Personel

Doç.Dr. ÖZGÜR AVŞAR
Doç.Dr.
Özgür Avşar
@ E-posta
ozguravsar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3156

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Maden Yatakları-jeokimya Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Maden Yatakları-jeokimya Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2004

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan Şebnem, Avşar Özgür, 2020. Assessment of Heavy Metal Pollution in Köyceğiz-Dalyan Coastal Lagoon Watershed (Muğla) SW Turkey. Arabian Journal of Geosciences
2-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2019. Evaluating the thermal stratification of Köyceğiz Lake (SW Turkey) using in-situ and remote sensing observations. Journal of African Earth Sciences
3-) Kurtuluş Bedri, Yaylım Tolga Necati, Avşar Özgür, Kulaç Halit Fatih, Razack Moumtaz, 2019. The Well Efficiency Criteria Revisited—Development of a General Well Efficiency Criteria (GWEC) Based on Rorabaugh’s Model. Water
4-) Gülşen Rothmund Halil İbrahim, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Tunca Evren, 2018. Spatial distribution of some elements and elemental contamination in the sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey). Environmental Earth Sciences
5-) Avşar Özgür, Altuntaş Göktuğ, 2017. Hydrogeochemical evaluation of Umut geothermal field (SW Turkey). Environmental Earth Sciences
6-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Niedermann Samuel, Güleç Nilgün Türkan, 2017. Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations, chemistry and origins. JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH
7-) Avşar Ulaş, Jonsson Sigurjon, Avşar Özgür, Schmidt Sabine, 2016. Earthquake induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake SW Turkey. Journal of Geophysical Research: Solid Earth
8-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürsu Semih, Kuşcu Gonca, Kaçaroğlu Fikret, 2016. Geochemical and isotopic characteristics of structurally controlled geothermal and mineral waters of Muğla SW Turkey. Geothermics
9-) Avşar Özgür, Akgün Haluk, Koçkar Mustafa Kerem, 2014. Investigation of the failure mechanism and stabilization of a landslide in weathered tuffite Giresun northeastern Turkey. Environmental Earth Sciences
10-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2013. Hydrogeochemical characterization and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yeşilmaden Hande Mahide, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Aksu Hakan, Aksoy Murat Ersen, 2020. Çıldır Gölü’nün Yüzey Buz Tabakası Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi
2-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, 2017. Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi
3-) Kurtuluş Bedri, Sağır Çağdaş, Avşar Özgür, 2017. KARABAĞLAR POLYESİNDE YERALTI SUYU METAL-METALOİT İÇERİĞİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (MUĞLA, TÜRKİYE). Maden Tetkik ve Arama Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kurtuluş Bedri, Sağır Çağdaş, Erdem Günseli, Kurtuluş Dilek Funda, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Razack Moumtaz, 2018. SPRING LOCATING AND TEMPERATURE MONITORING USING UAV: AZMAK SPRINGS, MUGLA, TURKEY. International Symposium on Sustainable Aviation 2018
2-) Parlaktuna Mahmut, Avşar Özgür, 2015. Evaluation of Dikili Kaynarca Geothermal Field NW Turkey. World Geothermal Congress
3-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2015. Geothermal Potential Assessment of Edremit Geothermal Field NW Turkey. World Geothermal Congress
4-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2013. Geochemical evaluation and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey. European Geoscience Union 2013 Assembly

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sağır Çağdaş, Erdem Günseli, Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürler Mutlu, 2019. Hydrogeological assessment of a geothermal source near Yatagan, SW Turkey.. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
2-) Yeşilmaden Hande Mahide, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, 2019. Evaluation of the Characteristics of Surface Ice Layer of Çıldır Lake with Remote Sensing. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
3-) Sağır Çağdaş, Düztaş Erkan, Erdem Günseli, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Kurtuluş Dilek Funda, Razack Moumtaz, 2019. Assessment of karst spring geometry using electrical resistivity tomography on Azmak Springs, Ula, Muğla, Turkey. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
4-) Erdem Günseli, Kurtuluş Bedri, Sağır Çağdaş, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Razack Moumtaz, 2019. Environmental Isotope Variations in the Azmak Springs: Implication for Water Mixing and Recharge Conditions. International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference
5-) Tosun Levent, Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Dondurur Derman, Kaymakcı Nuretdin, 2018. SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
6-) Gülşen Rothmund Halil İbrahim, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Tunca Evren, 2018. Heavy Metal Contamination Analysis of Bottom Sediments of Köyceğiz Lake and Fethiye - Göcek Bay, SW Turkey. European Geosciences UnionGeneral Assembly 2018
7-) Biltekin Demet, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Tunca Evren, Sözer Adil, 2018. Distribution of Mollusc Fauna in Surface Sediments from Fethiye-Göcek Gulf, Lake Köyceğiz and Dalyan Canal. International Technological Sciences and Design Symposium
8-) Razack Moumtaz, Meddi Mohamed, Kurtuluş Bedri, Le Coz Mathieu, Sağır Çağdaş, Günseli Erdem, Bilal Saidani, Abdelmadjid Boufekane, Avşar Özgür, 2017. GRECPIMA: An EU funded project on groundwater resilience to climate change and high pressure. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
9-) Düztaş Erkan, Kurtuluş Bedri, Günseli Erdem, Sağır Çağdaş, Gürcan Tuğba, Avşar Özgür, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2017. Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Induced Polarization (IP) Applied to Karst Alluvium: Case Study from Azmak Spring, Mugla, Turkey. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
10-) Erdem Günseli, Sağır Çağdaş, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Tunca Evren, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2017. Nitrate assessment of karst springs in Gökova, SW Turkey. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
11-) Sağır Çağdaş, Günseli Erdem, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Kurtuluş Dilek Funda, Tunca Evren, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2017. Potential of unmanned aerial vehicle (UAV) remote sensing in karst springs: Muğla, Turkey. IGWC 2017- 7th International Groundwater Conference
12-) Avşar Özgür, Arslan Şebnem, 2017. Heavy Metal Pollution in Köyceğiz-Dalyan Coastal Lagoon Watershed (Muğla) SW Turkey: an indexing approach. Geological Society of America (GSA) Annual Meeting
13-) Arslan Şebnem, Niedermann Samuel, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2017. Gas geochemistry studies in geothermal and mineral waters of Muğla (SW Turkey). 44th International Association of Hydrogeologists (IAH) Congress
14-) Kurtuluş Bedri, Yaylım Tolga Necati, Avşar Özgür, 2016. Interpretation of Nonlinear Well Loss Coefficients for Rorabaugh 1953 Method. 2016 AGU Fall meeting
15-) Sağır Çağdaş, Kurtuluş Bedri, Erdem Günseli, Avşar Özgür, Kurtuluş Dilek Funda, Tunca Evren, Le Coz Mathieu, Razack Moumtaz, 2016. UAV Applications in Hydrology A Case Study in Gökova Basin Muğla Turkey. 2016 AGU fall meeting
16-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, 2016. Mapping of Hot Cold Springs in a Large Lake Using Thermal Remote Sensing and In situ Measurement. 2016 AGU Fall Meeting
17-) Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, Kurtuluş Bedri, Avşar Ulaş, Niedermann Samuel, Avşar Özgür, 2016. Noble gas isotopes and gas compositions of on land and subaqueous thermal springs in the Koycegiz Lake and Dalaman plain area Turkey. 43rd IAH Congress
18-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, 2014. Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake and Dalyan Channel SW Turkey. European Geoscience Union 2014 Assembly
19-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Türe Orkun, Güleç Nilgün Türkan, 2014. Discovery of a subaqueous hot spring by a new method in Fethiye Göcek Bay SW Turkey. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
20-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, 2013. Determination of spatial distribution and hydrochemistry of subaqueous thermal springs in the lacustrine and nearshore environments in southwest Anatolia. European Geoscience Union 2013 Assembly
21-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Kaçaroğlu Fikret, Kuşcu Gonca, Gürsu Semih, 2013. Hydrogeochemical characterization of thermal and mineral waters of Muğla SW Turkey. European Geoscience Union 2013 Assembly

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2018. Monitoring sea/depth surface temperature using Landsat thermal data and in-situ measurement in Fethiye-Gocek Bay, Turkey. International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-2018)
2-) Gürcan Tuğba, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2017. 3D Thermal Stratification of Köycegiz Lake, Turkey. European Geoscience Union 2017 Assembly
3-) Gülşen Esra, Kurtuluş Bedri, Yaylım Tolga Necati, Avşar Özgür, 2017. Transmissivity interpolation using Fluid Flow Log data at different depth level in Liwa Aquifer, UAE. European Geoscience Union 2017 Assembly
4-) Avşar Özgür, Uslular Göksu, Türe Orkun, 2015. Web based Computer Application for Assessment of Hydrogeochemistry Data of Geothermal Sites of Turkey Muğla SW Turkey Example. World Geothermal Congress
5-) Avşar Özgür, Türe Orkun, 2014. Water chemistry of hot waters of Umut geothermal field SW Turkey. European Geoscience Union 2014 Assembly
6-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Kaçaroğlu Fikret, 2014. Comparison of Wet and Arid Season Stable Isotope Characteristics of Thermal and Mineral Waters in Muğla SW Turkey. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
7-) Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Schmıdt Sabıne, Jonsson Sigurjon, 2014. Varved lake sediments from SW Anatolia Köyceğiz Lake paleoclimatic reconstructions and sedimentary earthquake record for the last 400 years. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
8-) Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Yaylım Tolga Necati, Günay Engin, 2014. Estimation of Hydraulic Properties of Liwa Aquifer from an Unconfined Pumping Test Data and Evaluation of Data by using Boulton 1963 and Neuman 1975 models. 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erdem Günseli, Sağır Çağdaş, Üçüncü Esra, Kurtuluş Bedri, Avşar Özgür, Canoğlu Mustafa Can, Razack Moumtaz, 2018. Statistical Analysis of Metal Contents of the Azmak Karstic spring (Muğla), Turkey. National hydrogeology and water resources symposium
2-) Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Ankut Zeynep, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Güleç Nilgün Türkan, 2015. FETHİYE GÖCEK KÖRFEZİNDEKİ SUALTI HİDROTERMAL AKTİVİTENİN SEDİMANLAR ÜZERİNDEKİ JEOKİMYASAL İZLERİ. III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu-2015
3-) Avşar Özgür, Güleç Nilgün Türkan, Parlaktuna Mahmut, 2012. Edremit Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Kavramsal Modellemesi. V. Jeokimya Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avşar Özgür, Altuntaş Göktuğ, 2018. DENİZLİ UMUT JEOTHERMAL SAHASININ HİDROJEOKİMYASAL KAVRAMSAL MODELİ. IV. JeotermalKaynaklar ve Mineralli Sular Sempozyumu
2-) Tosun Levent, Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Dondurur Derman, Kaymakcı Nuretdin, 2017. Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği. ATAG21 Aktif Tektonik Çalışma Grubu 21. Çalıştayı
3-) Avşar Ulaş, Bozkurt Erdin, Avşar Özgür, Tokay Bülent, 2016. Güney Ege ve Levant denizlerinde bir paleotsunami kronolojisine doğru: EASTMED-PALEOTSUNAMI Projesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları ATAG20 Çalıştayı
4-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürsu Semih, Kaçaroğlu Fikret, Kuşcu Gonca, 2014. Jeolojik Unsurların Muğla Termal Ve Mineralli Su Kaynaklarının Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi. VI. Jeokimya Sempozyumu
5-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, Gürsu Semih, Kaçaroğlu Fikret, Kuşcu Gonca, 2013. Muğla nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sularının Jeolojik Hidrolojik Hidrojeokimyasal ve İzotopik Özellikleri. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı
6-) Gül Murat, Aksoy Murat Ersen, Akçer Ön Sena, Avşar Özgür, Avşar Ulaş, 2013. Babadağ Formasyonu Jura Kretase Çörtlü Kireçtaşları ve Kalsitürbiditlerinin Litolojik Özellikleri Tavas Napı Ortaca Muğla Gb Türkiye. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avşar Özgür, Kurtuluş Bedri, 2018. KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NÜN ÇEVRESİNDEKİ VE TABANINDAKİ SICAK SU KAYNAKLARININ GÖLÜN SU VE TABAN SEDİMANI SICAKLIKLARINA ETKİSİ. IV. JeotermalKaynaklar ve Mineralli Sular Sempozyumu
2-) Ankut Zeynep, Avşar Ulaş, Avşar Özgür, Arslan Şebnem, Kurtuluş Bedri, Güleç Nilgün Türkan, 2015. KÖYCEĞİZ GÖLÜ TABANINDAKİ ÇÖKELLERİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ALANSAL DAĞILIMININ İNCELENMESİ VE SUALTI JEOTERMAL KAYNAKLARIN BU ÖZELLİKLERE ETKİSİ. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı
3-) Avşar Özgür, Avşar Ulaş, Kurtuluş Bedri, Arslan Şebnem, Güleç Nilgün Türkan, 2014. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalının Tabanındaki Termal Kaynakların Alansal Dağılımı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of African Earth Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Applied Geochemistry. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Natural Resources Research. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Geothermics. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Arabian Journal of Geosciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
6-) TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Groundwater for Sustainable Development. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) TÜBİTAK PROJESİ. 2015. Hakemlik Sayısı: 6

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2002. TMOBB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2000. Mavi Gezegen.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hydrogeochemical evaluation of Umut geothermal field (SW Turkey) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) KARABAĞLAR POLYESİNDE YERALTI SUYU METAL-METALOİT İÇERİĞİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (MUĞLA, TÜRKİYE) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Spatial distribution of some elements and elemental contamination in the sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) The Well Efficiency Criteria Revisited—Development of a General Well Efficiency Criteria (GWEC) Based on Rorabaugh’s Model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of the failure mechanism and stabilization of a landslide in weathered tuffite Giresun northeastern Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
6-) Earthquake induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake SW Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 12
7-) Geochemical and isotopic characteristics of structurally controlled geothermal and mineral waters of Muğla SW Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 7
8-) Hydrogeochemical characterization and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 8

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Investigation of the failure mechanism and stabilization of a landslide in weathered tuffite Giresun northeastern Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations, chemistry and origins - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Earthquake induced soft sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake SW Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Hydrogeochemical characterization and conceptual modeling of the Edremit geothermal field NW Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: HYDROGEOCHEMICAL CONCEPTUAL MODEL OF DENIZLI UMUT GEOTHERMAL FIELD. Konu: Jeotermal. Göktuğ -Altuntaş. 2017
2-) Tez Adı: SPATIAL DISTRIBUTION OF GEOCHEMICAL PROPERTIES OF KÖYCEĞİZ LAKE AND FETHİYE-GÖCEK BAY BOTTOM SEDIMENTS AND EFFECT OF SUBAQUEOUS GEOTHERMAL SPRINGS ON THESE PROPERTIES. Konu: Sediman Jeokimyası. Zeynep-Ankut. 2017
3-) Tez Adı: POLLUTION ANALYSIS OF BOTTOM SEDIMENTS OF KÖYCEĞİZ LAKE AND FETHİYE – GÖCEK BAY, SW TURKEY. Konu: Sediman kirlilik analizi. Halil İbrahim-Gülşen. 2017

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Jeotermal. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 1001 (COST) PROJESİ: FETHİYE GÖCEK KÖRFEZİ İLE KÖYCEĞİZ ALAGÖL SÜLÜNGÜR VE KOCAGÖL GÖLLERİNİN TABANINDAKİ TERMAL KAYNAKLARIN ALANSAL DAĞILIMININ VE HİDROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 2012-2015
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Strategic Water Storage Recovery Project Liwa. 2012--1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu proje ekonomik ve ekolojik çevrelerin talepleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi hedef alarak karst kaynaklarının tespiti ve gözlenmesinin termal kamera kullanımını ile yapılmasını amaçlamaktadır Muğla ili Ula ilçesi Gökova beldesinde bulunan karstik kaynaklar aylık bir şekilde veri toplama araçları ile zamansal ve alansal olarak ölçülecektir Bunun neticesinde karstik kaynak verisinde daha yüksek çözünürlük sağlanacak karstın küresel iklim değişikliği ile etkileşimlerinin bilimsel araştırmaları desteklenecek ve yerel yönetimlerin bütünleşik su yönetimi yaklaşımını benimsemesi kolaylaştırılacaktır. Proje Türü: Avrupa Birliği. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi BSKY Yaklaşımıyla Yeraltı Suyunun İklim Değişikliği ve Artan Talebe Olan Direnci. 2016-2020

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 1001 PROJESİ: Ege Denizi Kıta Sahanlığındaki Fay Kontrollü Deniz Altı Jeotermal Kaynakların Araştırılması ve Karakterizasyonu. 2019-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). MUĞLA ŞEHİR MERKEZİ VE ÇEVRESİNİN SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI İLE BAĞYAKA JEOTERMAL KAYNAĞININ ARAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ . 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Jeotermal Envanter. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. MUĞLA NIN JEOTERMAL KAYNAKLARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARININ ENVANTERİ. 2012-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projenin konusu göl/deniz tabanındaki sedimanların mineralojik özelliklerinin XRD analizi yöntemiyle inceleyerek alansal dağılımının çıkarılması ve öncel sonuçlarla karşılaştırılmasıdır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Boğazı Tabanındaki Sualtı Jeotermal Kaynakların Taban Sedimanları Üzerindeki Mineralojik İzlerinin Araştırılması. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu proje hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Umut Jeotermal (Denizli-Sarayköy) sahasının jeotermal enerji potansiyelinin blirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Denizli Umut Jeotermal Sahasının Su Kimyası ve Duraylı İzotop Analizleri Yoluyla Hidrojeokimyasal Modelinin Çıkarılması. 2016-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışmanın amacı 14C ve 3H analiz sonuçlarını, su kimyası analiz sonuçları, kuyu jeolojisi ve kuyu testleri ile birleştirerek Umut jeotermal sahasının hidrojeokimyasal kavramsal modeline bir yaklaşımda bulunmaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Denizli Umut Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Kavramsal Modeli. 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projede Fethiye Göcek Körfezi ve Köyceğiz Gölünde insan kaynaklı olarak bölgede birikim gösteren metal miktarı tespit edilmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye Göcek Körfezi ile Köyceğiz Gölü Tabanındaki Sedimanların Kirlilik Analizi. 2016-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu proje, Muğla ilinin jeotermal ve mineralli su kaynaklarının kurak dönemdeki duraylı izotop bileşimlerinin belirlenmesini konu almaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla İli Jeotermal ve Mineralli Sularının Kurak Dönem Duraylı İzotop Bileşimlerinin Belirlenmesi. 2013-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MERMER PLAKA KESİM ARTIKLARINDAN KAPLANMIŞ MİKRONİZE KALSİT ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Buçalışmada paleontolojik analizler Fethiye-Göcek Körfezi (99 adet), Köyceğiz Gölü (105 adet) ve Dalyan Kanalından (29 adet) alınan toplam 233 adet sondaj karotu yüzey çökel örneklerinde gerçekleştirilmiştir. Proje hedeflenen sürede hedeflendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Deniz ve göl tabanından alınan çökel örneklerinde gerçekleştirilen foraminifer ve mollusk (pelesipoda ve gastropod) tür ve cins tayinleri ile bölgede detaylı taksonomik çeşitlilik ortaya çıkarılmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojikyönden araştırılması. 2016-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Su kirliliği. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla ili Karabağlar karst polyesindeki kuyu sularından faydalanılarak bölgedeki su sisteminde ağır metal birikiminin araştırılması. 2012-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje, hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Edremit-Balıkesir sahasının jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. EDREMİT JEOTERMAL SAHASININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. 2009-2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Altın Çekiç. 2017

(I-1) Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj komisyonu. Türkiye. . 2019
2-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2017
3-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2015

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2016
2-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2014
3-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2013
4-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2012
5-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2011

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Türkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) CA18219 Cost action Management Committee (MC) member. . . 2019
2-) International Groundwater Resilience to Climate Change and High Pressure Conference. Muğla-TÜRKİYE. . 2019
3-) 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Türkiye. . 2014
4-) NETLAKE Cost action Management Committee (MC) member. Macaristan. . 2013

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Türkiye. . 2018
2-) 4. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi. Türkiye. . 2018
3-) PAÜ SARAYKÖY MYO UYGULAMALI JEOTERMAL EĞİTİMİ. Türkiye. . 2018
4-) 3. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi. . . 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) PAÜ SARAYKÖY MYO UYGULAMALI JEOTERMAL EĞİTİMİ. Türkiye. . 2018
2-) TÜBİTAK paneli. Türkiye. . 2017
3-) TÜBİTAK paneli. Türkiye. . 2016
4-) Jeotermal Kaynaklar ve Dogal Mineralli Sular Çalıstayı. Türkiye. . 2013
5-) 3. YAŞ SAĞLIK TURİZMİNDE MUĞLA DESTİNASYONU’’ SEMPOZYUMU. Türkiye. . 2013

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj komisyonu. Türkiye. . 2018
2-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Müdek koordinatörlüğü. Türkiye. . 2018
3-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj komisyonu. . . 2017
4-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj komisyonu. Türkiye. . 2016
5-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj komisyonu. . . 2015
6-) Jeoloji Mühendisliği Bölümü staj komisyonu. . . 2014

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

GEOE 1001 2020-2021 Güz

Introduction to Geological Engineering

GEOE 4523 2020-2021 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE5535 2020-2021 Güz

Geothermal Energy Utilization

GEOE5583 2020-2021 Güz

Geothermal Drilling

GEOE5721 2020-2021 Güz

Special Studies

GEOE5722 2020-2021 Güz

Special Studies

GEOE5723 2020-2021 Güz

Special Studies

GEOE5724 2020-2021 Güz

Special Studies

GEOE5790 2020-2021 Güz

Seminar

GEOE5802 2020-2021 Güz

M.Sc.Thesis

MINE 4007 2020-2021 Güz

Drilling Technology

FBE5550 2019-2020 Bahar

Projcet Development and Management

GEOE 2512 2019-2020 Bahar

DRILLING

GEOE 3016 2019-2020 Bahar

Geochemistry

GEOE 4000 2019-2020 Bahar

Summer Practice II

GEOE 4524 2019-2020 Bahar

GEOTHERMAL SYSTEMS

GEOE5090 2019-2020 Bahar

Graduate Seminar

GEOE5540 2019-2020 Bahar

Geothermal Sites of Turkey

GEOE5701 2019-2020 Bahar

Special Studies

GEOE 4000 2019-2020 Güz

Summer Practice II

GEOE 4523 2019-2020 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE5533 2019-2020 Güz

Geothermal Drilling

GEOE 2512 2018-2019 Bahar

DRILLING

GEOE 3016 2018-2019 Bahar

Geochemistry

GEOE 4524 2018-2019 Bahar

GEOTHERMAL SYSTEMS

GEOE 1001 2018-2019 Güz

Introduction to Geological Engineering

GEOE 4523 2018-2019 Güz

BOREHOLE GEOLOGY

GEOE6513 2018-2019 Güz

MEDİCAL GEOLOGY