Personel

Doktor Öğretim Üyesi ÖZGÜR KILIÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Özgür Kılıç
@ E-posta
ozgurkilic@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5599

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Abd

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği 21.05.1998

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 04.09.2001

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 17.06.2008

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Laleci, G., Aluc, G., Dogac, A., Sinaci, A., Kilic, O., Tuncer, F., 2010. A semantic backend for content management systems. Knowledge-Based Systems
2-) Kilic, O., Dogac, A., Eichelberg, M., 2010. Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks . IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine
3-) Kilic, O., Dogac, A., 2009. Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine
4-) Ozen, B., Kilic, O., Altinel, M., Dogac, A., 2004. Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients . Wireless Networks

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bicer, V., Kilic, O., Dogac, A., Laleci, G.B., 2005. Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain. International Journal on Semantic Web and Information Systems

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kılıç Özgür, Susuz Delikanlı Mertcan, Süzek Barış Ethem, 2019. A QUALITY CONTROL SYSTEM PROTOTYPE FOR DETECTING KNOT DEFECTS IN THE WOODEN PANEL MANUFACTURING. Mugla Journal of Science and Technology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bahattin, O., Ozgur, K., Mehmet, A., Asuman, D., 2001. Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients. 2nd ACM International Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access (MobiDE01)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Turğut, N., Karaarslan, E., Ergin, A.M., Kılıç, Ö., 2015. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Gizlilik ve Mahremiyeti. 20. Türkiye'de İnternet Konferansı
2-) Karaarslan, E., Kılıç, Ö., 2015. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Şifrelenerek Saklanma Yöntemlerinin İncelenmesi. Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mugla Journal of Science and Technology. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) TEYDEB. 2019. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
5-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
7-) Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
9-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
10-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
11-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
12-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
13-) Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
14-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
15-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
16-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3
17-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
18-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
19-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
20-) Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
21-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 3
22-) Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 3
23-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
5-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
9-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
10-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) A semantic backend for content management systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

CENG 1004 2019-2020 Bahar

Introduction to Object Oriented Programming

CENG 2032 2019-2020 Bahar

Computer Organization

CENG 4011 2019-2020 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2019-2020 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3505 2019-2020 Güz

GUI Programming

CENG 4011 2019-2020 Güz

Senior Design Project I

CENG 4501 2019-2020 Güz

Software Design Patterns

CENG 1004 2018-2019 Bahar

Introduction to Object Oriented Programming

CENG 2032 2018-2019 Bahar

Computer Organization

CENG 4011 2018-2019 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3505 2018-2019 Güz

GUI Programming

CENG 4011 2018-2019 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Güz

Senior Design Project II

CENG 4501 2018-2019 Güz

Software Design Patterns