Personel

Doktor Öğretim Üyesi PELİN ARSEZEN
Doktor Öğretim Üyesi
Pelin Arsezen
@ E-posta
pelinarsezen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5731

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler İşletme 01.07.2009

Doktora

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 07.01.2013

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arsezen Otamış Pelin, Kılıçarslan Ulaş, 2017. RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLIC BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION OF TOURISM INDUSTRY EMPLOYEES: INTERMADIARY ROLE OF EMOTIONAL COMMITMENT TO THE ORGANIZATION. Journal of Social and Humanities Sciences Research
2-) Arsezen Pelin, Yüzsever İhsan Cenk, 2017. TURKEY MARINE TOURISM CLUSTERING SITUATION ANALYSIS. JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
3-) Arsezen Otamış Pelin, Artun Cemal, 2017. MARİNA İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GİRİŞİMLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ. JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
4-) Arsezen Otamış Pelin, 2017. KÜMELER, AĞLAR VE ANTALYATURİZM KÜMESİNİN SEKTÖREL ANALİZİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
5-) Arsezen Otamış Pelin, 2016. Nomadic organization structure and mimetic isomorphismin tourism establishments Focus on small enterprises inFethiye. Journal of Human Sciences
6-) Arsezen Otamış, P., 2016. Nomadic organization structure and mimetic isomorphism in tourism establishments: Focus on small enterprises in Fethiye. Journal of Human Sciences
7-) Arsezen, P., Yüzbaşıoğlu, N., 2015. Medikal Turizm Kümesinin Gelişimi: Antalya Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
8-) Arsezen, P., 2015. Fethiye’de TripAdvisor’a Kayıtlı Yiyecek İçecek İşletmeleri İçin Kritik Başarı Faktörleri ve Sosyal Ağ Analizi İle Performans Değerlendirmesi. Journal of Tourism and Gastronomy
9-) Arıkan, I., Arsezen, P., Babacan, S., 2015. ETHNOGRAPHIC RESEARCH AND CONTENT ANALYSE IN DETERMINING SMALL BUSINESSES’ AND OWNER MANAGERS’ PERFORMANCE PERCEPTION: FETHIYE F&B FIRMS FOCUS. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
10-) Arsezen, P., Yüzbaşıoğlu, N., 2015. Medikal Turizm Sektöründe Küresel İşbirliği, Yenilikçilik Ve Büyüme: Antalya Örneği. Journal of Business Research Turk
11-) Arsezen, P., Yüzbaşıoğlu, N., 2013. Analysis of Antalya Tourism Cluster Perceived Performance with Structural Equation Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences
12-) Aydın Ünal, D., Dirlik, O., Arsezen, P., 2012. A Qualitative Research to Explore the Purchase Behavior Determinants of Middle-Aged Women. Procedia - Social and Behavioral Sciences
13-) Yüzbaşıoğlu, N., Arsezen, P., Demir, M.Ö., 2011. Antalya Region Tourism Cluster: To Measure The Impact Of Tourism Cluster On Regional Development. Middle Eastern Economics and Finance
14-) Arsezen, P., Yüzbaşıoğlu, N., Demir, Ö., 2011. Entrepreneur Managers' Leadershıp Approaches In Small Busınesses: A Research In Antalya, Turkey . International Bulletin of Business Administration

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Arsezen Otamış Pelin, 2017. TURİZMDE İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI, İŞ TATMİNİ İLE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: ANTALYA’DA BULUNAN BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ YÖNETİCİLER ÖRNEĞİ. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arsezen Otamış Pelin, Taslak Soner, 2017. Importance of Marine Tourism: Case of Mugla. 23rd EBES Conference Madrid
2-) Arsezen Otamış Pelin, 2017. Measuring the Effectiveness of Public University Industry Cooperation: An Evaluation in Terms of Muğla Industrial Clusters. 23rd EBES Conference
3-) Arsezen Otamış, P., Taslak, S., 2016. Nomadic Organization in Tourism. The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague
4-) Arıkan Saltık, I., Arsezen Otamış, P., 2016. Business analysis and sustainable competition for small food & beverages businesses in Fethiye . The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague
5-) Arsezen Otamış, P., Babacan, S., 2016. Relationship between strategic governance, business competitiveness and networking . The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague
6-) Taslak, S., Arsezen Otamış, P., Artun, C., 2016. Effect of paternalist leadership and helpful leadership behavior on employee commitment: akut sample. The 6th Multidisciplinary Academic Conference in Prague
7-) Arsezen, P., Arıkan, I., Babacan, S., 2015. The Relationship Between Paternalistic Leadership And Business Performance In Small Tourism Businesses: The Moderating Role Of Affective Organizational Commitment. 11TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE , Vienna-AUSTRIA,
8-) "Medikal Turizm Kümesinin Gelişimi: Antalya Özelinde Bir Değerlendirme" 9. International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management - 2014
9-) Arsezen, P., Yüzbaşıoğlu, N., Otamış, V., Çelik, P., Ömüriş, E., Altıner, A., 2013. The Cluster Approach for Destination Competitiveness: Evaluation of Competitiveness of Antalya Tourism Cluster Yüzbasioglu , N., Otamis, V., Otamis, P.A., Çelik, P., Omuris, P. & Altiner, A., 27-29 November, Peniche, Portugal, 2013.. VI İnternational Torusim Congress,
10-) Arsezen Otamış, P., Çelik, P., 2012. Types and Mobbing: A Research on a 5 Star Hotel Chains in Antalya, . The 1. Multidisciplinary Academic Conference in Prague
11-) Mehter Aykın, S., Arsezen Otamış, P., Aydın, D., 2008. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezininin Yeniden Yapılandırılıması Projesini Mantıksal Çerçeve Üzerinden Okumak, . AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 2009, Antalya

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arsezen Otamış Pelin, Topaloğlu Cafer, 2017. TURİZM EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME: BİÇİMSEL EĞİTİM, BİÇİMSEL OLMAYAN EĞİTİM VEOKUL DIŞI EĞİTİM ÜZERİNE DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arsezen Otamış Pelin, Doğan Oğuz, 2016. Medikal Turizm Kapsamında Yapılan İnternet Aramalarının Google Trends Yardımıyla İncelenmesi. 17. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Arsezen Otamış Pelin, Topsakal Yunus, 2016. Deniz Turizminin Sorunlarına Yönelik Muğla Destinasyonunda Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Arsezen Otamış, P., 2010. İşyerinde Demokrasi: İletişim Boyutunun İrdelenmesi ve İspanya Örneği, . 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Antalya.

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Arsezen Otamış, P., 2016. Küçük Ölçekli Turizm Isletmelerinde Paternalizm Ile Örgüte Duygusal Baglılık Ve Is Tatmini Iliskisinin Incelenmesi Üzerine Bir Arastırma: Fethiye Örnegi. Yayın Evi: Detay Anatolia Yayıncılık Editör Adı: Pelin ARSEZEN OTAMIŞ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arsezen Otamış, P., 2016. POSTMODERN ÖRGÜTLERDE GÜNCEL DAVRANIŞSAL KONULAR. Yayın Evi: Beta Yayın Editör Adı: Soner TASLAK, Birgül ÇİFTÇİ

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Tourism Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 5
2-) Tourism Management. 2015. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Yasar University. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Niğde İİBF Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Marine Tourism.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Analysis of Antalya Tourism Cluster Perceived Performance with Structural Equation Model - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Relationship Between Paternalistic Leadership And Business Performance In Small Tourism Businesses: The Moderating Role Of Affective Organizational Commitment - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Analysis of Antalya Tourism Cluster Perceived Performance with Structural Equation Model - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Analysis of Antalya Tourism Cluster Perceived Performance with Structural Equation Model - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: AB Bilgi Bürosu Oluşturma. Proje Türü: AB. Akdeniz Üniversitesi AB Dokümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması - EUi PROJECT . 2007-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: AB Tarımsal üretim. Proje Türü: AB. EUROPGAP in Tomato Production- DaVinci Mobility Prog.. 2007-2007

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Turizm Kümeleri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 1001 112K116 Turizm Kümesi Rekabet Ve Performans Analizi: İlişkiler Üzerinden Algılanan Performans Ölçümüne Yönelik Sistematik Bir Model Önerisi. 2012-2013

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu araştırma projesinin amacı, Muğla Bölgesi’ndeki deniz turizmi performansına etki eden faktör koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici yapılar, iş yapısı ve rekabet, bölgesel yönetişim faktörlerinin mevcut durumunu ve deniz turizmi performansıyla ilişkilerini analiz etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmada yapılacak alan araştırması Muğla Bölgesi deniz turizmi endüstriyel alanının kaynaklarını, temel yeteneklerini, rekabet koşullarını, rekabetçilik seviyesini, kalitesini, turisti beklenti ve ihtiyaçlarını, ilişki ağlarının gücü dahil olmak üzere bölgesel yönetişim yapısı ve modelini belirleyerek tüm bu faktörlerin deniz turizminin performansı üzerindeki etkilerini ölçmek üzerine tasarlanmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Bölgesi Deniz Turizmi Rekabetçilik ve Sürdürülebilirlik: Deniz turizminin Bölgesel Kalkınmaya Etkisinin Ölçümü İçin Sistemik Bir Model Önerisi. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MIKRO VE KÜÇÜK TURIZM ISLETME SAHIP-YÖNETICILERININ YÖNETIM UYGULAMALARININ ISLETME PERFORMANSINA ETKISI: FETHIYE ÖRNEGI. 2015-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Turizm Kümeleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akdeniz Üniversitesi BAP Antalya Medikal Turizm Kümesi’nin Entelektüel Sermaye, Yenilikçilik ve İlişki Ağ Yapılarının Analizi, 2014.01.0131.001. 2015-2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL1825 2020-2021 Güz

İşletme Bilimine Giriş

TUİ2505 2020-2021 Güz

Servis Uygulamaları

TUİ3009 2020-2021 Güz

Stratejik Yönetim

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5535 2020-2021 Güz

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ1002 2019-2020 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

TUİ3512 2019-2020 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

TUİ4520 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi1

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UİT5514 2019-2020 Bahar

Stratejik Yönetim Muhasebesi

TUİ2007 2019-2020 Güz

Sosyal Sorumluluk Projesi

TUİ3003 2019-2020 Güz

Seyahat Acentaciliği ve Tur Operatörlüğü

TUİ3005 2019-2020 Güz

Yiyecek İçecek Hizmetler Yönetimi

TUİ4001 2019-2020 Güz

Stratejik Yönetim

UİT5525 2019-2020 Güz

Uluslararası Etkinlik Yönetimi

TUİ1002 2018-2019 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

TUİ4510 2018-2019 Bahar

Değişim Yönetimi

TUİ4520 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi

İŞY2803 2018-2019 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PZR2815 2018-2019 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

TSH2003 2018-2019 Güz

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI

YİŞ4503 2018-2019 Güz

Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi