Personel

Bilgisayar İşletmeni ÖZLEM ACAR
Bilgisayar İşletmeni
Özlem Acar
@ E-posta
oturkmen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1729

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi