Personel

Doç.Dr. ÖZCAN AYGÜN
Doç.Dr.
Özcan Aygün
@ E-posta
ozcanaygun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5736

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2004

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aygün Özcan, Topçu Mine, 2023. The relationship between parental health literacy levels and anthropometric measurements of children in Turkey. BMC Pediatrics
2-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2022. The effect of a school-based fruit and vegetable promotion program on adolescents' fruit and vegetable consumption behavior in Turkey. Journal of Pediatric Nursing
3-) Aygün Özcan, Cerim Selda, 2021. The relationship between general health behaviors and general health literacy levels in the Turkish population. HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL
4-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2021. The effect of a school-based sun protection program on students' sun protection behavior in Turkey. Journal of Pediatric Nursing
5-) Erkin Özüm, Aygün Özcan, 2020. Effects of an Education Intervention on Nursing Students' Knowledge and Attitudes Regarding Skin Self-Examination and Skin Cancer Risks. Journal of Nursing Research
6-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2020. An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors. Journal of Addictions Nursing
7-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2015. Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population. Asian Nursing Research
8-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2014. Decisional Balance and Self Efficacy for Sun Protection Measurement Among Turkish Adolescents. NURSING RESEARCH

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Cihan Servet, Aygün Özcan, 2023. COVID-19 Pandemi Kliniğinde Çalışmış Olan ve Çalışmayan Hemşirelerin Sosyal Destek Ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Izmir Democracy University
2-) Üner Elif, Aygün Özcan, 2023. Üç Farklı Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliğini Etkileyen Faktörler. Journal of Public Health Nursing
3-) Aygün Özcan, 2022. Bir Turizm Bölgesindeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılıklarının İncelenmesi. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
4-) Aygün Özcan, Yıldırım Menevşe, 2021. Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumları: Tanımlayıcı Bir Çalışma. Izmir Democracy University Health Sciences Journal
5-) Ataman Hacer, Aygün Özcan, Pekcan Nuriye, Doğan Merih Yeliz, 2021. The Relationship Between the Perceived Social Support Levels and Levels of Adjustment to the Infertility Problem of Women Who Received Infertility Treatment. Izmir Democracy University Health Sciences Journal
6-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2018. The Impact of a Sun Protection Program on the Sun Protection Behavior of Adolesce. Clinical and Experimental Health Sciences
7-) Aygün Özcan, 2018. Knowledge and attitudes of some farmers about genetically modified seeds in Adana province. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
8-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
9-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
10-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2016. Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aygün Özcan, Karabudak Tuğba, Cöre Şeymanur, 2022. Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler. 6. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ
2-) Okumuş Filiz, Aygün Özcan, 2018. Özel hastaneye başvuran gebelerde doğum korkusu ile ilişkili faktörler. 1. Uluslararası Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altunöz İpek, Aygün Özcan, 2023. Türkiye’de Çocuk Sağlık Okuryazarlığı Konusunda Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Ölçüm Araçlarının Literatür İncelemesi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
2-) Cihan Servet, Aygün Özcan, 2023. Covıd-19 pandemi kliniğinde çalışmış olan ve çalışmayan hemşirelerin sosyal destek ve yaşam kalitesi düzeylerinin karşılaştırılması. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
3-) Işık Sibel Nur, Aygün Özcan, 2023. Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin Bakım Ve Tedavi Süreçlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinden Etkilenme Düzeyleri. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
4-) Seyhan Melek, Aygün Özcan, 2022. Sağlık Algısı ve Covıd-19 Aşısına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği. Uluslararası Kapadokya Sağlık ve Yaşam Kongresi
5-) Topçu Mine, Aygün Özcan, 2022. Ebeveynlerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle Çocuk Sağlığı Çıktılarının İlişkisi. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
6-) Aygün Özcan, Yılmaz Büşra, 2021. Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı: Derleme. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
7-) Alaca Çiğdem, Coşkun Badur Sibel, Aygün Özcan, 2021. Alzheimerlı Hasta Yakınlarının Eğitiminde Sağlığın İyileştirilmesi Eylem Planı ModelininEtkinliği. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi 7-9 Ocak 2021
8-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2021. Okul Temelli Sebze ve Meyve Tüketimi Teşviki Programının Adölesanların Sebze ve MeyveTüketimi Davranışlarına Etkisi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
9-) Seyhan Melek, Aygün Özcan, 2021. YÖK TEZ Veri Tabanında Çalışan/İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hemşirelik Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Sistematik İncelenmesi. 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
10-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2019. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkis. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
11-) Aygün Özcan, 2018. Adölesanların sebze ve meyve tüketimi özyeterliliklerni etkileyen faktörler. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
12-) Aygün Özcan, Cerim Selda, Yılmaz Büşra, 2018. İlkokul Öğrencilerinde Yapılan Vücut Kitle İndeksi Tarama Sonuçlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
13-) Aygün Özcan, Cerim Selda, Yılmaz Büşra, 2018. Lise Öğrencilerinde Yapılan Kan Basıncı Tarama Sonuçlarının Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
14-) Ataman Hacer, Aygün Özcan, 2017. Adolesan Gebelikler: Sağlık Sorunları, Ekonomik veToplumsal Sonuçları. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
15-) Aygün Özcan, Yılmaz Büşra, 2017. Son 15 Yılda Türkiye de Yapılan Gençler ve Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışları Hakkında Literatür İncelemesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
16-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Son 10 Yılda Türkiye’de Yapılan Gençler ve Ergenlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Üreme Sağlığı Farkındalığı Hakkında Literatür İncelenmesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
17-) Aygün Özcan, 2017. Üç Farklı Hastanedeki Hemşirelerin Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi ve Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
18-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
19-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Hemşirelerin ve Öğretmenlerinin Çocuk İhmali ve İstismarı Belirtilerini Tanımlayabilme Bilgi ve Tutumları. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
20-) Erkin Özüm, Aygün Özcan, 2017. Deri Kanserinin Erken Tanısı İçin Kendi Kendine Deri Muayenesi Eğitimi: Hemşirelik Öğrencileri Örneği. II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi
21-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
22-) Aygün Özcan, Çiftçi Merve, Çiftçi Burcu, Bozkuş Elif, 2017. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
23-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2013. Impact of a School Based Sun Protection Program on the Sun Protective Behaviors of Turkish Adolescent. 24th International Nursing Research Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aygün Özcan, Yılmaz Büşra, 2018. Ergenlerin sebze ve meyve tüketimi yarar ve zarar algılarını etkileyen faktörler. 1st International Health Sciences and Life Congress
2-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Bir Turizm Bölgesinde Çalışan Hemşirelerin Kültür Duyarlılıkları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Aygün Özcan, Güler Yağmur, Kurtar Sibel, Alduntal Hülya, Ensari Abdülhalim, 2017. Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Profesyonel Değer Algıları. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
4-) Demirayak Dudu, Koçyiğit Mahire, Aygün Özcan, Olcaytu Şule, 2017. Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
5-) Tozak Yıldız Halime, Aygün Özcan, Kurtar Sibel, Güler Yağmur, Altundal Hülya, Ensari Abdülhalim, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşireliği Algılayışı. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
6-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Bir Turizm Bölgesinde Çalışan Hemşirelerin Kültür Duyarlılıkları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
7-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2013. Validity and Reliability of the Turkish Version of Transtheoretical Model Adolescent Sun Protection Scales. 24th International Nursing Research Congress

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aygün Özcan, Sırmalı Mehmet, 2015. Muğla İli Fethiye İlçesi Tuzla Mahallesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atıkların Geri Dönüşümü İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
2-) Aygün Özcan, Karatün Hakan, 2015. Tarım Çalışanlarının Pestisit Kullanımında Kendilerini Koruma Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
3-) Aygün Özcan, Bolat Yonca, 2015. Adana İli Yüreğir İlçesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atık Yağlar Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
4-) Aygün Özcan, Yalçın Barış, 2015. Gıda Üretilen ve Satılan İşyerlerinin Gıda Mevzuatına Uygunluğunun Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
5-) Aygün Özcan, Birol Fatih, 2015. Sera Çalışanlarının Güneşten Korunma Bilgi Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
6-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2013. Güneşten Korunma Davranış Ölçeğinin Türk Adölesan Toplumunda Geçerlilik ve Güvenirliliği. II. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ
7-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2013. Sakarya İlinde Bulunan İlköğretim 6 8 Sınıf Öğrencilerinin Güneşten Korunma Davranışlarının Araştırılması. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aygün Özcan, 2022. 500 SORU 500 CEVAP HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ/Aile Sağlığı Hemşireliği. Yayın Evi: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi Editör Adı: Erkin Özüm, Kalkım Aslı, Göl İlknur
2-) Aygün Özcan, 2021. Halk Sağlığı Hemşireliği/Aile Sağlığı Hemşireliği. Yayın Evi: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi Editör Adı: Erkin Özüm, Kalkım Aslı, Göl İlknur
3-) Yıldırım Menevşe, Aygün Özcan, 2021. COVID-19 PANDEMISINE DISIPLINLERARASI BAKIŞ/COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK POLİTİKALARINA ETKİLERİ. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Vatansever Deviren Nursen, Daşkıran Filiz
4-) Ergün Ayşe, Aygün Özcan, 2015. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı/Ailede Kronik Hastalıklar ve Yönetimi. Yayın Evi: Akademisyen Tıp Kitabevi Editör Adı: Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU, Doç. Dr. Birsel Canan

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Nursing Research. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Health Promotion International. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Nursing Research. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) BMJ Public Health. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Pediatric Nursing. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
6-) BMC Public Health. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Pediatric Nursing. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Public Health. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Women & Health. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
10-) BMC Public Health. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
11-) BMC Nursing. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
12-) The American Journal of Health Promotion. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
13-) The Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
14-) International Journal of Nursing Practice. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Nursing Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
16-) International Journal of Nursing Practice. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Nursing Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Nursing Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
19-) International Journal of Nursing Practice. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Nursing Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Nursing Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
22-) NURSİNG RESEARCH. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Journal of Health Science and Life. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Clinical and Experimental Health Sciences. 2022. Hakemlik Sayısı: 6
4-) Ahi Evran Tıp Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Sağlık Akademisi Kastamonu. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi . 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2023. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
3-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) The relationship between general health behaviors and general health literacy levels in the Turkish population - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
5-) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
6-) Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) The Impact of a Sun Protection Program on the Sun Protection Behavior of Adolesce - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Effects of an Education Intervention on Nursing Students' Knowledge and Attitudes Regarding Skin Self-Examination and Skin Cancer Risks - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) The relationship between general health behaviors and general health literacy levels in the Turkish population - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Effects of an Education Intervention on Nursing Students' Knowledge and Attitudes Regarding Skin Self-Examination and Skin Cancer Risks - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
12-) The Impact of a Sun Protection Program on the Sun Protection Behavior of Adolesce - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Decisional Balance and Self Efficacy for Sun Protection Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
17-) Decisional Balance and Self Efficacy for Sun Protection Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) An Analysis of Computer Game Addiction in Primary School Children and Its Affecting Factors - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) The relationship between general health behaviors and general health literacy levels in the Turkish population - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
4-) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) The Impact of a Sun Protection Program on the Sun Protection Behavior of Adolesce - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) The effect of a school-based sun protection program on students' sun protection behavior in Turkey - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Effects of an Education Intervention on Nursing Students' Knowledge and Attitudes Regarding Skin Self-Examination and Skin Cancer Risks - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
9-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
10-) The Impact of a Sun Protection Program on the Sun Protection Behavior of Adolesce - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Decisional Balance and Self Efficacy for Sun Protection Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
12-) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
15-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
17-) Decisional Balance and Self Efficacy for Sun Protection Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sakarya ilinde bulunan 6-8. Sınıf ortaokul öğrencilerinin güneşten korunma davranışları - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) The relationship between general health behaviors and general health literacy levels in the Turkish population - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumları: Tanımlayıcı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Hastalık Öz Yönetimi ile Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi. Konu: Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Hastalık Öz Yönetimi ile Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi. MİNE-TOPÇU. 2023
2-) Tez Adı: Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Çocuk Formunun Türk Çocuklarında Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması. Konu: Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Çocuk Formunun Türk Çocuklarında Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması. İPEK-ALTUNÖZ. 2023
3-) Tez Adı: Sağlık Algısı ve COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği. Konu: Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının sağlık algısı ve COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlarını belirlemek, sağlık algısı ile aşı tutumunun ilişkisini incelemektir. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan çalışma Ocak- Haziran 2022 tarihleri arasında bir şehir hastanesinde yürütülmüştür. . MELEK-SEYHAN DEMİR. 2023
4-) Tez Adı: COVID-19 Pandemi Sürecinde Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin Genel Sağlık Algısı, Yaşam Kalitesi ve Stres Düzeyini Etkileyen Faktörler. Konu: Bu araştırmanın amacı, COVİD-19 pandemi sürecinde kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin genel sağlık algısını yaşam kalitesini ve algılanan stres düzeyini etkileyen faktörleri belirlemektir. . SİBEL NUR-IŞIK. 2023
5-) Tez Adı: COVID-19 Pandemi Kliniğinde Çalışan ve Çalışmayan Hemşirelerin İş Stresi, Tükenmişlik ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması. Konu: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde pandemi kliniğinde en az 1 ay süre ile çalışan ve çalışmayan hemşirelerin iş stresi, tükenmişlik ve anksiyete düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. . HATİCE HANDE-KÜÇÜKMUMCU. 2022

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencileri için hazırlanan “kültürel duyarlılığı geliştirme” programının öğrencilerinin kültürel duyarlılıklarını ve yeterliliklerinin artırılmasına etkisini belirlemektir.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılık ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi: Bir Pilot Çalışma. 2022-2023
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Oyun Temelli Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Sebze ve Meyve Tüketimine Etkisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Oyun Temelli Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Sebze ve Meyve Tüketimine Etkisi. 2022-2023
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi: Özel Eğitim Merkezi Temelli Bir Çalışma. 2022-2023
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Uzaktan Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenmeye Hazıroluşluk Düzeyi ile Klinik Karar Verme Becerilerinin İlişkisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Uzaktan Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenmeye Hazıroluşluk Düzeyi ile Klinik Karar Verme Becerilerinin İlişkisi. 2021-2022
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulama Yetkinliklerini Etkileyen Faktörler . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulama Yetkinliklerini Etkileyen Faktörler . 2021-2022
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin e-Öğrenme Başarıları ile İlişkisi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin e-Öğrenme Başarıları ile İlişkisi. 2021-2022

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Alzheimerlı Hasta Yakınlarının Eğitiminde Sağlığın İyileştirilmesi Eylem Planı Modelinin Etkinliği. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projenin amacı, okul temelli güneşten korunma programının girişim grubundaki öğrencilerin güneşten korunma değişim aşamalarında, güneş yanığı sayısını azaltmada, güneşten korunma davranışlarında, yarar ve zarar algılarında ve öz yeterliliklerinde kontrol grubuna göre etkisinin olup olmadığının ortaya koymaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi. 2017-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneşten Korunma Programının Adölesanların Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi Transteoretik Modele Dayalı Bir Çalışma. 2011-2013

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği Özel Ödülü. 2021

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Hemşirelik Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2023
2-) Dekan Yardımcısı. . . 2020
3-) Dekan Yardımcısı. . . 2019
4-) Dekan Yardımcısı. . . 2018

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2020
2-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkan vekilliği. . . 2020
3-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkan vekilliği. . . 2019
4-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı. . . 2019
5-) Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2018
6-) Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2017
7-) Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2016

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde her yıl ortalama 25 saat ders verme görevi. . . 2020
2-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde her yıl ortalama 25 saat ders verme görevi. . . 2019
3-) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde her yıl ortalama 25 saat ders verme görevi. . . 2018

Verdiği Dersler

HEM3015 2023-2024 Güz

Bioistatistik

HSH5005 2023-2024 Güz

Halk Sağlığı Hemşireliği I

HSH6003 2023-2024 Güz

İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I

HEM2518 2022-2023 Bahar

Epidemiyoloji

HEM3004 2022-2023 Bahar

Hemşirelikte Araştırma

HEM4008 2022-2023 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HSH5006 2022-2023 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği II

BDB1005 2022-2023 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3015 2022-2023 Güz

Bioistatistik

HSH5005 2022-2023 Güz

Halk Sağlığı Hemşireliği I

HSH5504 2022-2023 Güz

Sağlık Politikaları ve Hemşirelik

HEM2518 2021-2022 Bahar

Epidemiyoloji

HEM3004 2021-2022 Bahar

Hemşirelikte Araştırma

HEM4008 2021-2022 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HSH5000 2021-2022 Bahar

Tez Çalışması

HSH5006 2021-2022 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği II

HSH5704 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ORD0010 2021-2022 Bahar

Proje Geliştirme

BDB1005 2021-2022 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3015 2021-2022 Güz

Bioistatistik

HEM3521 2021-2022 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HSH5000 2021-2022 Güz

Tez Çalışması

HSH5005 2021-2022 Güz

Halk Sağlığı Hemşireliği I

HSH5703 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

HSH5704 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

HSH6005 2021-2022 Güz

İleri Halk Sağlığı Hemşireliği III