Personel

Doktor Öğretim Üyesi İZZET PEMBECİ
Doktor Öğretim Üyesi
İzzet Pembeci
@ E-posta
pembeci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3158

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Kadro Birimi

-

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ODTÜ Mühendislik Bilgisayar Müh. 23.06.1995
ODTÜ Fen Fak. Matematik 23.06.1995

Yüksek Lisans

ODTÜ Mühendislik Bilgisayar Müh. 30.01.1998

Doktora

Johns Hopkins University Computer Science 18.07.2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Lane, J.W., Fitzgerald, P.J., Yau, J.M., Pembeci, I., Hsiao, S.S., 2010. A tactile stimulator for studying passive shape perception. Journal of Neuroscience

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Pembeci, İ., 2016. Using Word Embeddings for Ontology Enrichment. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering
2-) Tüker, M., Ballı, S., Pembeci, İ., 2013. Çok Etmenli Sistemlerde NetLogo İle Karınca Kolonisi Optimizasyonu. Pamukkale Journal of Engineering Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Pembeci, I.; Hager, G., "Functional reactive programming as a hybrid system framework," Robotics and Automation, 2003. Proceedings. ICRA '03. IEEE International Conference on , vol.1, no., pp.727,734 vol.1, 14-19 Sept. 2003 - 2003
2-) Izzet Pembeci, Henrik Nilsson, and Gregory Hager. 2002. Functional reactive robotics: an exercise in principled integration of domain-specific languages. In Proceedings of the 4th ACM SIGPLAN international conference on Principles and practice of declarative programming (PPDP '02). ACM, New York, NY, USA, 168-179 - 2002
3-) Pembeci, I., Bozşahin, C., Zeyrek, D., 1998. Computer-aided Learning of Turkish Morphology. Joint Conf. of ACH and ALLC
4-) Pembeci, I., 1997. Combinator Parsing Approach to Morphological Analysis. 8th European Summer School in Logic, Language and Information

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Etmen-tabanlı Modelleme ve Simulasyon. Akademik Bilişim 2014. Mersin Üniversitesi. - 2014
2-) Türkçede Öbek Yapıların İmlenmesi: Bir Derlem Çalışması. Özkan Aslan, Bekir Taner Dinçer, İzzet Pembeci. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 2-4 Mayıs 2013. Antalya. - 2013
3-) Drupal Kullanılarak Bir Ders Yönetim Sistemi Oluşturulması. Akademik Bilişim 2010. Muğla Üniversitesi. - 2010

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Pembeci, İ., 2015. D3.js ile Web-tabanlı Veri Görselleştirme. XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A tactile stimulator for studying passive shape perception - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
2-) A tactile stimulator for studying passive shape perception - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) A tactile stimulator for studying passive shape perception - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: MOBİL TEKNOLOJİ DESTEKLİ BİR ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMASIYLA YETERLİLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: Bu çalışmada, eğitim sisteminin ölçme ve değerlendirme aşamasını hedefleyen, mobil teknolojileri de destekleyen bir web uygulamasını geliştirilmiştir.. Melih. 2015

Verdiği Dersler

CENG 3507 2019-2020 Güz

Web Development and Programming

CENG 3514 2018-2019 Bahar

Fuzzy Logic Systems

CENG 3507 2018-2019 Güz

Web Development and Programming

CENG 3514 2018-2019 Güz

Fuzzy Logic Systems