Personel

Doktor Öğretim Üyesi OSMAN KAYA
Doktor Öğretim Üyesi
Osman Kaya
@ E-posta
osmankaya@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5580

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 29.07.1998

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 09.09.2003

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 02.03.2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yalçın Mehmet Cem, Kaya Osman, Parvin Azadeh, Biçer Emre, 2019. Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Joints by Composites—Part II: Analytical Study. ACI Structural Journal
2-) Kaya Osman, Yalçın Mehmet Cem, Parvin Azadeh, Altay Selçuk, 2019. Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Joints by Composites— Part I : Experimental Study. ACI Structural Journal
3-) Parvin, A., Altay, S., Yalçın, C., Kaya, O., 2010. CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details. ASCE Journal of Composites for Construction
4-) Yalcin, C., Kaya, O., Sinangil, M., 2008. Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility. Construction and Building Materials

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kaya Osman, Yalçın Mehmet Cem, 2017. Sesmic investigation of heavily damaged beam column joint repaired by chemical epoxy. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Parvin, A., Altay, S., Yalçın, C., Kaya, O., Karpuz, E., 2015. Retrofit of shear deficient reinforced concrete beam column joints. Third Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
2-) Parvin, A., Altay, S., Yalçın, C., Kaya, O., Karpuz, E., 2014. Experimental investigation on full-scale beam-column connections. 7th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering
3-) Kaya, O., Yalcin, C., Parvin, A., Altay, S., 2008. Repairing of Shear-Damaged RC Joint Panel Zone Using Chemical Epoxy Injection Methodology. The 14th World Conference on Earthquake Engineering
4-) Altay, S., Parvin, A., Yalçın, C., Kaya, O., 2007. Evaluation of Bond Slip Models for R/C Joints. Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
5-) Yalcin, C., Kaya, O., 2003. Halihazırdaki Betonarme Kolonların Depreme Karşı Yeni Bir Yöntemle Güçlendirilmesi (New Seismic Retrofitting method for Existing Reinforced Concrete Columns). Deprem Sempozyomu Kocaeli 2003

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yalcin, C., Kaya, O., 2004. An Experimental Study on the Behaviour of Reinforced Concrete Columns Using FRP Material. 13th World Conference on Earthquake Engineering

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yalçın Mehmet Cem, Altın Kaya Serap, Kaya Osman, 2019. Tekrarlı Yalın Burulma Momentleri Altında Betonarme Elemanların Davranışı. Ulusal Yapi Mekanigi Laboratuvarlari 7. Çaliştayı (YMLÇ-7)
2-) Yalcin, C., Kaya, O., 2003. Mevcut Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Güçlendirilmesi. TUBITAK İnsaat Teknolojileri Arastirma Gurubu, Yapi Mekanigi Laboratuvarlari Toplantisi 2
3-) Yalcin, C., Kaya, O., 2001. Halihazirdaki Kolonlarin Depreme Karsi Guclendirilmesi. TUBITAK- Insaat ve Cevre Teknolojileri Arastirma Gurubu ; Yapi Mekanigi Laboratuvarlari Toplantisi 1

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altın Kaya Serap, Yalçın Mehmet Cem, Kaya Osman, 2017. Yapı Elemanlarının Tekrarlanan Yalın Burulma Yükleri Altında Davranışlarının İncelenmesi. Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) ACI STRUCTURAL JOURNAL. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) ACI STRUCTURAL JOURNAL. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
3-) ACI STRUCTURAL JOURNAL. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Steel and Composite Structures. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) ACI Structural Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Earthquakes and Structures. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Mugla Journal of Science and Technology . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
3-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Joints by Composites—Part II: Analytical Study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
6-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
7-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
8-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
9-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 25
10-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 23

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Joints by Composites—Part II: Analytical Study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
4-) CFRP Rehabilitation of Concrete Frame Joints with Inadequate Shearand Anchorage Details - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP sheets for improved strength and ductility - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: PERFORMANCE EVALUATION OF AN EXISTING BUILDING ACCORDING TO 2007 TURKISH EARTHQUAKE CODE AND ECONOMICAL STRENGTHENING PROPOSAL. Konu: GÜÇLENDİRME. Aysu. 2016
2-) Tez Adı: Experimental Analysis of Reinforced Concrete Beams Behavior with Steel Fibers under Pure Torsion. Konu: Experimental Analysis of Reinforced Concrete Beams Behavior with Steel Fibers under Pure Torsion. YILMAZ ÖĞÜNÇ -TETİK. 2016

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Structural Members by Composite Materials. 2004-2006

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mevcut Betonarme Yapıların Güncel Deprem Yönetmeliğine göre Deprem Performansının Belirlenmesi ve Ekonomik Bir Güçlendirme Önerisinin Yapılması. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yalın Burulma Momenti Etkisindeki Çelik Lifli Betonarme Kiriş Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Betonarme Kolon-Kiriş Bölgelerinin Depreme Karşı Kompozit Malzemelerle Güçlendirilmesi. 2005-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Halihazırdaki Betonarme Kolonların Depreme Karşı Yeni bir Yöntemle Güçlendirilmesi. 2001-2003

Verdiği Dersler

CE 3508 2019-2020 Bahar

REINFORCED CONCRETE II (S)

CE 4001 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4512 2019-2020 Bahar

COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENG(S)

CE5090 2019-2020 Bahar

GRADUATE SEMINAR

CE5530 2019-2020 Bahar

PRESTRESSED AND PREFABRICATED SYSTEMS

CE5702 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5703 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5704 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE6702 2019-2020 Bahar

PhD.Special Studies

CE6704 2019-2020 Bahar

PhD.Special Studies

CE6800 2019-2020 Bahar

Preparation For the Qualification Examination

CE 3001 2019-2020 Güz

REINFORCED CONCRETE I

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4511 2019-2020 Güz

ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS (S)

CE5525 2019-2020 Güz

MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS

CE 3508 2018-2019 Bahar

REINFORCED CONCRETE II (S)

CE 4001 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4512 2018-2019 Bahar

COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENG(S)

CE5530 2018-2019 Bahar

PRESTRESSED AND PREFABRICATED SYSTEMS

CE6502 2018-2019 Bahar

Bridge Engineering

CE 3001 2018-2019 Güz

REINFORCED CONCRETE I

CE 3508 2018-2019 Güz

REINFORCED CONCRETE II (S)

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4511 2018-2019 Güz

ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS (S)

CE5525 2018-2019 Güz

MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS

CE6501 2018-2019 Güz

Nonlinear Structural Analysis