Personel

Doktor Öğretim Üyesi ÖZER ŞAHİN
Doktor Öğretim Üyesi
Özer Şahin
@ E-posta
ozer@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1860

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi Bölümü 1990

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme 2001

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2015

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aydın Ayşe, Şahin Özer, 2018. TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ:ISPARTA AYA İSHOTYA (YORGİ) KİLİSESİ’NİNGÜL MÜZESİ’NE DÖNÜŞÜMÜREFUNCTIONING OF HISTORICAL BUILDINGS:THE TRANSFORMATION OF AYA ISHOTYA CHURCH INISPARTA TO THE ROSE MUSEUM. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi
2-) Şahin Özer, 2018. Happiness Management in Micro, Small and Medium Sized Food and Beverage Enterprises (SMFBEs): Menteşe/Muğla Case. Journal of Business Research - Turk
3-) Şahin Özer, 2017. Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri (A Suggestion for evaluating of Muğla Karabaşı [Lavandula Stoechas L.] as Food and Beverage). Journal of Tourism and Gastronomy Studies

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şahin Özer, Aydın Ayşe, 2017. A Cultural, Gastronomic, and Touristic Asset: The Kuşadası Oleatrium Olive and Olive Oil History Museum Case . Journal of Tourism and Gastronomy Studies

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tandoğan, V.U., Şahin, Ö., 2014. Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi
2-) Örücü, E., Şahin, Ö., 2001. Otel İşletmelerinde İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar. İktisat İşletme Finans Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Özer, 2018. Lisans Tamamlama Eğitimine Devam Eden Turizm Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. VII. International Vocational Schools Symposium
2-) Şahin Özer, Özdoğan Osman Nuri, 2015. Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı İlişkisi Bodrum Örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC)
3-) Kılıç Burhan, Şahin Özer, Kurnaz Alper, Bekar Aydan, 2011. Destinasyon İmajı Oluşturmada Güdüleyici Bir Etken Olarak Gastro Turizm ve Kaz Dağları Yenilebilir Çiçeklerinin Kullanımı. International Symposium on Kaz Mountain and Edremit-Environmental Change in Mediterranean Region

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Özer, 2018. AŞIRI TURİZMİN (TURİZMDE TAŞIMA KAPASİTESİ AŞIMI) KÜLTÜR VE MİRASAETKİLERİ KONUSUNDA BİR İNCELEME. IV. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Özer, Aydın Ayşe, 2019. Özel Muğla Arıcılık Müzesi’nin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Bekar, A., Kılıç, B., Şahin, Ö., 2011. Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri. 12. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Şahin, Ö., Kılıç, B., 2009. Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler
4-) Şahin, Ö., Okumuş, F., 2002. Meb-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçevesinde Turizm İle İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. T.C. Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şahin Özer, 2017. Peçete Katlama Sanatı - Örtüler ve Peçeteler - Yiyecek İçecek Servisinde Kullanılan Kumaş ve Kağıt Malzemeler/. Yayın Evi: Cinius Yayınları Editör Adı: Özer Şahin
2-) Şahin Özer, 2017. Yetenek Yönetimi, Konaklama İşletmelerinin Yenilik Performansına Yönelik Bir Araştırma/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Özer Şahin

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahin, Ö., 2016. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları; Bölüm: Yetenek Yönetimi. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Doç. Dr. Nilifer Şahin Perçin, Doç. Dr. Berrin Güzel ve Doç. Dr. Şule Aydın Tükeltürk
2-) Şahin Özer, 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kavramlar Analizler Araştırmalar/Anlatıbilim ve Turizm. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Atila Yüksel, Akan Yanık, Reyhan A. Ayazlar
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Şahin Özer, 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kavramlar Analizler Araştırmalar/Araştırmalarda Etik ve Yanıltma. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Atila Yüksel, Akan Yanık, Reyhan A. Ayazlar
4-) Şahin, Ö., Kılıç, B., 2014. Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler-Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikayeleri; Bölüm: Yenilebilir Çiçekler. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Osman Nuri Özdoğan

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) 4. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri (A Suggestion for evaluating of Muğla Karabaşı [Lavandula Stoechas L.] as Food and Beverage) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ:ISPARTA AYA İSHOTYA (YORGİ) KİLİSESİ’NİNGÜL MÜZESİ’NE DÖNÜŞÜMÜREFUNCTIONING OF HISTORICAL BUILDINGS:THE TRANSFORMATION OF AYA ISHOTYA CHURCH INISPARTA TO THE ROSE MUSEUM - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Meb-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçevesinde Turizm İle İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Meb-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçevesinde Turizm İle İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) Meb-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçevesinde Turizm İle İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
5-) Meb-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçevesinde Turizm İle İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Otel İşletmelerinde İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Otel İşletmelerinde İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) A Cultural, Gastronomic, and Touristic Asset: The Kuşadası Oleatrium Olive and Olive Oil History Museum Case - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
7-) Happiness Management in Micro, Small and Medium Sized Food and Beverage Enterprises (SMFBEs): Menteşe/Muğla Case - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Yetenek Yönetimi, Konaklama İşletmelerinin Yenilik Performansına Yönelik Bir Araştırma/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) A Cultural, Gastronomic, and Touristic Asset: The Kuşadası Oleatrium Olive and Olive Oil History Museum Case - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri (A Suggestion for evaluating of Muğla Karabaşı [Lavandula Stoechas L.] as Food and Beverage) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri (A Suggestion for evaluating of Muğla Karabaşı [Lavandula Stoechas L.] as Food and Beverage) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler-Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikayeleri; Bölüm: Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
3-) Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
5-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler-Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikayeleri; Bölüm: Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
7-) Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları; Bölüm: Yetenek Yönetimi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Meb-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçevesinde Turizm İle İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Otel İşletmelerinde İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla Karabaşının (Lavandula Stoechas L.) Yiyecek ve İçecek Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Öneri (A Suggestion for evaluating of Muğla Karabaşı [Lavandula Stoechas L.] as Food and Beverage) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) A Cultural, Gastronomic, and Touristic Asset: The Kuşadası Oleatrium Olive and Olive Oil History Museum Case - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) A Cultural, Gastronomic, and Touristic Asset: The Kuşadası Oleatrium Olive and Olive Oil History Museum Case - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yenilebilir Çiçekler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜN TURİZMDEKİ YERİ: SERİK İLÇESİNİ ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Konu: Gastronomi Turizmi. Babazade-Refiga. 2020
2-) Tez Adı: TURİSTLERİN MENSUP OLDUKLARI DİNİ İNANÇLARIN YİYECEK-İÇECEK HİZMET BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BODRUM’DA BİR ARAŞTIRMA. Konu: Yiyecek İçecek, Gastronomi. Buğra Mert-Aksu. 2020
3-) Tez Adı: YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL İTİBARIN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ. Konu: Kurumsal İtibar. Paça-Harun. 2019

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim 2016 Bodrum. Türkiye. . 2016
2-) "Fethiye Nasıl Marka Olur?" Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası, 7-8 Mayıs 2010, Fethiye-Muğla.. Mayıs. Türkiye. 2010
3-) Muğla Üniversitesi, Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, Aegean Dream Resort Oteli, 23-26 Nisan 2009 Turgutreis-Bodrum.. Nisan. Türkiye. 2009
4-) “1. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler” Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi. Dedeman Hotel-Antalya. . 2007

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Şahin, Ö. ve Kılıç, B. “Kahvaltı Kültürü İçerisinde Yenilebilir Çiçekler” Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağında Kahvaltı Semineri, 20. Nisan 2009, Eskişehir.. Türkiye. . 2009
2-) “Turizm Söyleşileri” Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen panel. 20.04.2006, Muğla Üniversitesi.. Türkiye. . 2006
3-) “Servis Personeli ve Kişisel Hijyen” ORGEF'2005, Yiyecek - İçecek, Gastronomi Ekipmanları Fuarı, 24 Mart 2005, Marmaris-Muğla.. Türkiye. . 2005

Verdiği Dersler

KON4508 2019-2020 Bahar

Konaklama İşl. Müşteri ve İş Güvenliği

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 6526 2019-2020 Bahar

Gastronomi Tarihi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YİŞ3508 2019-2020 Bahar

Uluslararası Mutfaklar

YİŞ4512 2019-2020 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Müşteri ve İş Güvenliği

TUİ 5509 2019-2020 Güz

Gastronomi Ve Turizm

YİŞ 2501 2019-2020 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

YİŞ4501 2019-2020 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler

KON4508 2018-2019 Bahar

Konaklama İşl. Müşteri ve İş Güvenliği

YİŞ1904 2018-2019 Bahar

CATERING SERVICE PRACTICES

YİŞ3508 2018-2019 Bahar

Uluslararası Mutfaklar

YİŞ4512 2018-2019 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Müşteri ve İş Güvenliği

AKD 3000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

TUİ 5509 2018-2019 Güz

Gastronomi Ve Turizm

TUİ 7509 2018-2019 Güz

Gastronomi Ve Turizm

YİŞ 2501 2018-2019 Güz

Yiyecek-İçecek Servisi I

YİŞ2909 2018-2019 Güz

BAR APPLICATIONS AND MANAGEMENT

YİŞ4501 2018-2019 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler