Personel

Doktor Öğretim Üyesi PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi
Pınar Çiçekoğlu Öztürk
@ E-posta
pinarcicekoglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5127

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği 2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Duran Songül, Çiçekoğlu Pınar, Kaya Erdi, 2020. Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self-confidence levels in male students. Perspectives in Psychiatric Care
2-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Kadan Gül, 2019. Investigation of peer relations of preschool refugee and non-refugee children. Archives of Psychiatric Nursing
3-) Çiçekoğlu Pınar, Tunçay Güzin Yasemin, 2018. A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa. Archives of Psychiatric Nursing

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çiçekoğlu Pınar, Kaytez Nazan, Durualp Ender, 2017. Investigation of Social Skills in Adolescents by Some Variables. Journal of Current Researches on Health Sector

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Durualp Enver, 2014. Evaluation of the Level of Internet Addiction among 6th 8thGrade Adolescents in Terms of Various Variables. European Journal of Research on Education, Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning
2-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Durualp Enver, 2013. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
3-) Durualp Ender, Durualp Enver, Çiçekoğlu Pınar, 2013. 6 8 Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, 2013. A study on the loneliness levels of adolescents who live in an orphanage and those who live with their families. International Journal of Academic Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Dil Satı, Çiçekoğlu Pınar, Yıldırım Tuğba, 2019. İLETİŞİM BECERİSİ EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM: STANDART HASTA YÖNTEMİ UYGULANAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
2-) Çiçekoğlu Pınar, 2017. Evliliğin Gölgesinde Boşanmanın Çıkmazında Kaybolmak Kadın Olmak. Türkiye Klinikleri Psikiyatri hemşireliği- özel konular
3-) Çiçekoğlu Pınar, 2017. Konuşamadıklarımız Psikiyatri Hastalarına yönelik Şiddet. Türkiye Klinikleri Psikiyatri hemşireliği- özel konular
4-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, 2013. YetiştirmeYurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Diğer Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Koyun Ayşe, Çiçekoğlu Pınar, 2011. Karanlıkta Kaybolan Umutlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldırım Tuğba, Dil Satı, Çiçekoğlu Pınar, 2018. MEZUN VE ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI İLE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
2-) Dil Satı, Çiçekoğlu Pınar, Yıldırım Tuğba, 2018. SAĞLIK VE SOSYAL BİLİM ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL DEĞER VE FÜTÜRİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
3-) Yılmaz Ezgi, Koyun Ayşe, Çiçekoğlu Pınar, 2018. Evaluation of attitudes of nursing students on volence againts women and a workshop study. 3rd International Contemporary Educational Research Congress
4-) Yıldırım Tuğba, Çiçekoğlu Pınar, Sırtlan Derya, Özdemir Kübra, Arslan Neslihan, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinde Siber Zorbalık/Siber Mağduriyet VeYalnızlık İlişkisinin İncelenmesi. Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiçekoğlu Pınar, Dil Satı, Yıldırım Tuğba, 2018. STANDART HASTA UYGULAMASININ HEMŞİRELİKÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ VE MOTİVASYONDÜZEYLERİNE ETKİSİ. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
2-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Kaytez Nazan, 2017. Investigation of Social Skills in Adolescents by Family Characteristics. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education
3-) Durualp Ender, Kaytez Nazan, Çiçekoğlu Pınar, 2017. Investigation of Social Skills in Adolescents by Some Variables. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education
4-) Çiçekoğlu Pınar, Sert İsmail, Büyükkabış Ahmet, Altınbaş Canan, Durum Nurgül, Çilçi Mehmet Eren, 2016. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ORTOREKSİYA NERVOZA GÖRÜLME SIKLIĞI VE YEME TUTUMLARI. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
5-) Çiçekoğlu Pınar, Cirban Ebru, Eriş İhsan, Yıldız Müzeyyen, Öz Figen, Oğul Anıl, Güleç Kadir Kürşat, 2016. EXAMINING THE EXPECTATIONS OF THE PATIENTS RELATIVES IN THE PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE PERIODS. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
6-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Kaytez Nazan, 2016. INVESTIGATION OF SUBMISSIVE BEHAVIORS AND SELF ESTEEM IN ADOLESCENTS WITH RESPECT TO VARIOUS VARIABLES. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (
7-) Kadan Gül, Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, 2016. Okul Öncesi Dönemdeki Mülteci ve Mülteci Olmayan Çocukların Sosyal Davranı larının Kar ıla tırılması. International Conference of Strategic Researchin Social Science and Education
8-) Durualp Ender, Çiçekoğlu Pınar, Kadan Gül, 2016. Okul Öncesi Dönemdeki Mülteci Olan ve Olmayan Çocukların Akran İlişkilerinin Karşılaştırılması. III nd International Eurasian EducationalResearch Congress
9-) Çiçekoğlu Pınar, Ünsal Gül, Karaca Semra, 2016. The Evoluatıon of The Resilience Behaviors of The Adolescents in the Orphanages. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences
10-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Kadan Gül, 2016. The Academic Self Esteem and İnterpersonal Problem Solving Skils of Refugee and Nonrefugee Preschoolers. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çiçekoğlu Pınar, Yıldırım Tuğba, Gürpınar Gamze, Yaşar Kübra, Gümüşok Sema, Yıldız Ayşe, Özcan Fatma, 2018. Şiddet ve Sosyal Zorlanmalar/Hemşirelik Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Hegem Vakfı Editör Adı: Solak Adem, Özeren Gül Sultan,Güneş Şamil M.
2-) Çiçekoğlu Pınar, 2017. Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları/Korku. Yayın Evi: Alter Yayıncılık Editör Adı: Erkal İlhan Sibel, Ançel Gülsüm, Hakverdioğlu Yönt Gülendam

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Oflaz Fahriye, Kelleci Meral, Özcan Neslihan, Atlı Özbaş Azize, Hiçdurmaz Duygu, Ertem Melike, Boyacıoğlu Nur Elçin, Çiçekoğlu Pınar, Ercan Feride, Çalışkan Behice Belkıs, Erdoğan Esra, 2019. Hemşirelik Tanıları El Kitabı/kronik keder, yalnızlık, başkalarına yönelik şiddet, kendine yönelik şiddet, özkıyım riski. Yayın Evi: Ankara Nobel Editör Adı: Nermin Gürhan, Ülkü Görgülü Polat, Berna Eren Fidancı
2-) Çiçekoğlu Pınar, Durualp Ender, Kadan Gül, 2017. Recent Developments in Education/The Academic Self-Esteem and Interpersonal Problem Solving Skills of Refugee and NonRefugee Preschoolers. Yayın Evi: Bialystok, E-Bwn Editör Adı: Mariateresa Gammone, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çiçekoğlu Pınar, Duran Songül, 2018. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel/Dünyada ve Türkiye’de Koruyucu Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Editör Adı: Ünsal Gül

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Çiçekoğlu Pınar, 2018. Hemşirelik Tanıları El Kitabı/Bireysel Kimlik (Kendilik) Tanımında Bozulma. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitapevi Editör Adı: GÜRHAN Nermin, GÖRGÜLÜ POLAT Ülkü, EREN FİDANCI Berna

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Archives of Psychiatric Nursing. 2018. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Psikiyatri hemşireliği dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 5

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Comparison of Eating Attitudes Between Vegans/Vegetarians and Nonvegans/Nonvegetarians in Terms of Orthorexia Nervosa - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kadına yönelik şiddet konusunda hemşirelik öğrencilerinin tutumlarının değerlendirilmesi ve bir atölye çalışması. Konu: Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak . EZGİ-YILMAZ. 2019

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Hemşirelik bölümü bölüm başkan yardımcılığı. Türkiye. . 2019
2-) Psikiyatri hemşireliği Anabilimdalı Başkanlığı . Türkiye. . 2019

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) HEM3546 Konsültasyon Liyezon Hemşireliği. Türkiye. . 2020
2-) HEM3542 Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği. Türkiye. . 2020
3-) HEM3534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği. Türkiye . . 2020
4-) PSH5512 Çocuk İhmali ve İstismarı -Yüksek Lisans. Türkiye. . 2020
5-) HEM4007 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Türkiye. . 2019
6-) HEM1003 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler. Türkiye. . 2019
7-) HEM5535 Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi- Yüksek Lisans. Türkiye. . 2019

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) MUYBİS Birim sorumlusu. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

HEM3534 2019-2020 Bahar

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği

HEM3542 2019-2020 Bahar

Psikososyal Rehabilitasyon Hemşireliği

HEM3546 2019-2020 Bahar

Konsültasyon Liyezon Hemşireliği

PSH5512 2019-2020 Bahar

Çocuk İhmali ve İstismarı

HEM1003 2019-2020 Güz

Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler

HEM4007 2019-2020 Güz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM5535 2019-2020 Güz

Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi