Personel

Araştırma Görevlisi HAYRİYE ÖZGÜL DEĞİRMENCİ
Araştırma Görevlisi
Hayriye Özgül Değirmenci
@ E-posta
ozguldegirmenci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5652

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 2010

Yüksek Lisans

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi 2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Değirmenci Hayriye Özgül, 2020. The Impact of Globalization on the Skill Wage Gap in Turkey: A Quantile Regression Approach. Economic and Political Studies

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Değirmenci Serkan, Değirmenci Hayriye Özgül, 2018. Increasing Labor Force Participation in Turkey: Is It Temporary or Permanent?. 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi
2-) Değirmenci Hayriye Özgül, 2017. Küreselleşmenin Ücret Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. 8th International Conference on Political Economy
3-) Değirmenci Hayriye Özgül, Avcı Mehmet, 2017. Teknoloji Seviyelerine Göre Nitelikli Çalışan Talebinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Değirmenci Serkan, Değirmenci Hayriye Özgül, 2017. The Impact of Female Labor Supply on the Income Inequality in Turkey. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . En İyi Bildiri Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: . Politik Ekonomide En İyi Bildiri Ödülü. 2017
3-) Kurum Adı: . En İyi Bildiri Ödülü. 2017

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Erasmus+ Staff Mobility for Training. Paris School of Economics, France. . 2019