Personel

Öğretim Görevlisi ÖZGÜN VATANSEVER
Öğretim Görevlisi
Özgün Vatansever
@ E-posta
ozgunvatansever@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü / İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Programı

Kadro Birimi

Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü / İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 04.06.2012

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 05.01.2015

Doktora

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Salgın Sema, Salgın Uğur, Vatansever Özgün, 2017. Synthesis and Characterization of beta-Cyclodextrin Nanosponge and Its Application for the Removal of p-Nitrophenol from Water. CLEAN-SOIL AIR WATER

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Vatansever Özgün, 2018. RISK ASSESSMENT OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE FOR NATURAL GAS PIPELINES. International Refereed Journal Of Occupational Health And Safety
2-) Vatansever Özgün, Demiröz Gürkan, 2018. FOREST FIRE BEHAVIORS AND OCCUPATIONAL SAFETY PRECAUTIONS. International Refereed Journal Of Occupational Health And Safety
3-) Vatansever Özgün, 2018. MODELLING OF AMMONIA PIPELINE LEAKAGES BY ALOHA SOFTWARE. International Refereed Journal Of Occupational Health And Safety

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Salgın Uğur, Salgın Sema, Vatansever Özgün, 2014. Organik Kirleticilerin Gideriminde Adsorbent Olarak Kullanılmak Üzere Nanosünger Üretimi. UKMK 11

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Stoeger Silah Sanayi Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Nobel İlaç Sanayi Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2016-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Kale Arge Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2016-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Alfa Kimya Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. . 2016-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Şişecam Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2016-2016
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Pepsico Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2016-2016
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Rönesans Holding Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2016-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. BİM A.Ş Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2015-2015
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Pakmaya Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2015-2015
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Hekimoğlu Döküm Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2015-2015
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ATEX, İş Güvenliği, Proses Güvenlik Mühendisliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Cargill Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması ve Olası Patlayıcı Etkilerin İncelenmesi. 2015-2015
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Membranlar, Su arıtımı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 113M047 Ultrafiltrasyon Membranların ZetaPotansiyelleri Üzerine Membran Yüzey İletkenliğinin Etkisi. 2013-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Su arıtımı, Poliüretan polimer, Rejenere Selüloz Membranlar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. CÜBAP M-541 Sudan organik kirleticilerin giderimi için siklodekstrin nanosünger sentezi ve membranlara uygulanması. 2013-2015

Verdiği Dersler

ADY 1004 2019-2020 Bahar

Patlamadan Korunma ve ATEX

ADY 1006 2019-2020 Bahar

Modelleme

İSG1002 2019-2020 Bahar

Patlamadan Korunma ve ATEX

İSG1004 2019-2020 Bahar

Modelleme

İSG1008 2019-2020 Bahar

Meslek Stajı (30 İş günü)

ADY 2001 2019-2020 Güz

Yangın Güvenliği

ADY 2507 2019-2020 Güz

Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği

İSG1505 2019-2020 Güz

Toplam Kalite Yöntemi

MAP 1803 2019-2020 Güz

Matematik

ADY 1004 2018-2019 Bahar

Patlamadan Korunma ve ATEX

ADY 1006 2018-2019 Bahar

Modelleme

ADY 1001 2018-2019 Güz

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeler