tez Adı: 8 haftalık fonksiyonel antrenmanların bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi, . Konu: -. Yusuf -ERKEN. 2018
35-) Tez Adı: Serbest zaman fiziksel aktivite kısıtlayıcılarının A ve B kişilik tiplerine göre incelenmesi. Konu: -. Günseli -DUMAN. 2018
36-) Tez Adı: Gençlik ve spor merkezinde düzenlenen kurslara katılan gençlerin fair play davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, . Konu: -. Nedim Burak -YILDIRIM. 2018
37-) Tez Adı: Futbol hakemlerinin fiziksel kapasitesi ile maç sırasındaki aktivite profili ve karar verme becerisinin incelenmesi. Konu: -. Hakan -KARABALÇIK. 2017
38-) Tez Adı: Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi . Konu: -. Kurtuluş -ASLAN. 2017
39-) Tez Adı: Farklı yaşlardaki (erkek) otizmli çocukların 12 haftalık hareket eğitimi (eurofit test hareket eğitim ) programının bazı motor beceriler üzerine etkisinin incelenmesi,. Konu: -. Alparslan -GÜLTÜRK, . 2017
40-) Tez Adı: Ek besin maddesi olarak kullanılan incirin futbolcularda dayanıklılığa olan etkisinin incelenmesi. Konu: -. Alper-KARTAL. 2017
41-) Tez Adı: Devlet ve Özel okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin obezite, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması. Konu: -. Emine -KAYMAZ. 2016
42-) Tez Adı: Muğla bölgesi futbol hakemlerinde sürat ve çeviklik antrenmanlarının bazı fiziksel ve motorik özelliklerine etkisi . Konu: -. Volkan- CİNDEMİR. 2016
43-) Tez Adı: Normal ve gestasyonel diyabetli gebelerde yaşam kalitesi ve egzersiz farkındalığının araştırılması,. Konu: Normal ve gestasyonel diyabetli gebelerde yaşam kalitesi ve egzersiz farkındalığının araştırılması. Hazal -KARAKUŞ. 2016
44-) Tez Adı: Proprioseptif antrenmanların sezınleme zamanı, reaksiyon zamanı ve el-göz koordinasyonu üzerine etkisinin incelenmesi, . Konu: -. Halil İbrahim -CEYLAN. 2015
45-) Tez Adı: Kadınlarda 8 haftalık zumba ve step-aerobik egzersizlerinin sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarına etkisinin araştırılması,. Konu: -. Gökçe -OKTAY. 2015
46-) Tez Adı: 14-18 yaş lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kompozisyonlarının araştırılması. Konu: -. Gültekin -DAĞCI. 2014
47-) Tez Adı: Çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel aktivite deneyimleri ile yetişkinlikteki fiziksel aktivite düzeyleri ve beden kompozisyonlarının incelenmesi. Konu: -. Yasemin Funda -AYHAN. 2014
48-) Tez Adı: Farklı liglerde oynayan futbolcuların oynadıkları mevkilere göre bazı motorik ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Konu: -. Alper -KARTAL. 2014
49-) Tez Adı: 14-18 yaş lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, fiziksel benlik algısı, beden kompozisyonu ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi. Konu: -. Mutlu -ILDIZ. 2014
50-) Tez Adı: 13-15 yaş grubu futbolcularda kuvvet antrenmanının bazı motorik özellikleri üzerine etkisi,. Konu: -. İsmet -ÇOBAN . 2014
51-) Tez Adı: Futbol antrenörlerinin yeterlilikleri, karar verme stratejileri ve takım performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi . Konu: -. Kemal -GÖRAL. 2014
52-) Tez Adı: 65 yaş üstü yaşlılarda elastik bant ve swissball egzersizlerinin yaşam kalitesi, düşme riski ve bazı fiziksel uygunluk değerlerine etkisi. Konu: -. Hilal -KILINÇ. 2013
53-) Tez Adı: Yüzme sporu yapan 18-24 yaş arası kadınlarda core antrenmanının bazı fizyolojik ve motorik parametrelere etkisinin araştırılması. Konu: -. Müjde -ATICI. 2013
54-) Tez Adı: Spor organizasyonları düzenleyen il temsilcilerinin karşılaştıkları problemlerin araştırılması (Ege bölgesi örneği). Konu: -. Demet- ÖZTÜRK. 2011
55-) Tez Adı: 9-11 yaş ilköğretim öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin yaşa ve cinsiyete göre araştırılması. Konu: -. Cem -TAŞKINÖZ. 2011
56-) Tez Adı: 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın spor turizmi ve ekonomik etkileri açısından incelenmesi. Konu: -. Bilal- KARAKOÇ . 2011
57-) Tez Adı: İlköğretim öğrencilerinin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi. Konu: -. Pelin -USTAOĞLU. 2011
58-) Tez Adı: Çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi ve beden kitle indeksinin değerlendirilmesi. Konu: -. Akan- BAYRAKDAR. 2010
59-) Tez Adı: Çocuklarda uzun süreli egzersizin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarına etkisinin araştırılması, . Konu: -. Osman Tolga -TOGO. 2010
60-) Tez Adı: Spor bilincinin yaygınlaştırılmasında sosyal pazarlamanın toplum tutumuna etkisi . Konu: Spor bilincinin yaygınlaştırılmasında sosyal pazarlamanın toplum tutumuna etkisi . Hakan- ÜNAL. 2009
61-) Tez Adı: Açık alan rekreasyon etkinliklerinde insan kaynaklarına yönelik iç kaynak ile dış kaynak kullanan turistik işletmelerin hizmet kalitesi açısından incelenmesi. Konu: Açık alan rekreasyon etkinliklerinde insan kaynaklarına yönelik iç kaynak ile dış kaynak kullanan turistik işletmelerin hizmet kalitesi açısından incelenmesi. Özgür -CEYLAN. 2009
62-) Tez Adı: Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde kullandıkları pekiştireçlere ilişkin tutumlarının incelenmesi. Konu: Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde kullandıkları pekiştireçlere ilişkin tutumlarının incelenmesi. Ayfer- DÖNMEZ GÜNGÖR. 2009
63-) Tez Adı: Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görevli akademik personelin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin görüşleri. Konu: Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görevli akademik personelin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin görüşleri. Ebru Eda -ŞANAL. 2009
64-) Tez Adı: Obez çocuklarda aerobik egzersizin sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarına ve kan lipidlerine etkisi. Konu: -. Mehmet Ali -ÖZTÜRK. 2009
65-) Tez Adı: Ev hanımlarında fiziksel kapasite ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi . Konu: -. Bahar -ATEŞ. 2009
66-) Tez Adı: 40-55 yaş arası erkek ve bayanlarda 8 haftalık rekreatif yürüme programının sağlık ilişkili fiziksel uygunluk üzerine etkisinin araştırılması . Konu: -. Süleyman -GÖNÜLATEŞ. 2009
67-) Tez Adı: Olimpiyat oyunlarının ev sahibi ülke ve kente ekonomik etkilerinin araştırılması. Konu: Olimpiyat oyunlarının ev sahibi ülke ve kente ekonomik etkilerinin araştırılması. Muazzez -ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU. 2008
68-) Tez Adı: Çocuklarda fiziksel aktivite ve sağlık ilişkili fiziksel uygunluk özelliklerinin değerlendirilmesi. Konu: Çocuklarda fiziksel aktivite ve sağlık ilişkili fiziksel uygunluk özelliklerinin değerlendirilmesi. Yusuf -DÜKANCI. 2008
69-) Tez Adı: Farklı liglerde oynayan futbolcuların beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin incelenmesi. Konu: Farklı liglerde oynayan futbolcuların beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin incelenmesi. Kemal -GÖRAL. 2008
70-) Tez Adı: Muğla Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına göre rekreasyon tercihlerinin belirlenmesi. Konu: Muğla Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına göre rekreasyon tercihlerinin belirlenmesi. Mine -MÜFTÜLER. 2008
71-) Tez Adı: Rekreasyonun suçu önlemedeki işlevinin incelenmesi,. Konu: Rekreasyonun suçu önlemedeki işlevinin incelenmesi,. Metin -KILIÇ . 2008
72-) Tez Adı: Muğla ilinde profesyonel ve amatör takımlarda oynayan 16-18 yaş grubu futbolcuların postürel özelliklerinin karşılaştırılması. Konu: Muğla ilinde profesyonel ve amatör takımlarda oynayan 16-18 yaş grubu futbolcuların postürel özelliklerinin karşılaştırılması. Önder -TURGUT. 2007
73-) Tez Adı: Yerel yönetimlerde rekreasyon hizmetleri ve model belirleme. Konu: Yerel yönetimlerde rekreasyon hizmetleri ve model belirleme. Ali -AĞILÖNÜ. 2007
74-) Tez Adı: 40-45 yaş arası bayanlarda 8 haftalık pilates çalışmasının esneklik ve denge üzerine etkileri. Konu: 40-45 yaş arası bayanlarda 8 haftalık pilates çalışmasının esneklik ve denge üzerine etkileri. Filiz -ÇAĞLAV. 2005
75-) Tez Adı: Pansiyonlu ve normal devlet ilköğretim ile özel ilköğretim öğrencilerinin beslenme, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve fiziksel uygunluklarının karşılaştırılması,. Konu: Pansiyonlu ve normal devlet ilköğretim ile özel ilköğretim öğrencilerinin beslenme, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve fiziksel uygunluklarının karşılaştırılması,. Alim -KUŞGÖZ. 2005
76-) Tez Adı: Okulöncesi eğitim kurumlarındaki 4-6 yaş grubu çocuklarda 8 haftalık hareket eğitiminin motor performanslarına etkisi. Konu: Okulöncesi eğitim kurumlarındaki 4-6 yaş grubu çocuklarda 8 haftalık hareket eğitiminin motor performanslarına etkisi. Hasan Murat -KIRICI. 2004

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İnaktif Üniversite Öğrencilerine Açık Rekreasyon Alanında Uygulanacak Olan Serbest Zaman Aktivitelerinin Sağlık-Beceri ile İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İnaktif Üniversite Öğrencilerine Açık Rekreasyon Alanında Uygulanacak Olan Serbest Zaman Aktivitelerinin Sağlık-Beceri ile İlişkili Fiziksel Uygunluk Unsurlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. 2020-2023
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı beden kompozisyonuna sahip bireylerde günün farklı zamanlarında yapılan aerobik egzersizlerin obezite ile ilgili seçilmiş hormonlar üzerine etkisinin incelenmesi. 2018-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi. 2017-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Günün farklı zaman diliminin, aerobik ve anaerobik kapasite ile kan laktat düzeyine olan etkisinin incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Günün farklı zaman diliminin, aerobik ve anaerobik kapasite ile kan laktat düzeyine olan etkisinin incelenmesi. 2017-2018
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk ve Ergenlerde Beden Kompozisyonu, Beslenme Alışkanlıkları İle Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çocuk ve Ergenlerde Beden Kompozisyonu, Beslenme Alışkanlıkları İle Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması . 2015-2016
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü) 01/04/2011. . 2010-2011

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut orta ve yüksek şiddetli egzersizlerin Asprosin ve BDNF hormonu üzerine etkisinin incelenmesi. 2020-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Spor Bilimleri Öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinde Uzamsal Görselleştirme ve Uzamsal Kaygının Araştırılması. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Futbol antrenörlerinin yeterlilikleri ve futbolcuların algıları. Futbol antrenörlerinin yeterlilikleri ve futbolcuların algılarının araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Futbol antrenörlerinin yeterlilikleri ve futbolcuların algıları. Futbol antrenörlerinin yeterlilikleri ve futbolcuların algılarının araştırılması. 2015-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: 65 Yaş Üstü Yaşlılarda Elastik Bant Ve Swissball Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi, Düşme Riski Ve Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 65 Yaş Üstü Yaşlılarda Elastik Bant Ve Swissball Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi, Düşme Riski Ve Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi. (BAP Proje Danışman-Araştırmacı) . 2013-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. AKM’ Aktif Muğla Projesi, (BAP Proje Araştırmacı) . 2012-2014

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2015
2-) Kurum Adı: . TÜBİTAK Bilimsel Teşvik Ödülü. 2015
3-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2014
4-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2014
5-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2014
6-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2014
7-) Kurum Adı: . TÜBİTAK Bilimsel Teşvik Ödülü . 2014
8-) Kurum Adı: . TÜBİTAK Bilimsel Teşvik Ödülü. 2014
9-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2011
10-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülleri. 2009
11-) Kurum Adı: . TÜBİTAK Bilimsel Teşvik Ödülü. 2009
12-) Kurum Adı: . Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülü. 2006

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2022
2-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2021
3-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2020
4-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
5-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
6-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
7-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
8-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2014
9-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
10-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2012
11-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2011
12-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2010
13-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2009
14-) BESYO Müdür Yardımcılığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2009
15-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2008
16-) BESYO Müdür Yardımcılığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2008
17-) BESYO Müdür Yardımcılığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2007
18-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2007
19-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2006
20-) BESYO Müdür Yardımcılığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2006
21-) BESYO Müdür Yardımcılığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2005
22-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2005
23-) Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2004

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2020
2-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2020
3-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2020
4-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2020
5-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2020
6-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2019
7-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2019
8-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2019
9-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2019
10-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2019
11-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2019
12-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2019
13-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2019
14-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2019
15-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2019
16-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2019
17-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2018
18-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2018
19-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2018
20-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2018
21-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2018
22-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2018
23-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2018
24-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2018
25-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2018
26-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2018
27-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2017
28-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2017
29-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2017
30-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2017
31-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2017
32-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2017
33-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2017
34-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2017
35-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2017
36-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2017
37-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2016
38-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2016
39-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2016
40-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2016
41-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2016
42-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2016
43-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2016
44-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2016
45-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2016
46-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2016
47-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2016
48-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2015
49-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2015
50-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2015
51-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2015
52-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2015
53-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2015
54-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2015
55-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2014
56-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2014
57-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2014
58-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2014
59-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2014
60-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2013
61-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2013
62-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2013
63-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2013
64-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2013
65-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2013
66-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2013
67-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2012
68-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2012
69-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2012
70-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2012
71-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2012
72-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2012
73-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2012
74-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2011
75-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2011
76-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2011
77-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2011
78-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2011
79-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2011
80-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2011
81-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2011
82-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2011
83-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2011
84-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2010
85-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2010
86-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2010
87-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2010
88-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2010
89-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2010
90-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2010
91-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2010
92-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2010
93-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2010
94-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2009
95-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2009
96-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2009
97-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2009
98-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2009
99-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2009
100-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2009
101-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2009
102-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2009
103-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2009
104-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2008
105-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2008
106-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2008
107-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2008
108-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2008
109-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2008
110-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2008
111-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2008
112-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2008
113-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2008
114-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2007
115-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2007
116-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2007
117-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2007
118-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2007
119-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2007
120-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2007
121-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2007
122-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2007
123-) Azami ders saati dışında verilen dersler 10. . . 2007
124-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2006
125-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2006
126-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2006
127-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2006
128-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2006
129-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2006
130-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2006
131-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2006
132-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2006
133-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. . . 2005
134-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2005
135-) Azami ders saati dışında verilen dersler 3. . . 2005
136-) Azami ders saati dışında verilen dersler 4. . . 2005
137-) Azami ders saati dışında verilen dersler 5. . . 2005
138-) Azami ders saati dışında verilen dersler 6. . . 2005
139-) Azami ders saati dışında verilen dersler 7. . . 2005
140-) Azami ders saati dışında verilen dersler 8. . . 2005
141-) Azami ders saati dışında verilen dersler 9. . . 2005
142-) Azami ders saati dışında verilen dersler 1. Türkiye. . 2004
143-) Azami ders saati dışında verilen dersler 2. . . 2004

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Birim Akademik Teşvik başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanlığı. .. . 2022
2-) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanlığı. .. . 2021
3-) Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2020
4-) Sağlık Bilimleri Etik Kurul . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2020
5-) İnsan Araştırmaları Etik Kurulu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2020
6-) Dr.Öğr.Üyesi ön değerlendirme ve komisyon üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2020
7-) Mevzuat Komisyonu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2020
8-) Üniversite Disiplin Kurulu Üyeliği. . . 2020
9-) Su sporları eğitimi uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğiSu sporları eğitimi uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğü yönetim kurulu üyeliği. . . 2020
10-) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyon başkanlığı . . . 2020
11-) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyon başkanlığı . . . 2019
12-) Dr.Öğr.Üyesi ön değerlendirme ve komisyon üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
13-) Su sporları eğitimi uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğü yönetim kurulu üyeliği. . . 2019
14-) GEKA Projesi Ön Karar Komisyonu Üyeliği. . . 2019
15-) Sağlık Bilimleri Etik Kurul . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
16-) İnsan Araştırmaları Etik Kurulu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
17-) Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
18-) Sağlık Bilimleri Etik Kurul . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
19-) Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
20-) Yard.Doç. ön değerlendirme ve komisyon üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
21-) İnsan Araştırmaları Etik Kurulu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
22-) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyon başkanlığı . . . 2018
23-) Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyon başkanlığı . . . 2017
24-) Yard.Doç. ön değerlendirme ve komisyon üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
25-) Sağlık Bilimleri Etik Kurul . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
26-) İnsan Araştırmaları Etik Kurulu . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
27-) Yard.Doç. ön değerlendirme ve komisyon üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
28-) Yard.Doç. ön değerlendirme ve komisyon üyeliği . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2015

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Doçentlik . ÜAK. . 2023
2-) Doçentlik. ÜAK. . 2022
3-) Doçentlik. ÜAK. . 2022
4-) Doçentlik. ÜAK. . 2022
5-) Doçentlik. ÜAK. . 2022
6-) Doçentlik. ÜAK. . 2021
7-) Doçentlik. ÜAK. . 2020
8-) Doçentlik. ÜAK. . 2020
9-) Doçentlik . ÜAK. . 2020
10-) Dr. Öğr. Üyesi yeniden atama (Mine Müftüler) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
11-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
12-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
13-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
14-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
15-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
16-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
17-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
18-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
19-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
20-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
21-) Doçentlik . ÜAK. . 2019
22-) Profesörlük (Şükrü Serdar Balcı). Selçuk Üniversitesi . . 2019
23-) Profesörlük (Yalçık Kaya). Selçuk Üniversitesi. . 2019
24-) Doçentlik (Fatma İ. Kerkez). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2019
25-) Profesörlük (Selami Yüksek). Trabzon Üniversitesi . . 2019
26-) Profesörlük (Metin Şahin). Selçuk Üniversitesi . . 2019
27-) Profesörlük (Hayrettin Gümüşdağ). Bozok Üniversitesi. . 2019
28-) Profesörlük (Fatma Çelik Kayapınar). İzmir Demokrasi Üniversitesi. . 2019
29-) Doçentlik (Emin Süel). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. . 2019
30-) Doçentlik (Özkan Işık). Balıkesir Üniversitesi. . 2019
31-) Doçentlik (Umut Davut Başoğlu). Nişantaşı Üniversitesi. . 2019
32-) Dr.Öğr.Üyesi (Yavuz Öntürk). Yalova Üniversitesi. . 2019
33-) Dr.Öğr.Üyesi (Ülkü Çoban). Yalova Üniversitesi. . 2019
34-) Dr.Öğr.Üyesi (Berkan Atasoy). Yalova Üniversitesi. . 2019
35-) Doçentlik. ÜAK . . 2018
36-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
37-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
38-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
39-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
40-) Doçentlik. ÜAK. . 2018
41-) Doçentlik. ÜAK. . 2018
42-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
43-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
44-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
45-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
46-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
47-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
48-) Doçentlik . ÜAK. . 2018
49-) Dr. Öğr. Üyesi yeniden atama (kubilay öcal). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
50-) Dr. Öğr. Üyesi yeniden atama (Ali Ağılönü) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
51-) Doçentlik (Fatma Saçlı Uzunöz). Nevşehir Üniversitesi. . 2018
52-) Yrd.Doç. (Berfin Serdil Örs). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. . 2018
53-) Doçentlik (Serdar Geri). Mardin Artuklu Üniversitesi. . 2018
54-) Profesörlük (Fatih Çatıkkaş). Celal Bayar Üniversitesi. . 2018
55-) Profesörlük (Ertuğrul Gelen). Sakarya Üniversitesi. . 2018
56-) Profesörlük (Sami Mengütay). FB üniversitesi. . 2018
57-) Profesörlük (İsmail Peker). FB Üniversitesi. . 2018
58-) Doktor Öğr. Üyesi (Barış Karakoç). FB Üniversitesi . . 2018
59-) Doktor Öğr. Üyesi (Beyza Akyüz). FB Üniversitesi. . 2018
60-) Doktor Öğr. Üyesi (Adnan Kamar). FB Üniversitesi . . 2018
61-) Doçentlik (Nurper Özbar). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. . 2018
62-) Dr. Öğr.Üyesi Yeniden atama (Ali Güreş). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. . 2018
63-) Dr. Öğr.Üyesi (Serdar Bayrakdaroğlu). Gümüşhane Üniversitesi. . 2018
64-) Dr. Öğr.Üyesi (Hüseyin Nasip Özaltaş). Mardin Artuklu Üniversitesi. . 2018
65-) Doçentlik (Savaş Duman). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. . 2017
66-) Yrd.Doç. (Halit Egesoy). Pamukkale Üniversitesi. . 2017
67-) Profesörlük (Kürşat Karacabey). Aydın Adnan Menderes üniversitesi. . 2017
68-) Doçentlik (Kemal Göral). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . 2017
69-) Yrd.Doç. yeniden atama (Murat Özmaden). Aydın Adnan Menderes üniversitesi. . 2017
70-) Doçentlik (Reşat Kartal). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. . 2017
71-) Doçentlik (Mustafa Yıldız). Akdeniz Üniversitesi. . 2017
72-) Yrd.Doç. (Alper Kartal). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. . 2017
73-) Profesörlük (Yalçın Kaya). Selçuk Üniversitesi. . 2017
74-) Profesörlük (Mehmet Güçlü) . Gazi Üniversitesi . . 2017
75-) Yrd.Doç. yeniden atama (Ercan Zorba) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2017
76-) Yrd.Doç. yeniden atama (Kemal Göral) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
77-) Yrd.Doç. yeniden atama (Savaş Duman) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
78-) Yrd.Doç. yeniden atama (Yakup A. Afyon) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
79-) Yrd.Doç. yeniden atama (Fatma İ. Kerkez) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2016
80-) Doçentlik (Korkmaz Yiğiter). . . 2016
81-) Doçentlik (Faik Ardahan). Akdeniz Üniversitesi. . 2016
82-) Doçentlik (Cem Kurt). Trakya Üniversitesi. . 2016
83-) Yrd.Doç. Yeniden atama (Ömer Sivrikaya). Düzce Üniversitesi. . 2015
84-) Yrd. Doç. yeniden atama (Hakan Ünal) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2015
85-) Yrd.Doç. yeniden atama (Ali Ağılönü) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2015
86-) Yrd.Doç. yeniden atama (Gönül B. İrez) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2015
87-) Yrd. Doç. atama (Olcay Mülazımoğlu) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
88-) Yrd. Doç. yeniden atama (Hacelet Mollaoğulları) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
89-) Yrd. Doç. yeniden atama (Yakup A. Afyon) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
90-) Yrd. Doç. yeniden atama (Mehmet Dallı) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
91-) Yrd. Doç. yeniden atama (Osman Mutlu) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
92-) Yrd. Doç. yeniden atama (Savaş Duman) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
93-) Yrd. Doç. yeniden atama (Ali Tekin) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2013
94-) Yrd.Doç. (Tarık Sevindi). Aksaray Üniversitesi. . 2013
95-) Yrd.doç. (Nurper Özbar). Düzce Üniversitesi. . 2013
96-) Yrd.Doç. yeniden atama (Ali Ağılönü) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2012
97-) Yrd. Doç. yeniden atama (Gönül B. İrez) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2012
98-) Yrd. Doç. yeniden atama (Hakan Ünal) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2012
99-) Yrd. Doç. ilk atama (Kubilay Öcal) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2012
100-) Yrd.Doç. (Vedat Mutlu). Bitlis Eren Üniversietsi. . 2012
101-) Yrd.Doç. yeniden atama (Hacalet Mollaoğulları). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2011
102-) Yrd.Doç. yeniden atama (Sümmani Ekici) . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2011
103-) Yrd.Doç. yeniden atama (Ercan Zorba). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2011
104-) Yrd.Doç. (Uğur Altay Memiş). Düzce Üniversitesi. . 2011
105-) Yrd.Doç. (Cemal Gündoğdu). Düzce Üniversitesi. . 2011
106-) Yrd.Doç. (Ömer Sivrikaya). Düzce Üniversitesi. . 2011

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu . . . 2023
2-) Muğla Spor Yönetim Kurulu . . . 2023
3-) Hokey Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği. . . 2023
4-) Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu. . . 2023
5-) Boks Federasyonu Eğitimi Kurulu. . . 2023
6-) Boks Federasyonu Eğitimi Kurulu. . . 2022
7-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu . . . 2022
8-) Hokey Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği. . . 2022
9-) Boks Federasyonu Eğitimi Kurulu. . . 2021
10-) Hokey Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği. . . 2021
11-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu . . . 2021
12-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2020
13-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2019
14-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2018
15-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2017
16-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2016
17-) Herkes İçin Spor Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği . Türkiye. . 2016
18-) Muğla Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2016
19-) Herkes İçin Spor Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği . Türkiye. . 2015
20-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2015
21-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2014
22-) Herkes İçin Spor Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2014
23-) Herkes İçin Spor Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği . Türkiye. . 2013
24-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2013
25-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2012
26-) Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği . Türkiye. . 2012
27-) Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği . Türkiye. . 2011
28-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2011
29-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2010
30-) Muğla Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2010
31-) Muğla Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2009
32-) Muğla Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği. . . 2009

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (International Congress of Health Sciences) (ICHES-IDU 2020). Türkiye. . 2020
2-) 3. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi. Türkiye. . 2020
3-) Hareket ve Antrenman Bilimleri Kongresi. Türkiye. . 2020
4-) 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Türkiye. . 2020
5-) 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Türkiye. . 2019
6-) 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi. Türkiye. . 2019
7-) 5. Uluslarası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu. Türkiye. . 2019
8-) 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi. Alanya. . 2019
9-) 2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi. Manisa. . 2019
10-) Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi. Alanya. . 2018
11-) 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. . . 2018
12-) Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi. Türkiye. . 2018
13-) 16. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi (Ödül Kurulu Başkan Yardımcılığı). Antalya/Türkiye. . 2018
14-) 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya. . 2017
15-) Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi. Manisa. . 2017
16-) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak). Türkiye. . 2015
17-) 3rd International Conference on Science Culture and Sport. Mayıs. Bosna Hersek. 2014
18-) Uluslararası Gençlik ve Spor Sempozyumu. Mayıs. Makedonya. 2014
19-) The 55th ICHPER-SD Anniversary World Congress and Exposition,. Aralık. . 2013
20-) 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi. Antalya. Türkiye. 2013
21-) 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. mayıs. Türkiye. 2012
22-) 22.TAFISA World Congress. kasım. Türkiye. 2011
23-) 4. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Mayıs. Türkiye. 2011
24-) Uluslararası HİS ve Spor Turizmi Kongresi . Kasım. Türkiye. 2009
25-) 11th ICHPER•SD Europe Regional Congress. TÜRKİYE. . 2009
26-) 1. World Forensic Sciences And Sport Congress,. Kasım. Türkiye. 2008
27-) 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 11. Türkiye. 2006

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. . . 2019
2-) 2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu. 13-16 Kasım. Türkiye. 2014
3-) 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Mayıs. Türkiye. 2014
4-) 6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Mayıs. Türkiye. 2013

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Hokey Federasyonu Kurul Üyeliği . Türkiye. . 2020
2-) Muğla Spor Kulübü Danışma Kurulu Üyeliği. . . 2020
3-) Fakülte maddi hata inceleme komisyon üyeliği. . . 2020
4-) Lisansüstü programları değerlendirme komisyonu başkanlığı. . . 2020
5-) İl Spor Ceza Kurulu. Muğla. . 2020
6-) Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Müfredat Komisyonu . Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi. . 2020
7-) Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu . Spor Bilimleri Derneği. . 2020
8-) Tutarlılık Komitesi . Spor Bilimleri Derneği. . 2020
9-) Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Türkiye . . 2020
10-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2020
11-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2019
12-) Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Türkiye . . 2019
13-) Tutarlılık Komitesi . Spor Bilimleri Derneği. . 2019
14-) Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu . Spor Bilimleri Derneği. . 2019
15-) Tazelenme Olimpiyatları . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2019
16-) Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Müfredat Komisyonu . Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi. . 2019
17-) İl Spor Ceza Kurulu . Muğla. . 2019
18-) Lisansüstü programları değerlendirme komisyonu başkanlığı. . . 2019
19-) Hokey Federasyonu Kurul Üyeliği . Türkiye. . 2019
20-) Fakülte maddi hata inceleme komisyon üyeliği. . . 2019
21-) Muğla Spor Kulübü Danışma Kurulu Üyeliği. . . 2019
22-) Hokey Federasyonu Kurul Üyeliği . Türkiye. . 2018
23-) Fakülte yatay geçiş ön değerlendirme komisyon üyeliği. . . 2018
24-) Anabilim Dalı stratejik plan komisyonu başkanlığı. . . 2018
25-) Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Türkiye . . 2018
26-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2018
27-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2017
28-) Hokey Federasyonu Kurul Üyeliği . Türkiye. . 2017
29-) Hokey Federasyonu Kurul Üyeliği . Türkiye. . 2016
30-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2016
31-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2015
32-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2014
33-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2013
34-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2012
35-) Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcularının Performans Değerlendirmeleri . Muğla. . 2011
36-) Olimpiyatlar İçin Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi . Muğla. . 2006
37-) Olimpiyatlar İçin Sporcu Kaynağı Projesi Türkiye’de Çocukların Spora Yönlendirilmesinde Uygulama Modeli (Olimpiyatlar İçin Sporcu Kaynağı). İstanbul Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurulu. Eğitim Yayınları No:2. (İstatistik Komisyonu). Türkiye. . 2002

Verdiği Dersler

BEÖ30004 2023-2024 Bahar

Fiziksel Uygunluk

BES3904 2023-2024 Bahar

Çocuk ve Spor

BSA2012 2023-2024 Bahar

Fiziksel Uygunluk

BSA2814 2023-2024 Bahar

Fiziksel Uygunluk

BSA3924 2023-2024 Bahar

Sporcu Beslenmesi

BSA4004 2023-2024 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2009 2023-2024 Güz

Sporcu Beslenmesi

BSA3803 2023-2024 Güz

Fiziksel Uygunluk

BSA4001 2023-2024 Güz

Sporda Performans Ölçümü ve Testler

BSA4003 2023-2024 Güz

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I

BEÖ30004 2022-2023 Bahar

Fiziksel Uygunluk

BSA1010 2022-2023 Bahar

Yaşam Boyu Spor (Teo.-Uyg.)

BSA2012 2022-2023 Bahar

Fiziksel Uygunluk

BSA2814 2022-2023 Bahar

Fiziksel Uygunluk

BSA4004 2022-2023 Bahar

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II

BSA2009 2022-2023 Güz

Sporcu Beslenmesi

BSA3803 2022-2023 Güz

Fiziksel Uygunluk (Teo.-Uyg.)

BSA3803 2022-2023 Güz

Fiziksel Uygunluk

BSA4001 2022-2023 Güz

Sporda Performans Ölçümü ve Testler