Personel

Araştırma Görevlisi PINAR KARZAOĞLU
Araştırma Görevlisi
Pınar Karzaoğlu
@ E-posta
pinarkarzaoglu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül University Faculty of Business International Relations 27.06.2015

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 19.08.2019

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karzaoğlu Pınar, 2018. Barış İnşasına Psikoloji Temelli Sosyal-İnşacı Bir Yaklaşım. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE EĞİLİMLER KONGRESİ
2-) Çelik Nur, Bahar Ozan, Karzaoğlu Pınar, 2018. The Potential Effect of New Silk Road Tourism in Turkish Economy. 15th KIMEP International Research Conference Special Joint Conference: The Silk Road and the Tourism and Hospitality Industries

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karzaoğlu Pınar, 2019. A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues/A Psychological Constructivist Approach to Peacebuilding. Yayın Evi: Frontpage Editör Adı: Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca