Personel

Araş.Gör.Dr. ÖZKAN ASLAN
Araş.Gör.Dr.
Özkan Aslan
@ E-posta
ozkanaslan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Özkan, Günal Serkan, Dinçer Bekir Taner, 2018. A computational morphological lexicon for Turkish: TrLex. LINGUA
2-) Aslan Özkan, Günal Serkan, Dinçer Bekir Taner, 2018. On constituent chunking for Turkish. INFORMATION PROCESSING MANAGEMENT

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aslan Özkan, 2017. Addan Sıfat Yapan Eklerin Anlamsal İşlevlerinin Belirlenmesi. International Journal Of Turkish Literature Culture Education

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Özkan, Mert Kantar Yeliz, Usta İlhan, 2015. Genetic Algorithms for Solving Portfolio Allocation Models Based on Relative Entropy Mean and Variance. Journal of Scientific Research and Development
2-) Turan Ümit Deniz, Aslan Özkan, Aslan Ezgi, 2014. Tümce Başında Kullanılan Eylemler Derlem Tabanlı Bir Çözümleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Alan Selahattin, Aslan Özkan, Ardahan Halil, 2003. Etkileşimli Öğretim Materyallerinin Öğretime Entegrasyonu ve Öğretim Ortamına Etkileri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan Ezgi, Aslan Özkan, 2015. Eş Zamanlı Tarihi Sözlüklerden Elektronik Sözlüklere Eser i Şevket Örneği. II. Sözlükbilimi Sempozyumu
2-) Aslan Özkan, Dinçer Bekir Taner, Pembeci İzzet, 2013. Türkçede Öbek Yapıların İmlenmesi: Bir Derlem Çalışması. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı
3-) Aslan Özkan, Pekmezci Aytaç, 2008. Genetik Algoritmalarla Otomatik Ders Çizelgeleme. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Özkan, Bozşahin Hüseyin Cem, 2019. Turkish MWE resolution as a paracompositional problem. International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Turan Ümit Deniz, Aslan Özkan, Aslan Ezgi, 2013. Tümce-Başında Kullanılan Eylemler: Derlem Tabanlı Bir Çözümleme. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Turan Ümit Deniz, Aslan Özkan, Aslan Ezgi, 2016. Eylemlerin Farklı Nesne Yanulamlama Sıklıkları: Derlem Tabanlı Bir Çalışma. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A computational morphological lexicon for Turkish: TrLex - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Genetic Algorithms for Solving Portfolio Allocation Models Based on Relative Entropy Mean and Variance - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Genetic Algorithms for Solving Portfolio Allocation Models Based on Relative Entropy Mean and Variance - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1