Personel

Doktor Öğretim Üyesi ÖZCAN AYGÜN
Doktor Öğretim Üyesi
Özcan Aygün
@ E-posta
ozcanaygun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1327 , 0252 211 5736

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2004

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2020. An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors. Journal of Addictions Nursing
2-) Erkin Özüm, Aygün Özcan, 2019. Effects of an Education Intervention on Nursing Students' Knowledge and Attitudes Regarding Skin Self-Examination and Skin Cancer Risks. Journal of Nursing Research
3-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2015. Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population. Asian Nursing Research
4-) Aygun, O., Ergun, A., 2014. Decisional Balance and Self-Efficacy for Sun Protection: Measurement Among Turkish Adolescents. Nursing Research

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2018. The Impact of a Sun Protection Program on the Sun Protection Behavior of Adolesce. Clinical and Experimental Health Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aygün Özcan, 2018. Knowledge and attitudes of some farmers about genetically modified seeds in Adana province. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
2-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Vegetable and Fruit Consumption Behaviours of Secondary and High School Students. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
3-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
4-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2016. Investigation of 6-8. Grades Secondary School Students of the Sun Protection Behaviors in Sakarya Province. TAF Preventive Medicine Bulletin

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Okumuş Filiz, Aygün Özcan, 2018. Özel hastaneye başvuran gebelerde doğum korkusu ile ilişkili faktörler. 1. Uluslararası Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
2-) Aygün Özcan, 2018. Adölesanların sebze ve meyve tüketimi özyeterliliklerni etkileyen faktörler. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
3-) Aygün Özcan, Cerim Selda, Yılmaz Büşra, 2018. İlkokul Öğrencilerinde Yapılan Vücut Kitle İndeksi Tarama Sonuçlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
4-) Aygün Özcan, Cerim Selda, Yılmaz Büşra, 2018. Lise Öğrencilerinde Yapılan Kan Basıncı Tarama Sonuçlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
5-) Ataman Hacer, Aygün Özcan, 2017. Adolesan Gebelikler: Sağlık Sorunları, Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
7-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Hemşirelerin ve Öğretmenlerinin Çocuk İhmali ve İstismarı Belirtilerini Tanımlayabilme Bilgi ve Tutumları. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
8-) Erkin Özüm, Aygün Özcan, 2017. Deri Kanserinin Erken Tanısı İçin Kendi Kendine Deri Muayenesi Eğitimi: Hemşirelik Öğrencileri Örneği. II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi
9-) Aygün Özcan, Çiftçi Merve, Çiftçi Burcu, Bozkuş Elif, 2017. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
10-) Aygün Özcan, 2017. Üç Farklı Hastanedeki Hemşirelerin Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi ve Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
11-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
12-) Ataman Hacer, Aygün Özcan, 2017. Adolesan Gebelikler: Sağlık Sorunları, Ekonomik veToplumsal Sonuçları. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
13-) Aygün Özcan, Yılmaz Büşra, 2017. Son 15 Yılda Türkiye de Yapılan Gençler ve Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışları Hakkında Literatür İncelemesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
14-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Son 10 Yılda Türkiye’de Yapılan Gençler ve Ergenlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Üreme Sağlığı Farkındalığı Hakkında Literatür İncelenmesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
15-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
16-) Aygün, Ö., Ergün, A., 2013. Impact of a School-Based Sun Protection Program on the Sun-Protective Behaviors of Turkish Adolescent.. 24th International Nursing Research Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aygün Özcan, Yılmaz Büşra, 2018. Ergenlerin sebze ve meyve tüketimi yarar ve zarar algılarını etkileyen faktörler. 1st International Health Sciences and Life Congress
2-) Tozak Yıldız Halime, Aygün Özcan, Kurtar Sibel, Güler Yağmur, Altundal Hülya, Ensari Abdülhalim, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşireliği Algılayışı. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
3-) Aygün Özcan, Güler Yağmur, Kurtar Sibel, Alduntal Hülya, Ensari Abdülhalim, 2017. Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Profesyonel Değer Algıları. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
4-) Demirayak Dudu, Koçyiğit Mahire, Aygün Özcan, Olcaytu Şule, 2017. Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
5-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Bir Turizm Bölgesinde Çalışan Hemşirelerin Kültür Duyarlılıkları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
6-) Aygün, Ö., Ergün, A., 2013. Validity and Reliability of the Turkish Version of Transtheoretical Model Adolescent Sun Protection Scales. . 24th International Nursing Research Congress

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aygün, Ö., Sırmalı, M., 2015. Muğla İli Fethiye İlçesi Tuzla Mahallesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atıkların Geri Dönüşümü ile ilgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
2-) Aygün, Ö., Bolat, Y., 2015. Adana İli Yüreğir İlçesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atık Yağlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
3-) Aygün, Ö., Yalçın, B., 2015. Gıda Üretilen ve Satılan İşyerlerinin Gıda Mevzuatına Uygunluğunun Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
4-) Aygün, Ö., Karatün, H., 2015. Tarım Çalışanlarının Pestisit Kullanımında Kendilerini Koruma Davranışlarının Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
5-) Aygün, Ö., Birol, F., 2015. Sera Çalışanlarının Güneşten Korunma Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
6-) Aygün Özcan, Sırmalı Mehmet, 2015. Muğla İli Fethiye İlçesi Tuzla Mahallesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atıkların Geri Dönüşümü İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
7-) Aygün Özcan, Karatün Hakan, 2015. Tarım Çalışanlarının Pestisit Kullanımında Kendilerini Koruma Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
8-) Aygün Özcan, Bolat Yonca, 2015. Adana İli Yüreğir İlçesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atık Yağlar Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
9-) Aygün Özcan, Yalçın Barış, 2015. Gıda Üretilen ve Satılan İşyerlerinin Gıda Mevzuatına Uygunluğunun Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
10-) Aygün Özcan, Birol Fatih, 2015. Sera Çalışanlarının Güneşten Korunma Bilgi Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
11-) Aygün, Ö., Ergün, A., 2013. Güneşten Korunma Davranış Ölçeğinin Türk Adölesan Toplumunda Geçerlilik ve Güvenirliliği. . II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
12-) Aygün, Ö., Ergün, A., 2013. Sakarya İlinde Bulunan İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Güneşten Korunma Davranışlarının Araştırılması.. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ergün Ayşe, Aygün Özcan, 2015. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı/Ailede Kronik Hastalıklar ve Yönetimi. Yayın Evi: Akademisyen Tıp Kitabevi Editör Adı: Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU, Doç. Dr. Birsel Canan

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Nursing Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
2-) NURSİNG RESEARCH. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Journal of Dermatology. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Decisional Balance and Self-Efficacy for Sun Protection: Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
2-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Investigation of 6-8. Grades Secondary School Students of the Sun Protection Behaviors in Sakarya Province - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Decisional Balance and Self-Efficacy for Sun Protection: Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Alzheimerlı Hasta Yakınlarının Eğitiminde Sağlığın İyileştirilmesi Eylem Planı Modelinin Etkinliği. 2019--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projenin amacı, okul temelli güneşten korunma programının girişim grubundaki öğrencilerin güneşten korunma değişim aşamalarında, güneş yanığı sayısını azaltmada, güneşten korunma davranışlarında, yarar ve zarar algılarında ve öz yeterliliklerinde kontrol grubuna göre etkisinin olup olmadığının ortaya koymaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneşten Korunma Programının (GKP) adölesanların güneşten korunma davranışlarına etkisi: Transteoretik Modele dayalı bir çalışma. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (BAPKO) SAG-C-DRP-210311-0050, Proje yöneticisi, -. Bütçe: 11.732 TL. 2011-2013

Verdiği Dersler

HEM3004 2019-2020 Bahar

Hermşirelikte Araştırma

HEM4008 2019-2020 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

HSH5005 2019-2020 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği I

HSH5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HSH5504 2019-2020 Bahar

Sağlık Politikaları ve Hemşirelik

HSH5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HSH5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3521 2019-2020 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3549 2019-2020 Güz

Aile Sağlığı

HEM3551 2019-2020 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HSH5515 2019-2020 Güz

Halk Sağlığı Hemşireliğinde İletişim ve Süreçler

HELİTAM 2006 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Bakımı III

HEM3544 2018-2019 Bahar

İşyeri Hemşireliği

HEM3546 2018-2019 Bahar

Konsültasyon Liyezon Hemşireliği

HEM3547 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM4008 2018-2019 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4012 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Uygulamaları II

HEM3521 2018-2019 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3547 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması - II

HEM3549 2018-2019 Güz

Aile Sağlığı

HEM3551 2018-2019 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM4011 2018-2019 Güz

Hemşirelik Uygulamaları I