Personel

Doç.Dr. PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK
Doç.Dr.
Pınar Çiçekoğlu Öztürk
@ E-posta
pinarcicekoglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5127

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği 2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Taştekin Ouyaba Ayşe, 2023. Prevalence and related factors of eating disorders in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Archives of Gynecology and Obstetrics
2-) Dil Satı, Yıldırım Tuğba, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2023. The mediating role of sleep quality in the relationship between orthorexia nervosa and fear of COVID-19. Scientific Reports
3-) Taştekin Ouyaba Ayşe, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2022. The effect of the information-motivation-behavioral skills (IMB) model variables on orthorexia nervosa behaviors of pregnant women. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity
4-) Duran Songül, Çiçekoğlu Pınar, Kaya Erdi, 2020. Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students. Perspectives in Psychiatric Care
5-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Kadan Gül, 2019. Investigation of peer relations of preschool refugee and non-refugee children. Archives of Psychiatric Nursing
6-) Çiçekoğlu Pınar, Tunçay Güzin Yasemin, 2018. A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa. Archives of Psychiatric Nursing

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Dil Satı, Yıldırım Tuğba, 2023. Hemşirelikte Farklı Eğitim Sistemlerinin Stres, Mesleki Hazıroluşluk ve Mobil Öğrenme Açısından Karşılaştırılması. Balikesir Sağlık Bilimleri Dergisi
2-) Kuzu Ayşe, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2023. Spor Yapan Bireylerde Egzersiz Bağımlılığı, Ortoreksiya Nervoza Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi
3-) Kaya Şenol Derya, Aydın Özkan Semiha, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Şahin Nevin, 2023. GEBELİĞİ SONLANDIRMA KARARI: KADIN VE ERKEK PERSPEKTİFİ. Samsun Sağlık Bilimleri dergisi
4-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Duran Songül, 2022. Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobik Tutumu, Empatik Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
5-) Tunçay Güzin Yasemin, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2022. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Subliminal Cinsiyetçilik Mesajlarını Algılama Durumları ve Cinsiyetçilik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
6-) Dil Satı, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Yıldırım Tuğba, 2022. How nursing students’ futurism perceptions are affected by their individual values? . Sağlık Akademisyenleri Dergisi
7-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Ünsal Gül, Karaca Semra, 2021. Ergenlere Verilen Çatışma Yönetimi Programının Değerlendirilmesi: Yetiştirme Yurdu Örneği. Humanistic Perspective
8-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2021. Hemşirelik Öğrencilerinin Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Belirlenmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
9-) Çiçekoğlu Pınar, Kaytez Nazan, Durualp Ender, 2017. Investigation of Social Skills in Adolescents by Some Variables. Journal of Current Researches on Health Sector

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Durualp Enver, 2014. Evaluation of the Level of Internet Addiction among 6th 8thGrade Adolescents in Terms of Various Variables. European Journal of Research on Education, Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning
2-) Durualp Ender, Durualp Enver, Çiçekoğlu Pınar, 2013. 6 8 Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, 2013. A study on the loneliness levels of adolescents who live in an orphanage and those who live with their families. International Journal of Academic Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çiçekoğlu Pınar, 2017. Evliliğin Gölgesinde Boşanmanın Çıkmazında Kaybolmak Kadın Olmak. Türkiye Klinikleri Psikiyatri hemşireliği- özel konular
2-) Çiçekoğlu Pınar, 2017. Konuşamadıklarımız Psikiyatri Hastalarına yönelik Şiddet. Türkiye Klinikleri Psikiyatri hemşireliği- özel konular
3-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, 2013. YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Durualp Enver, 2013. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
5-) Koyun Ayşe, Çiçekoğlu Pınar, 2011. Karanlıkta Kaybolan Umutlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dil Satı, Çiçekoğlu Pınar, Yıldırım Tuğba, 2019. İletişim Becerisi Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşım: Standart Hasta Yönetimi Uygulanan Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gencer Menzile, Top Ayşe, Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2021. Motivasyonel Görüşmenin Hemşirelikte Kullanımına İlişkin Tezlerin İncelenmesi. VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
2-) Yıldırım Tuğba, Dil Satı, Çiçekoğlu Pınar, 2018. MEZUN VE ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI İLE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
3-) Dil Satı, Çiçekoğlu Pınar, Yıldırım Tuğba, 2018. SAĞLIK VE SOSYAL BİLİM ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL DEĞER VE FÜTÜRİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
4-) Yılmaz Ezgi, Koyun Ayşe, Çiçekoğlu Pınar, 2018. Evaluation of attitudes of nursing students on volence againts women and a workshop study. 3rd International Contemporary Educational Research Congress
5-) Yıldırım Tuğba, Çiçekoğlu Pınar, Sırtlan Derya, Özdemir Kübra, Arslan Neslihan, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinde Siber Zorbalık/Siber Mağduriyet VeYalnızlık İlişkisinin İncelenmesi. Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kaya Şenol Derya, Şahin Nevin, Çiçekoğlu Pınar, Aydın Özkan Semiha, 2019. Gebeligi Sonlandırma Kararı: Kadın ve Erkek Perspektifi. 4. Uluslararasi 5. Ulusal Ebelik Kongresi
2-) Çiçekoğlu Pınar, Dil Satı, Yıldırım Tuğba, 2018. STANDART HASTA UYGULAMASININ HEMŞİRELİKÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ VE MOTİVASYONDÜZEYLERİNE ETKİSİ. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
3-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Kaytez Nazan, 2017. Investigation of Social Skills in Adolescents by Family Characteristics. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education
4-) Durualp Ender, Kaytez Nazan, Çiçekoğlu Pınar, 2017. Investigation of Social Skills in Adolescents by Some Variables. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education
5-) Çiçekoğlu Pınar, Sert İsmail, Büyükkabış Ahmet, Altınbaş Canan, Durum Nurgül, Çilçi Mehmet Eren, 2016. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ORTOREKSİYA NERVOZA GÖRÜLME SIKLIĞI VE YEME TUTUMLARI. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
6-) Çiçekoğlu Pınar, Cirban Ebru, Eriş İhsan, Yıldız Müzeyyen, Öz Figen, Oğul Anıl, Güleç Kadir Kürşat, 2016. EXAMINING THE EXPECTATIONS OF THE PATIENTS RELATIVES IN THE PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE PERIODS. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
7-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Kaytez Nazan, 2016. INVESTIGATION OF SUBMISSIVE BEHAVIORS AND SELF ESTEEM IN ADOLESCENTS WITH RESPECT TO VARIOUS VARIABLES. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (
8-) Kadan Gül, Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, 2016. Okul Öncesi Dönemdeki Mülteci ve Mülteci Olmayan Çocukların Sosyal Davranı larının Kar ıla tırılması. International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education
9-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Kadan Gül, 2016. Okul Öncesi Dönemdeki Mülteci Olan ve Olmayan Çocukların Akran İlişkilerinin Karşılaştırılması. III nd International Eurasian EducationalResearch Congress
10-) Çiçekoğlu Pınar, Ünsal Gül, Karaca Semra, 2016. The Evoluatıon of The Resilience Behaviors of The Adolescents in the Orphanages. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences
11-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Kadan Gül, 2016. The Academic Self Esteem and İnterpersonal Problem Solving Skils of Refugee and Nonrefugee Preschoolers. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çiçekoğlu Pınar, Yıldırım Tuğba, Gürpınar Gamze, Yaşar Kübra, Gümüşok Sema, Yıldız Ayşe, Özcan Fatma, 2018. Şiddet ve Sosyal Zorlanmalar/Hemşirelik Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Hegem Vakfı Editör Adı: Solak Adem, Özeren Gül Sultan,Güneş Şamil M.
2-) Çiçekoğlu Pınar, 2017. Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları/Korku. Yayın Evi: Alter Yayıncılık Editör Adı: Erkal İlhan Sibel, Ançel Gülsüm, Hakverdioğlu Yönt Gülendam

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2021. Psikiyatri Hemşireliği 500 soru&500 yanıt/Uyku ve Uyanıklık Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı. Yayın Evi: Çukurova Nobel Tıp Kitapevi Editör Adı: Baysan Arabacı Leyla
2-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, 2021. Psikiyatri Hemşireliği 500 soru&500 yanıt/Beslenme ve Yeme Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı. Yayın Evi: Çukurova Nobel Tıp Kitapevi Editör Adı: Baysan Arabacı Leyla
3-) Oflaz Fahriye, Kelleci Meral, Özcan Neslihan, Atlı Özbaş Azize, Hiçdurmaz Duygu, Ertem Melike, Boyacıoğlu Nur Elçin, Çiçekoğlu Pınar, Ercan Feride, Çalışkan Behice Belkıs, Erdoğan Esra, 2019. Hemşirelik Tanıları El Kitabı/kronik keder, yalnızlık, başkalarına yönelik şiddet, kendine yönelik şiddet, özkıyım riski. Yayın Evi: Ankara Nobel Editör Adı: Nermin Gürhan, Ülkü Görgülü Polat, Berna Eren Fidancı
4-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Kadan Gül, 2017. Recent Developments in Education/The Academic Self-Esteem and Interpersonal Problem Solving Skills of Refugee and NonRefugee Preschoolers. Yayın Evi: Bialystok, E-Bwn Editör Adı: Mariateresa Gammone, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çiçekoğlu Öztürk Pınar, Gördeles Beşer Nalan, 2020. İç Hastalıkları Hemşireliği ve Covid 19/COVID-19: Hasta ve Yakınlarının Psikososyal Süreçleri ve Bakım Yönetimi. Yayın Evi: TÜRKİYE KLİNİKLERİ Editör Adı: Şenuzun Aykar
2-) Çiçekoğlu Pınar, Duran Songül, 2018. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel/Dünyada ve Türkiye’de Koruyucu Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Editör Adı: Ünsal Gül

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Çiçekoğlu Pınar, 2018. Hemşirelik Tanıları El Kitabı/Bireysel Kimlik (Kendilik) Tanımında Bozulma. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitapevi Editör Adı: GÜRHAN Nermin, GÖRGÜLÜ POLAT Ülkü, EREN FİDANCI Berna

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Archives of Psychiatric Nursing . 2022. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Archives of Psychiatric Nursing . 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Applied Nursing Research . 2021. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Perspectives in Psychiatric Care. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Archives of Psychiatric Nursing. 2018. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Psikiyatri hemşireliği dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 9
2-) Istanbul University Journal of Sociology. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The effect of the information-motivation-behavioral skills (IMB) model variables on orthorexia nervosa behaviors of pregnant women - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 12
4-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 12
5-) Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
6-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
7-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
8-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 9

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) 6 8 Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
2-) Ergenlere Verilen Çatışma Yönetimi Programının Değerlendirilmesi: Yetiştirme Yurdu Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
4-) İletişim Becerisi Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşım: Standart Hasta Yönetimi Uygulanan Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) The effect of the information-motivation-behavioral skills (IMB) model variables on orthorexia nervosa behaviors of pregnant women - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
7-) Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel/Dünyada ve Türkiye’de Koruyucu Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Karanlıkta Kaybolan Umutlar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
10-) Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
11-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
12-) Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel/Dünyada ve Türkiye’de Koruyucu Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
13-) İletişim Becerisi Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşım: Standart Hasta Yönetimi Uygulanan Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
15-) Investigation of peer relations of preschool refugee and non-refugee children - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) 6 8 Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
17-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 5
18-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
19-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
20-) 6 8 Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
21-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
22-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
23-) Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
24-) 6 8 Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
25-) Investigation of peer relations of preschool refugee and non-refugee children - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
26-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
27-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
28-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel/Dünyada ve Türkiye’de Koruyucu Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
6-) Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kadına yönelik şiddet konusunda hemşirelik öğrencilerinin tutumlarının değerlendirilmesi ve bir atölye çalışması. Konu: Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak . EZGİ-YILMAZ. 2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Pandemi Süreci . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. HEMSIRELIK ÖGRENCILERININ PANDEMI SÜRECINE ILISKIN ALGILARI: METAFOR ANALIZI. 2021-2022

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Hemşirelik bölümü bölüm başkan yardımcılığı. Türkiye. . 2019
2-) Psikiyatri hemşireliği Anabilimdalı Başkanlığı . Türkiye. . 2019

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) HEM3546 Konsültasyon Liyezon Hemşireliği. Türkiye. . 2020
2-) HEM3542 Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği. Türkiye. . 2020
3-) HEM3534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği. Türkiye . . 2020
4-) PSH5512 Çocuk İhmali ve İstismarı -Yüksek Lisans. Türkiye. . 2020
5-) HEM4007 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Türkiye. . 2019
6-) HEM1003 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler. Türkiye. . 2019
7-) HEM5535 Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi- Yüksek Lisans. Türkiye. . 2019

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) MUYBİS Birim sorumlusu. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

HEM1003 2023-2024 Güz

Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

HEM1007 2023-2024 Güz

Psikoloji

HEM4007 2023-2024 Güz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3534 2022-2023 Bahar

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği

HEM3546 2022-2023 Bahar

Konsültasyon Liyezon Hemşireliği

HEM1003 2022-2023 Güz

Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

HEM1007 2022-2023 Güz

Psikoloji

HEM4007 2022-2023 Güz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

PSH5505 2022-2023 Güz

Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

HEM4012 2021-2022 Bahar

Hemşirelik Uygulamaları II

PSH5000 2021-2022 Bahar

Tez Çalışması

PSH5002 2021-2022 Bahar

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II

PSH5090 2021-2022 Bahar

Seminer

PSH5702 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PSH5704 2021-2022 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PSİ1804 2021-2022 Bahar

Temel Psikoloji

HEM1003 2021-2022 Güz

Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

HEM1007 2021-2022 Güz

Psikoloji

HEM4007 2021-2022 Güz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

PSH5000 2021-2022 Güz

Tez Çalışması

PSH5505 2021-2022 Güz

Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

PSH5701 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

PSH5703 2021-2022 Güz

Uzmanlık Alan Dersi