Personel

Doç.Dr. OSMAN ÖZKARACA
Doç.Dr.
Osman Özkaraca
@ E-posta
osmanozkaraca@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5526

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü 11.07.2002

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Bölümü 07.12.2005

Doktora

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü 06.06.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Keçebaş Ali, 2021. Development of PID based control strategy in maximum exergy efficiency of a geothermal power plant. Renewable and Sustainable Energy Review
2-) Karacı Abdulkadir, Özkaraca Osman, Acar Ethem, Demir Ahmet, 2021. Prediction of traumatic pathology by classifying thorax trauma using a hybrid method for emergency services. IET Signal Processing
3-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Yıldırım Birdal, Kaya Mehmet Gökhan, Alataş Ömer Doğan, Kılınç Rabia Mihriban, Zeybek Arife, Özkaraca Osman, 2020. Evaluation of Nexus X-ray Rules in Blunt Thorax Trauma. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
4-) Karacı Abdulkadir, Yaprak Hasbi, Özkaraca Osman, Demir İlhami, Şimşek Osman, 2019. Estimating the Properties of Ground-Waste-Brick Mortars Using DNN and ANN. Computer Modeling in Engineering Sciences
5-) Dere Yelda, Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, Dere Özcan, 2019. Evaluation of an Image-based Automated Detection System in Detecting Ki67 Proliferation Index and Correlation with the Traditional Eye-Ball Method in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors. JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan
6-) Özkaraca Osman, Keçebaş Ali, 2019. Performance analysis and optimization for maximum exergy efficiency of a geothermal power plant using gravitational search algorithm. Energy Conversion and Management
7-) Döşoğlu Mehmet Kenan, Özkaraca Osman, Güvenç Uğur, 2019. Novel active–passive compensator–supercapacitor modeling for low-voltage ride-through capability in DFIG-based wind turbines. Electrical Engineering
8-) Özkaraca Osman, Keçebaş Ali, Demircan Cihan, 2018. Comparative thermodynamic evaluation of a geothermal power plant by using the advanced exergy and artificial bee colony methods. ENERGY
9-) Özkaraca Osman, 2018. A comparative evaluation of Gravitational Search Algorithm (GSA) against Artificial Bee Colony (ABC) for thermodynamic performance of a geothermal power plant. Energy
10-) Özkaraca Osman, Keçebaş Pınar, Demircan Cihan, Keçebaş Ali, 2017. Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm. Energies
11-) Yücel Murat, Göktaş Halim Haldun, Özkaraca Osman, 2010. Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, Sakal Murat, 2017. A Usability Assessment of an EPUB 3.0 Based Ebook Developed For Algorithms and Programming Course. Information Technologies and Learning Tools
2-) Akçay Gürbüz, Özkaraca Osman, Güney Bünyamin, 2016. Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele radiology A real hospital practice. Health Care Academician Journal
3-) Özkaraca Osman, Güler İnan, 2015. Denoising and Remote Monitoring of ECG Signal with Real Time Extended Kalman Filter in a Wearable System. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications
4-) Güvenç Ercüment, Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, Akçay Gürbüz, 2015. Development of a Web based Decision Support System for Pediatric Patients. International Journal of Computer Applications
5-) Mustafa Balcılar, Mustafa Burunkaya, Osman Ozkaraca, 2012. Design and Construction of a PC Based Microcontroller Controlled Vehicle Tracking System VTS Used GPS and GSM Technology. International Review on Computers and Software
6-) Osman Ozkaraca, Ali Hakan Isık, Inan Guler, 2011. Biological Signals Sensing with Wearable Technologies and an ECG Athlete Design. Recent Patents on Biomedical Engineering Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özkaraca Osman, Acar Ethem, Peker Musa, Türk Erdem, 2018. Acil Servisler İçin Bulanık Mantık Tabanlı Bir Klinik Karar Destek Sistemi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
2-) Özkaraca Osman, 2018. A Review on Usage of Optimization Methods in Geothermal Power Generation. Mugla Journal of Science and Technology
3-) Peker Musa, Özkaraca Osman, 2018. Büyük ölçekli veri setleri için GPU hızlandırmalı melez bir GA-SVM: Cu-GA-SVM. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
4-) Peker Musa, Özkaraca Osman, Kesimal Betül, 2017. Enerji Tasarruflu Bina Tasarımı İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerini Regresyon Tabanlı Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Modelleme. Bilişim Teknolojileri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, Sakal Murat, 2016. Algoritmalar ve Programlamaya Giriş İçin Dinamik İçerikli Bir E-Kitabın Geliştirilmesi. Mugla Journal of Science and Technology
2-) Elmas Çetin, Özkaraca Osman, 2008. Güç Elektroniği Dersi için Hazırlanmış İnternet Üzerinden Eğitim Uygulaması. Bilişim Teknolojileri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirhan Mervenur, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, 2020. Performance Analysis of Particle Swarm Optimization and Firefly Algorithms With Benchmark Functions. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2020)
2-) Aksoy Sencer, Özkaraca Osman, 2020. Optimization in Wideband Code-Division Multiple Access Systems with Genetic Algorithm-Based Discrete Frequency Planning. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2020)
3-) Güvenç Ercüment, Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Ersoy Mevlüt, 2019. ANFIS Based Model to Est. the Imp. of Student-Content Interact. on DE Stud. Acad. Performances. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)
4-) Özkaraca Osman, Yılmaz Erkan, Çetin Gürcan, Akçay Gürbüz, 2019. Evaluation of referral outcome of patients after surgery with Clinical Decision Support System. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)
5-) Bay Ömer Faruk, Özkaraca Osman, 2017. Design of a prototype for monitoring of faulty equipment via GPRS. 6th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Riga)
6-) Özkaraca Osman, Dere Yelda, Çetin Gürcan, Peker Musa, 2017. Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Hesaplanması Için Bilgisayar Destekli Bir Sistem. (UBMK17) 2nd International Conference on Computer Science and Engineering
7-) Bay Ömer Faruk, Özkaraca Osman, 2017. Design of a Prototype for Monitoring of the Faulty Equipment via GPRS. (ICAT 17) 6th International Conference on Advanced Technology Sciences
8-) Özkaraca Osman, Acar Ethem, Peker Musa, 2017. A comparative study on recognition of Thorax Trauma using data mining techniques. 1st International Advanced Research and Engineering Congress
9-) Akçay, G., Özkaraca, O., Güney, B., 2016. Teleradyoloji Web Uygulaması İle Güçlendirilmiş Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanarak Uzaktan Konsültasyon: Gerçek Bir Hastane Uygulaması. 10. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
10-) Özkaraca, O., Işık, A.H., Güler, İ., 2011. Detection, Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2011)
11-) Işık Ali Hakan, Özkaraca Osman, Güler İnan, 2011. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin İnternet Yeterlilik Düzeylerinin İstatistiksel Analizi. 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumları (UMYOS 2011)
12-) Özkaraca Osman, Işık Ali Hakan, Güler İnan, 2011. Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System. International Symposium On Innovations In Intelligent Systems And Applications
13-) Özkaraca, O., Işık, A.H., Sevil, G., Güler, İ., 2011. Microcontroller based passive elbow and knee rehabilitation instrument design. 2nd World Conference on Information Technology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akçay Gürbüz, Özkaraca Osman, 2018. Sağlıkla İlgili Web Sitelerinde Kalite. 3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi
2-) Özkaraca Osman, Acar Ethem, Peker Musa, 2017. A comparative study on recognition of Thorax Trauma using data mining techniques. 1st International Advanced Researches and Engineering Congress
3-) Şaşar Ali, Özkaraca Osman, Peker Musa, Akçay Gürbüz, 2017. Estimation of HbA1c Value using Artificial Neural Networks. (COMENG2017) 4th World Conference on Computer Engineering
4-) Özkaraca Osman, Devrim Mehmet Osman, Peker Musa, 2017. A Comparative Study on Compressing Medical Images Using Different Algorithms. (ICONTES2017) International Conference on Technology, Engineering and Science
5-) Işık Nimet, Şişe Ömer, Işık Ali Hakan, Güvenç Uğur, Özkaraca Osman, 2016. Prediction of İdeal Field Hemispherical Deflector Analyzer Parameters Using Artificial Neural Networks. 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition
6-) Akçay Gürbüz, Özkaraca Osman, Güney Bünyamin, 2016. Teleradyoloji Web Uygulaması İle Güçlendirilmiş Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanarak Uzaktan Konsültasyon Gerçek Bir Hastane Uygulaması. X. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
7-) Işık, N., Şişe, Ö., Işık, A.H., Güvenç, U., Özkaraca, O., 2016. Prediction of İdeal Field Hemispherical Deflector Analyzer Parameters Using Artificial Neural Networks. 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition
8-) Işık Ali Hakan, Özkaraca Osman, Güler İnan, 2012. Microcontroller based passive elbow and knee rehabilitation instrument design. 2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aksoy, S., Özkaraca, O., Biroğul, S., Çetin, G., 2016. Baz İstasyonlarında Hücre Planlama Kavramları ve Örnek Bir Frekans Planı. Akademik Bilişim 2016
2-) Aksoy Sencer, Özkaraca Osman, Biroğul Serdar, Çetin Gürcan, 2016. Baz İstasyonlarında Hücre Planlama Kavramları ve Örnek Bir Frekans Planı. 18. Akademik Bilişim 2016
3-) Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, 2015. Türkiye ve Dünyada Yeşil Bilişim Çalışmaları. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
4-) Özkaraca, O., Çetin, G., 2015. Türkiye ve Dünyada Yeşil Bilişim Çalışmaları. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu
5-) Canal, M.R., Özkaraca, O., Hisar, Ç., 2011. Labview Tabanlı, Bilgisayar Destekli Gerçek Zamanlı EKG Cihazının Tasarımı. 2011 Akademik Bilişim Konferansı
6-) Işık, A.H., Özkaraca, O., Güler, İ., 2011. Mobil Öğrenme ve Podcast. 2011 Akademik Bilişim Konferansı
7-) Işık Ali Hakan, Özkaraca Osman, Güler İnan, 2011. Mobil Öğrenme ve Podcast. Akademik Bilişim 2011
8-) Işık, A.H., Özkaraca, O., Karacı, A., Güler, İ., 2010. Uzaktan Eğitimde Sistem Odası Tasarımı ve İşletilmesi. 2010 Akademik Bilişim Konferansı
9-) Işık, A.H., Özkaraca, O., Karacı, A., Biroğul, S., 2010. Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. 2010 Akademik Bilişim Konferansı

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Keçebaş Ali, 2021. Thermodynamic Analysis and Optimization of Geothermal Power Plants/Artificial neural network-based optimization of geothermal power plants. Yayın Evi: Elsevier Inc. Editör Adı: Colpan Can Ozgur; Ezan Mehmet Akif; Kizilkan Onder
2-) Peker Musa, Özkaraca Osman, Şaşar Ali, 2018. Expert System Techniques in Biomedical Science Practice/Use of Orange Data Mining Toolbox for Data Analysis in Clinical Decision Making: The Diagnosis of Diabetes Disease. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Pattnaik Prasant Kumar, Swetapadma Aleena, Sarraf Jay
3-) Işık Ali Hakan, Özkaraca Osman, Güler İnan, 2011. Emerging Issues in the Natural and Applied Sciences/EVALUATION OF BIOTELEMETRY SYSTEMS AND NOVEL PROPOSAL FOR CHRONIC DISEASES ANAGEMENT. Yayın Evi: Progress IPS LLC Editör Adı: J.Jafarov, Ángel F. Tenorio, Maybelle Saad Gaballah, Manuel Alberto M. Ferreira, Eugen Axinte, Sarwoko Mangkoedihardjo, Cemil Tunc, Peng Zhou

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Applied Soft Computing. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sustainable Energy Technologies and Assessments. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Biomedical Signal Processing and Control. 2021. Hakemlik Sayısı: 4
5-) Neural Computing and Applications. 2021. Hakemlik Sayısı: 5
6-) Geothermics. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Applied Soft Computing. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 9
2-) Gazi University Journal of Science. 2020. Hakemlik Sayısı: 3
3-) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2020. Hakemlik Sayısı: 5
4-) Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 7

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Tübitak TEYDEB. 2020. Hakemlik Sayısı: 8

(D-3) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Advances in Artificial Intelligence Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Mugla Journal of Science and Technology.

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Mugla Journal of Science and Technology.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) Enerji Tasarruflu Bina Tasarımı İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerini Regresyon Tabanlı Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Modelleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Comparative thermodynamic evaluation of a geothermal power plant by using the advanced exergy and artificial bee colony methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) A comparative evaluation of Gravitational Search Algorithm (GSA) against Artificial Bee Colony (ABC) for thermodynamic performance of a geothermal power plant - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Performance analysis and optimization for maximum exergy efficiency of a geothermal power plant using gravitational search algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
7-) Novel active–passive compensator–supercapacitor modeling for low-voltage ride-through capability in DFIG-based wind turbines - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) Performance analysis and optimization for maximum exergy efficiency of a geothermal power plant using gravitational search algorithm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
9-) A comparative evaluation of Gravitational Search Algorithm (GSA) against Artificial Bee Colony (ABC) for thermodynamic performance of a geothermal power plant - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
11-) Comparative thermodynamic evaluation of a geothermal power plant by using the advanced exergy and artificial bee colony methods - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
12-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Biological Signals Sensing with Wearable Technologies and an ECG Athlete Design - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
15-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
18-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
19-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
20-) Design and Construction of a PC Based Microcontroller Controlled Vehicle Tracking System VTS Used GPS and GSM Technology - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
21-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
22-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
23-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Enerji Tasarruflu Bina Tasarımı İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerini Regresyon Tabanlı Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Modelleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A comparative evaluation of Gravitational Search Algorithm (GSA) against Artificial Bee Colony (ABC) for thermodynamic performance of a geothermal power plant - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Denoising and Remote Monitoring of ECG Signal with Real Time Extended Kalman Filter in a Wearable System - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Algoritmalar ve Programlamaya Giriş İçin Dinamik İçerikli Bir E-Kitabın Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Enerji Tasarruflu Bina Tasarımı İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerini Regresyon Tabanlı Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Modelleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Comparative thermodynamic evaluation of a geothermal power plant by using the advanced exergy and artificial bee colony methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) Acil Servisler İçin Bulanık Mantık Tabanlı Bir Klinik Karar Destek Sistemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Büyük ölçekli veri setleri için GPU hızlandırmalı melez bir GA-SVM: Cu-GA-SVM - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) A comparative evaluation of Gravitational Search Algorithm (GSA) against Artificial Bee Colony (ABC) for thermodynamic performance of a geothermal power plant - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Performance analysis and optimization for maximum exergy efficiency of a geothermal power plant using gravitational search algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) Büyük ölçekli veri setleri için GPU hızlandırmalı melez bir GA-SVM: Cu-GA-SVM - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Güç Elektroniği Dersi için Hazırlanmış İnternet Üzerinden Eğitim Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Denoising and Remote Monitoring of ECG Signal with Real Time Extended Kalman Filter in a Wearable System - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Güç Elektroniği Dersi için Hazırlanmış İnternet Üzerinden Eğitim Uygulaması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
15-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Güç Elektroniği Dersi için Hazırlanmış İnternet Üzerinden Eğitim Uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
17-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Uzaktan Eğitimde Sistem Odası Tasarımı ve İşletilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Thermodynamic Optimization of a Geothermal- Based Organic Rankine Cycle System Using an Artificial Bee Colony Algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Comparative thermodynamic evaluation of a geothermal power plant by using the advanced exergy and artificial bee colony methods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Algoritmalar ve Programlamaya Giriş İçin Dinamik İçerikli Bir E-Kitabın Geliştirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Denoising and Remote Monitoring of ECG Signal with Real Time Extended Kalman Filter in a Wearable System - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Labview Tabanlı, Bilgisayar Destekli Gerçek Zamanlı EKG Cihazının Tasarımı - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
12-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
13-) Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçte Gürültü Faktörünün Sıcaklık Bağımlılığı - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Enerji Tasarruflu Bina Tasarımı İçin Isıtma ve Soğutma Yüklerini Regresyon Tabanlı Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Modelleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Detection Real Time Processing and Monitoring of ECG Signal with a Wearable System - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
5-) Mobil Öğrenme ve Podcast - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
6-) Labview Tabanlı, Bilgisayar Destekli Gerçek Zamanlı EKG Cihazının Tasarımı - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
7-) Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Zeki sistemler ile ark kaynağı elektrotlarındaki kaynak parametrelerinin incelenmesi. Konu: İmalat sektörünün en önemli araçlarından biri olan ark kaynakları birçok noktada kullanılmaktadır. Bu makinalarla yapılan kaynak işleminden önce hazırlık aşamaları ve kaynak parametre seçimleri önem arz etmektedir. Yapılan kaynakların kalitesi, kaynakçı becerisine ve kaynak parametrelerinin doğru seçilmesine bağlıdır. Gerçekleştirilen çalışmada, iki farklı algoritma ile farklı kaynak giriş parametreleri kullanılarak kaynak sarf malzemelerinin akma mukavemeti (N/mm²) optimize edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla son yıllarda oldukça gözde bir alan olan yapay zekânın alt yöntemlerinden biri olan Yapay Bağışıklık Sistemi(YBS) Klonal Seçim Algoritması (KSA) ile Bulanık Mantık (BM) yönteminin bir arada kullanıldığı hibrit bir model geliştirilmiştir. YBA-BM hibrit algoritma yöntemi ile E7018-1 standardına sahip elektrot da beklenen maksimum akma mukavemeti için en iyi %Karbon, %Silisyum, % Manganez değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen karbon, silisyum ve manganez değerlerine bağlı olarak MINITAB-17 istatistiksel programı ile yapılan regresyon doğrulaması sonucunda %99,99 oranında başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca kaynak akımı, kaynak gerilimi ve kaynak ilerleme hızı deneysel giriş parametreleri olarak belirlenerek, yapay sinir ağları yöntemi ile akma mukavemeti (N/mm²) tahminlemesi yapılmıştır. Gerçek verilere göre eğitilen yapay sinir ağı (YSA) modelinin ileri-geri besleme algoritması ile akma dayanımının en ideal ve standartlara uygun değerlerde ileriye dönük tahmin edebildiği görülmüştür. . Handan-Toprak Şenol. 2020
2-) Tez Adı: Alçak yoğunluklu polietilen ürün kalitesinin makine öğrenmesi algoritmaları ile gerçek zamanlı tahmini. Konu: Plastik sektörü, ekonominin önemli aktörlerinden birisidir. Birçok ürünün hammaddesi konumunda olan plastiğin farklı türevleri bulunmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma, günlük hayatta en sık kullanılan, plastiğin hammaddelerinden olan polimer ürün çeşitlerinden AYPE-T'in (Alçak Yoğunluklu Polietilen) gerçek zamanlı olarak ürün kalitesini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Polietilenin yüksek basınç prosesi ile elde edilen AYPE-T, fabrikada tamamen izöle ve sürekli bir sistemde üretilmektedir. Üretilen ürünün kalitesini belirlemek için kalite kontrol laboratuvarlarında çeşitli kimyasal ve fiziksel analizler yapılmaktadır. Analiz sonucuna göre ürün kalitesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak belirlenmektedir. Üretimin başlaması ve ürün kalitesinin belirlenmesi arasında 5-7 saatlik süre farkı bulunmaktadır. Bu çalışmada geçmiş senelere ait fabrika üretim sistemindeki sensör ve laboratuvar verileri ile bir makine öğrenmesi modeli geliştirerek gerçek zamanlı üretimin kalitesi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada birçok denetimli makine öğrenmesi yöntemi kullanılmıştır. Bunlardan sınıflandırma kategorisindeki başarısı en yüksek olan artırma modeli tercih edilmiştir. Optimize edilmiş gradyan artırma algoritması olan Xgboost ile geliştirilen model, ürün kalitesini %97 ile en yüksek doğruluk oranında tahmin etmiştir. Bu model kullanılarak fabrikanın mühendis ve operatörleri için gerçek zamanlı bir karar destek mekanizması oluşturulmuştur.. TOGHRUL-KARIMLI. 2020
3-) Tez Adı: Geniş bant kod bölmeli çoklu erişim sistemlerinde ayrık frekans planlaması için optimizasyon. Konu: Frekans planlama, genetik algoritma, benzetimli tavlama, GSM, UMTS, 3.5G. SENCER-AKSOY. 2019
4-) Tez Adı: Diyabet hastalarındaki HBA1c parametresine etki eden faktörlerin veri madenciliği yöntemleri ile tahmin edilmesi. Konu: Veri madenciliği. Ali-Şaşar. 2017
5-) Tez Adı: Jeotermal kaynaklı güç üretim sisteminin termodinamik analizi ve optimizasyonu. Konu: Optimizasyon. Pınar-Keçebaş. 2017

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Muğla Veri Takip Sistemi Projesi (Vetaksis). 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Organik Fotoelektronik yeni bir sistemin üretimi: Alan etkili organik transistorler. 2006-2009

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Fiber Yükselteçler. Proje Türü: -Tübitak 1002. Erbiyum Katkılı Fiber Yükseltecin EDFA Sıcaklık Bağımlılığının Deneysel Olarak İncelenmesi. 2008-2009

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Optimizasyon. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Jeotermal enerji santrallerinin bilgisayar destekli yöntemler ile analizi ve optimizasyonu. 2018-2019
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Veri Madenciliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Diyabet hastalarındaki HbA1c parametresine etki eden faktörlerin veri madenciliği yöntemleri ile tahmin edilmesi. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Görüntü İşleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Hesaplanmasında Bilgisayar Tabanlı Yöntemlerin Geleneksel Yöntemler ile Karşılaştırılması. 2015-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Algoritmalar ve Programlama dersi için interaktif içerikli bir epub3 formatlı ebook tasarımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Verilen Algoritmalar ve Programlama Dersi için epub3 Formatında Dijital İçerikli İnteraktif Bir Elektronik Kitabın e kitap Geliştirilmesi Proje No 15 106. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Giyilebilir Bir EKG Sisteminde Uzaktan Sinyalin Algılanması ve İşlenmesi. 2010-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Erbiyum katkılı Fiber Yükselteçlerde Sıcaklığa Bağımlı Gürültü Faktörünün Deneysel Olarak İncelenmesi. 2009-2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2019
2-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2018
3-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2018
4-) Kurum Adı: . Yayın Teşvik Ödülü. 2010

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2020). Türkiye. . 2020
2-) International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019). Türkiye. . 2019
3-) The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics 2015, (HIBIT 2015). Ekim. Türkiye. 2015
4-) 24th IPMA(International Project Management Association) World Congress, Organize Komitesi. Kasım. Türkiye. 2010

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. Anadolu Enerji Sempozyumu. 1-3 Ekim 2015. Türkiye. 2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

BSM2020 2020-2021 Bahar

Mantık Devreleri

BSM3010 2020-2021 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

BSM4012 2020-2021 Bahar

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM5521 2020-2021 Bahar

Tıbbi Bilişim

YZ5514 2020-2021 Bahar

Biyomedikal Sistemlerde Yapay Zekâ Uygulamaları

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

BSM2033 2020-2021 Güz

Devre Teorisi

BSM3517 2020-2021 Güz

Bilimsel Hesaplama Yöntemleri

BSM4007 2020-2021 Güz

Mühendislik Projesi

BSM5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5801 2020-2021 Güz

Yüksek Lisans Tezi

YZ5501 2020-2021 Güz

Yapay Zeka

YZ5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi*

BSM 4001 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

BSM 4002 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

BSM2000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM2020 2019-2020 Bahar

Mantık Devreleri

BSM3000 2019-2020 Bahar

Zorunlu Meslek Stajı

BSM3002 2019-2020 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM5090 2019-2020 Bahar

Seminer

BSM5524 2019-2020 Bahar

Sinyaller ve Biyomedikal Uygulamaları

BSM5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM2019 2019-2020 Güz

Elektrik Elektronik Devreler

BSM3002 2019-2020 Güz

İşyeri Eğitimi

BSM4001 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

BSM4002 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II

BSM5521 2019-2020 Güz

Tıbbi Bilişim

BSM5523 2019-2020 Güz

Biyomedikal Teknolojileri