Personel

Doç.Dr. ÖZNUR İŞÇİ GÜNERİ
Doç.Dr.
Öznur İşçi Güneri
@ E-posta
oznur.isci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1664

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 18.07.1992

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 17.05.1995

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 07.10.2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sevinç Volkan, Akkuş Özge, Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, 2020. Bayesian Network Analysis for the Factors Affecting the 305-day Milk Productivity of Holstein Friesians. Journal of Agricultural Sciences
2-) Akkuş Özge, Sevinç Volkan, Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, 2019. Estimation of Parametric Single Index Ordered Logit Model on Milk Yields . Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi
3-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, Kayalı Uğur, 2017. Path analysis and determining the distribution of indirect effects via simulation. Journal of Applied Statistics
4-) Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, 2016. The Regional Prediction Model of PM10 Concentrations for Turkey. Atmospheric Research
5-) İşçi Güneri Öznur, Takma Çiğdem, Akbaş Yavuz, 2014. Siyah Alaca Sığırlarda 305 Günlük Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi
6-) Yeniay Murtaza Özgür, İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, Çankaya Mehmet Niyazi, 2014. Time Scale in Least Square Method. Abstract and Applied Analysis, Hindawi Publishing Corporation
7-) Acer Niyazi, Çankaya Mehmet Niyazi, İşçi Güneri Öznur, Baş Orhan, Çamurdaoğlu Mehmet, Turgut Mehmet, 2010. Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study. Elsevier, Journal of Brain Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2020. Determination of the Properties That are Effective in Determining the Edible State of Mushroom (Agaricus and Lepiota) by Using Datamining Methods. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR)
2-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, İncekırık Aynur, 2019. Comparison Of Classic and Greedy Heuristic Algorithm Results in Integer Programming: Knapsack Problems. Muğla Journal of Science and Technology
3-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, Aydın Dursun, 2019. Different Approaches to Solution of The Assignment Problem Using R Program. Journal of Mathematics and Statistical Science
4-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, 2019. Greedy Solution Method for Knapsack Problems with R. International Journal of Statistics and Applied Mathematics
5-) Pekmezci Aytaç, Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, 2019. Ekonometrik Zaman Serileri Tahmininde Kümelemeye Dayanan Bulanık Zaman Serileri Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. Journal of Life Economics
6-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, 2019. Data mining with R: A applied study. International Journal of Computing Sciences Research
7-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2019. Sansürlü ve Sansürsüz Poisson Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
8-) İşçi Güneri Öznur, Aydın Dursun, 2017. Grup Üyelerini Belirlemede İstatistiksel Sınıflandırma Yöntemleri:Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Biostat
9-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2017. A Comparion of Ordinary Least Squares Regression and Least Squares Ratio via Generated Data. American Journal of Mathematics and Statistics
10-) Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, Yalçın Muhammet Oğuzhan, 2016. Zaman Serisi Kümelemesi Kullanılarak Türkiye deki Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarındaki Bilgi Fazlalığının Tespit Edilmesi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
11-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Fit Akın, 2016. Choice of Bandwidth for Nonparametric Regression Models Using Kernel Smoothing A Simulation Study. International Journal of Applied Science and Technology
12-) Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, Akbaş Yavuz, 2016. Clustering of Holstein Friesians using K Means Clustering Method. Ege Üniversitesi Ziraaat Fakültesi Dergisi
13-) Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, Gevrekçi Yakut, 2016. Investigation of Stillbirth Rate Using Logistic Regression Analysis in Holstein Friesians Calves. Ege Üniversitesi Ziraaat Fakültesi Dergisi
14-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, 2015. Time Series Prediction Using A Hybridization of AR SETAR and ARM Models. International Journal of Applied Science and Technology (IJAST)
15-) Yavuz Selahattin, İşçi Güneri Öznur, 2013. Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
16-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Paşalı Atmaca Sibel, Çankaya Mehmet Niyazi, 2012. Zaman Skalasında Box Cox Regresyon Yöntemi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi
17-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, 2012. Doğrusal Olmayan Otoregresif Zaman Serileri Modellerinin Kestirimi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
18-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, 2011. ÜFE ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerinin Parametrik Olmayan Regresyon Teknikleri İle Kestirimi. Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi
19-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2011. A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association Via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables. Scientific Research and Essays
20-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2011. Türkiye de Enflasyon Oranının Temel Bileşenli Lp Norm Yöntemi ile Tahmini. Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
21-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2011. A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation. Journal of Statistical Society of Slovenia, Advances in Methodology and Statistics
22-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2010. Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
23-) Baldemir Ercan, Özkoç Hatice Hicret, İşçi Güneri Öznur, 2009. Mimic Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi
24-) Ecevit Zümrüt, İşçi Güneri Öznur, 2007. Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme. Marmara Üniversitesi, Öneri Dergisi
25-) İşçi Güneri Öznur, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2006. Steiner Minimum Yayılan Ağaç Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Kullanılması. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
26-) İşçi Güneri Öznur, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2003. Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kaya Ahmet, İşçi Güneri Öznur, Mehenktaş Cenk, 2007. Altı Sigma Metodolojisinde İnsan Faktörü. Hasad Gıda
2-) İşçi Güneri Öznur, 2003. Kanonik Korelasyon ve Açıklanmış Varyans Oranı İstatistiklerinin Başarı Düzeylerinin Tahminlenmesinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Araştırma Dergisi
3-) Fidan Fatma, İşçi Güneri Öznur, 1998. Tüketim İhtiyaç İlişkisi ve Tüketici Koruma. Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya Yayıncılık

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, Akın Belli Aslı, 2019. Simpson’s Paradox: Literature Review and a Dataset for the Treatment of Acne Rosacea Patients in the Muğla Region. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
2-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, Güler Dincer Nevin, 2019. Comparison of Classification Algorithms on Different Data Sets. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
3-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2018. Estimation and Forecasting with Stationary Vector Autoregressive (VAR) Model of Financial Data in Turkey. 11. International Statistics Days Conference (ISDC)
4-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Ocak Fatih, 2016. A Comparison of Ordinary Least Squares and Least Absolute Deviation Methods for Different Error Distributions. 10 th International Statistics Day Conference
5-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, Ocak Fatih, 2016. En Küçük Kareler ve En Küçük Mutlak Sapmalar Yöntemlerinin Simülasyon Verileri İle Karşılaştırılması. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (17. EYİ)
6-) İşçi Güneri Öznur, Akkuş Özge, Dağ İbrahim, 2011. 2002 2009 Dönemi İçin Türkiye de İthalat ve İhracat Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Analizi İle Belirlenmesi. 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu(EYİ)
7-) Akkuş Özge, İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2011. Para Arzı İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin 2000 li Yıllarda Başlayan Ekonomik Kriz Üzerindeki Etkisinin Nedensellik Analizi İle Araştırılması. 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu(EYİ)
8-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2007. An Investigation Via Categorical Data Analysis For Tourists Visiting Turkey in Terms Of Some Variables. 2007 International Tourism Biennial, School of Tourism and Hotel Management of Çanakkale Onsekiz Mart University
9-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2007. Classification Of Tourists Visiting Turkey From Abroad According to Travelling Purposes and Determination of Ad Strategy. 2007 International Tourism Biennial, School of Tourism and Hotel Management of Çanakkale Onsekiz Mart University
10-) İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, Fidan Fatma, 2006. Determining The Tourists Visiting Turkey By Their Visiting Purposes Through Cluster Analysis. International Tourism Conference 2006 ”New Perspectives and Values in World Tourism Tourism Management in The Future
11-) İşçi Güneri Öznur, Özkoç Hatice Hicret, 2006. AB Sürecinde Türkiye de Kadın İşgücü İstihdamı. 2nd International Conference on Women’s Studies: Breaking the Glass Ceiling
12-) Fidan Fatma, İşçi Güneri Öznur, Yılmaz Tuncay, 2006. Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği. 2nd International Conference on Women’s Studies: Breaking the Glass Ceiling

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yalçın Muhammet Oğuzhan, Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, 2019. Regime Switching Fuzzy Time Series Model. 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’xx19)
2-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2019. The classical and heuristic algorithms for shortest path problems. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019)
3-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, 2018. Knapsack Problemlerinin Greedy Yöntemi Kullanılarak R Programı İle Çözümü. 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (19. EYİ)
4-) Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, Yalçın Muhammet Oğuzhan, 2015. Zaman Serisi Kümelemesi Kullanılarak Türkiye deki Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarındaki Bilgi Fazlalığının Tespit Edilmesi. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi(İSTKON9)
5-) Akbaş Yavuz, Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, 2015. Clustering Of Holsteİn Friesians Using K Means Clustering Method. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry
6-) İşçi Güneri Öznur, Uğur Kayalı, Göktaş Atila, 2013. Path Analysis and Determining the Distribution of Indirect Effects via Simulation. 29th European Meeting of Statisticians
7-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Göktaş Pınar, 2013. A New Measure Of Association For Doubly Ordered Cross Tables. 29th European Meeting of Statisticians
8-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2010. A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Non-Squared Ordered Contingency Tables Via Simulation. International Conference Applied Statistics
9-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2010. A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation. International Conference Applied Statistics

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Takma Çiğdem, İşçi Güneri Öznur, Akbaş Yavuz, 2016. Clustering of Holstein Friesians Using Fuzzy C Means Method. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry
2-) Akbaş Yavuz, İşçi Güneri Öznur, Takma Çiğdem, 2003. The Neural Network System And Its Uses In Animal Science. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İşçi Güneri Öznur, Güler Dincer Nevin, Fidan Fatma, 2006. Yapay Sinir Ağları İle Türkiye İthalat ve İhracatının 2020 Yılına Kadar Tahmini. TAINN 2006, Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks
2-) Baldemir Ercan, İşçi Güneri Öznur, Özkoç Hatice Hicret, 2005. MIMIC Model ve Yolsuzluk üzerine Türkiye Uygulaması. 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
3-) İşçi Güneri Öznur, Takma Çiğdem, Akbaş Yavuz, 2004. Siyah Alaca Sığırlarda 305 Günlük Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle İncelenmesi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
4-) Fidan Fatma, İşçi Güneri Öznur, 2004. Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu
5-) Demirkol Aşkın, İşçi Güneri Öznur, Uysal Mehmet, 1999. Yapay Sinir Ağları İle Regresyon Parametrelerin Tahmini. IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
6-) Demirkol Aşkın, İşçi Güneri Öznur, Uysal Mehmet, 1999. Bulanık Mantık ve Regresyon Analizi. IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atmaca Murat, İşçi Güneri Öznur, Çankaya Mehmet Niyazi, 2007. Zaman Skalasında en Küçük Kareler Yöntemi. XX. Ulusal Matematik Sempozyumu
2-) Seval Özbalcı, İşçi Güneri Öznur, 2002. İstatistiksel Araştırmalarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması Online Test Yaklaşımı. Bilgi Teknolojileri Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, Akın Belli Aslı, Özbaş Seyran, 2019. Veri Madeciliği ile Androgenetik Alopesi Şiddetinin Belirlenmesi. IX. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Durmuş Burcu, İşçi Güneri Öznur, 2018. Tamsayılı Programlamada Klasik ve Greedy Sezgisel Algoritma Sonuçlarının Karşılaştırılması. VII. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
3-) Mazlum Ceyhun, İşçi Güneri Öznur, 2018. Survival (Sağkalım, Yaşam) Analizi Uygulanacak İstatistik Testleri ve Değişken Analizi. VII. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
4-) Ocak Fatih, İşçi Güneri Öznur, 2016. İstatistiksel Karar Verme Süreci ve Karar Ölçütleri. III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
5-) Takma Çiğdem, Akbaş Yavuz, İşçi Güneri Öznur, 2004. Şansa Bağlı Regresyon Modeli ve Bıldırcın Canlı Ağırlık Verilerinde Uygulanışı Üzerine Bir Araştırma. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dilek Mustafa, İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2010. Uygulamalı İstatistik. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İşçi Güneri Öznur, Özkoç Hatice Hicret, 2008. Kadın Çalışma ve Toplum/Türkiye’de Meslek Gruplarına Göre Çalışan Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Yayın Evi: SAKARYA YAYINCILIK Editör Adı: FATMA FİDAN, TUNCAY YILMAZ

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Düzce Tıp Fakültesi Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Open Journal of Air Pollution . 2016. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Muğla Journal of Science and Technology . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Journal of Mathematics and Statistics. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Mugla Journal of Science and Tecnology (MJST).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Mugla Journal of Science and Tecnology (MJST).

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Regional Prediction Model of PM10 Concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Siyah Alaca Sığırlarda 305 Günlük Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) The Regional Prediction Model of PM10 Concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Siyah Alaca Sığırlarda 305 Günlük Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) The Regional Prediction Model of PM10 Concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Uygulamalı İstatistik - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Time Series Prediction Using A Hybridization of AR SETAR and ARM Models - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
7-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
8-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
10-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
11-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
12-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Regional Prediction Model of PM10 Concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
5-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Mimic Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
9-) Investigation of Stillbirth Rate Using Logistic Regression Analysis in Holstein Friesians Calves - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
11-) The Regional Prediction Model of PM10 Concentrations for Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
12-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Investigation of Stillbirth Rate Using Logistic Regression Analysis in Holstein Friesians Calves - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
15-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
16-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
17-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
19-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
20-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Mimic Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) Türkiye de Enflasyon Oranının Temel Bileşenli Lp Norm Yöntemi ile Tahmini - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Time Series Prediction Using A Hybridization of AR SETAR and ARM Models - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
25-) Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) MIMIC Model ve Yolsuzluk üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
28-) Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
29-) Mimic Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
30-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
31-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
32-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
33-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
34-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
35-) A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association Via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
36-) Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
37-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
38-) MIMIC Model ve Yolsuzluk üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
39-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
40-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
41-) Mimic Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
42-) Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
43-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
44-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
45-) Estimation of Cerebral Surface Area Using Vertical Sectioning and Magnetic Resonance İmaging A Stereological Study - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
46-) Veri Zarflama Analizi İle Türkiye de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
47-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
48-) A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association Via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
49-) Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
50-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
51-) Mimic Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
52-) Uygulamalı İstatistik - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
53-) MIMIC Model ve Yolsuzluk üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
54-) MIMIC Model ve Yolsuzluk üzerine Türkiye Uygulaması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
55-) Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
9-) Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
10-) Türkiye de İşsizlik Oranlarının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
11-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor Mu Zorunluluk mu Gereklilik mi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Kadın Mesleği Kavramı Anlamlılığı ve İçeriği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
5-) Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Sağkalım Analizi ve Akciğer Kanser Verileri Üzerine Bir Araştırma. Konu: Uygulamalı İstatistik. Ceyhun-MAZLUM. 2019
2-) Tez Adı: Aykırı Değer Varlığında En Küçük Kareler Yöntemi ve En Küçük Mutlak Sapmalar Yöntemi İle Elde Edilen Modellerin Simulasyon Verileri İle Karşılaştırılması . Konu: Uygulamalı İstatistik. Fatih-OCAK. 2019
3-) Tez Adı: Tamsayılı Programlamada Klasik ve Greedy Sezgisel Algoritma Sonuçlarının Karşılaştırılması. Konu: İstatistik. Burcu -Durmuş. 2018
4-) Tez Adı: Path Analizi ve Uygulamaları. Konu: Uygulamalı İstatistik. Uğur-Kayalı. 2013
5-) Tez Adı: Uygulamaları İle Stereolojik Tahminleme ve Çıkarım. Konu: Uygulamalı İstatistik. Mehmet Niyazi-Çankaya. 2010

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, Muğla Sıtkı Koçman Ünv. (18-19 Mayıs 2013) . Türkiye. Türkiye. 2013
2-) Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi . Türkiye. . 2009

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IX. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu. Türkiye. . 2019
2-) VIII. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu. Türkiye. . 2018
3-) 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu . Türkiye. . 2006

Verdiği Dersler

İST 6506 2019-2020 Bahar

Dinamik Programlama

İST 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

İST1004 2019-2020 Bahar

Temel İstatistik II

İST5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İST5526 2019-2020 Bahar

Karar Verme ve Oyun Teorisi

İST5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST1003 2019-2020 Güz

Temel İstatistik 1

İST5544 2019-2020 Güz

Yöneylem Araştırması

IST 6506 2018-2019 Bahar

Dinamik Programlama

İST1004 2018-2019 Bahar

Temel İstatistik II

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

İST5526 2018-2019 Bahar

Karar Verme ve Oyun Teorisi

İST5544 2018-2019 Bahar

Yöneylem Araştırması

İST1003 2018-2019 Güz

Temel İstatistik 1

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

İST5510 2018-2019 Güz

Doğrusal Programlama

İST5526 2018-2019 Güz

Karar Verme ve Oyun Teorisi