Personel

Doktor Öğretim Üyesi ÖZLEM KARSANDIK YAZICI
Doktor Öğretim Üyesi
Özlem Karsandık Yazıcı
@ E-posta
ozlemyazici@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5559

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Karsandık Yazıcı Özlem, 2022. Tanzimat Dönemi’nde Rüşvet ve Yolsuzluk: Diyarbakır Meclis Üyesi Hacı Şeyh Ağa’nın Davası. Asia Minor Studies
2-) Karsandık Yazıcı, Ö., 2021. Osmanlı Devleti’nde Bir Mebus Adayının Seçim Beyannamesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) 2011. Maârif Salnamelerine Göre Adana Sancağı’nda Eğitim Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1903). Tarih Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “19. Yüzyılın Sonlarında Yasadışı Ermeni Örgütlerinin Bir Geçiş Noktası Olarak Mersin Limanı”, Tarih İçinde Mersin Kollokyum II, Mersin 2005, s.110-120 - 2005

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vilayet Bütçelerinde Gelir Kalemleri: Adana Örneği”, Musa Çadırcıya Armağan Kitabı, Bilgi Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2012, s.239-248. - 2012

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Tarih Araştırmaları Dergisi . 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Tarih Araştırmaları Dergisi - 2010

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Muğla Şehir Yazıları.

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 19. yüzyılda Söke kazası'nın sosyo-ekonomik ve idari yapısı. Konu: 19. yüzyılda Söke kazası'nın sosyo-ekonomik ve idari yapıs. MERVE-SAVRAN. 2022
2-) Tez Adı: XIX. yüzyılda Menteşe Sancağı'nda idari yapı. Konu: XIX. yüzyılda Menteşe Sancağı'nda idari yapı. SEZEN-SOLTEKİN. 2020

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) 19. Yüzyılda İçel Sancağı’nda Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi (Mersin Üniversitesi, 2005–2010)(Tamamlandı) - 2010
2-) Mersin Belgeliği Projesi (Mersin Üniversitesi, 2004–2005) - 2005

Verdiği Dersler

TAR 5517 2024-2025 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR 6559 2024-2025 Güz

Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi

EBB4926 2023-2024 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

TAR 5518 2023-2024 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi

TAR 6555 2023-2024 Bahar

Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları

TAR2508 2023-2024 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR4006 2023-2024 Bahar

Tarih Semineri II

EBB4926 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması

TAR 5517 2023-2024 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR 6559 2023-2024 Güz

Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi

TAR2507 2023-2024 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR4005 2023-2024 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5518 2022-2023 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi

TAR2508 2022-2023 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR4006 2022-2023 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5517 2022-2023 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR2507 2022-2023 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR4005 2022-2023 Güz

Tarih Semineri I