Personel

Doç.Dr. ÖZGÜL HAKLI
Doç.Dr.
Özgül Haklı
@ E-posta
ozgulbirel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1493

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Organik Kimya Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Organik Kimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Fen-Edebiyat Kimya 25.06.1998

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Birel Özgül, Nadeem Saıd, Duman Hakan, 2017. Porphyrin-Based Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs): a Review. Journal of Fluorescence
2-) Birel Özgül, Nadeem Saıd, Duman Hakan, 2017. Porfirin- Based Dye Sensitized Solar Cells (DSSCs): A Review. Journal of Fluorescence
3-) Zeyrek Ongun, M., Ertekin, K., Nadeem, S., Birel, Ö., 2016. Polyoxy-derivatized Perylenediimide as Selective Fluorescent Ag (I) Chemosensor. Journal of Fluorescence
4-) Birel, Ö., Nadeem, S., 2016. Some perylene molecules for solar cells: their structure and power conversion efficiency. Journal of ongoing Chemical Research
5-) Tirtom, V.N., Erbaş, S.Ç., Birel, O., Xue, C., 2014. Iron(III) Selective Fluorescence Probe Based on Perylene Tetracarboxylic Diimide. Journal of Analytical Chemistry
6-) Birel, O., Kavasoglu, N., Kavasoglu, A.S., Dincalp, H., Metin, B., 2013. Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure. Physica B: Condensed Matter
7-) Xue, C., Birel, O., Li, Y., Ma, X., Gao, M., Urbas, A., Li, Q., 2013. Porphyrin metal complex monolayer-protected gold nanorods: A parallel facile synthesis and self-assembly. Journal of Colloid and Interface Science
8-) Xue, C., Birel, O., Xue, Y., Dai, L., Urnas, A., Li, Q., 2013. pH and Temperature Modulated Aggregation of Hydrophilic Gold Nanorods with Perylene Dyes and Carbon Nanotubes. The Journal of Physical Chemistry C
9-) Ulusoy, M., Birel, Ö., Şahin, O., Büyükgüngör, O., Cetinkaya, B., 2012. Structural, spectral, electrochemical and catalytic reactivity studies of a series of N2O2 chelated palladium(II) complexes. Polyhedron
10-) Dinçalp, H., Kızılok, Ş., Birel, Ö.H., İçli, S., 2012. Synthesis and G-quadruplex binding study of a novel full visible absorbing perylene diimide dye. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
11-) Xue, C., Birel, O., Gao, M., Zhang, S., Dai, L., Urbas, A., Li, Q., 2012. Perylene monolayer protected gold nanorods: unique optical, electronic properties and self-assemblies. The Journal of Physical Chemistry C
12-) Hakli, Ö., Dumanlı, A.G., Nalbant, A., Okyay, F., Yurum, Y., 2011. The conversion of low-rank kilyos coal to nitrogeneous fertilizers. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
13-) Birel, O.H., Dinçalp, H., Zafer, C., Demiç, Ş., Colladet, K., Vanderzande, D., Yurum, Y., İçli, S., 2011. Synthesis and spectroscopic properties of a novel perylenediimide derivative. Journal of the Chemical Society of Pakistan
14-) Birel, O.H., Zafer, C., Dincalp, H., Aydın, B., Can, M., 2011. Highly soluble polyoxyethylene-perylene diimide: optical, electrochemical and photovoltaic studies. Journal of the Chemical Society of Pakistan
15-) Dinçalp, H., Yavuz, S., Haklı, Ö., Zafer, C., Özsoy, C., Durucasu, İ., İçli, S., 2010. Optical and photovoltaic properties of salicylaldimine-based azo ligands. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
16-) Hakli, O., Ertekin, K., Özer, M., Aycan, S., 2008. Determination of pKa values of clinically important perfluorochemicals in nonaqueous media. Journal of Analytical Chemistry
17-) Kus, M., Hakli, Ö., Zafer, C., Varlikli, C., Demic, S., Özçelik, S., Icli, S., 2008. Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films. Organic Electronics
18-) Hakli, O., Karapire, C., Posokhov, Y., Icli, S., 2004. A study on photophysical properties of some vitamine-K3 derivatives. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Birel, O., 2015. An Overview on the Some Phenothiazine Derivative Molecules Used in Organic Dye-Sensitized Solar Cells. Electronic Journal of Vocational Colleges
2-) Birel, Ö., Duman, H., 2015. The Relationship between Chemistry, Solar Cell and Social Responsibility. Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC)
3-) Baş, S., Haklı, Ö., Dumanlı, A.G., Yurum, Y., 2008. PAN-Based Pd-doped Activated Carbon Fibers for Hydrogen Storage: Preparation, A New Method for Chemical Activation and Characterization of Fibers. Hacettepe journal of Biology and Chemistry

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ela, S.E., Birel, O., 2014. Synthesis of triphenylamine compirising tricyanoacetic acid as sensitizer with high light harvesting efficiency for dye solar cell. Solar Conference&Exhibition (SOLARTR 2014)
2-) Zeyrek, M., Ertekin, K., Aydoğdu, S., Hakli, O., İçli, S., Süslü, A., Çelik, E., Cöcen, Ü., 2010. Fluorescence based Ag(I) Sensing with electrospun nanofibers. Molecular Sensors and Molecular Logic Gates

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Birel, O., Xue, C., Li, Q., 2015. Porphyrin-Metal Complex Gold Nanorods. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)
2-) Birel, O., Xue, C., Li, Q., 2015. Mg-Porphyrin-Metal Complex Monolayer Protected Gold Nanorod. 11th Nanoscience and Nanotechology Conference (Nano TR-11)
3-) Birel, Ö., Duman, H., 2015. The Relationship between Chemistry, Solar Cell and Social Responsibility. 5th Organizational Governance Conference 14th International Conference on Social Responsibility
4-) Xue, C., Birel, O., Li, Q., 2014. Synthesis of Perylene Diimide Containing SH Group . International Workshop on Flexible Bio-and Organic Printed Electronics
5-) Xue, C., Birel, O., Li, Q., 2014. Perylene Monolayer Protected Gold Nanorods. International Symposium on Molecular Chemistry
6-) Özcan, S., Çevik, S., Anik, U., Birel, O.H., Ocakoglu, K., Can, M., 2011. Electropolymerization of thiophene containing polyoxy group. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey
7-) Kavasoğlu, N., Birel, O.H., Kavasoğlu, A., Oylumluoğlu, G., Dinçalp, H., 2011. Electrical Characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si Device”. First Euro-Mediterranean Conference on Materials and Renewable Energies (EMCMRE-1)
8-) Zafer, C., Tozlu, C., Hakli, O., Aydın, B., İçli, S., 2008. Spectroscopic Investigation of Photoinduced Charge Separation in Perylenediimide-Conjugated Polymers Bulkheterojunction Organic Solar Cells. The 7th International Conference on Electroluminescence of Molecular Materials and Related Phenomea
9-) Kus, M., Karapire, C., Gonül, G., Hakli, O., Icli, S., 2002. A Comparative Study on Photooxidation of a ?-terpinen in the Presence of Perylenediimide in liquide Phase, PVC and Sol-Gel Host Matrices Under Na Lamp and Concentrated Sun Light. VI. International Workshop on Magnetic Resonance Spectroscopy, Tomography end Ecology

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ulusoy, M., Gündoğan, M., Barlık, O., Birel, Ö., Çetinkaya, B., 2011. N2O2 Koordineli Pd(II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve CO2’e Karşı Katalitik Etkinlikleri. III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi
2-) Birel, Ö.H., Zafer, C., Dincalp, H., Aydın, B., Can, M., İçli, S., 2010. Polioksi Grubu İçeren Perilen Diimid Molekülünün Spektroelektrokimyasal ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelemesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi
3-) Dinçalp, H., Yavuz, S., Haklı, Ö., Zafer, C., Özsoy, C., Durucasu, İ., İçli, S., 2009. Salisilaldimin Esaslı Azo Ligandların Fotokararlılıkları ve Organik Boya Sensörlü Güneş Pillerindeki Uygulamaları” , 16-20 Haziran 2009, Sivas.. 23. Ulusal Kimya Kongresi
4-) Tirtom, V., Çelik, S., Birel, Ö., Çelik, A., 2009. Tiyofen Bağlı Perilen Diimid Molekülü Kullanılarak Fe (III) İyonuna Duyar Sensör Geliştirilmesi. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi
5-) Haklı, Ö., Colladet, K., Demiç, Ş., Vanderzande, D., İçli, S., 2006. Güneş Pili Uygulamalarında Kullanılan Tiyofen Grubu İçeren Perilen Diimid Molekülü Sentezi ve KaraktarizasyonuKayseri.. XX. Ulusal Kimya Kongresi
6-) Kuş, M., Haklı, Ö., Zafer, C., Karapire, C., Demiç, Ş., İçli, S., 2005. Mahmut Kuş, Özgül Haklı, Ceylan Zafer, Canan Karapire, Şerafettin Demiç, Sıddık İçli, “Perilendiimid-Polieter Türevlerinin Self-Assembly, Nanokristal Titanyum ve Silikon Bazlı Filmlerdeki Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”, , 30 Eylül-4 Ekim 2005, İzmir.. XIX. Ulusal Kimya Kongresi
7-) Aycan, Ş., Aycan, H.A., Kaynar, Ü.H., Koçak, S., Haklı, Ö., 2004. Şule Aycan, Hasan Ayhan Aycan, Ümit Hüseyin Kaynar, Süleyman Koçak, Özgül Haklı, “Krom (III) Kirliliğinin Kula Kili Üzerinde Adsorpsiyonunun Diferansiyel Puls Polarografisi (DPP) ile İncelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi
8-) Haklı, Ö., Demiç, Ş., İçli, S., 2004. Çözünür Perilen Diimid Türevlerinin Sentezi ve Fotofiziksel Sabitlerinin Bulunması. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi
9-) Aycan, Ş., Koçak, S., Hiçsönmez, Ü., Haklı, Ö., Kaynar, Ü.H., 2002. Şule Aycan, Süleyman Koçak, Ümran Hiçsönmez, Özgül Haklı, Ümit H. Kaynar, “Adsorpsiyon İzotermleri ile Kula Volkaniti Üzerine Kurşun (II) nin Adsorplama Kapasitesinin Hesaplanması ve Karşılaştırılması. 1. Ege Fizikokimya Günleri,
10-) Ertekin, K., Koçak, S., Özer, S., Haklı, Ö., Aycan, Ş., Çetinkaya, B., 2002. Asit Katalizli Organo-Silika Sol-Gel Matriksde Hazırlanmış Hızlı Oksijen Sensörü. XVI. Ulusal Kimya Kongresi
11-) Haklı, Ö., Karapire, C., İçli, S., 2002. Bazı K3 Vitamini Türevi Bileşiklerinin Spektrofotometrik İncelenmesi. XVI. Ulusal Kimya Kongresi
12-) Kaynar, Ü.H., Aycan, Ş., Haklı, Ö., Ersoy, N., 2001. Endüstriyel Atıklardaki Cu (II) Kirliliğinin Giderilmesinde Kullanılabilir Olan “Uçucu Kül” ile Doğal Materyallerden “Kula Kili”nin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Kimya Kongresi
13-) Koçak, S., Aycan, Ş., Aycan, H.A., Haklı, Ö., Kaynar, Ü.H., 2001. Kula Kili Üzerine Ağır Metal Adsorpsiyonunun Polarografig Olarak İzlenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi
14-) Haklı, Ö., Aycan, S., Kaynar, Ü.H., Özer, M., Ertekin, K., 2001. Kimi Perfloro-Asitlerin Susuz Ortam Titrasyonları. XV. Ulusal Kimya Kongresi
15-) Birel, Ö., Özer, S., Aycan, Ş., 2000. Organo-flor Alkollerden Kompleks Yapma Kapasiteleri Yüksek Olan Yüzey Aktif Moleküllerin Sentezi. XIV. Ulusal Kimya Kongresi
16-) Birel, Ö., Aycan, Ş., 2000. Özgül Haklı, Şule Aycan, “Yeni Bir Bakır-Civa Elektrodunun Bakır Tayininde Kullanılması. XIV. Ulusal Kimya Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Journal of Chemistry. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Nobel International Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Nanotechnology. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Advances in Materials Sciences and Engineering. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mugla Journal of Science and Technology. 2015. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Perylene monolayer protected gold nanorods: unique optical, electronic properties and self-assemblies - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
2-) Porphyrin metal complex monolayer-protected gold nanorods: A parallel facile synthesis and self-assembly - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Porphyrin metal complex monolayer-protected gold nanorods: A parallel facile synthesis and self-assembly - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) pH and Temperature Modulated Aggregation of Hydrophilic Gold Nanorods with Perylene Dyes and Carbon Nanotubes - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Perylene monolayer protected gold nanorods: unique optical, electronic properties and self-assemblies - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
7-) Synthesis and G-quadruplex binding study of a novel full visible absorbing perylene diimide dye - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Determination of pKa values of clinically important perfluorochemicals in nonaqueous media - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
9-) Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Optical and photovoltaic properties of salicylaldimine-based azo ligands - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
11-) The conversion of low-rank kilyos coal to nitrogeneous fertilizers - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Optical and photovoltaic properties of salicylaldimine-based azo ligands - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
13-) Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
14-) Determination of pKa values of clinically important perfluorochemicals in nonaqueous media - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
15-) Perylene monolayer protected gold nanorods: unique optical, electronic properties and self-assemblies - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
16-) Structural, spectral, electrochemical and catalytic reactivity studies of a series of N2O2 chelated palladium(II) complexes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
17-) pH and Temperature Modulated Aggregation of Hydrophilic Gold Nanorods with Perylene Dyes and Carbon Nanotubes - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
18-) Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
19-) Porphyrin metal complex monolayer-protected gold nanorods: A parallel facile synthesis and self-assembly - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
20-) Porphyrin metal complex monolayer-protected gold nanorods: A parallel facile synthesis and self-assembly - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
21-) Structural, spectral, electrochemical and catalytic reactivity studies of a series of N2O2 chelated palladium(II) complexes - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
22-) Perylene monolayer protected gold nanorods: unique optical, electronic properties and self-assemblies - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 6
23-) Fabrication and electrical characterization of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device structure - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
24-) Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 5
25-) Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
26-) Optical and photovoltaic properties of salicylaldimine-based azo ligands - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
27-) Highly soluble polyoxyethylene-perylene diimide: optical, electrochemical and photovoltaic studies - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
28-) A study on photophysical properties of some vitamine-K3 derivatives - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
29-) Structural, spectral, electrochemical and catalytic reactivity studies of a series of N2O2 chelated palladium(II) complexes - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
30-) Perylene monolayer protected gold nanorods: unique optical, electronic properties and self-assemblies - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
31-) Determination of pKa values of clinically important perfluorochemicals in nonaqueous media - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
32-) Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
33-) Optical and photovoltaic properties of salicylaldimine-based azo ligands - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
34-) Optical and photovoltaic properties of salicylaldimine-based azo ligands - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 4
35-) Determination of pKa values of clinically important perfluorochemicals in nonaqueous media - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
36-) A study on photophysical properties of some vitamine-K3 derivatives - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
37-) Optical and electrochemical properties of polyether derivatives of perylenediimides adsorbed on nanocrystalline metal oxide films - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The conversion of low-rank kilyos coal to nitrogeneous fertilizers - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1