Personel

Doç.Dr. PINAR YÜRÜR
Doç.Dr.
Pınar Yürür
@ E-posta
pinaryurur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5464

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1996

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 1999

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 2007

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yürür Pınar, 2008. Kosova nın Bağımsızlık Süreci Bölgesel ve Küresel Etkileri. 2023

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yürür Pınar, 2008. Balkanlar da Uluslararası Himaye Yönetimleri Bosna Hersek Örneği. Avrasya Dosyası
2-) Taşdemir Fatma, Yürür Pınar, 1999. Kosova Sorunu Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi
3-) Yürür, P., 1998. Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası(1923-1938). Gazi Üniversitesi Atatürk AraGtırma ve Uygulama Merkezi Yayın

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Taşdemir, F., Yürür, P., 1999. Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme . Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yürür Pınar, 2015. Dalmaçya dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan. Yeni Türkiye
2-) Yürür, P., 2015. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan-AB İlişkileri. Yeni Türkiye
3-) Yürür, P., 2015. Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan. Yeni Türkiye
4-) Yürür Pınar, 2015. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan AB İlişkileri. Yeni Türkiye
5-) Yürür, P., 2008. Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği. Avrasya Dosyası
6-) Yürür Pınar, 1998. Atatürk Döneminde Türkiye nin Balkan Politikası 1923 1938. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürür, P., 2015. Çeyrek Asrı Aşan Mücadelede Mülteci Sorunu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İşbirliği. 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim
2-) Yürür, P., 2015. The Key Points of Turkey’sForeign Policy Toward Baltic States Post Cold-War. 11.st International Scientific Conference: Regional Identity: Paradigm of Public Welfare of theBaltic Sea Region
3-) Yürür, P., 2014. Importance and Dimensions of Turkish-Russian Cooperation In the Light Of The Increasing Importance of the Black Sea. V. European Conference on SocialandBehavioralSciences , BalticInstitute of Humanities
4-) Yürür, P., 2013. Balkanların Dönüşüm Sürecinde Savaşın Küllerinden Doğan Kadınlar. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı
5-) Yürür, P., 2012. Bölgesel İşbirliğinde Bir Kavşak: Balkanlar ve Karadeniz . V.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu
6-) Yürür Pınar, 2012. Bölgesel İşbirliğinde Bir Kavşak Balkanlar ve Karadeniz. V.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu
7-) Yürür, P., 2009. Karadeniz’in Batı Yakasının Güncel Jeopolitiği. II.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
8-) Yürür Pınar, 2009. Karadeniz in Batı Yakasının Güncel Jeopolitiği. II.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
9-) Yürür Pınar, 2008. Karadeniz in Güncel Stratejik Konumu ve Montrö Sözleşmesi. I.Türk-Rus Ortak Karadeniz Sempozyumu Bildirileri
10-) Yürür, P., 2008. Karadeniz’in Güncel Stratejik Konumu ve Montrö Sözleşmesi. I.Türk-Rus Ortak Karadeniz Sempozyumu Bildirileri

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yürür Pınar, 2019. Avrupa Birliği Göç Yönetimi: Dublin Sözleşmeleri ve Eurodac Sistemi. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
2-) Özbek Çağlar, Yürür Pınar, 2018. Türkiye’de Kadın Hareketinin Uluslararasılaşması: İmkanlar ve Sınırlılıklar. International Conference on Contemporary Woman’s Studies
3-) Yürür Pınar, 2017. Karadeniz’in Güvenliği Bağlamında Türkiye’nin NATO Komşuları ile İşbirliğinin Boyutları. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
4-) Yürür Pınar, 2017. EU Enlargement to Western Balkans after Brexit. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENTAND SOCIAL SCIENCES
5-) Yürür Pınar, 2017. The Perception of Turkey in Dalmatia: A Recent Analysis of Turkish-Croatian Relations. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
6-) Yürür, P., 2015. Uluslararası Protektora Altında Bosna-Hersek’in Egemenlik Sınavı. Uluslararası Türkiye- ve Balkanlar Kongresi
7-) Yürür, P., 2015. Rusya-AB Enerji Denkleminde Balkanlar , . Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yürür Pınar, 2018. Türkiye’nin Balkanlar Perspektifinde Kültür Diplomasinin Yeri: Yunus Emre Enstitüsü Örneği. 4. Uluslararası Siyasi Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar Kongresi
2-) Yürür Pınar, Cenikli Elvan, 2018. Avrasya Ekonomik Birliği’nin Orta Asya Cumhuriyetlerine Etkisi ve Sürdürülebilirliği. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu (ICAS)
3-) Yürür Pınar, 2018. Türkiye’ nin Balkanlar Perspektifinde Kültür Diplomasisinin Yeri Yunus Emre Enstitüsü Örneği. ICEPESS (UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi)
4-) Yürür Pınar, 2016. Batı Balkanlar ın Yeniden İnşası Yaklaşımında Egemenlik Tartışmaları Bosna Hersek ve Kosova Örnekleri. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı’nda (İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2016
5-) Yürür Pınar, 2015. Çeyrek Asrı Aşan Mücadelede Mülteci Sorunu Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İşbirliği. 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim
6-) Yürür Pınar, 2015. The Key Points of Turkey sForeign Policy Toward Baltic States Post Cold War. 11.st International Scientific Conference: Regional Identity: Paradigm of Public Welfare of theBaltic Sea Region
7-) Yürür Pınar, 2015. Rusya AB Enerji Denkleminde Balkanlar. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu
8-) Yürür Pınar, 2015. Uluslararası Protektora Altında Bosna Hersek in Egemenlik Sınavı. Uluslararası Türkiye- ve Balkanlar Kongresi
9-) Yürür Pınar, 2014. Importance and Dimensions of Turkish Russian Cooperation In the Light Of The Increasing Importance of the Black Sea. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Baltic Institute of Humanities
10-) Yürür Pınar, 2013. Balkanların Dönüşüm Sürecinde Savaşın Küllerinden Doğan Kadınlar. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı,

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yürür, P., 2008. Bağımsızlıktan Günümüze Hırvatistan Cumhuriyeti. Yayın Evi: KaraM Editör Adı: Osman Karatay

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yürür Pınar, 2020. Conflict Areas in the Balkans/Border Conflict in Croatia-Slovenia Relations: Piran Bay Issue. Yayın Evi: LEXINGTON BOOKS Editör Adı: Pınar Yürür, Arda Özkan
2-) Yürür Pınar, 2015. Siyasal Ekoloji/Küresel Sorunlarıyla Çevre Sorunları ve Çevresel Adalet. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Kırışık Fatih, Sezer Özcan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yürür Pınar, 2018. Soğuk savaş Sonrası Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya siyaseti/Türkiye-Kırgızistan İlişkileri. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Göktürk Tüysüzoğlu Arda Özkan
2-) Yürür Pınar, 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti/Türkiye - Hırvatistan İlişkileri. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Pınar Yürür, Arda Özkan
3-) Yürür Pınar, 2016. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye nin Komşu Siyaset Balkanlar Kafkasya Ortadoğu/Yakın Geçmiş PerspektifindenTürkiye’nin Komşu Siyasetine Kısa Bir Bakış. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Pınar Yürür&Arda Özkan
4-) Yürür, P., 2015. Siyasal Ekoloji, "Küresel Sorunlarıyla Çevre Sorunları ve Çevresel Adalet". Yayın Evi: Detay Editör Adı: Kırışık Fatih, Sezer Özcan
5-) Yürür, P., 2014. Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Perspektifi, Hırvatistan’ın Üyeliği ve Batı Balkanlar’ın Geleceği. Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Editör Adı: Aziz Tuncer, Hakan Demir
6-) Yürür Pınar, 2014. Avrupa Birliği Tartışmalar ve Öneriler/Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Perspektifi, Hırvatistan’ın Üyeliği ve Batı Balkanlar’ın Geleceği. Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Editör Adı: Hakan Demir
7-) Yürür Pınar, 2013. Balkanlar El Kitabı/Bağımsızlıktan Günümüze Hırvatistan Cumhuriyeti. Yayın Evi: Akçağ Yayınları Editör Adı: Karatay, Osman & Göktay, A. Bilgehan
8-) Yürür, P., 2012. Uluslararası Temsilcilikler ve Devletleşme Süreçleri. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları Editör Adı: Şaban Çalış, Birgül Demirtaş
9-) Yürür Pınar, 2012. Balkanlarda Siyaset/Uluslararası Temsilcilikler ve Devletleşme Süreçleri. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları Editör Adı: Çalış Şaban, Demirtaş Birgül
10-) Yürür Pınar, 2006. Turuncu Devrimler/Doğu Avrupa ve Balkanlarda Yaşanan Sivil Toplum Direnişleri. Yayın Evi: BirHarf Yayınları Editör Adı: Sinan Oğan
11-) Yürür Pınar, 2001. Balkan Diplomasisi/Tarihi Süreç İçerisinde Hırvatistan Dış Politikası. Yayın Evi: ASAM Editör Adı: Lütem Ömer, Demirtaş Birgül
12-) Yürür, P., 2001. Tarihi Süreç İçerisinde Hırvatistan Dış Politikası. Yayın Evi: ASAM Editör Adı: Ö.E.Lütem ve B.D.Coşkun

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2020. Conflict Areas in Balkans.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkan Siyaseti.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye nin Komşu SiyasetiBalkanlar Kafkasya Ortadoğu.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti .

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası(1923-1938) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
2-) Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
3-) Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Rusya'nın yeni-Avrasyacılık ideolojisi bağlamında Türk dış politikası. Konu: Dış Politika . SEVAL-ŞAHİN. 2018

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bölgesel Çatışmaların Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yansımaları: Gürcistan örneği . 2009-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sürdürülebilirlik Kavramı Açısıdan Yerel Halkın Turizm Algılamalarının Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği . 2009-2009

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Best Paper Award (1.Degree). 2017

Verdiği Dersler

SİBUL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

SİBUL 5508 2020-2021 Güz

Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası

SİBUL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL1003 2020-2021 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL3003 2020-2021 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL4003 2020-2021 Güz

Uluslararası Örgütler

SİBUL 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

SİBUL 5508 2019-2020 Bahar

Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası

SİBUL 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL3506 2019-2020 Bahar

Amerikan Dış Politikası

SİBUL4506 2019-2020 Bahar

Balkanlarda Siyasi Gelişmeler

ULİ1802 2019-2020 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL 5507 2019-2020 Güz

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

SİBUL2007 2019-2020 Güz

Uluslararası Hukuk

SİBUL3003 2019-2020 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL4003 2019-2020 Güz

Uluslararası Örgütler

ULİ3903 2019-2020 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL 5002 2018-2019 Bahar

Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar

SİBUL3506 2018-2019 Bahar

Amerikan Dış Politikası

SİBUL4506 2018-2019 Bahar

Balkanlarda Siyasi Gelişmeler

ULİ1802 2018-2019 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL 5507 2018-2019 Güz

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

SİBUL2007 2018-2019 Güz

Uluslararası Hukuk

SİBUL3003 2018-2019 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL3505 2018-2019 Güz

Türk-Yunan İlişkileri

SİBUL4003 2018-2019 Güz

Uluslararası Örgütler

ULİ3903 2018-2019 Güz

Uluslararası İlişkiler