Personel

Doç.Dr. ÖZLEM KIRLI BAYDUR
Doç.Dr.
Özlem Kırlı Baydur
@ E-posta
ozlemkirli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5590

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyaset Bilimi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyaset Bilimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 1999

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 7.07.2004

Doktora

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 16.12.2010

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kırlı, Ö., 2014. “Sınırlı Bilgi, Sınırlı İktidar: İskoç Aydınlanması Düşünürleri ve Hayek Özelinde İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 42, ss. 1-10.. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kırlı Özlem, 2019. Ben Olma Kaygısı. Beytulhikme An International Journal of Philosophy
2-) Kırlı Özlem, Baydur Cem Mehmet, 2019. Birikim Tarzı ve Zihniyet Dönüşümü: S.F. Ülgener ve Ayşa Buğra Işığında Türkiye’de Yeni Kapitalizm. Efil Journal
3-) Kırlı Özlem, 2016. Max Stirner ın Liberalizme Yönelik Eleştirileri. Felsefe Tartışmaları
4-) Kırlı, Ö., 2015. “Sivil İtaatsizlik ve Henry David Thoreau”, Akademik Bakış Dergisi, Mart- Nisan 2015, Sayı 48, ss.445-459.. Akademik Bakış Dergisi
5-) Kırlı, Ö., 2013. “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114.. Uluslararası Yönetim ve İktisat ve İşletme Dergisi
6-) Kırlı, Ö., 2012. “Public Wisdom And Pluralistic Management Seeking To Transformation Of Power”, International Journal of Business and Social Science, Vol 3 No 8, (Special Issue- April 2012), ss.289-298. . International Journal of Business and Social Science

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırlı, Ö., 2013. “Halklar Arası Ebedi Barış'ın Olabilirliği”, 11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad/Kırgızistan, 10-16 Haziran 2013.. 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Kırlı, Ö., 2009. “Yasadışı Göç Sorunu”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Diologue, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, September 24-27.. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Diologue
3-) Kırlı, Ö., 2007. “Özgürlükçü ve Bireyci Bir Perspektiften İfade Hürriyeti”, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Ege University, İzmir, ss. 36-46.. Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu
4-) Kırlı, Ö., 2004. • KIRLI, Ö. (2004). “Siyaset, Etik ve Medya”, (Ethics in Communication, Culture, Community, Identity), 5-7 May 2004, Eastern Mediterranean University Faculty of Communication and Media Studies, s.112.. Ethics in Communication, Culture, Community, Identity

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırlı Özlem, 2017. "İdris Küçükömer’de Zhni Dönüşüm, Modernleşme ve CHP". II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi
2-) Kırlı Özlem, 2017. "Muhafazakar Feminist Fatma Aliye Hanım". II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kırlı, Ö., 2013. Liberteryenizm. Yayın Evi: ORİENT YAYINLARI Editör Adı: Özlem KIRLI

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kırlı, Ö., 2016. “Kadim’in Restitüsyonu ve Kutsal’ın Restorasyonu”, Öteki Muhafazakarlık. Yayın Evi: Phoneix Yayınevi Editör Adı: A.Çağlar Deniz
2-) Kırlı, Ö., 2015. “Liberal Ekoloji” Siyasal Ekoloji. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Fatih Kırışık, Özcan Sezer
3-) Kırlı, Ö., 2015. “Ötekilerin özgürleşmesi: Eko feminizm”, Siyasal Ekoloji. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Fatih Kırışık, Özcan Sezer
4-) Kırlı, Ö., 2015. “ Kitle İletişim Araçlarının Karar Verme ve Kamuoyu Oluşumunda Etkisi”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme . Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Fatih Kırışık, Özgür Önder
5-) Kırlı, Ö., 2008. “İdris Küçükömer”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler- Eserler) Cilt II. Yayın Evi: Phoenix Yayınevi Editör Adı: M. Çağatay Özdemir
6-) Turşucu, H., Kırlı, Ö., 2007. “Cumhuriyetçilik, Demokrasi ve Türkiye”, Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası- Türkiye Geleceğin Neresinde. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Nejat Doğan, Ferit Kula, Mehmet Öcal

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Kırlı, Ö., 2013. “Liberteryenizm” Liberalizm El Okumaları . Yayın Evi: KADİM YAYINLARI Editör Adı: Cennet Uslu

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) ALTERNATİF POLİTİKA. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) “ Kitle İletişim Araçlarının Karar Verme ve Kamuoyu Oluşumunda Etkisi”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
5-) “Yasadışı Göç Sorunu”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Diologue, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, September 24-27. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 27 Mayıs Askeri Darbesi ve Vesayetin Kurumsallaşması. Konu: Türk Siyasal hayatı ve kurumlar. Sinan-Kiyanç. 2019
2-) Tez Adı: Ekolojik Krize Karşı Alternatif bir Çözüm Önerisi:Toplumsal Ekoloji ve Murray Bookchin. Konu: Ekoloji, siyaset teorisi. Sercan-Ercan. 2019
3-) Tez Adı: İbn Rüşd'de Akıl ve Siyaset. Konu: Siyaset Felsefesi. Gamze-Akaslan. 2019
4-) Tez Adı: David Henry Thoreau ve Mahatma Gandhi'nin görüşleri çerçevesinde sivil itaatsizlik . Konu: Siyaset bilimi. Yeter-Solak. 2017
5-) Tez Adı: Toplumsal Hafızanın Yeniden İnşaasında İdeolojik Aygıtların Rolü: Adalet ve Kalkınma Partisi- Gülen Cemaati Örneği. Konu: Toplumsal Hafıza, İdeolojik Aygıtlar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Gülen Cemaati Örneği. Edim Can . 2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Yönetim, Siyaset. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. II. MEŞRUTİYET SONRASI TAŞRA İDARESİNİN DÖNÜŞÜMÜ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ. 2018-2019

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Doktora Sonrası Araştırma Bursu . 2013
2-) Kurum Adı: . Doktora Araştırma Bursu. 2008

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Darbeler ve Askeri Vesayet Sisteminin Kurulması. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

SİBUL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

SİBUL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY4908 2019-2020 Bahar

Siyaset Felsefesi

SİBUL 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

SİBUL 5545 2019-2020 Bahar

Siyaset Psikolojisi Okumaları

SİBUL 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL2002 2019-2020 Bahar

Türk Siyasi Tarihi

SİBUL3502 2019-2020 Bahar

Medya ve Siyaset

SİBUL3516 2019-2020 Bahar

Siyaset Psikolojisi

KAY1806 2019-2020 Güz

Uygarlık Tarihi

KAY1809 2019-2020 Güz

Toplumbilimi

SİBUL 5541 2019-2020 Güz

Özgürlük Tartışmaları

SİBUL3503 2019-2020 Güz

Siyaset Sosyolojisi

SİBUL4527 2019-2020 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY1806 2018-2019 Bahar

Uygarlık Tarihi

KAY4908 2018-2019 Bahar

Siyaset Felsefesi

SİBUL 5532 2018-2019 Bahar

Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri

SİBUL2002 2018-2019 Bahar

Türk Siyasi Tarihi

SİBUL3502 2018-2019 Bahar

Medya ve Siyaset

SİBUL3516 2018-2019 Bahar

Siyaset Psikolojisi

KAY1809 2018-2019 Güz

Toplumbilimi

SİBUL 5001 2018-2019 Güz

Politik Teori

SİBUL3503 2018-2019 Güz

Siyaset Sosyolojisi

SİBUL4527 2018-2019 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar